loader

Główny

Pytania

Stwardnienie płuc - co to jest i jak go leczyć? Rodzaje, objawy i techniki

Szybkie przejście na stronie

Stan taki jak pneumoskleroza jest uniwersalnym przejawem reakcji organizmu na szkodliwy efekt, który powstał w tkance śródmiąższowej płuc. Na pierwszy rzut oka zdanie wydaje się zupełnie niezrozumiałe dla niewtajemniczonych. Wyjaśnijmy powyższe przykłady z medycznego „życia”.

Przypomnijmy, że w czasach starożytnych diagnoza była opisowa. Dobrze potrafi odróżnić choroby o jasnym obrazie klinicznym, na przykład wąglik, zakażenie meningokokowe, padaczkę lub astmę. O każdym z cierpień można znaleźć odpowiednie informacje od starożytnych autorów: Hipokratesa, Galena.

Ale jeśli spojrzysz trochę głębiej, okaże się, że znacznie trudniej było odróżnić podobne choroby, które miały miejsce w starożytności. Na przykład astma oskrzelowa i astma sercowa występują w przypadku ataków astmy i na pierwszy rzut oka nie ma między nimi różnicy. Jednak odkrycie małego kręgu krążenia krwi pozwoliło wyjaśnić całą różnicę między tymi stanami.

W ten sam sposób diagnoza pneumosklerozy może pojawić się tylko wtedy, gdy zgromadzony zostanie znaczny materiał z sekcji zwłok. Ogólnie rzecz biorąc, termin ten wprowadził Laennec („ojciec” osłuchiwania) już w 1819 r., Co oznacza tlący się stan zapalny w rozstrzeniach oskrzeli. W 1860 roku Jean Charcot opisał wzrost tkanki łącznej w płucach ze szkodą dla ich funkcji w różnych zapaleniach opłucnej.

I dopiero na początku XX wieku, z powodu gromadzenia danych eksperymentalnych, stało się jasne, że w zasadzie płuca reagują na stan zapalny i inne szkodliwe czynniki w ten sam sposób: pojawienie się stwardnienia płuc. Od drugiej połowy XX wieku stało się jasne, że w wyniku zaburzeń odporności może wystąpić produkcja kolagenu w śródmiąższu płuc, prowadząca do rozedmy płuc i stwardnienia płuc.

O interstitium można przeczytać w artykule na temat ELISA lub idiopatycznego włóknienia pęcherzyków płucnych - nawiasem mówiąc, proces, który prowadzi do znacznej pneumosklerozy. Czym jest ten patologiczny proces i dlaczego rozwija się w płucach?

Stwardnienie płuc - co to jest?

Fotografia płuc z miażdżycy

Z powyższego wynika, że ​​prawdopodobnie stało się jasne, co to jest. Stwardnienie płuc to proliferacja tkanki łącznej w płucach, która prowadzi do upośledzenia funkcji. Ponieważ główną funkcją płucnej tkanki pęcherzykowej jest wentylacja i wymiana gazowa, to znaczy zastąpienie dwutlenku węgla w hemoglobinie tlenem, im bardziej rozwija się stwardnienie płuc, tym bardziej cierpią tkanki całego ciała.

Ciało zaczyna doświadczać przewlekłej niedotlenienia lub niedoboru tlenu, a u ludzi nasilające się skutki pneumosklerozy przejawiają się w postaci postępującej przewlekłej niewydolności oddechowej.

Należy podkreślić, że stwardnienie płuc nie jest niezależną diagnozą, ale uniwersalnym procesem, który jest albo wynikiem (zapalenie płuc, rozstrzenie oskrzeli, zapalenie oskrzeli), albo istnieje jako mechanizm reakcji tkanki łącznej.

Możesz narysować analogię za pomocą noża: mogą ciąć warzywa, chleb, cebulę, mięso, ryby, owoce - ale w rezultacie, bez względu na to, co przecinamy, nóż stopniowo stępi się. Podobnie w przypadku pneumosklerozy: jakakolwiek choroba płuc nie istnieje, stwardnienie płuc będzie tylko wzrastać.

Rodzaje zwłóknienia płucnego

Ponieważ stwardnienie jest procesem uniwersalnym, można je sklasyfikować według bardzo dużej liczby objawów. Dlatego z tego powodu:

 • Zakaźne, w tym specyficzne. Są to syfilis, gruźlica, pasożyty (przypominamy migrujący zespół larwy w askariozie), grzyby;
 • Po aspiracji ciał obcych (w obszarze atelektazy z upośledzoną strefą wymiany gazowej);
 • Toksyczny i metaboliczny (z wstrząsami);
 • Geneza pourazowa;
 • Z wadami rozwojowymi i dysplazjami tkanki płucnej;
 • W chorobach tkanki łącznej, na przykład twardziny;
 • Konsekwencja choroby popromiennej;
 • Z amyloidozą i innymi chorobami akumulacji.

Ponadto, pneumoskleroza występuje w chorobach i stanach alergicznych, wadach serca, chorobie popromiennej, nadciśnieniu płucnym, jak również różnych zaburzeniach hemodynamiki w płucach, na przykład zatorowości i zakrzepicy.

Zgodnie z patogenezą, to znaczy zgodnie z mechanizmem powstawania, wzrost zrębu może być inny. Jest to spowodowane zapaleniem, niedodmą tkanki płucnej, zaburzeniami immunologicznymi, zaburzeniami hemodynamicznymi i innymi przyczynami.

 • Lokalizację można rozróżnić miejscowe i rozproszone włóknienie płucne.

W przypadku miejscowego zwłóknienia (jest ono synonimem stwardnienia, jak również marskości), istnieje mniej strachu przed czynnością płuc, jako organu, jako całości. W ten sposób może wystąpić podstawowa stwardnienie płuc, podczas której tkanka przylegająca do przepony zaczyna się „degenerować”.

Może dojść do radykalnego zwłóknienia płuc, w którym często dochodzi do naruszenia krążenia krwi w korzeniach płuc, na przykład w sarkoidozie.

Niektóre monografie zapewniają klasyfikację według poziomu proliferacji tkanki łącznej, w której zwłóknienie, stwardnienie i marskość wątroby są określane jako różne stopnie nasilenia.

Ale do oceny potrzebna jest biopsja, a sama ilość tkanki nie może być wykorzystana jako podstawa do określenia stopnia ciężkości, ponieważ najważniejszą rolę odgrywa niewydolność oddechowa i jej ekspresja.

Oczywiście, z marskością płuc, jest to bardziej znaczące, ale musi to być udowodnione metodami funkcjonalnymi, a nie ilością zwłóknienia.

Rozlana pneumoskleroza

Istnienie rozproszonej stwardnienia płuc, to znaczy rozprzestrzenianie się procesu utwardzania we wszystkich polach płuc, jest symetrycznie bardziej niebezpieczne niż formy lokalne.

Przykładem takiego procesu jest idiopatyczne włókniste zapalenie pęcherzyków płucnych, w którym prawdopodobieństwo śmierci pacjenta w ciągu najbliższych pięciu lat jest wysokie.

W tej postaci wzrostu tkanki łącznej występują komplikacje, takie jak obturacyjna i restrykcyjna niewydolność oddechowa, rozwija się nadciśnienie płucne i następuje postęp procesu.

Oznaki i objawy pneumosklerozy

Ponieważ pneumoskleroza jest ogólnym procesem niespecyficznym, nie ma objawów ani objawów, które można by zdiagnozować w 100%. Dlatego też, zapalenie płuc jest określane przez połączenie różnych objawów i oznak. Oto niektóre z nich:

 • Rozwój obturacyjnej i restrykcyjnej niewydolności oddechowej. W wyniku zmniejszenia światła dróg oddechowych i zmniejszenia skutecznej powierzchni wymiany gazowej mogą wystąpić takie warunki, jak rozedma płuc (stan zwiększonej przewiewności tkanki płucnej), rozstrzenie oskrzeli, a także przewlekłe zapalenie płuc.
 • Rozwój niedotlenienia (brak tlenu) i hiperkapnia (zwiększony poziom dwutlenku węgla). Przejawia się to w klinice nadciśnienia płucnego, w której występują różne objawy. Możesz o tym przeczytać tutaj (link do artykułu na temat nadciśnienia płucnego).
 • Rozwój współistniejącego zapalenia. Istnieje kaszel, w którym słaba plwocina ustępuje, pojawia się złe samopoczucie.
 • W zaawansowanych stadiach objawy zwłóknienia płuc są określane przez niewydolność serca prawej komory i przewlekłe niedotlenienie. Występuje sinica skóry (palce, czubki uszu, nos, trójkąt nosowo-wargowy), ich ochłodzenie. Obrzęk obwodowy pojawia się w nogach, aw ciężkich przypadkach może wystąpić uduszenie.

Diagnostyka i analizy

Podstawą diagnozy tego patologicznego procesu jest, rzecz jasna, omówienie i dokładna analiza historii. Jest to podstawa odejścia pacjenta do fluorografii ze stwardnieniem płuc, a następnie do radiografii płuc, która określi nie tylko obecność stwardnienia, ale także jego lokalizację. Należy pamiętać, że fluorografia jest metodą przesiewową. Nie potwierdza diagnozy, ale podejrzewa naruszenie.

W niektórych przypadkach, z charakterystyczną strukturą (twardą, komórkową), można wyciągnąć wnioski na temat przyczyn procesu, ale częściej wymagane są dodatkowe metody:

 • TK i MRI jamy klatki piersiowej o wysokiej rozdzielczości. Pozwala ocenić stopień i strukturę zmiany chorobowej, lokalizację ognisk, stan węzłów chłonnych i korzeni płuc;
 • Angiopulmonografia. Pozwala ocenić przepływ krwi w krążeniu płucnym i zidentyfikować objawy nadciśnienia płucnego w subklinicznym przebiegu pneumosklerozy;
 • Biopsja z badaniem histologicznym. Podczas pobierania elementów komórkowych możliwe jest wyjaśnienie natury procesu (zapalenie, odpowiedź immunologiczna lub wzrost paranowotworowy);
 • Bronchoskopia. Nie będąc cenną metodą samą w sobie, z jej pomocą możliwe jest pobieranie wody do mycia i prowadzenie badań cytologicznych i bakteriologicznych. Czasami konieczne jest zrozumienie nietypowego procesu, na przykład zmian grzybiczych w podstawowych obszarach płuc.

Bardzo ważną metodą badawczą jest spirografia, która służy do identyfikacji rezerw funkcjonalnych płuc i określenia stopnia niewydolności oddechowej.

Badanie to jest bardzo potrzebne w przewidywaniu wyniku i czasu, w określaniu niepełnosprawności, przy przechodzeniu na inny rodzaj leczenia, na przykład przy użyciu cytostatyków.

Leczenie pneumosklerozy, leków i metod

Leczenie rozlanej pneumosklerozy płucnej jest najtrudniejsze. Rzeczywiście, najczęściej zmiany miejscowe i ogniskowe mogą być interpretowane przez proces patologiczny znajdujący się obok tego ogniska, na przykład zapalenie, obecność ogniska gruźlicy, pasożyty lub obecność oskrzeli. W tym samym przypadku, gdy dochodzi do rozproszonego uszkodzenia płuc, przyczyna jest często nieznana, a leczenie wymaga dłuższego, z efektami na całym ciele.

Przede wszystkim, ponieważ zapalenie, w tym drobnoustroje, jest najczęściej przyczyną rozwoju tkanki łącznej, konieczne jest jak najszybsze pozbycie się przewlekłego zapalenia oskrzeli, kaszlu zastoinowego i innych objawów zapalnych.

Konieczne jest przyjmowanie leków wykrztuśnych i rozcieńczających flegmę, jeśli to konieczne - terapia antybakteryjna. Rzucenie palenia jest bardzo ważne, ponieważ palenie jest główną przyczyną przewlekłych chorób płuc, a ich skutkiem jest stwardnienie płuc.

Ważne jest, aby wykonywać ćwiczenia z gimnastyki oddechowej, częściej w lesie, na świeżym powietrzu. Wiadomo, że zwłóknienie rozwija się najczęściej w warunkach niedotlenienia, ale przy zwiększonym przepływie krwi do płuc i przy wysokiej zawartości tlenu jego rozwój jest zahamowany.

Dużym błędem jest opinia, że ​​jeśli pneumoskleroza nie przejawia się w żaden sposób, nie ma potrzeby jej leczenia. Jest to błędne przekonanie, które może kosztować życie: pamiętaj, że idiopatyczne włókniste zapalenie pęcherzyków płucnych to nic innego jak postępująca stwardnienie płuc.

Z czasem zaczyna manifestować się niewydolnością oddechową, do której dołącza niewydolność serca, która często jest przyczyną śmierci pacjenta. Sposób postępowania z takim postępującym procesem opisano w artykule dotyczącym testu ELISA. Podstawą tej terapii są leki zmniejszające syntezę kolagenu, hormony kortykosteroidowe i cytostatyki.

Środki ludowe do leczenia stwardnienia płuc

Możesz także użyć środków ludowych. Jak zawsze w medycznym RuNet, istnieje zastąpienie pojęć na korzyść żądań użytkowników, dla których tworzone są konkretne artykuły. Pamiętaj, że „leczenie pneumosklerozy środkami ludowymi” jest niemożliwe. Możesz leczyć tylko choroby i procesy patologiczne, które prowadzą do pneumosklerozy.

Tak więc, używając lukrecji, można stymulować powstawanie plwociny i za pomocą wody alkalicznej, aby zmniejszyć lepkość plwociny. W rezultacie jego oddzielenie doprowadzi do poprawy wentylacji, aw konsekwencji do większego natlenienia pęcherzyków płucnych. Zmniejszy to tempo powstawania tkanki włóknistej, a nawet pozwoli na zatrzymanie twardnienia.

Od środków ludowych, aloes i miód mają dobre działanie tonizujące i immunogenne. Użyj nagietka, rumianku aptecznego, szałwii, mięty, sznurka i krwawnika.

Prognozy i przyszłe technologie

Płuca płucna i długowieczność są ściśle powiązane z postępującymi i rozproszonymi formami. Wzrost przewlekłej niewydolności oddechowej nie tylko przyczynia się do niedotlenienia i rozwoju ataków astmy podczas wysiłku fizycznego. W przypadku pneumosklerozy może wystąpić wzrost złośliwy, ponieważ w warunkach niedotlenienia i niskiego poziomu naczyń włosowatych może rozwinąć się rak płuc.

Oprócz chorób onkologicznych, zwłóknienie prowadzi do rozwoju nadciśnienia płucnego, a pacjent może stać się niepełnosprawny, ponieważ (nawet przy powolnym postępie) może rozwinąć się przewlekła niewydolność prawego serca, a następnie - obrzęk, powiększona wątroba. W rezultacie osoba jest skazana na nie opuszczanie ścian domu, dusząc się przy najmniejszym obciążeniu.

Oczywiście nauka nie stoi w miejscu. W latach osiemdziesiątych istniały dowody na to, że proces ten był odwracalny, a nawet - odwracalny spontanicznie, bez wyraźnego powodu lub wyjaśnienia. Morfologicznie przejawia się to aktywacją specyficznych komórek - fibroklastów, które mechanicznie niszczą tkankę łączną, a także osteoklastów - „szpik kostny” przyczynia się do lizy zbędnej tkanki kostnej.

Szkoda, że ​​taka resorpcja włókien włóknistych przebiega na tle reakcji zapalnej, którą trudno kontrolować. W tym kierunku prowadzone są badania.

Ponadto nadzieja na inspirację do wykorzystania technologii komórkowej. Przy użyciu komórek macierzystych nie ma eliminacji włóknistego „szkieletu” płuc, ale występuje wzrost zdrowej tkanki pęcherzykowej, który jest uwzględniony w wymianie gazowej. Oczywiście nie można powiedzieć, że zwycięstwo nad pneumosklerozą jest bliskie. Ale przynajmniej teraz, jeśli to konieczne, osoba spłonie, aby zastąpić płuco, a nawet oba płuca sercem.

Dlatego mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości czekamy na przełom w dziedzinie medycyny związany z użyciem zaprogramowanych nanorobotów molekularnych, które zgodnie z danym programem zniszczą niepotrzebną tkankę, a następnie dezaktywują się na polecenie.

Stwardnienie płuc

W przypadku pneumosklerozy tkanka łączna w płucach rośnie wraz z tworzeniem tkanki bliznowatej. Stwardnienie płuc może być ogniskowe, to znaczy rozprzestrzeniać się w określonym ognisku płuc. Lub rozproszone w obu płucach.

W tkance płucnej zachodzi proces patologiczny. Mianowicie, rozwój zwłóknienia w tkance płucnej. W tym proces zapalny tkanki płucnej. Ten proces można nazwać chronicznym.

W wyniku tych stanów patologicznych występują komplikacje. Te komplikacje obejmują:

W niektórych przypadkach istotne procesy wpływające na płuca i serce. Tak zwane serce płucne. To także trudny proces patologiczny.

Co to jest?

Stwardnienie płuc jest stanem zapalnym w płucach, który powoduje wymianę tkanki płucnej na tkankę łączną. Tkanka łączna prowadzi do nieodwracalnych procesów. W trakcie tych procesów zapalnych zachodzą deformacyjne zmiany w zagęszczeniu oskrzeli i tkanki płucnej.

Płuca różnią się znacznie wielkością. W wyniku zmian wielkości stają się pozbawione powietrza. Przebieg choroby postępuje. Oznacza to, że znacznie zwiększa objawy.

Istnieje kilka etapów pneumosklerozy. Pierwszy typ dotyczy zwłóknienia płuc. Gdy to nastąpi, zmiany w miąższu płuc. Następnie sama pneumoskleroza, po najcięższym procesie patologicznym - zapalenie płuc.

Powody

Jaka jest główna etiologia choroby? Głównymi przyczynami stwardnienia płuc są choroby płuc. Najczęściej stwardnienie płuc jest związane z następującymi stanami patologicznymi:

Tak jak przyczyny choroby mogą być ciała obce oskrzeli. W tym uszkodzenia mechaniczne. Na przykład obrażenia i obrażenia klatki piersiowej. Istnieje również wrodzona patologia płuc.

Ale najczęściej główne przyczyny są w nabytej patologii. W niektórych przypadkach obserwuje się wrodzone nieprawidłowości. Przyczynami może być także przyjmowanie leków, niewydolność serca.

Objawy

W objawach stwardnienia płuc ważna jest zmiana. Na przykład w stwardnieniu ogniskowym proces patologiczny ogranicza się do niewielkich objawów klinicznych. W tym przypadku objawy kliniczne obejmują:

 • kaszel;
 • nieznaczne wydzielanie wydzieliny oskrzelowej;
 • chowanie skrzyni.

Powszechne zwłóknienie płuc charakteryzuje się bardziej znaczącymi objawami. Ponieważ pacjent charakteryzuje się dusznością, sinicą skóry. Duszność obserwuje się zwykle podczas aktywności fizycznej. Ponadto, wraz ze wzrostem objawów, obserwuje się duszność w stanie spoczynku.

Pacjent ma również objawy związane z objawami zewnętrznymi. W tym przypadku jest to kształt palców. Palce mają zwykle postać pałeczek.

Należy zauważyć, że powszechna stwardnienie płuc charakteryzuje się objawami przewlekłego zapalenia oskrzeli. Co w tym przypadku prowadzi do następujących funkcji:

 • kaszel;
 • ropne wydzielanie plwociny.

Na symptomy pneumosklerozy wielkie znaczenie ma choroba podstawowa. W tym przypadku pacjent odczuwa zwiększone osłabienie, ból w klatce piersiowej. W niektórych przypadkach znaczna utrata masy ciała, zmęczenie.

Występuje deformacja klatki piersiowej, zanik mięśni międzyżebrowych, przemieszczenie serca. Cecha funkcjonalna płuc jest zaburzona. Często wynikiem może być przewlekła niewydolność oddechowa. Powoduje to rozedmę płuc.

Czytaj więcej na stronie internetowej: bolit.info

Obowiązkowa konsultacja ze specjalistą!

Diagnostyka

W diagnozie stwardnienia rozsianego przydziel historię. W tym zbiorze informacji dotyczących rozwoju choroby. W tym możliwe przyczyny pneumosklerozy.

Sprawy w diagnostyce fizykalnego badania włóknienia płuc. Sugeruje to obecność pewnych objawów klinicznych. Ale ta kontrola ma znaczenie tylko w recepcji specjalisty.

Dużą rolę odgrywa słuchanie płuc. Jednocześnie słychać osłabiony oddech. Częstym przypadkiem są mokre i suche rzędy. Bardziej szczegółowa diagnoza metody pozwala na radiografię.

Radiografia ujawnia zmiany patologiczne w tkance płucnej. Jest to ważne w diagnostyce zwłóknienia płuc prowadząc bronchoskopię. Ta technika jest w stanie dokonać dokładniejszej diagnozy, aby określić zmianę.

Metoda CT i MRI płuc jest szeroko stosowana, umożliwiając bardziej szczegółowe badanie patologicznych zjawisk w tkance płucnej. W metodzie diagnostycznej stosowanej do spłukiwania oskrzeli, co pozwala ustalić przyczyny pneumosklerozy. Diagnoza opiera się na zastosowaniu spirometrii.

Spirometria pozwala określić funkcję oddychania zewnętrznego. Jednocześnie stwierdzono zmniejszenie pojemności płuc. Badania laboratoryjne nie pozwalają na ustalenie dokładnej diagnozy.

Rozpoznanie zwłóknienia płuc opiera się również na konsultacji ze specjalistą. Znaczącą rolę odgrywa pulmonolog. Lekarz jest w stanie postawić diagnozę na podstawie przypisanych badań. Również, jeśli istnieje pewien obraz kliniczny.

Zapobieganie

Czy możliwe jest zapobieganie pneumosklerozie? Oczywiście tak. Zapobieganie ma na celu leczenie choroby podstawowej. Która jest chorobą płuc.

Zapobieganie ma również na celu leczenie chorób prowadzących do pneumosklerozy. W tym choroby nieżytowe i choroby zakaźne. Na przykład zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, gruźlica.

W zapobieganiu ma ogromne znaczenie przyjmowanie leków. Leki na leki muszą być stosowane ściśle według schematu, należy skonsultować się ze specjalistą. Niewłaściwe dawkowanie może prowadzić do nieodwracalnych skutków.

Aby zapobiec przedostawaniu się szkodliwych substancji toksycznych do ciała, ważne jest przestrzeganie środków ostrożności. Na przykład w produkcji konieczne jest stosowanie metod ochrony. W tym respiratory, maski i tym podobne.

Jeśli zdarzają się przypadki chorobowości u pracowników produkcyjnych, należy pilnie przenieść ludzi do bardziej łagodnych warunków, bez wpływu szkodliwych substancji. Warunkiem prewencji jest wzmocnienie układu odpornościowego. Ważne jest również wyeliminowanie złych nawyków, zwłaszcza jeśli występuje wrodzona lub wrodzona predyspozycja.

Zapobieganie ma na celu wzmocnienie, ćwiczenia. Metody te mogą nie tylko wzmocnić układ odpornościowy, ale także zapobiec chorobie zakaźnej. W tym zapobiegać przeziębieniom.

Profilaktyka wiąże się również z metodami corocznego badania płuc. Pozwala to nie tylko zapobiegać pneumosklerozie, ale także identyfikować patologię płucną na wczesnym etapie. Badanie lekarskie jest nadal aktualne.

Leczenie

Stwardnienie płuc jest leczone pod nadzorem specjalistów. Specjaliści ci to pulmonolog i terapeuta. Obecność ostrych objawów jest wskazaniem do leczenia szpitalnego. Ważną metodą leczenia stwardnienia rozsianego jest eliminacja przyczyn etiologicznych.

W przypadku wykrycia ogniskowego zwłóknienia płuc terapia nie jest wzmocniona. W przypadku zaostrzeń konieczne jest zastosowanie następujących rodzajów leczenia:

 • leki przeciwdrobnoustrojowe;
 • środki wykrztuśne;
 • leki mukolityczne;
 • leki rozszerzające oskrzela.

W przypadku wykrycia niewydolności serca stosuje się glikozydy nasercowe. W tym preparaty potasu, glukokortykoidy. Ostatnie oznacza bardzo istotne w obecności procesu alergicznego.

Powszechnie stosowane są niespecyficzne metody leczenia. W tym fizjoterapia. Masaż, fizjoterapia, tlenoterapia, fizjoterapia mają dobry efekt.

W przypadku rozległego ropienia i marskości, konieczna jest interwencja chirurgiczna. Ponieważ konserwatywna technika nie wystarczy. Interwencja chirurgiczna ma na celu resekcję dotkniętej chorobą części płuc.

Cięższe postacie zwłóknienia płuc są również leczone za pomocą niektórych technik. Na przykład wykorzystywane są komórki macierzyste. Jeśli deformacja płuc jest najbardziej dotkliwa, konieczne jest przeszczepienie płuc. W przeciwnym razie osiągnięcie efektu jest niemożliwe!

U dorosłych

Stwardnienie płuc u dorosłych jest dość powszechną chorobą. Jego cechy dotyczą nie tylko zmian ogniskowych, ale także bardziej powszechnych opcji. Szczególne znaczenie ma nabyta patologia.

Co dziwne, pneumoskleroza występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet. Jaki jest powód? Wynika to z faktu, że mężczyźni po pięćdziesięciu latach są najbardziej podatni na stwardnienie płuc. Ponadto przyczyna choroby u starszych mężczyzn jest powiązana:

 • gruźlica;
 • zapalenie płuc;
 • zmniejszona odporność;
 • obecność przewlekłej patologii (w tym choroby serca);
 • niezdrowy styl życia.

Wszystkie te procesy patologiczne, w ten czy inny sposób, przyczyniają się do występowania pneumosklerozy. Mężczyźni mniej troszczą się o swoje zdrowie. A po pięćdziesięciu latach zaczynają się manifestować różne procesy patologiczne.

Częściej jednak u dorosłych w wyniku nabytej patologii występuje rozlana stwardnienie płuc. W rezultacie powstają następujące komplikacje:

 • niewydolność oddechowa;
 • rozedma płuc;
 • przewlekłe zapalenie oskrzeli.

Kobiety mogą także rozwinąć stwardnienie płuc. Ale powody mogą być zarówno wrodzone, jak i nabyte. Objawy takie same. Ale to zależy od przebiegu procesu patologicznego i charakteru szkody.

Gdy ogniskowe objawy pneumosklerozy są nieistotne. Może objawiać się jako nietrwały kaszel. W tym słabość, zmniejszona wydajność. Ponadto przyczynami choroby u dorosłych mogą być:

 • praca w niebezpiecznych branżach;
 • urazy i obrażenia klatki piersiowej.

W zatrudnieniu każda osoba przechodzi komisję lekarską. Jeśli historia przewlekłej choroby płuc, należy wykluczyć zatrudnienie w niebezpiecznej produkcji. Ponieważ czasami wyposażenie ochronne jest bezużyteczne, osoba nadal choruje.

Szczególnie trudna jest pneumoskleroza u osób starszych. A atrybut seksualny nie ma znaczenia. Jeśli występują choroby towarzyszące, proces prowadzi do śmiertelności.

U dzieci

Stwardnienie płuc u dzieci jest rzadką chorobą. Jeśli choroba rozwija się u dzieci, może wystąpić w każdym wieku. W tym niemowlęta. Jeśli są niemowlęta, są przypadki niewydolności oddechowej.

U dzieci w starszej kategorii wiekowej występują różne objawy kliniczne. Przypominają manifestację u dorosłych. Te objawy kliniczne obejmują:

Często infekcja łączy się. Co prowadzi do niekorzystnych skutków. W tym śmiertelność tego stanu patologicznego. Przyczyny nie mają wyraźnej etiologii. Istnieją jednak sugestie, że przyczyną pneumosklerozy u dzieci są:

 • wrodzona nieprawidłowość;
 • choroby katar;
 • nie leczone zapalenie oskrzeli.

Bardzo ważne jest, zwłaszcza w dzieciństwie, rozpoczęcie terapii terapeutycznej na wczesnym etapie rozwoju choroby. Rodzice powinni zwracać uwagę na objawy zwłóknienia płuc u dzieci i pilnie szukać pomocy. Diagnoza pneumosklerozy u dzieci nie różni się prawie od diagnozy u dorosłych.

Leczenie u dzieci w większości przypadków sprowadza się do leczenia objawowego. Oznacza to wykluczenie ostrych objawów. Jest to szczególnie ważne w przypadku ostrej rozlanej patologicznej pneumosklerozy.

Prognoza

W przypadku pneumosklerozy rokowanie zależy od wielu okoliczności. Na przykład z lokalizacji procesu patologicznego. Jeśli ogniskowa stwardnienie płuc, rokowanie jest bardziej korzystne. W przypadku rozlanej pneumosklerozy rokowanie jest słabe.

Rokowanie zależy od wieku pacjenta. U osób starszych rokowanie jest słabe. W młodszym wieku możliwe są dobre prognozy.

Przewidywanie zwłóknienia płuc ma ogromne znaczenie w terapii farmakologicznej. Jeśli pacjent jest leczony w szpitalu i przestrzega wszystkich zasad terapii medycznej, rokowanie jest dobre. Jeśli pacjent zajmuje się samoleczeniem, prognoza jest godna ubolewania.

Exodus

W pneumosklerozie wynik zależy od przebiegu pneumosklerozy. W ciężkiej chorobie, której towarzyszą komplikacje, śmierć jest możliwa. Dzięki łatwiejszemu przebiegowi choroby wynik jest korzystny.

Stwardnienie płuc może spowodować rozwój niewydolności oddechowej. Zwłaszcza przy ciężkich deformacjach płuc. Jeśli nie ma powikłań w postaci rozedmy płuc, wynik jest korzystny.

Wynik zależy od choroby podstawowej. Jeśli nie wyeliminujesz choroby podstawowej, istnieje powikłanie. Z kolei komplikacje mogą prowadzić nie tylko do niepełnosprawności, ale także do śmierci.

Długość życia

Im skuteczniejsze jest leczenie w stwardnieniu płuc, tym większa jest długość życia. Stan pacjenta, jego uważny stosunek do zdrowia wpływa również na oczekiwaną długość życia. To niezdrowy styl życia i obniżona odporność prowadzą do obniżenia jakości życia.

Ważne jest, aby postępować nie tylko metodami prewencyjnymi, ale także kompleksowym leczeniem. Obowiązkowo nie należy stosować preparatów leczniczych w sposób niekontrolowany. Ponieważ nie tylko prowadzi to do chorób, ale także pogarsza przebieg patologii.

Oczekiwana długość życia jest wyższa, jeśli pacjent przestrzega zaleceń lekarza. W żadnym wypadku nie można traktować go samodzielnie. To nie tylko skraca żywotność, ale także prowadzi do nieodwracalnych komplikacji!

Pylica płuc: przyczyny, objawy i leczenie

Wielu starszych ludzi jest zainteresowanych diagnozowaniem tak rzadkiej choroby: pneumosklerozy płuc - co to jest? Obecnie choroba staje się coraz bardziej powszechna w identyfikowaniu lekarzy, nie tylko u osób starszych, ale także w młodszym pokoleniu.

Czym jest pneumoskleroza? Jest to powikłanie pacjenta na tle innych chorób oskrzelowo-płucnych lub sercowo-naczyniowych.

Stwardnienie płuc jest uważane za proces patologiczny, niewydolność funkcji układu oddechowego, zastępowanie zdrowej tkanki w płucach przez łącznik. Jest to rodzaj komplikacji już postępującej patologii, gdy proces zastępowania miąższu płucnego przez niedziałającą tkankę łączną staje się nieodwracalny. W miarę wzrostu tkanki łącznej płuca ulegają całkowitemu odkształceniu, są ubite i pomarszczone. Patologia prowadzi do zmniejszenia rozmiaru tkanki płucnej, braku wentylacji w płucach.

Najczęściej chorobę rozpoznaje się po badaniu USG u mężczyzn w wieku 50–55 lat. Choroba nieuchronnie prowadzi do niepełnosprawności, a nawet śmierci, jeśli nie podejmiesz środków nadzwyczajnych i nie będziesz szukać pomocy u pulmonologa. W celu ratowania życia konieczne jest pilne przywrócenie funkcji aparatu oddechowego w celu normalizacji oddychania. Pacjent jest hospitalizowany w celu monitorowania stanu pacjenta w klinice.

Stwardnienie płuc według typu

Wraz ze stwardnieniem płuc występuje całkowite lub częściowe zastąpienie miąższu płucnego i naczyń oskrzelowych tkanką łączną. Ponadto jest możliwe:

 • przemieszczenie śródpiersia w bok;
 • stwardnienie miąższu;
 • patologiczne zmiany w płucach;
 • przemiana tkanki powietrznej w łącznik.

Od tego, jak bardzo rozprzestrzeniła się pneumoskleroza, rozróżniają między ograniczoną (lokalną, ogniskową) i rozproszoną.

W przypadku ograniczonej stwardnienia płuc, oddzielna część miąższu płucnego jest zagęszczona, jedna z płuc ma zmniejszoną objętość. Przy ograniczonym zwłóknieniu płuc obserwuje się sztywność i spadek jakości wentylacji płuc.

W przypadku ogniskowej pneumosklerozy wygląd tkanki płucnej staje się podobny do surowego mięsa. Mikroskopowo, w procesie diagnostyki, obserwuje się ropienie w płucach, nagromadzenie wysięku włóknistego.

W rozlanej stwardnieniu płuc występuje tylko jedno płuco lub oba z nich, podczas gdy tkanka płuc jest pogrubiona, ich objętość jest zmniejszona, ich struktury są zaburzone i nienormalne.

W zależności od stopnia uszkodzenia struktur płuc, możliwy jest rozwój okołoskrzelowej, okołonaczyniowej lub śródmiąższowej pneumosklerozy.

Zgodnie z etiologią rozwoju, występują dyscirculatory, postnecrotic pneumosclerosis w wyniku zmian dystroficznych i procesów zapalnych w płucach.

Przyczyny rozwoju choroby

Z reguły zwłóknienie płucne jest powikłaniem na tle już istniejącej choroby oskrzelowo-płucnej. Zapalenie płuc, zakażenie gruźlicze lub wirusowe, zapalenie oskrzeli, pylica płuc, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, ziarniniakowatość może to wywołać.

Przyczynami pneumosklerozy mogą być:

 • nieleczony proces zapalny w płucach;
 • gronkowcowe zapalenie płuc, które może prowadzić do martwicy tkanek miąższu, wzrostu tkanki włóknistej;
 • gruźlica na tle bliznowacenia tkanek, powstawania rozedmy płuc i jamy powietrznej;
 • przewlekłe zapalenie oskrzeli, które może prowadzić do rozproszonych zmian;
 • zapalenie mięśnia sercowego serca, które może prowadzić do rozwoju rozlanej pneumosklerozy;
 • zwężenie zastawki mitralnej, prowadzące do upośledzenia hemodynamiki w układzie małego krążka krążenia krwi, niewydolności serca, rozwoju kardiogennej postaci choroby
 • blokada tętnicy płucnej;
 • zatorowość płucna.

Ponadto chorobę może wywołać:

 • silna ekspozycja na promieniowanie prowadzi do rozwoju rozproszonej formy;
 • przyjmowanie wielu leków toksycznych lub psychotropowych, które mogą zmniejszyć aktywność immunologiczną organizmu;
 • gronkowcowe zapalenie płuc;
 • ropień płuc, prowadzący do proliferacji tkanki włóknistej;
 • niewydolność lewej komory serca, prowadząca do osocza krwi w pocie w tkance płucnej, rozwój kardiogennej postaci pneumosklerozy.

Niezależnie od etiologii choroby, wentylacja płuc, zdolność do drenażu oskrzeli i krążenie krwi są upośledzone. Pęcherzyki ulegają największemu zniszczeniu i są zmodyfikowane pod względem struktury. Wszystkie funkcjonujące struktury w miąższu płuc są zastępowane przez tkankę łączną. Stan ten zagraża życiu.

Objawy i objawy choroby

Bez diagnostyki trudno jest rozpoznać chorobę, ponieważ objawy kliniczne są podobne do zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc lub gruźlicy płuc. Specyficzne objawy zależą bezpośrednio od postaci choroby, stopnia zastąpienia tkanki w miąższu płuc.

Jeśli jest miejsce, które należy ograniczyć do zwłóknienia płuc, objawy są zwykle niewielkie.

Jeśli wykryta zostanie rozlana stwardnienie płuc, objawy kliniczne są bardziej wyraźne. Pacjent cierpi:

 • duszność;
 • ból w klatce piersiowej;
 • odkrztuszanie plwociny;
 • zwiększone zmęczenie;
 • pojawienie się sinicy na błonach śluzowych skóry;
 • ciężka słabość;
 • ataki zawrotów głowy;
 • bóle głowy;
 • ostra utrata wagi;
 • modyfikacje paliczków palców.

Podczas przeprowadzania ultradźwięków dochodzi do deformacji klatki piersiowej. Podczas wykonywania metody osłuchiwania zaobserwowano:

 • suchy drobny świszczący oddech w płucach;
 • kołatanie serca;
 • pusta klatka piersiowa z rozwojem ograniczonego zwłóknienia płuc;
 • duszność nawet w spoczynku z rozproszoną postacią choroby;
 • rozproszona sinica;
 • osłabienie oddychania pęcherzykowego;
 • zwiększone płytkie oddychanie podczas rozwoju ropnego rozlanego zwłóknienia płuc.

Patologia nieuchronnie prowadzi do nieprawidłowego funkcjonowania płuc, pogorszenia jakości życia pacjenta, rozwoju niewydolności krążeniowo-oddechowej, a nawet śmierci w przypadku wtórnego zakażenia wirusowego lub bakteryjnego.

Diagnoza choroby

Główną orientacyjną metodą diagnozowania stwardnienia płuc jest prześwietlenie płuc, które może wykryć stopień uszkodzenia oskrzeli, dokładną lokalizację procesu zapalnego. Dodatkowo można dodatkowo przeprowadzić następujące badania:

 • MRI;
 • tomografia;
 • bronchografia;
 • badania fizjologiczne nad wykrywaniem wspólnej patologii;
 • Promienie rentgenowskie w celu wyjaśnienia diagnozy, określenia zmian w strukturach i naturze zmiany w płucach;
 • bronchoskopia;
 • spirometria w celu określenia stopnia zwężenia płatów płucnych, naruszenia drożności oskrzeli w oskrzelach.

Możliwe jest pobranie wymazów z oskrzeli w celu zidentyfikowania aktywności rozwoju procesu patologicznego.

Leczenie pneumosklerozy

Leczenie pneumosklerozy powinno się rozpocząć od wyeliminowania procesu zapalnego i pierwotnej choroby, która doprowadziła do rozwoju stwardnienia płuc.

Jeśli choroba jest wywołana zapaleniem płuc lub zapaleniem oskrzeli, leczenie jest lecznicze, z powołaniem leków przeciwzapalnych, przeciwbakteryjnych, wykrztuśnych. Dodatkowo pokazuje terapeutyczne ćwiczenia oddechowe z obciążeniem mięśni płuc, serca.

Pacjentom zaleca się więcej pływania, twardnienie ciała, ćwiczenia oddechowe.

W ciężkich przypadkach, gdy objawy są w pełni widoczne, możliwe jest przeprowadzenie operacji chirurgicznej w celu usunięcia dotkniętej chorobą części płuc.

Głównym celem leczenia jest zatrzymanie przyczyn i czynników, które doprowadziły do ​​choroby, jak również istniejących nieprzyjemnych objawów. W obecności silnego kaszlu przepisywane są leki wykrztuśne i rozszerzające oskrzela. Z zatory w płucach jest drenaż.

Leczenie jest skomplikowane, z mianowaniem diuretyków, glikokortykosteroidów, glikozydów nasercowych z postacią kardiomiopatyczną choroby.

Jeśli ujawni się niewydolność płucna, zostanie pokazane, że przeprowadzają:

 • jonoforeza;
 • ultradźwięki;
 • inductothermy odsłaniając klatkę piersiową;
 • promieniowanie ultrafioletowe;
 • tlenoterapia w celu nasycenia płuc tlenem.

Jeśli w miąższu płuc obserwuje się ropienie, wówczas można zastosować radykalną metodę chirurgiczną do wycięcia tkanki włóknistej razem z pobliskimi obszarami dotkniętymi chorobą.

W leczeniu stwardnienia rozsianego nie można stosować środków ludowych. Mogą tylko pogorszyć przebieg choroby, wywołać poważne komplikacje.

Pacjentom zaleca się stosowanie gotowanej cebuli, aloesu, miodu, suszonych owoców na pusty żołądek, aby zmniejszyć przekrwienie płuc, pić czerwone wino, wziąć eukaliptus, nalewkę tymiankową.

Zapobieganie

Aby temu zapobiec, ważne jest:

 • terminowo leczyć przeziębienia choroby oskrzelowo-pozakaźne i niezakaźne;
 • rzucić palenie;
 • wyeliminować wszelkie czynniki wytrącające, które mogą prowadzić do rozwoju choroby;
 • unikaj kontaktu z toksycznymi lekami podczas pracy w niebezpiecznej produkcji, zmień rodzaj działalności;
 • być aktywnym w sporcie;
 • przeprowadzać procedury hartowania;
 • oddychaj świeżym powietrzem lasu;
 • leczyć w czasie ARVI;
 • monitorować układ oddechowy;
 • wyposażyć ciało w tlen;
 • Uzupełnij wszystkie funkcje płuc o istotne elementy.

Jeśli nie leczysz choroby na czas, co może prowadzić do stwardnienia płuc, nie możesz uniknąć:

 • zmiany morfologiczne w pęcherzykach;
 • pogrubienie płuc i łożyska naczyniowego;
 • upośledzona wentylacja płuc;
 • rozwój niewydolności krążeniowo-oddechowej, rozedma płuc.

Tylko terminowa diagnoza i leczenie wyeliminują chorobę, osiągną stabilną i przedłużoną remisję. W przypadku rozległych uszkodzeń tkanki płucnej, wymiany miąższu na tkankę łączną i przystąpienia do wtórnej infekcji, wszystko może zakończyć się tylko śmiercią.

Stwardnienie płuc

Stwardnienie płuc jest chorobą płuc, w której miąższ płuc jest zastępowany przez tkankę łączną. Stwardnienie płuc może rozwijać się niezależnie i na tle innych procesów patologicznych. Choroba jest diagnozowana we wszystkich kategoriach wiekowych, mężczyźni są bardziej podatni na stwardnienie płuc, co wiąże się z częstszym i przedłużonym narażeniem na niekorzystne czynniki.

Płuca są sparowanym organem, który zapewnia oddychanie. W płucach następuje wymiana gazu między powietrzem w miąższu a krwią przepływającą przez naczynia włosowate płuc. Płuca znajdują się w jamie klatki piersiowej, lewe płuco składa się z dwóch, a prawe z trzech płatów. Każdy płat płuc składa się z segmentów, w centrum których znajdują się oskrzela i tętnica, w przegrodzie tkanki łącznej między segmentami znajdują się żyły, wzdłuż których następuje wypływ krwi. Tkanka płucna wewnątrz segmentu składa się z piramidalnych zrazików, z których górna zawiera oskrzela, tworząc 18-20 końcowych oskrzelików w płacie. Każdy oskrzelik kończy się tak zwanym zrazikiem, zawierającym 20–50 oskrzelików oddechowych, które są podzielone na kanały pęcherzykowe i gęsto zaśmiecone pęcherzykami płucnymi - półkuliste występy składające się z tkanki łącznej i włókien elastycznych, w których zachodzi wymiana gazu między krwią a powietrzem atmosferycznym.

W przypadku braku objawów klinicznych w aktywnej terapii nie jest konieczne, główną rzeczą w leczeniu stwardnienia płuc w tym przypadku jest eliminacja czynników etiologicznych.

Wzrost tkanki łącznej, tj. Pneumoskleroza, prowadzi do deformacji oskrzeli, zagęszczenia i kurczenia się tkanki płucnej wraz z rozwojem zaburzeń czynnościowych płuc. Stopniowo zmniejsza się powierzchnia oddechowa chorego płuca, rozedma płuc, tkanka płucna przekształca się w rozstrzenie oskrzeli, zaburzenia krążenia płucnego z następczym tworzeniem się nadciśnienia płucnego.

Przyczyny i czynniki ryzyka

Płuca płucna rozwija się na tle następujących chorób:

 • przewlekłe zapalenie oskrzeli, któremu towarzyszy zapalenie oskrzeli;
 • zapalenie płuc (zwłaszcza gronkowce, którym towarzyszy martwica miąższu płuc i tworzenie ropnia);
 • rozstrzenie oskrzeli płuc;
 • długie wysiękowe zapalenie opłucnej;
 • alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych;
 • idiopatyczne włókniste zapalenie pęcherzyków płucnych;
 • przekrwienie płuc (zwłaszcza z wadami zastawki mitralnej);
 • gruźlica płuc i opłucnej;
 • kiła;
 • układowe choroby tkanki łącznej;
 • grzybice układowe.

Czynniki ryzyka obejmują:

 • predyspozycje genetyczne;
 • długoterminowe palenie tytoniu;
 • długotrwałe wdychanie pyłu i / lub gazów przemysłowych;
 • urazy płuc;
 • ciała obce w płucach;
 • niewydolność lewej komory serca;
 • stany niedoboru odporności;
 • wpływ na organizm promieniowania jonizującego;
 • przyjmowanie wielu leków.

Formy choroby

W zależności od czynnika etiologicznego stwardnienia płuc przyjmuje następujące formy:

 • postnecrotyczny;
 • dyscirculatory;
 • dystroficzny;
 • po zapaleniu.

W zależności od częstości występowania zaatakowanych struktur emitują pneumosklerozę:

 • peribronchial;
 • pęcherzykowy;
 • perilobular;
 • śródmiąższowy;
 • okołonaczyniowy.
Jeśli na duże obszary płuc wpływają stwardnienie płuc, pojawiają się wskazania do interwencji chirurgicznej, a zanikająca część płuc musi zostać usunięta.

W zależności od nasilenia substytucji miąższu płuc przez tkankę łączną uwalniają się:

 • zwłóknienie płuc - niewielkie zastąpienie obszarów płuc tkanką łączną, podczas gdy wymiana gazowa nie cierpi lub nie cierpi zbyt wiele;
 • sama pneumoskleroza - zastąpienie miąższu płucnego tkanką łączną prowadzi do znacznego upośledzenia czynności płuc;
 • pneumokiroza - tkanka łączna całkowicie zastępuje struktury płuc (oskrzela, naczynia i pęcherzyki płucne), następuje konsolidacja opłucnej, przemieszczenie do dotkniętej strony narządów śródpiersia.

W zależności od stopnia rozprzestrzeniania się pneumosklerozy:

 • ograniczona (lokalna, ogniskowa) - zastąpienie obszaru płuc tkanką łączną;
 • rozproszone - całkowite zastąpienie dużej części płuc lub obu płuc tkanką łączną.

Ograniczona stwardnienie płuc może z kolei być małą ogniskową lub dużą ogniskową.

W zależności od miejsca największego uszkodzenia tkanki płucnej uwalniają:

 • szczytowa stwardnienie płuc - wymiana tkanki łącznej rozpoczyna się od górnych części płuc;
 • radykalna stwardnienie płuc - największa intensywność procesów zastępczych występuje w strefie korzeniowej płuc;
 • podstawna pneumoskleroza - dotyczy przede wszystkim podstawowych segmentów płuc.

Objawy pneumosklerozy

W przypadku ograniczonej stwardnienia płuc charakteryzuje się przedłużonym kaszlem z niewielką ilością plwociny, temperatura ciała zwykle pozostaje w normalnym zakresie. W rzucie zmiany znajduje się depresja w klatce piersiowej.

Objawy pneumosklerozy w postaci rozproszonej: kaszel, plwocina z domieszką ropy, zadyszka (pierwsza występuje podczas wysiłku fizycznego, a później w stanie spoczynku), tachykardia, tachypnea.

U pacjentów ze stwardnieniem rozsianym wchłanianie składników odżywczych jest mniejsze, a ponadto, ze względu na zmniejszenie stężenia tlenu we krwi, wzrasta ryzyko zapalenia żołądka, zapalenia pęcherzyka żółciowego i wrzodu żołądka.

Wraz z postępem procesu patologicznego zwiększa się kaszel, staje się natrętny, z obfitym ropnym wydzielaniem. Skóra staje się cyjanotyczna, palce rąk i stóp są zdeformowane przez rodzaj pałeczek perkusyjnych (palce Hipokratesa). Występują bóle w klatce piersiowej charakteru marudzenia, osłabienie, szybka męczliwość, zmniejszenie masy ciała, zanik mięśni międzyżebrowych, przemieszczenie serca, tchawicy i dużych naczyń w kierunku zmiany. W przypadku rozlanej pneumosklerozy, która rozwinęła się na tle zaburzeń hemodynamicznych w małym kręgu krążenia krwi, pojawiają się objawy choroby serca płuc (duszność, ból serca, obrzęk żył szyjnych itp.).

W przypadku wystąpienia pneumokirozy występuje częściowa atrofia mięśni piersiowych, marszczenie przestrzeni międzyżebrowych, deformacja klatki piersiowej, wyraźne przemieszczenie narządów śródpiersia po stronie zmiany, ostre osłabienie oddychania. Podczas osłuchiwania słychać suche i mokre rzęsy, z perkusją - nudny dźwięk.

Diagnostyka

Dla oświadczenia o zdiagnozowaniu skarg i anamnezy, a także szereg dodatkowych badań.

W trakcie diagnostyki fizycznej na dotkniętym obszarze wykrywane jest osłabienie oddechu, stępienie dźwięku uderzeń i świszczący oddech (suchy lub mokry). W przypadku rozwoju rozlanej pneumosklerozy określa się drobne rzęski pęcherzyków, suche rozproszone rzędy, ograniczenie ruchomości obręczy płucnej i twarde oddychanie pęcherzykowe.

Spirografia ujawnia spadek pojemności płuc, wymuszoną pojemność płuc, wskaźnik Tiffno. Gdy oskrzela jest określona przez odchylenie i zbieżność oskrzeli, deformacja ścian, zwężenie lub brak małych oskrzeli.

Zdjęcie rentgenowskie jest polimorficzne, ponieważ pokazuje nie tylko objawy samej stwardnienia płuc, ale także towarzyszącą patologię.

Rokowanie zależy od szybkości rozwoju niewydolności serca i układu oddechowego.

Wzmocnienie i deformacja wzorca płucnego wzdłuż gałęzi drzewa oskrzelowego jest typowe (w przypadku podstawowej pneumosklerozy, wzorzec jest wzmocniony w podstawowych segmentach płuc, w wierzchołku i podstawnej - odpowiednio w górnych sekcjach i strefie podstawowej), wzorzec płuc jest zapętlony i zapętlony. Jest określona przez zmniejszenie wielkości dotkniętego płuca. Aby uzyskać pełny obraz, wykonuje się badanie rentgenowskie klatki piersiowej w dwóch rzutach - linii prostej i bocznej.

Przeprowadzają badania bakteriologiczne plwociny za pomocą antybiotyku, ogólne badania krwi i moczu.

W celu wyjaśnienia diagnozy można przepisać obrazowanie rezonansem magnetycznym i / lub rezonans magnetyczny.

Leczenie pneumosklerozy

W przypadku braku objawów klinicznych w aktywnej terapii nie jest konieczne, główną rzeczą w leczeniu stwardnienia płuc w tym przypadku jest eliminacja czynników etiologicznych.

Obecność w płucach ostrego procesu zapalnego lub rozwój powikłań może być wskazaniem do hospitalizacji pacjenta w szpitalu płucnym. W podwyższonej temperaturze ciała pacjentom podaje się leżenie w łóżku.

Farmakoterapia polega na stosowaniu leków mukolitycznych, leków rozkurczających oskrzela, leków immunosupresyjnych. Gdy niewydolność krążenia przypisuje się glikozydy nasercowe. Przy jednoczesnym zapaleniu oskrzeli, zapaleniu płuc, rozstrzeniom oskrzeli, przepisywaniu leków przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych.

Aby poprawić drenaż drzewa oskrzelowego, należy przeprowadzić bronchoskopię terapeutyczną. W początkowej fazie choroby skuteczne jest leczenie miażdżycy komórek macierzystych.

Choroba jest diagnozowana we wszystkich kategoriach wiekowych, mężczyźni są bardziej podatni na stwardnienie płuc.

U pacjentów ze stwardnieniem rozsianym wchłanianie składników odżywczych jest mniejsze, a ponadto, ze względu na zmniejszenie stężenia tlenu we krwi, wzrasta ryzyko zapalenia żołądka, zapalenia pęcherzyka żółciowego i wrzodu żołądka. Dlatego ważnym ogniwem w leczeniu jest dieta. Zalecany tryb mocy ułamkowej. Dieta powinna być wysokokaloryczna i jednocześnie lekkostrawna. Alkohol, kwaśne, pikantne, słone, wędzone, tłuste potrawy, a także grzyby są całkowicie wykluczone. Wraz z rozwojem serca płucnego ilość płynu jest ograniczona, aby zapobiec obrzękowi i zmniejszyć obciążenie serca.

Aby ustabilizować oddychanie, pokazano ćwiczenia fizjoterapeutyczne (zwłaszcza ćwiczenia oddechowe i pływanie), zaleca się masaż klatki piersiowej. Skuteczna fizykoterapia: elektroforeza z lekami, tlenoterapia, diatermia lub induktometria na klatce piersiowej, terapia ultradźwiękowa, promieniowanie ultrafioletowe lub użycie lampy Sollux.

Jeśli na duże obszary płuc wpływają stwardnienie płuc, pojawiają się wskazania do interwencji chirurgicznej, a zanikająca część płuc musi zostać usunięta. Jeśli widoczne są rozproszone zmiany, może być konieczne przeszczepienie płuc.

Możliwe komplikacje i konsekwencje

Stwardnienie płuc może być powikłane niedotlenieniem tętnic, przewlekłą niewydolnością oddechową, rozedmą płuc, sercem płuc, nowotworami złośliwymi, dodatkowym zakażeniem wtórnym (w tym grzybiczym, gruźliczym), niepełnosprawnością pacjenta i śmiercią.

Prognoza

Rokowanie zależy od szybkości rozwoju niewydolności serca i układu oddechowego. Dzięki terminowej diagnozie i prawidłowo dobranemu leczeniu rokowanie jest ogólnie korzystne.

Stwardnienie płuc może rozwijać się niezależnie i na tle innych procesów patologicznych.

Jeśli wystąpią powikłania, rokowanie pogarsza się.

Zapobieganie

Zaleca się zapobieganie rozwojowi pneumosklerozy:

 • terminowe leczenie chorób, które mogą prowadzić do stwardnienia płuc;
 • rezygnacja ze złych nawyków (w tym unikanie biernego palenia);
 • roczna fluorografia profilaktyczna;
 • odrzucenie irracjonalnego używania narkotyków;
 • wzmocnienie odporności: racjonalne odżywianie, wystarczająca aktywność fizyczna, właściwy odpoczynek;
 • unikać obrażeń płuc.

Czym jest włóknienie płuc: objawy i leczenie

Stwardnienie płuc jest poważną patologią narządów układu oddechowego, podczas której modyfikowana jest funkcjonująca tkanka płuc, dzięki czemu nie jest w stanie wykonywać swojej głównej pracy. Proces jest nieodwracalny, niemożliwe jest odzyskanie utraconej części płuc za pomocą leków.

Pacjenci często zastanawiają się, czy mogą żyć z podobną diagnozą i co robić, aby stan się nie pogorszył. Aby to zrobić, zrozum pierwotne przyczyny choroby.

Co dzieje się w ciele

Choroba ma wiele przyczyn rozwoju, znaczną część czynników przyczyniających się w historii człowieka. Prawie zawsze pojawienie się stwardnienia płuc ma wpływ na wewnętrzne przewlekłe zakażenie organizmu. Z tego lub innego powodu tkanka płuc zaczyna się deformować, tak że nie może wykonywać swoich podstawowych funkcji.

Pęcherzyki w miejscach porażki nie są wypełnione powietrzem, wymiana gazowa w nich nie występuje. Jeśli patologia rozwija się na nie-rozległym miejscu, chorobie nie towarzyszą poważne objawy. Problemy zaczynają się, gdy duża część tkanki płucnej ulegnie stwardnieniu płuc.

Wiele osób martwi się pytaniem, czy dana osoba ma pneumosklerozę, czy jest zaraźliwa czy nie. Odpowiedź jest prosta: warto się martwić, gdy jest to spowodowane infekcją, sama choroba nie stanowi zagrożenia dla innych.

Klasyfikacja

Istnieje kilka rodzajów tej choroby, w zależności od tego, czy można założyć kolejne rokowanie. Metody nowoczesnej diagnostyki pomogą dokładnie określić, która pneumoskleroza u konkretnego pacjenta. W zależności od postaci choroby wybierana jest najbardziej odpowiednia terapia lekowa.

W zależności od stopnia uszkodzenia:

 1. Zwłóknienie płuc - podczas niego następuje zmiana miąższu, który pokrywa przestrzeń pozbawioną powietrza. Alveoli są nietknięte.
 2. Stwardnienie płuc - całkowita wymiana miąższu.
 3. Pneumokirroza - proces patologiczny wychwytuje wszystkie tkanki płucne wraz z naczyniami i oskrzelami. Opłucna gęstnieje, następuje przesunięcie śródpiersia.

Choroba jest również podzielona według częstości występowania zmiany. Jeśli uszkodzony jest mały obszar, nazywany jest on lokalną stwardnieniem płuc (ogniskowa), gdy duży obszar tkanki wyściółkowej jest zaangażowany w zmiany patologiczne, możemy mówić o formie rozproszonej.

 1. Ogniskowe zwłóknienie płuc nie powoduje znacznego dyskomfortu dla pacjenta. Dotyczy małej części narządów układu oddechowego. Nie wpływa na procesy wymiany gazu ani na elastyczność tkanki płucnej.
 2. Rozlana pneumoskleroza jest stanem, w którym dotknięte jest całe płuco, rzadziej oba. Istnieje naruszenie ich wentylacji.

Choroba jest również podzielona w zależności od lokalizacji zmiany i jej przyczyny.

Płucna choroba płuc płuc jest poważną chorobą, która wymaga dożywotniej obserwacji przez pulmonologa. Dlatego nie należy odkładać wizyty u specjalisty.

Przyczyny pneumosklerozy

Zmiany płucno-miażdżycowe w płucach rozwijają się z wielu różnych powodów. Często nie są one na czas wyleczonymi procesami zakaźnymi w organizmie. Ważną rolę odgrywa obecność czynników predysponujących w życiu pacjenta.

Choroby, które mogą powodować wymianę tkanki płucnej:

 • przewlekłe zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, niedodma, pęcherzyki płucne, zapalenie opłucnej, aspiracyjne zapalenie płuc i inne problemy związane z układem oddechowym;
 • poważne obrażenia klatki piersiowej;
 • dziedziczne choroby układu oskrzelowo-płucnego.

Często pneumoskleroza jest wywoływana przez wirusy, infekcje lub grzyby, które były aktywne w płucach przez długi czas, na przykład podczas gruźlicy. Może to być również spowodowane rozedmą płuc.

Czynniki predysponujące

Nawet w obecności powyższych chorób pneumoskleroza nie rozwija się we wszystkich przypadkach. Ważną rolę odgrywają czynniki predysponujące, na które pacjent jest codziennie narażony. Im więcej, tym większe prawdopodobieństwo uszkodzenia miąższu.

Co może wpłynąć na wystąpienie uszkodzenia:

 • choroby układu sercowo-naczyniowego;
 • palenie, nawet bierne, picie alkoholu;
 • zakrzepica płucna;
 • promieniowanie jonizujące;
 • długotrwałe stosowanie niektórych leków;
 • osłabienie odporności;
 • genetyczne predyspozycje do chorób płuc.

Pacjent z pulmonologii powinien pamiętać, że pragnienie alkoholu znacząco osłabia układ odpornościowy, dzięki czemu organizm nie jest w stanie w pełni zwalczyć zakażenia. Palenie tytoniu, oprócz szkodliwych skutków, może powodować skurcz oskrzelowo-płucny, co powoduje zaburzenia wymiany gazowej. W 70% przypadków rozwoju odmy opłucnowej można było uniknąć, gdyby osoba nie paliła.

Objawy choroby

Jeśli zmiana jest ogniskowa, pacjent może nie odczuwać objawów choroby. Rozwijają się tylko z rozproszonymi zmianami w tkance płucnej.

Objawy płucnego zwłóknienia płuc:

 1. Kaszel Początkowo płuca kaszlą, co z czasem wzrasta. Kaszel staje się produktywny, lepka, ropna plwocina zaczyna się rozdzielać.
 2. Zadyszka. W początkowej fazie choroby pojawia się tylko podczas ćwiczeń. Jednak w miarę postępu obserwuje się go również w fazie spoczynku.
 3. Sinica i bladość skóry. Zakłócenia mikrokrążenia krwi w tkankach rozwijają się z powodu upośledzonej wymiany gazowej, dzięki czemu skóra na twarzy staje się blada, trójkąt nosowo-wargowy ma niebieskawy kolor.
 4. Niezdolność do wykonywania pełnych ruchów oddechowych powoduje obrzęk żył szyi.

W miarę postępu choroby pacjent może odczuwać ogólne pogorszenie stanu zdrowia, co jest związane z upośledzeniem wentylacji. W ciężkich postaciach zwłóknienia płucnego obserwuje się wizualnie zwichnięcie śródpiersia, częściowo zapada się klatka piersiowa.

Diagnostyka

Najłatwiej rozpoznać stwardnienie płuc na zdjęciach rentgenowskich, ale lekarz stosuje również metody osłuchiwania i perkusji, bronchografii, CT płuc. Główną rolę w diagnozie odgrywa historia życia pacjenta, obecność chorób towarzyszących. Alarmującym sygnałem jest przystąpienie do kliniki przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy płuc.

Podczas badania pulmonolog zauważa:

 • skrócono dźwięk perkusji;
 • oddychanie pęcherzykowe może być upośledzone;
 • delikatne rzęsy;
 • ruchliwość marginesu płucnego jest ograniczona.

Jeśli stwardnienie płuc ulegnie ciężkiemu stadium, w obszarze klatki piersiowej pojawia się zanik mięśni z dalszą deformacją klatki piersiowej i wszystkich znajdujących się w niej narządów.

Często specjalista stosuje metody spirometryczne, które pozwalają mu określić poziom pojemności życiowej płatów płucnych, a także upośledzoną drożność oskrzeli.

RTG

Najważniejszym badaniem, które wpływa na diagnozę i wyznaczenie dalszego leczenia, jest radiografia płuc. Pomaga zidentyfikować stwardnienie płuc na wszystkich etapach rozwoju, a także zobaczyć powiązane choroby (zapalenie oskrzeli, rozedma płuc, gruźlica i inne).

Radiolog widzi obraz deformacji wzoru płucnego, który staje się siatką o zwiększonym kolorze. Sam oddech można zmniejszyć. W dolnych sekcjach widoczne są oznaki płuca komórkowego, co jest konsekwencją zmian w strukturze tkaniny podszewkowej.

Obecność wszystkich powyższych objawów podczas badania wskazuje na włóknienie płucne. W przyszłości pacjent jest przydzielany do terapii podtrzymującej.

Leczenie

W przypadku pogorszenia współistniejących chorób danej osoby, umieszcza się szpital, aby jak najszybciej rozpocząć leczenie pneumosklerozy płucnej. Etapy procesu pielęgniarstwa obejmują wdrażanie terapii lekowej, a także wspieranie środków zapobiegawczych. Leczenie choroby jest możliwe tylko za pomocą zintegrowanego podejścia, które musi być wdrożone na całe życie.

Leczenie włóknienia płucnego lekami

To, jakich leków należy użyć, może rozwiązać tylko pulmonolog, który obserwuje pacjenta. Nie warto podejmować decyzji o samodzielnym przyjmowaniu leków, ponieważ niewłaściwie dobrana terapia lekowa może pogorszyć sytuację.

Lekarz przepisuje następujące grupy funduszy:

 • leki, które pomagają rozrzedzić i wypłukać plwocinę z płuc;
 • leki rozszerzające oskrzela;
 • witaminy.

Jeśli u pacjenta występuje stwardnienie płuc, mogą być wymagane glikozydy nasercowe, diuretyki lub glikokortykosteroidy. Choroba spowodowana infekcją wymaga antybiotyków lub leków przeciwbakteryjnych.

Inne metody terapii

 • Fizjoterapia

Pokazane, jeśli nie zaobserwowano objawów niewydolności płuc. Do leczenia stosuje się jonoforezę lub ultradźwięki, które przeprowadza się z wprowadzeniem leków. Czasami przepisywane są zabiegi termiczne, elektroforeza lub promieniowanie ultrafioletowe.

Jest to terapia tlenowa, która jest w butlach pod ciśnieniem. Pacjent oddycha przez specjalną maskę przez 5-15 minut. Ta metoda pomaga przywrócić metabolizm w tkankach, nasycić każdą komórkę ciała tlenem.

 • Medyczna kultura fizyczna

Jest to kompleks pewnych ćwiczeń, w które zaangażowany jest górny tors. Nie mniej użyteczne byłoby wykonywanie ćwiczeń oddechowych.

Operacja jest wskazana w przypadku ciężkich ropnych procesów, jak również rozległej marskości lub zmian włóknistych. Procedura polega na wydaleniu uszkodzonej części płuc lub całego narządu, w niektórych krajach, transplantacji zdrowych tkanek. Według opinii, po takiej operacji pacjent wraca do pełnego życia bez problemów z układem oddechowym.

Im większy wpływ na chorobę, tym bardziej prawdopodobne jest, że powstrzyma ona dalszy postęp. Po wysokiej jakości leczeniu, osoba powinna podjąć środki zapobiegawcze, aby zapobiec nawrotom objawów.

Zapobieganie

Stwardnienie płuc jest niebezpieczne, ponieważ może wpływać na dużą powierzchnię tkanki płucnej. Jest to obarczone poważnymi komplikacjami, które mogą prowadzić do śmierci chorego. Jeśli istnieje predyspozycja genetyczna lub choroba płuc już obecna, przydatne będzie codzienne zapobieganie tej chorobie.

Co można zrobić, aby zapobiec stwardnieniu płuc:

 • rzucić palenie, zminimalizować zużycie napojów alkoholowych;
 • terminowo leczyć choroby płuc, przeziębienia;
 • zmienić pracę związaną z wdychaniem obcych substancji (kurz, gaz, pleśń itp.);
 • częściej w celu przewietrzenia pokoju, regularnego przebywania na świeżym powietrzu, chodzenia po lesie lub na morzu, łagodzenia ciała za pomocą ścierania;
 • Nie należy przyjmować toksycznych leków bez recepty.

Każdy, kto ukończył 14 lat, musi co roku poddawać się badaniu fluorograficznemu, co pomaga zidentyfikować wszelkie zmiany w strukturze oskrzelowo-płucnej i natychmiast rozpocząć leczenie. Ponadto promieniowanie rentgenowskie jest pokazane w obecności ciągłej duszności lub kaszlu.

Nie powinieneś zaostrzać stanu organizmu przez stały wpływ czynników predysponujących, jeśli masz już chorobę płuc. Taki pacjent musi być obserwowany co sześć miesięcy przez pulmonologa.

Możliwe powikłania i rokowanie

U osób z rozlanym płucnym zwłóknieniem płuc można znacznie zmniejszyć oczekiwaną długość życia. Choroba jest obarczona szybkim rozwojem poważnych powikłań, które prowadzą do śmierci pacjenta. Zmiany ogniskowe są znacznie bardziej narażone na leczenie.

Aby zapobiec deformacji klatki piersiowej z powodu całkowitej wymiany tkanki płucnej, należy skonsultować się z lekarzem na czas, jeśli wystąpią jakiekolwiek zmiany w stanie zdrowia.

W przypadku corocznej fluorografii wszystkie patologie narządów układu oddechowego i serca są wyraźnie widoczne, co umożliwia wykrycie miażdżycy we wczesnych stadiach.

Możliwe konsekwencje choroby:

 • serce płucne;
 • rozedma płuc;
 • ropień;
 • przewlekła niewydolność oddechowa;
 • hipoksemia tętnicza.

Stwardnienie płuc nie rozwija się od zera. W prawie wszystkich przypadkach osoba wie o chorobach, które mogą poprzedzać ten stan. Powinny być leczone w odpowiednim czasie, a także zapobiegać powikłaniom. Przestrzeganie tych prostych zasad pozwoli osobie zawsze oddychać głęboko.