loader

Główny

Pytania

Etapy gruźlicy płuc

Gruźlica ma 4 etapy choroby, różniące się między sobą zagrożeniem epidemiologicznym dla innych, metodą diagnozy i liczbą negatywnych konsekwencji dla organizmu. Co więcej, każdy następny etap jest znacznie trudniejszy do leczenia niż poprzedni.

Etap gruźlicy

Pierwszy stopień

Gruźlica 1. stopnia jest pierwotną infekcją, podczas której pojedynczy miejscowy powoli rozwija się stan zapalny w tkankach płuc. Ze względu na to, że organizm próbuje na każdy sposób izolować zmianę powstałą od reszty narządu, pacjenci często nie odczuwają żadnych objawów rozwoju dolegliwości i dowiadują się o tym dopiero po badaniu profilaktycznym z zastosowaniem testów fluorograficznych lub tuberkulinowych. Dla innych ta forma nie nosi niebezpieczeństwa, dopóki nie przejdzie do następnej fazy.

Gruźlica drugiego stopnia

Gruźlica w stadium 2 jest utajoną formą choroby, w której osoba jest nosicielem prątków, podczas gdy częściej nie boli i nie infekuje innych. Niebezpieczeństwem tego etapu gruźlicy jest prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia dowolnej tkanki ciała po najmniejszym spadku odporności. Czasami występuje okresowa aktywacja i osłabienie mnożenia biura w ciele.

Ponieważ osoba sama nie jest chora, nie może być mowy o żadnych objawach, jednak obecność takiej formy zakażenia może być spowodowana niską ochroną immunologiczną, złymi warunkami życia, złym odżywianiem, częstym stresem i przepracowaniem. Możliwe jest wykrycie zakażenia za pomocą próbek tuberkulinowych, które wykazują chorobę przed zniszczeniem tkanki płucnej.

Gruźlica trzeciego stopnia

Gruźlica 3. stopnia jest przewlekłą nawracającą chorobą z uszkodzeniami różnych narządów. Nie można dokładnie stwierdzić, czy gruźlica trzeciego stopnia jest zaraźliwa, czy nie. Ponieważ zależy to od przypadku. Jeśli więc jaskinie (wgłębienia w miejscu dotkniętych obszarów płuc) przedostaną się do oskrzeli, to tak. Symptomatologię tej odmiany reprezentują klasyczne objawy gruźlicy z kaszlem, plwociną, krwawieniem itp.

Gruźlica czwartego stopnia

Gruźlica stopnia 4 jest rozsiana, podczas której rozwija się sepsa gruźlicy: infekcja przenika do krwiobiegu lub kanałów limfatycznych, a wraz z nimi rozprzestrzenia się po całym ciele. Na tym etapie choroba staje się nie tylko bardzo zaraźliwa, ale także bardzo niebezpieczna dla życia pacjenta. Możliwe jest zidentyfikowanie rozsianej postaci choroby za pomocą dowolnej istniejącej metody diagnostycznej, a jej objawy są bardzo jasne: krwioplucie, skrajnie wysoka temperatura, objawy niewydolności dotkniętych narządów, rozwój zapalenia opon mózgowych itp.

Charakterystyka procesu gruźliczego

Analiza choroby uwzględnia nie tylko etapy gruźlicy płuc, ale także fazy procesu gruźliczego, przez który się rozwija:

 1. Pierwszą rzeczą, która rozwija się podczas pierwotnego zakażenia, jest specyficzne zapalenie płuc (miejscowe zimne zapalenie tkanki płucnej pod wpływem prątków), zapalenie naczyń limfatycznych (uszkodzenie naczyń limfatycznych z powodu powstawania gruźlicy na gruźlicę) i zapalenie węzłów chłonnych śródpiersia (węzły chłonne w tkankach płuc z rozwojem martwicy kości) lub negatywne zmiany w ich strukturze).
 2. Po osłabieniu choroby i wyleczeniu pierwotnych ognisk zapalenia można zaobserwować tworzenie się tkanki włóknistej, która tworzy blizny. Ta tkanka nie ma specyfikacji i czasami zakłóca pełne działanie organizmu, co wymaga interwencji chirurgicznej.
 3. W przypadku niepełnego wyleczenia, stare ogniska gruźlicy mogą być ożywione z następujących powodów: leki zakażają laseczki tylko w momencie ich podziału, ale nie mogą zabić laseczek, które są w fazie spoczynku, dlatego pozostałe bakterie w ognisku, które z jakiegoś powodu nie rozmnażały się wcześniej, może być aktywowany i wywoływać wtórną gruźlicę. Na tym procesie opiera się przewlekła gruźlica płuc.
 4. Jeśli leczenie nie pomaga i infekcja postępuje, rozwija się rozsiana gruźlica, która może być kilku typów.
 5. Przewlekła gruźlica płuc w chorobie, w której występuje ogromna ilość uszkodzeń w organizmie spowodowanych posocznicą gruźliczą lub przewlekłym powstawaniem nowych ognisk.
 6. Hematogenna gruźlica jest rodzajem dyssymulowanym, w którym infekcja przenika do krwiobiegu i jest przenoszona wraz z nią przez całe ciało, dotykając prawie wszystkie narządy wewnętrzne. Czasami rozprzestrzenianie się powoduje powstawanie bardzo dużych zmian w płucach, powstawanie owrzodzeń guzowatych na ważnych narządach, a także uszkodzenie błon mózgu lub rdzenia kręgowego.
 7. Typ limfogenny w fazie zdemilitaryzowanej różni się tylko tym, że infekcja rozprzestrzenia się przez przepływ limfy i przede wszystkim wpływa na węzły chłonne.

Z natury perkolacji zakażenie dzieli się nie tylko na fazy gruźlicy, ale także na różne rodzaje uszkodzeń tkanek:

 • Włóknisto-ogniskowe - pojedyncze zniszczenie tkanki, którą ciało pokrywa tkanką włóknistą, tworząc kapsułkę.
 • Gruźlica jest zamkniętą zmianą z martwicą tkanek w środku.
 • Martwica, w której występuje martwica tkanek narządu.
 • Przypadkowe zapalenie płuc jest ciężką zmianą, w której z powodu prątków wszystkie płuca ulegają zapaleniu.
 • W przypadku cyrotycznej niekontrolowanej proliferacji tkanki włóknistej występuje zmiana patologiczna w całym narządzie.
 • Przepastne postępuje z tworzeniem ubytków w płucach.
 • Włóknisto-jamiste - z utworzeniem włóknistych kapsułek w miejscu zapalenia ścian ściany tkanki włóknistej i zawiera prezentowane masowe masy (półpłynne masy martwych komórek, pałeczki i płyny) z warstwą granulacji.

Wszelkie stadia gruźlicy bez odpowiedniego leczenia i wsparcia odporności mogą przepływać jeden do drugiego i nasilać się, co ostatecznie prowadzi do całkowitego uszkodzenia płuc lub innych narządów wewnętrznych, gdy infekcja rozprzestrzenia się w całym ciele.

Przyczyny i etapy gruźlicy

Nie można powiedzieć, że w przypadku wejścia do ludzkiego organizmu mikrobakterii gruźlicy, zwanej również pałeczką Kocha, natychmiast zachoruje na tę chorobę. W rzeczywistości wszystko zależy od stanu ludzkiego układu odpornościowego. Przyczyny i etapy gruźlicy są tematem tego artykułu.

Metody zakażenia gruźlicą płuc

Silna odporność pozwala szybko zniszczyć patogen, eliminując okoliczności powodujące chorobę, a ludzie nie mają czasu, aby zachorować. Jednak dla większości ludzi odporność nie jest tak silna, jej siła jest wystarczająca, aby powstrzymać aktywność patogenu i utrzymać go pod kontrolą przez długi czas. Ale kiedy układ odpornościowy jest tylko nieznacznie osłabiony, różne czynniki mogą powodować gruźlicę. Według statystyk, spośród stu zdrowych ludzi, prątki dostały się do organizmu, tylko pięć z nich od razu choruje na gruźlicę.

Najprostszym sposobem na zwalczenie gruźlicy jest bezpośredni kontakt z chorą osobą, która podczas rozmowy, kaszlu lub kichania rozprzestrzenia wokół siebie dużą liczbę mikrobakterii. Istnieje również prawdopodobieństwo zakażenia od zwierząt cierpiących na gruźlicę w przypadku spożycia produktów mlecznych, ale takie przypadki zakażenia są znacznie rzadsze.

Głównymi przyczynami gruźlicy, które przyczyniają się do rozwoju choroby, są:

niekorzystne warunki życia, zarówno społeczne, jak i środowiskowe, jako przyczyny gruźlicy;

alkoholizm, palenie, uzależnienie od narkotyków jako przyczyna gruźlicy;

niedożywienie jako przyczyna gruźlicy;

zmniejszona odporność jako przyczyna gruźlicy;

stres jako przyczyna gruźlicy;

obecność chorób współistniejących (choroby płuc, wrzód żołądka lub 12 wrzód dwunastnicy, cukrzyca).

Kategoria osób o podwyższonym ryzyku rozwoju gruźlicy obejmuje automatycznie wszystkie grupy osób zagrożonych gruźlicą.

Grupy ryzyka zakażenia gruźlicą

Ryzyko zarażenia się gruźlicą płuc to:

predysponowani do gruźlicy, którzy nadużywają narkotyków, alkoholu;

ludzie, którzy są w bliskim kontakcie z pacjentem z gruźlicą;

osoby bez stałego miejsca zamieszkania;

ludzie podatni na gruźlicę, którzy odsiadują wyroki w więzieniach;

pracownicy więzień są podatni na gruźlicę;

nowo zarażeni ludzie w ciągu pierwszych dwóch lat po zakażeniu;

ludzie z cukrzycą, ludzki wirus niedoboru odporności;

ludzie, którzy przechodzą leczenie lekami, które zmniejszają aktywność układu odpornościowego;

Zazwyczaj lekarze charakteryzują proces gruźlicy na wiele sposobów, na przykład: poprzez lokalizację, fazę procesu, obecność bakterii i tak dalej. Jeśli spróbujemy odizolować etapy gruźlicy, otrzymamy następujący obraz:

Etap gruźlicy - pierwotne zakażenie. Na tym etapie gruźlicy występuje miejscowe zapalenie w obszarze zakażenia. Następnie bakterie chorobotwórcze zaczynają rozprzestrzeniać się do pobliskich węzłów chłonnych. W rezultacie powstaje tak zwany pierwotny kompleks;

Etap gruźlicy 2 - infekcja utajona. Na tym etapie gruźlicy z osłabioną odpornością możliwe jest rozprzestrzenianie się infekcji. W rezultacie pojawienie się ognisk choroby w innych narządach;

Etap 3 - nawracająca gruźlica dorosłych. Charakterystyczną cechą tego etapu jest pokonanie wielu narządów wewnętrznych. Istnieje ogólne pogorszenie stanu zdrowia chorych, gorączka jest możliwa. Z porażką płuc mogą tworzyć się tzw. Jaskinie (ubytki). Po wejściu do oskrzeli gruźlica staje się otwarta.

Pomimo faktu, że wszystkie stadia gruźlicy mają wyraźne objawy, bardzo często lekarze pozostawiają niezauważoną pierwotną infekcję. Wynika to głównie z faktu, że samopoczucie pacjenta praktycznie się nie pogarsza. W rezultacie choroba staje się utajona, a następnie aktywna.

Ciekawe fakty na temat gruźlicy

W połowie 2011 r. Rosyjscy naukowcy opublikowali szereg informacji dotyczących nowego systemu diagnozowania gruźlicy. Podstawą tego systemu jest nowy lek - diaskintosis. Dzięki temu lekarze będą mogli zidentyfikować pacjentów (zwłaszcza dzieci), którzy mają reakcję alergiczną na oczyszczony alergen gruźliczy. Jednak do tej pory, jako metoda diagnozowania gruźlicy, nadal używają testu z tuberkuliną, w rezultacie pewien procent wyników pozytywnych może być fałszywy.

Ilu żyje i jak leczyć ostatni etap gruźlicy?

Choroby płuc zajmują jedno z czołowych miejsc wśród bolączek współczesnego świata. Przyczynia się to do wielu powodów, wśród których możemy odróżnić zły styl życia, niekorzystnie wpływający na środowisko i choroby wirusowe. Ostatni etap gruźlicy jest ostateczny i jeśli nie zostanie właściwie leczony, kończy się śmiercią.

Etap choroby

Gruźlica jest niebezpieczną chorobą, która może wpływać zarówno na płuca, jak i inne części ciała. Choroba dzieli się na formy płucne i pozapłucne, w zależności od lokalizacji nacieków.

Istnieją również formy otwarte i zamknięte. Różnica polega na tym, że w pierwszym przypadku osoba jest zarówno nosicielem infekcji, jak i jej nosicielem. Podczas kaszlu ucieka flegma, przez którą bakterie gruźlicy rozprzestrzeniają się w powietrzu. Zamknięta forma charakteryzuje się izolacją bakterii i ich niezdolnością do poruszania się po ciele. W tym przypadku pacjent nie może zainfekować innych osób.

Istnieją również dwa główne rodzaje choroby, które zależą od tego, czy dana osoba jest chora po raz pierwszy, czy choroba jest wynikiem nawrotu:

Jeśli chodzi o etapy gruźlicy, lekarze rozróżniają 4 główne etapy:

  Początek infekcji. Na tym etapie wirus przenika do ciała ludzkiego i następuje stopniowy rozwój choroby. Symptomatologia nie jest wyrażana, dlatego do wystąpienia objawów nie można zasadniczo zdiagnozować dolegliwości, lub diagnoza jest zasadniczo trudna.

Rozmnażanie bakterii gruźlicy. Utajony etap, w którym objawy są również niewidoczne. Osoba udaje się do szpitala, jeśli jest zaniepokojony pojawieniem się kaszlu, lekkim wzrostem temperatury i pogorszeniem ogólnego stanu.

Często takie objawy przypisuje się stresowi, nerwom i przepracowaniu, więc choroba jest niezwykle trudna do zidentyfikowania. Jednocześnie przejście do następnego etapu może nastąpić z powodu ludzkich działań lub wpływów środowiskowych mających na celu zmniejszenie odporności.

 • Progresja. Objawy stają się wyraźniejsze: pojawia się kaszel, trudności w oddychaniu i odkrztuszanie krwawej plwociny, a ciężkie nocne poty powodują, że pacjent jest ostrożny. Na tym etapie rejestrowana jest najczęstsza prośba o pomoc od instytucji medycznych. Gruźlica wpływa na narządy, w których rozwijają się bakterie, a choroba staje się niebezpieczna. Leczenie jest znacznie skomplikowane.
 • Ponowna infekcja. Jego rozwój wynika z faktu, że ciało, nawet po doświadczonej terapii, nie jest w pełni przywrócone. W rezultacie choroba jest aktywowana, a pałeczki Kocha rozprzestrzeniają się po całym ciele, w tym w układzie oddechowym. Ten etap jest najbardziej zagrażający życiu.
 • Ostatni etap charakteryzuje obecność kilku ognisk, które zajmują ogromną przestrzeń. Patologia rozwija się bardzo szybko, wpływając na inne narządy.

  Gruźlica stopnia 4 często prowadzi do śmierci pacjenta. Powodem jest niezdolność osłabionego organizmu do zwalczania patogenu i brak szybkiej reakcji na wystąpienie objawów. Wielu wyleczonych pacjentów uważa pojawienie się kaszlu i pogorszenie stanu zdrowia jako konsekwencję resztkowego efektu terapii, więc idą do lekarza zbyt późno.

  Czynniki prowokujące

  Fisiatrzy identyfikują prowokujące czynniki, które determinują naturę i nasilenie patologii. Główne czynniki wpływające na rozwój ciężkiej postaci to:

  • zakażenie wirusem w wyniku kontaktu z osobą, która jest chora;
  • używanie alkoholu i narkotyków;
  • choroby immunosupresyjne (HIV, cukrzyca);
  • choroby dotykające górne drogi oddechowe;
  • przyjmowanie leków, które niekorzystnie wpływają na układ odpornościowy.

  Czynniki ryzyka i sposoby transmisji

  Następujące kategorie osób najprawdopodobniej zostaną zainfekowane:

  • osoby bez określonego miejsca zamieszkania;
  • więźniowie w więzieniach;
  • pracownicy kolonii, aresztu przedprocesowego;
  • pracownicy służby zdrowia w kontakcie z pacjentami.

  Pojawienie się choroby zależy od higieny osobistej i warunków życia, w których dana osoba żyje. Możesz także zachorować od kontaktu z dużą liczbą osób podczas podróży środkami transportu publicznego. Ponadto mikrobakterie mogą istnieć na powierzchniach iw wodzie przez długi czas:

  • w pyle - 10 dni;
  • na papierze - 2 miesiące;
  • w wodzie - 1 rok.

  Bacilli są niszczone przez traktowanie obszaru chlorem, ultrafioletem i źródłami wysokiej temperatury. Statystyki pokazują, że prawdopodobieństwo zachorowania wzrasta u osób powyżej 30 roku życia. W średnim wieku odporność przestaje działać tak skutecznie, jak u młodego.

  Na rozwój zaawansowanego stadium szczególnie wpływa stosunek pacjenta do terapii i szybki dostęp do lekarza z najmniejszymi objawami. Jeśli pacjent rozpoczął leczenie w niewłaściwym czasie lub zrezygnował z przyjmowania leków samodzielnie bez wiedzy lekarza, odsetek występowania ciężkiej postaci choroby jest wyjątkowo wysoki.

  Charakterystyczne objawy zaawansowanego stadium

  Istnieje wiele objawów gruźlicy, ale tylko dzięki pojawieniu się określonych objawów można wykryć chorobę. Wszystkie manifestacje obecne podczas poprzednich etapów są zaostrzone.

  Charakterystyczne objawy ostatniego etapu:

  • Trwały kaszel. Osoba kaszle bez zatrzymywania się, a to nie ustępuje na kilka tygodni pomimo przyjmowania tabletek na zimno.
  • Nadmierne pocenie się. Szczególnie intensywny pot jest uwalniany podczas snu, chociaż nie ma czynników prowokujących.
  • Stała słabość i senność. Często przypisywane zmęczeniu i stresowi są zatem ukryte objawy, których pojawienie się nie wpływa na dostęp do lekarza.
  • Trwała utrata wagi. Dzieje się tak niezależnie od ilości spożywanego pokarmu i częstotliwości jedzenia.
  • Hipertermia. Temperatura, która waha się od 37 do 37,8 stopni, pozostaje na tym samym poziomie i nie spada przez wiele tygodni, pomimo stosowania leków przeciwgorączkowych.
  • Krwioplucie. Podczas kaszlu pojawiają się krwawe wyładowania. Oznacza to, że choroba uderzyła tak głęboko w ciało, że rozpoczyna się rozkład narządu (płuc), gdzie jest zlokalizowany.

  Stan stale się pogarsza, standardowe środki i przygotowania nie pomagają osobie. Również w zaawansowanym stadium pojawiają się bolesne odczucia w klatce piersiowej i za mostkiem. Krwioplucie i intensywny kaszel są najbardziej wyraźne.

  Zasadniczo na tym etapie gruźlica ma wspólne objawy we wszystkich kategoriach wiekowych populacji. Istnieją pewne funkcje, na które eksperci zwracają uwagę podczas prowadzenia działań diagnostycznych i terapii.

  U dorosłych

  Osoby w wieku od 18 do 55 lat odczuwają silny kaszel, głównie przy produkcji plwociny. W większości przypadków jest mokry, ponieważ osoba próbuje pozbyć się śluzu nagromadzonego w oskrzelach. Być może gwałtowny wzrost temperatury do 41 stopni, który szybko mija.

  Przy minimalnym wysiłku pojawia się uczucie braku powietrza. Wraz z pogorszeniem tego procesu występuje silny ból w klatce piersiowej, nawet przy braku kaszlu, a osoba jest w spoczynku. Zasadniczo objawy są podobne do standardu.

  Niebezpieczeństwo polega na tym, że być może opóźnione rozpoczęcie leczenia. Etap 4, ignorując objawy i prowadząc niewłaściwą terapię, prowadzi do fatalnego wyniku sześć miesięcy później.

  Mikrobakterie stają się oporne na leki, z którymi przeprowadzane jest leczenie, i to jest główna trudność.

  U dzieci

  Ciało dzieci jest znacznie mniej odporne na negatywne machanie chorobami z powodu nie w pełni ukształtowanej odporności. Wynika to z faktu, że dziecko szybko się rozwija. Również w okresie dojrzewania ryzyko wzrasta z powodu gwałtownych wzrostów hormonalnych. Dlatego gruźlica rozwija się szybciej niż dorosły i rozwija się szybciej.

  Objawy gruźlicy u dzieci

  W niektórych sytuacjach wystarczy miesiąc, aby choroba rozwinęła się do czwartego etapu. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie szczepień i monitorowanie stanu dziecka poprzez regularne kontrole.

  W podeszłym wieku

  Ciało osób starszych jest osłabione z powodu zmian związanych z wiekiem i przeszłych chorób, z których wiele hamuje układ odpornościowy. Dlatego rozwój gruźlicy jest trudniejszy, a jej terapia jest złożonym zadaniem.

  Diagnoza jest również trudna ze względu na fakt, że starsi pacjenci uważają objawy gruźlicy za skutek zmian związanych z wiekiem.

  Środki diagnostyczne i metody leczenia

  Na zaawansowanym etapie osoba uświadamia sobie, że jest chora. Badania kliniczne mogą to potwierdzić, a także pokazać, jak bardzo patologia wpłynęła na inne narządy. Następujące wydarzenia są organizowane:

  • Badanie fizykalne. Specjalista ocenia stan skóry i ogólny stan pacjenta.
  • RTG. Pokazuje wielkość dotkniętego obszaru i stopień zniszczenia.
  • Fluorografia. Jest to główna metoda, która pozwala zobaczyć położenie i kształt paleniska.
  • Badanie krwi Pozwala dokładnie zobaczyć, jakie zmiany zachodzą w ciele, aby przypisać prawidłowe leczenie.

  Im szybciej zostanie postawiona diagnoza, tym większa szansa, że ​​dana osoba przeżyje długo.

  Terapia odbywa się w placówce medycznej, w której pacjent o otwartej formie nie może zarazić zdrowych ludzi. Specjalista od gruźlicy i pulmonolog przepisują następujące grupy leków:

  • leki przeciw TB związane z pierwszym rzędem (izonoazyd, ryfampicyna, pirazynamid);
  • leki drugiej linii (kanamycyna, ryfabutyna, protionamid);
  • glukokortykoidy (Metipred, Medrol, Kenacort);
  • immunomodulatory (Bioaron, Imichimod, Inosine);
  • hepatoprotektory (Essentiale, Karsil, Heptral).

  Zabieg przeprowadzany jest przez długi czas. Kompleks obejmuje stosowanie leków, przestrzeganie diety i pozbywanie się złych nawyków. W przypadku zmiany globalnej dochodzi do interwencji chirurgicznej. Wykonuje się go przez wycięcie uszkodzonego obszaru. Najbardziej prawdopodobną opcją po przerwaniu leczenia jest zgon z powodu zaostrzenia powikłań.

  Rokowanie, powikłania i zapobieganie

  Wiele osób jest zainteresowanych pytaniem, ile 4 etapów żyje z gruźlicą. Zdecydowanie nie odpowiadam. Z zastrzeżeniem wszystkich zaleceń lekarza prowadzącego, możliwe jest przedłużenie życia na lata.

  W przypadku braku odpowiedniego leczenia gruźlica w stadium 4 prowadzi do nagłej śmierci. Przegrywa infiltracja innych narządów wewnętrznych i rozwijają się choroby towarzyszące:

  W większości przypadków dotyczy to przewodu pokarmowego, skóry i serca. Śmierć może nastąpić z następujących powodów:

  • naruszenie systemu metabolizmu białek;
  • niewydolność ważnych narządów;
  • nagłe pęknięcia płuc.

  Wynika to z faktu, że zdiagnozowana patologia nie jest leczona. Możliwe jest przedłużenie życia, jeśli przestrzegasz wszystkich zaleceń lekarza.

  Zapobieganie chorobom jest konieczne nie tylko dla pacjentów, którzy przeszli leczenie, ale także dla osób zdrowych. Główne środki zapobiegawcze obejmują:

  • okresowe szczepienia;
  • regularne egzaminy;
  • wzmocnienie odporności za pomocą witamin;
  • przestrzeganie codziennego trybu życia i zasad żywieniowych;
  • odmowa przyjmowania alkoholu i narkotyków.

  Palenie jest jednym z czynników wyzwalających pojawienie się gruźlicy, dlatego aby zminimalizować ryzyko, należy je zatrzymać.

  Jeśli dana osoba była już leczona z powodu gruźlicy, w celu uniknięcia nawrotów konieczne jest kontynuowanie leczenia, przyjmowanie przepisanych leków i badanie. To wykryje chorobę, gdy nie osiągnęła jeszcze stopnia 4.

  W dzisiejszym świecie zaawansowana gruźlica jest śmiertelną chorobą. Przy odpowiednim leczeniu możliwe jest przedłużenie życia pacjenta, a czasami dochodzi do całkowitego wyleczenia. Aby nie dopuścić do tego problemu, w najmniejszym podejrzeniu powinno wystąpić odwołanie do instytucji medycznej.

  Jakie są etapy gruźlicy?

  Rozpoznanie gruźlicy ustala komisja lekarska instytucji zajmującej się gruźlicą. Celem diagnozy jest zidentyfikowanie przypadków podejrzenia gruźlicy w populacji, fazy gruźlicy, potwierdzenie i postawienie prawidłowej diagnozy. Czy masz kaszel od ponad dwóch tygodni, gorączkę, osłabienie i nocne poty? W razie potrzeby lekarz przepisze dodatkowe badania.

  Osoby o niskiej odporności są podatne na infekcję i są narażone na zakażenie podczas przebywania z pacjentem zakaźnym w pomieszczeniu lub w transporcie publicznym. Otwarta forma gruźlicy jest niebezpieczna dla innych. Formularz zamknięty nie stanowi zagrożenia infekcją. Pacjenci z ukrytymi nosicielami infekcji nie wydzielają bakterii gruźlicy do środowiska. Pierwotne i wtórne stadia gruźlicy płuc to zaostrzenie pierwotnych ognisk i wtórne wejście bakterii do organizmu. Niezrozumienie zasad leczenia, brak zaufania do lekarza uniemożliwiają skuteczne wyzdrowienie. Długotrwałe leczenie pod stałym nadzorem jest jedynym sposobem przezwyciężenia choroby.

  Rozprzestrzenianie się gruźlicy

  Około dwóch miliardów ludzi na świecie jest nosicielami gruźlicy. Większość z nich nie zdaje sobie z tego sprawy. Co roku około 9 milionów ludzi na świecie choruje na gruźlicę. Jedna trzecia z nich umiera z powodu powikłań gruźlicy. Etapy, objawy choroby zależą od narządu, na którym rozwija się choroba, i od stanu odporności człowieka.


  Zdjęcie 1. Pałeczki Kocha - przyczyna występowania i rozwoju choroby gruźliczej w organizmie człowieka.

  Jeśli mechanizmy obronne organizmu nie są w stanie powstrzymać rozmnażania się prątka gruźlicy, choroba rozwija się. W zależności od stadium gruźlicy, narządu zmiany chorobowej i odporności chorego, pojawienie się pewnych objawów zależy.

  Mycobacterium tuberculosis występuje u ludzi w małych ilościach iw stanie „snu”. Pod kontrolą mechanizmów obronnych organizmu bakterie nie wywołują rozwoju choroby. Stan ten nazywany jest utajoną gruźlicą.

  Formy gruźlicy

  Istnieją dwie formy gruźlicy:

  Ludzie z utajoną gruźlicą nie skarżą się. Ta forma gruźlicy nie jest zaraźliwa dla innych. Badanie wykazało dodatni wynik testu tuberkulinowego, ale zdjęcie rentgenowskie nie wykazuje zmian w płucach, w plwocinie nie ma prątków. W rzeczywistości osoba z zamkniętą gruźlicą jest uważana za zdrową.


  Zdjęcie 2. Kiedy pacjent z gruźlicą typu otwartego kicha lub kaszle, inni są narażeni na zakażenie.

  Ryzyko zakażenia od pacjenta z zamkniętą postacią gruźlicy jest niskie. Dzięki temu bakteria nie jest uwalniana do środowiska, jak w przypadku gruźlicy pozapłucnej.

  Otwarta gruźlica płuc jest głównym źródłem infekcji. Pacjent z otwartą postacią gruźlicy uwalnia bakterie do środowiska. Krople wilgoci, które zawierają mykobakterie, dostają się do powietrza podczas kaszlu, kichania, mówienia, śpiewania, oddychania.

  Przy jednym kiciastym wstrząsie uwalnianych jest do trzech tysięcy cząstek, z kichaniem - milion, z rozmową - dwieście. Jeśli w domu jest dziewięciu zdrowych ludzi, a jeden pacjent ma otwartą postać gruźlicy, to po minucie każdy oddycha powietrzem czynnikiem sprawczym choroby. Bakterie żyją w powietrzu przez około sześć godzin.

  Obrona ciała nie radzi sobie z zadaniem ograniczenia namnażania się bakterii gruźlicy. W rezultacie choroba się rozwija. Mycobacterium dostaje się do ludzkiego ciała głównie przez unoszące się w powietrzu krople; przez mleko i mięso zwierzęce; rzadziej - od matki do dziecka w czasie ciąży.


  Zdjęcie 3. Jedzenie mięsa lub mleka zwierząt zakażonych gruźlicą można złapać pałeczki Kocha.

  Gruźlica pozapłucna atakuje różne narządy i tkanki:

  • płuca, kości, węzły chłonne;
  • układ moczowy, przewód pokarmowy;
  • oczy, skóra, błony mózgu.

  Każdy organ ludzki może zostać zainfekowany. Gruźlica płuc jest formą choroby występującą częściej niż inne formy.


  Zdjęcie 4. Gruźlica płuc jest powszechną postacią choroby gruźliczej z powodu łatwego wejścia do tych narządów.

  Gruźlica płuc

  Pierwotne zakażenie rozwija się po pierwszym kontakcie z Mycobacterium tuberculosis. Cechy aktywnej choroby podstawowej, ponieważ rozwija się niezauważalnie. Różdżka Koch mnoży i zdobywa nowe terytorium. Pierwsze objawy choroby są niewielkie, ponieważ nie ma znaczącego pogorszenia stanu.

  Etapy kliniczne gruźlicy płuc:

  1. Pierwotne - pogorszenie pierwotnych ognisk zakażenia.
  2. Wtórne - ponowne wejście bakterii do organizmu.

  Po stadium pierwotnym rozwija się wtórna gruźlica, która trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Rozwój choroby jest możliwy dzięki staremu nidusowi gruźlicy lub ponownemu zakażeniu - wznowieniu wzrostu bakteryjnego lub reinfekcji.

  Gruźlica postaci wtórnej zaczyna się pojawiać, gdy pacjent jest ponownie zakażony lub gdy budzi się wczesne ognisko choroby. Ponieważ układ odpornościowy wie, co jest czynnikiem sprawczym gruźlicy, to proces jest inny niż w pierwotnej postaci.

  W gruźlicy wtórnej płuca są dotknięte chorobą. Tacy pacjenci są głównym źródłem infekcji. Jeśli pacjent wcześniej ukończył leczenie gruźlicy, wznowienie choroby jest traktowane jako nawrót choroby.

  Prątkowa gruźlica

  Istnieje szczególna forma choroby gruźlicy prosówkowej. Zakażenie rozwija się w pierwotnym stadium gruźlicy. Z punktu widzenia zapalenia płuc prątki wpływają na węzły chłonne w pobliżu dużych oskrzeli. Na radiogramie wyglądają jak lekkie formacje.


  Zdjęcie 5. Widok próbki prosówkowej gruźlicy płuc na mikrozlewu, gdy jest badany pod mikroskopem.

  Takie zmiany wskazują na zagęszczenie i zwiększenie liczby węzłów chłonnych wewnątrz klatki piersiowej. Bakterie z krwiobiegu rozprzestrzeniają się po narządach. Układ odpornościowy zwalcza infekcje. Dzięki wysokiej odporności, aktywność bakterii ustaje i możliwe jest samoleczenie. Rozwój choroby zależy od stopnia osłabienia organizmu.

  Gruźlica żołędziowa po łacinie oznacza „proso”. Przy tym typie choroby, małe, jak ziarno prosa, ogniska znajdują się we wszystkich płatach płuc. Ta forma gruźlicy występuje u osób o słabej odporności - dzieci, osób starszych i osób zakażonych HIV. Mają wspólne uogólnione postacie gruźlicy, gdy dotkniętych jest kilka narządów i układu nerwowego.

  Przy głębokim niedoborze odporności (HIV) klinika i podgatunek choroby są niezwykłe. Ogniska gruźlicy znajdują się w dolnych płatach płuc, a nie w górnej, jak w przypadku pierwotnej infekcji. Nie ma wyraźnych granic ognisk gruźlicy. W strukturze form choroby przeważają powszechne procesy rozsiewowe i gruźlica węzłów chłonnych wewnątrz klatki piersiowej.

  W wtórnej gruźlicy płuc układ odpornościowy udaje się zatrzymać rozprzestrzenianie się infekcji i ograniczyć obszar dotknięty chorobą. Rozpad tkanki płucnej lub jamy na zdjęciu rentgenowskim wygląda jak cień w kształcie pierścienia.


  Zdjęcie 6. Badanie rentgenowskie klatki piersiowej z cieniem w kształcie pierścienia w płucu - jamą gruźliczą.

  Mycobacterium mnoży się i powoduje martwicę - martwicę tkanki płucnej. W rezultacie powstaje wnęka o gęstych ścianach, która komunikuje się przez oskrzela z otoczeniem. Występuje otwarta forma gruźlicy.

  W wtórnej gruźlicy ogniska pojawiają się na wierzchołkach płuc, które łączą się ze sobą, tworzą infiltraty - uszczelnienia. Wraz z dalszym rozwojem procesu są one bardziej zagęszczone, rozpoczyna się destrukcja tkanki płucnej, która następnie przechodzi przez oskrzela. Pacjent kaszle, a w miejscu upadku tworzą się ubytki.

  Zapalenie opłucnej to zapalenie błony opłucnowej, które chroni płuca w klatce piersiowej. Gdy choroba się pojawia, nagromadzenie płynu opłucnowego pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną warstwą błony.

  Jaki etap gruźlicy jest niebezpieczny dla innych?

  Gruźlica jest bardzo niebezpieczną chorobą. Ponadto trudno jest wyleczyć. Każdy, gdziekolwiek, może zostać zakażony gruźlicą. Ta ciężka choroba nie wybiera ludzi według wieku, w zależności od stopnia zamożności i warunków życia. Występuje wystarczający kontakt z pacjentem, który ma formę otwartą i może zarazić się gruźlicą. Nawet przy nowoczesnych metodach leczenia najnowsze leki stwarzają ryzyko śmierci. Otwarta forma gruźlicy jest zaraźliwa i przenoszona przez kropelki powietrza. Dlatego jest zabójczy zarówno dla pacjenta, jak i ludzi wokół niego.

  Definicja choroby

  Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez dość powszechne mikroorganizmy - prątki (pałeczki Kocha). Jest to spowodowane głównie przez bakterie ludzkie i bydlęce. Aż do XX wieku jest bardziej znany wśród ludzi jako konsumpcja. Ponieważ nie było skutecznych leków na tę dolegliwość, ludzie, którzy zachorowali na nich, stopniowo zwiędli i umarli. Dopiero w XX wieku znaleźli sposoby walki z chorobą. Mimo to śmiertelność wśród ludności jest dość wysoka, zwłaszcza jeśli zbyt późno proszą o pomoc. Nie można powiedzieć, że tylko niezabezpieczone segmenty populacji są chore. W bogatych rodzinach chorobę tę można znaleźć również u jednego z członków gospodarstwa domowego.

  Mykobakterie różnią się od wszystkich innych organizmów szkodliwych dla ludzi tym, że są bardzo odporne na różne czynniki zewnętrzne: kwasy i zasady. Spokojnie przeżywają leczenie alkoholem i nie umierają pod wpływem bezpośredniego światła słonecznego. Są zaraźliwe przez długi czas w plwocinie, na przedmiotach, w kurzu. Inną negatywną cechą trudną do zwalczenia jest to, że naśladują i dostosowują się do leków tuberkulinowych. I może trwać dość długo. Objawy kliniczne są określone nie tylko przez patogen. Bardzo ważną rolę odgrywa stan odporności człowieka, jego odporność. Jednak zmniejszenie odporności ciała może wystąpić w niekorzystnych warunkach życia lub pracy. Osobie udało się przystosować do prątków, a jego organizm z powodzeniem opiera się ich szkodliwym skutkom, ale z czasem odporność może się osłabić, więc w tym przypadku konieczne będzie ponowne szczepienie.

  W gruźlicy płuca są najczęściej dotknięte chorobą i aby chronić się przed rozwojem choroby w organizmie i zatrzymać ją na najwcześniejszym etapie, powinieneś znać przynajmniej częściowe objawy choroby:

  1. Zmęczenie Osoba czuje się przytłoczona nawet po niewielkiej pracy.
  2. Drażliwość.
  3. Nieznacznie podwyższona temperatura jak w zapaleniu.
  4. Sen jest zaburzony, a apetyt znika.
  5. Pocenie się najczęściej w nocy.
  6. Obrzęk węzłów chłonnych (ale nie we wszystkich przypadkach).

  Co może oznaczać objaw - ból gardła podczas przełykania - ten artykuł powie.

  Gruźlica jest chorobą zakaźną. Dlatego osoba, która się nim zaraziła, może być niebezpieczna dla innych i rozprzestrzeniać chorobę. Ale może być całkowicie bezpieczny. Istnieją dwa rodzaje gruźlicy:

  • Otwarta forma. W tym przypadku tkanka płuc jest bezpośrednio dotknięta i patogenne mikroorganizmy namnażają się w niej, a następnie trafiają do plwociny wykrztuśnej. Taki pacjent może zainfekować wielu innych ludzi;
  • Formularz zamknięty. Występuje znacznie częściej. Patogeny nie wchodzą do plwociny, a następnie do powietrza, więc pacjenci są całkowicie bezpieczni dla innych.

  Gruźlicę płuc można podzielić na dwa typy:

  • Podstawowa, gdy infekcja wystąpiła bezpośrednio od handlarza infekcją. W tym przypadku procesy zapalne w tkance płucnej jeszcze się nie rozpoczęły, objawy mogą nie pojawić się przez długi czas. Do kilku tygodni. Dzieje się tak, ponieważ zmiany patologiczne są bardzo niewielkie i prawie niemożliwe jest ich wykrycie za pomocą promieni rentgenowskich. Aby ustalić, czy dana osoba ma chorobę, istnieje tak zwany test Mantoux. Wraz z zapaleniem i wzrostem stwierdza się, że choroba istnieje;
  • Drugorzędny. Występuje jako nawrót wcześniej wyleczonej choroby.

  Objawy wtórnej gruźlicy mogą być łagodne i czasami podobne do objawów zupełnie różnych chorób:

  1. Brak apetytu.
  2. Dramatyczna utrata wagi.
  3. Niewielkie wzrosty temperatury.
  4. Słabość i zmęczenie.

  W okresie zaostrzenia u pacjenta pojawia się suchy kaszel, który stopniowo przechodzi. Oczywiście powstaje fałszywa opinia, że ​​choroba przeszła. Ale to nie trwa długo. Dwa do trzech tygodni. Następuje zaostrzenie choroby, ale objawy stają się znacznie gorsze.

  Przy najmniejszym podejrzeniu nawrotu choroby należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Przy odpowiednim leczeniu możliwe będzie uniknięcie nieodwracalnych konsekwencji.

  W niektórych przypadkach może rozwinąć się rozsiana gruźlica. W ostrej postaci choroby praktycznie nie ma okresu inkubacji. Choroba postępuje, a bakterie rozprzestrzeniają się w całym ciele w bardzo szybkim tempie. Często rozsiana gruźlica jest diagnozowana w późniejszych stadiach. Leczenie nie przynosi pożądanego efektu, a śmiertelność z powodu choroby jest bardzo wysoka.

  Opisano leczenie dusznicy bolesnej u dzieci w domu.

  Zgodnie z metodą dystrybucji istnieją takie formy gruźlicy:

  • Ogniskowa. Z ogniskową gruźlicą w jednym lub dwóch płucach, mała forma ognisk. Tylko od jednego do dwóch segmentów. Objawy ogniskowej gruźlicy mogą nie być bardzo wyraźne;
  • Gruźlica naciekowa. Jest to dość rzadkie. Kapsułki pojawiające się w tej postaci gruźlicy gromadzą krew i limfę. Podczas kaszlu odkrztuszona plwocina z krwią. Sugeruje to, że następuje pęknięcie kapsułki i płyn jest uwalniany przez odruch kaszlu.

  Wykrztuśna plwocina jest wysoce zaraźliwa.

  • Rozproszona gruźlica. Jest to tak zwane, ponieważ nie może być w jednym centrum, ale rozproszone we wszystkich narządach z krwią i limfą. Z reguły wpływa na te narządy, które nie są w stanie skutecznie przeciwdziałać patogenom. Rozproszona gruźlica może zacząć się w nerkach, a następnie przenieść do płuc z powodu krążenia krwi. Bardzo niebezpieczne, ponieważ może powodować gruźlicze zapalenie opon mózgowych. Z jednoczesnym uszkodzeniem kory mózgowej i płuc, odzyskanie pacjenta jest prawie niemożliwe, ponieważ w bardzo krótkim czasie rozpoczynają się nieodwracalne procesy destrukcyjne;
  • Gruźlica marskości. Na tkankę płucną wpływają pałeczki Kocha, które zaczynają umierać. Leczenie takich pacjentów jest bardzo problematyczne, ponieważ leki praktycznie nie penetrują zmienionej tkanki. Jednostronna gruźlica marskości może być wyleczona tylko przez operację.

  Podtypem gruźlicy płucnej jest tuberculoma. Choroba, w której prątki, wpływając na tkanki płuc, powodują pojawienie się wizualnie przypominających guzów gruźlicy. Choroba może przejść bez wyraźnych objawów. Gruźlica, ponieważ rozwija się oddzielnie od całego organizmu z powodu tkanki płucnej. Najbardziej zagrożone rozwojem gruźlicy:

  • Miałeś wcześniej gruźlicę. I może to być nie tylko forma płucna;
  • Pracownicy chemiczni. Gdzie wysokie zanieczyszczenie szkodliwymi substancjami;
  • Pacjenci z różnymi patologiami narządów oddechowych;
  • Palacze.

  Spread

  Tak niebezpieczna choroba płuc jak gruźlica, istnieje kilka sposobów zakażenia:

  1. W powietrzu. Najczęstsze zakażenie gruźlicą. Według statystyk występuje w 98 procentach przypadków.
  2. Rodzaj kontaktu z infekcją. Możesz zachorować na gruźlicę, jeśli używasz środków higieny osobistej i naczyń używanych przez pacjenta. Również gruźlica jest przenoszona z człowieka na człowieka przez pocałunek, seksualnie lub rany i otarcia na ciele.
  3. Ścieżka żywności. Możesz zostać zarażony przez mięso zwierząt gospodarskich. Chociaż są one skażone gruźlicą płuc, produkty, choć bardzo rzadkie, znajdują się na rynkach. Przy stosowaniu takich produktów uszkodzenie wpływa na ludzkie narządy trawienne.
  4. Zakażenie wewnątrzmaciczne. Jeśli przyszła mama miała gruźlicę, nie oznacza to, że dziecko będzie miało tę chorobę. Ale istnieje ryzyko. U dzieci układ odpornościowy jest słabo rozwinięty.

  Kobieta, która doświadczyła gruźlicy, przed urodzeniem dziecka, musi przejść cykl leczenia, aby zabić wszystkie prątki w organizmie.

  Okres inkubacji

  Okres inkubacji od momentu zakażenia może z reguły trwać od trzech do dwunastu tygodni. Ale są przypadki, gdy choroba nie przejawia się przez kilka lat. U zdrowych ludzi w okresie inkubacji różdżka Kocha, która przeniknęła do ludzkiego ciała, jest niszczona przez obronę immunologiczną i choroba nie rozwija się. Wszystko dzieje się zupełnie inaczej u osób ze słabą odpornością, dzieci, osób starszych. Szkodliwa bakteria, która dostała się do organizmu, nie jest niszczona przez układ odpornościowy, ale przez krew dostaje się do płuc, gdzie aktywnie dzieli się i tworzy źródło zapalenia. Po okresie inkubacji pojawiają się pierwsze oznaki gruźlicy. Na wczesnym etapie choroba jest bardzo trudna do rozpoznania, a nawet lekarze często mylą jej objawy z objawami ARVI. Zmiany w płucach można zaobserwować tylko za pomocą RTG.

  Raz w roku konieczne jest wykonanie prześwietlenia klatki piersiowej. Następnie, dzięki wczesnemu wykryciu choroby, leczenie będzie łatwe z pełnym powrotem do zdrowia.

  Powikłania przy braku leczenia

  Jeśli nie leczysz gruźlicy płuc, prędzej czy później doprowadzi to do zgonu. Późne leczenie choroby może prowadzić do następujących komplikacji:

  • Rozprzestrzenianie się choroby na inne narządy. Gruźlica rozprzestrzenia się na inne, ważne organy, wpływając na nie. Jeśli na przykład jest to wątroba, to jej choroby prowadzą do poważnych konsekwencji dla organizmu;
  • Uszkodzenie stawów. Wraz z rozwojem gruźlicy szkieletowej rozpoczyna się silny ból stawów, obrzęk i powstawanie ropnia;
  • Krwotok płucny. Otwiera się wraz ze zniszczeniem naczynia w płucach w wyniku zaniedbania gruźlicy. Często krwawienie nie może zostać zatrzymane i kończy się wraz ze śmiercią pacjenta;
  • Niewydolność oddechowa. Przy rozległych uszkodzeniach płuc skuteczność ich pracy jest znacznie zmniejszona. Prowadzi to do głodu tlenowego i ataków astmy;
  • Niewydolność serca. Pojawia się z niewydolnością oddechową;
  • Pnevmotrax. Kiedy pękają pęcherzyki lub oskrzeliki, powietrze gromadzące się w jamie opłucnej zaczyna ściskać płuco, co prowadzi do ataków astmy.

  Nowoczesne metody zapobiegania (szczepienia i leki)

  Co roku konieczne jest poddanie się badaniu klatki piersiowej. Dorośli robią zdjęcia rentgenowskie, dzieci test Mantoux. Zapobieganie gruźlicy u dzieci to szczepienia. Przeprowadza się go od trzeciego do siódmego dnia życia dziecka za pomocą szczepionki BCG. Dziecko jest szczepione pod warunkiem, że jest całkowicie zdrowe i nie ma przeciwwskazań.

  Opisano tutaj środki ludowe stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej u dorosłych.

  Wideo

  Wnioski

  Gruźlica w przeszłości była chorobą nieuleczalną. Obecnie, chociaż jest to poważna choroba, jest ona raczej skutecznie leczona, jeśli nie jest na zaawansowanym etapie. Wszyscy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że będzie łatwiej i łatwiej wyleczyć tę dolegliwość, jeśli przy pierwszych podejrzeniach nie jest z nim kontaktować się z lekarzem. Jeśli prowadzisz zdrowy tryb życia, jesz normalnie, włączasz do diety pokarmy zawierające witaminy i inne korzystne substancje, unikasz wilgoci i utrzymujesz zdrowy układ odpornościowy, możesz uniknąć zakażenia gruźlicą.

  Jakie są etapy gruźlicy

  Gruźlica jest bardzo starą chorobą, która została opisana kilka wieków temu i już wtedy wiele osób zostało zabitych. Następnie uznano go za nieuleczalny, ale teraz rozwój medycyny pozwolił ludziom nie tylko przetrwać, ale także kontynuować normalne życie bez komplikacji. Główny czas na rozpoczęcie leczenia. Aby nie spóźnić się, powinieneś wiedzieć o każdym etapie gruźlicy bardziej szczegółowo.

  Przyczyny infekcji

  Głównym powodem, dla którego ludzie mogą dostać gruźlicę, jest osłabiony stan odporności. Na tym tle, gdy osobiście z zarażoną osobą, prawdopodobieństwo, że choroba jest bardzo wysoka.

  Z kolei następujące przyczyny prowadzą do obniżenia odporności:

  • Pogorszenie warunków środowiskowych.
  • Niezrównoważona dieta uboga w witaminy i składniki odżywcze.
  • Stały stres, niestabilny stan psychiczny.
  • Złe warunki społeczne.
  • Choroby przewodu pokarmowego i górnych dróg oddechowych, a także cukrzyca.
  • Złe nawyki związane z alkoholem, nikotyną i narkotykami.

  Ponadto możesz zachorować dzięki użyciu produktów z mleka chorych zwierząt, ale nie jest to bardzo częsty powód.

  Niestety, często zakażone gruźlicą z powodu braku wiedzy, strachu przed lekarzami i wysokich kosztów leków nigdy nie zaczynają być leczone. A to z kolei zwiększa ryzyko zarażenia wielu ludzi.

  Zakażenie następuje po wejściu do ludzkiego ciała specjalnej bakterii, pałeczek Kocha. Ale rozwój choroby nie następuje natychmiast. Bakteria może żyć w ludzkim ciele przez długi czas i nie powodować żadnych szkód. Gdy tylko poziom odporności zostanie zmniejszony na tyle, by rozpocząć jego reprodukcję, natychmiast zaczyna działać. Warto wspomnieć, że jeśli dana osoba jest zdrowa, a jej poziom odporności jest wysoki, to sam poradzi sobie z bakteriami. A potem choroba zakaźna w ogóle się nie rozwija.

  Jak rozpoznać objawy choroby

  Jedną z najbardziej nieprzyjemnych cech gruźlicy jest okres inkubacji i początkowe objawy choroby. Cała sekcja medycyny, fthisiology, dokładnie bada objawy i przyczyny gruźlicy. Ponieważ rozwój patogenu w organizmie jest opóźniony o kilka miesięcy, a jednocześnie pacjent nie ma żadnych zmian, a główne objawy są bardzo podobne do prostych ARVI, dlatego nie każdy lekarz od razu rozpoznaje gruźlicę.

  I dopiero gdy różdżka Kochu już rozpoczęła swój aktywny rozwój, pojawiają się początkowe namacalne objawy. Jest to głównie:

  • Ostra nieuzasadniona redukcja wagi.
  • Wydalanie dużej ilości potu w nocy.
  • Niespokojny sen
  • Zawroty głowy.
  • Pallor skóry.
  • Zmniejszony apetyt.
  • Uczucie osłabienia, depresji, ciągłego zmęczenia.
  • Huśtawki nastroju.
  • Zwiększona temperatura.

  Zgodnie z objawami choroby opisanej powyżej, można zauważyć, że można je naprawdę pomylić z wieloma innymi, prostszymi chorobami. Zwłaszcza, że ​​charakterystyczny ciężki kaszel na początkowych etapach nie będzie dokładny.

  Kaszel pojawia się znacznie później i istnieją trzy kluczowe objawy sugerujące obecność gruźlicy:

  1. Kaszel nie mija dłużej niż trzy tygodnie, nawet po zastosowaniu jakichkolwiek leków.
  2. Poranny i nocny zmartwiony suchy kaszel.
  3. Wykrztuszenie podczas odkrztuszania jest wilgotne.

  Jeśli pojawią się te objawy, warto umówić się z lekarzem jak najszybciej, aż choroba uszkodzi naczynia krwionośne i płuca. W takim przypadku lekarz zobaczy plwocinę z krwią.

  Etapy rozwoju choroby

  Zazwyczaj, gdy ludzie mówią o gruźlicy, oznaczają procesy zapalne w płucach. Zdarza się jednak, że wpłynie to na jelita, skórę, mózg itp. W tym przypadku leki przeciwgruźlicze są przepisywane dla wszystkich postaci choroby.

  Tak więc gruźlica dzieli się na dwa typy:

  1. Płuca, gdy dotyczy tylko płuc.
  2. Pozapłucne, gdy ogniska infekcji rozprzestrzeniają się na inne narządy. Najczęściej rozwija się tutaj gruźlica kostno-stawowa.

  Każda choroba ma etapy rozwoju od najłatwiejszej do najcięższej postaci. W przypadku gruźlicy nie ma wielu etapów jej rozwoju. Etapy gruźlicy są jasno określone, co znacznie ułatwia wybór odpowiedniego leczenia po ustaleniu diagnozy. Istnieją tylko cztery etapy:

  1. Pierwszym jest gruźlica na wczesnym etapie. Jest to najbardziej pierwotna forma choroby, kiedy prątki mnoży się na tle niskiej odporności. Jak wspomniano wcześniej, niemożliwe jest ustalenie czegoś na początkowym etapie gruźlicy płuc.
  2. Drugi etap Podczas choroby choroba jest nadal ukryta, więc nie można zarazić kogoś innego. Jednak podstawowe objawy gruźlicy stopnia 2 już się pojawiają. Wiadomo jednak, że są oznakami wielu innych niebezpiecznych chorób, więc większość na tym etapie nawet nie myśli o pójściu do terapeuty. Samoleczenie nie przyniesie żadnych owoców.
  3. Trzeci etap. To w jej czasie osoba zaczyna stwarzać zagrożenie jako nosiciel. W tym czasie bakterie, które się rozwinęły, ostatecznie zakorzeniają się w narządach. W tym momencie występuje silny kaszel, a stan ciała mówi o procesach zapalnych, zaczyna się otwarta forma choroby. Ten stopień gruźlicy można łatwo wykryć, ale jest on leczony wiele razy trudniej niż drugi. Również ten okres ma cechę krwioplucia. W tym momencie lekarz może przepisać test plwociny na obecność prątków.
  4. Ostatnim etapem gruźlicy jest czwarty. Nazywa się to także chorobą wtórną, nawrotem, ponieważ najczęściej pojawia się po leczeniu. Podczas jej infekcji może poruszać się i wpływać na inne narządy.

  Objawy i stadia gruźlicy płuc u dorosłych i dzieci nie różnią się od siebie. Ważne jest również, aby pamiętać, że w większości przypadków gruźlica spowoduje zwłóknienie płuc, które występuje później. Jego objawy to również kaszel i ból w klatce piersiowej, ale nie wymaga to leczenia.

  Powikłania gruźlicy charakteryzują się wzrostem uszkodzenia tkanek u zakażonych. Zwykle wszyscy pacjenci mają uszkodzenia węzłów chłonnych, nawet w początkowej fazie choroby, w pierwszym etapie. To prawda, że ​​może rozwinąć się w niezależną chorobę, a wzdłuż zapalnych przewodów limfatycznych bakterie mogą przenieść się do innych narządów i wywołać nawrót. Biorąc pod uwagę, że gruźlica najczęściej atakuje płuca, najbardziej wrażliwe są węzły chłonne szyjne.

  Najczęściej po rozprzestrzenianiu się zapalenia może przenosić się do kości i stawów. I nie ma dominującej formy - stawy i kręgosłup są dotknięte tą samą częstotliwością. Istnieją trzy etapy gruźlicy kręgosłupa:

  1. Pierwszy etap przed artretyczny. Na tym etapie kręgi pleców są dotknięte pierwotnym gruźliczym zapaleniem kości. Pojawia się i zaczyna się rozwijać.
  2. Po drugie, stadium artretyczne. Zapalenie rozwija się w dwóch etapach - początku i pełnym rozkwicie.
  3. Trzeci etap postartrytyczny. Koniec procesu gruźlicy, prawda o naruszeniach, które przyniósł, pozostaje, a nawet nasila się, ale nie jest to czwarty stopień.

  Jeśli stawy są dotknięte, istnieją tylko dwa etapy - najpierw faza maziowa zapalenia gruźliczego, dotykająca błonę maziową stawu. Następnie zapalenie przenosi się na końce stawowe kości, powodując ich zniszczenie.

  Czas trwania etapów choroby

  W każdej postaci gruźlica ma dość długi okres rozwoju. Zwykle pierwsze objawy, zarówno u dorosłych, jak iu dzieci, pojawiają się zaledwie 3-12 miesięcy po zakażeniu. Pierwszy etap mija bez objawów. Jednocześnie w ciągu 3-5 miesięcy choroba przechodzi w drugą fazę, aw trzeciej w kolejne 5-12 miesięcy.

  To znaczy, biorąc pod uwagę słabe objawy, osoba może być chora na gruźlicę i nie zgadywać o tym przez kilka lat, a czasem nawet więcej. Jednak w pierwszych dwóch etapach wskaźnik sukcesu pacjenta jest najwyższy.

  W tym czasie, na szczęście, nie jest zaraźliwy, ale procesy zapalne w jego ciele już się zaczynają. Ponadto w tym okresie nawet test Mantoux da wynik negatywny.

  Oczekiwana długość życia u pacjentów z gruźlicą o 4 stopniach może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od szybkości, z jaką dochodzi do uszkodzenia i rozpadu narządów.

  Jakiej rady można udzielić na podstawie powyższego. Ważne jest, aby zadbać o swoje zdrowie, ważne jest, aby dbać o siebie i monitorować swoją odporność, aby sam mógł poradzić sobie z wieloma patogenami. Ważne jest, aby podejmować środki zapobiegawcze, zwłaszcza w przypadku dzieci, których ciało wymaga ochrony w okresie wzrostu. Nie poddawaj się szczepionce BCG, którą dzieci umieszczają bezpośrednio po urodzeniu. I nadal dbać o zdrowie i układ odpornościowy, powtarzając procedurę szczepienia, zwłaszcza, że ​​jego efekt utrzymuje się przez 5-7 lat. I nie bój się szukać pomocy u lekarza, mając nadzieję, że niektóre objawy znikną same. Zdrowie każdej osoby jest przede wszystkim w jego rękach.