loader

Główny

Zapalenie migdałków

Choroby płuc u ludzi: lista, przyczyny, objawy i metody leczenia

Uszkodzenia ludzkiego układu płucnego wykraczają daleko poza ograniczone spektrum, które jest powszechnie uważane za krytyczne. Wiele osób wie, czym jest zapalenie płuc lub gruźlica, ale po raz pierwszy w gabinecie lekarskim mogą usłyszeć o śmiertelnej chorobie, takiej jak odma opłucnowa.

Każda sekcja aparatu oddechowego, aw szczególności płuca, jest ważna dla jego niezastąpionej funkcjonalności, a utrata jednej z funkcji jest już niezastąpionym zakłóceniem w pracy całego złożonego mechanizmu.

Jak powstają choroby płuc

We współczesnym świecie zwyczajowo otwiera się listę chorób płuc u ludzi z długą listą defektów nabytych z powodu złej sytuacji środowiskowej. Przede wszystkim jednak wśród powodów bardziej właściwe byłoby wprowadzenie wrodzonej patologii. Najcięższe choroby płuc należą szczególnie do kategorii zaburzeń rozwojowych:

 • formacje torbielowate;
 • dodatkowy płat płucny;
 • „Lustrzane płuco”.

Następne w kolejności są choroby niezwiązane z warunkami życia pacjenta. Są to zmiany genetyczne, czyli odziedziczone. Zniekształcony kod chromosomalny staje się częstym sprawcą takich anomalii. Przykładem tej wrodzonej zakładki jest hamartoma płuca, którego przyczyny są nadal przedmiotem dyskusji. Chociaż jedna z głównych przyczyn wciąż nazywana jest słabą obroną immunologiczną, ustanowiona w dziecku w łonie matki.

Ponadto lista chorób płuc u ludzi kontynuuje listę nabytych zaburzeń wynikających z przenikania patogennej mikroflory do organizmu. Przede wszystkim oskrzela i tchawica cierpią na aktywność kultury bakteryjnej. Na tle infekcji wirusowej rozwija się zapalenie płuc (zapalenie płuc).

Uzupełnienie listy chorób płuc u ludzi w patologiach wywołanych warunkami środowiskowymi, warunkami środowiskowymi lub stylem życia pacjenta.

Choroby płuc dotykające opłucną

Sparowane organy, płuca, są zamknięte w przezroczystej błonie zwanej opłucną. Pomiędzy arkuszami opłucnej umieszcza się specjalny płyn opłucnowy ułatwiający ruch skurczowy płuc. Istnieje wiele chorób, które zakłócają dystrybucję smaru w płaszczyźnie opłucnej lub są odpowiedzialne za wnikanie powietrza do szczelnej jamy:

 1. Odma opłucnowa jest chorobą zagrażającą życiu, ponieważ powietrze wydobywające się z płuc wypełnia pustki w klatce piersiowej i zaczyna ściskać narządy, ograniczając ich kurczliwość.
 2. Wysięk opłucnowy lub w inny sposób - tworzenie się płynu wypełniającego między ścianą klatki piersiowej a płucem, uniemożliwia pełne rozszerzenie ciała.
 3. Mesothelioma jest rodzajem raka, często późnym skutkiem częstego kontaktu układu oddechowego z pyłem azbestowym.

Poniżej rozważamy jedną z najczęstszych chorób opłucnej - zapalenie opłucnej płuc. Objawy i leczenie tej patologii zależą od formy, w której się rozwija.

Zapalenie płuc

Czynnikami prowokującymi zapalenie opłucnej są wszelkie stany, które przyczyniają się do nieprawidłowego działania płuc. Mogą to być przewlekłe choroby, które nie odpowiedziały na leczenie lub nie były leczone:

 • gruźlica;
 • zapalenie płuc;
 • przeziębienia;
 • zaniedbany reumatyzm.

Czasami zapalenie opłucnej rozwija się w wyniku zawału serca lub ciężkiego urazu mostka, zwłaszcza jeśli pacjent ma złamane żebro. Szczególne miejsce zajmuje zapalenie opłucnej, które rozwinęło się na tle guzów.

Odmiany zapalenia opłucnej określają dwa kierunki rozwoju patologii: wysiękowe i suche. Pierwszy charakteryzuje się bezbolesnym przebiegiem, ponieważ jama opłucnowa jest wypełniona wilgocią, co ukrywa niedogodności. Jedynym objawem choroby jest ciśnienie w mostku, niezdolność do wzięcia pełnego oddechu bez poczucia ograniczenia.

Suche zapalenie opłucnej powoduje ból w klatce piersiowej podczas wdychania, kaszlu. Czasami dyskomfort i ból przenoszone są na plecy i ramiona. Różnica w objawach dwóch typów jednej choroby wyraża się obecnością lub nieobecnością (jak w tym przypadku) płynu wypełniającego puste przestrzenie opłucnej. Wilgoć nie pozwala pocierać skorupom skorupy i powodować bólu, podczas gdy niewielka jej ilość nie jest w stanie utworzyć wystarczającej bariery przeciwko tarciu.

Gdy tylko wykryje się objawy zapalenia opłucnej w płucach i zaplanuje się leczenie choroby podstawowej, zaczynają one zatrzymywać niepokojące konsekwencje. Tak więc, do pompowania nadmiaru płynu, wywierania nacisku na narządy i zapobiegania pełnemu oddychaniu, należy użyć nakłucia. Procedura ma podwójne znaczenie - przywraca zdolność płuc do normalnego skurczu i dostarcza materiał do analizy laboratoryjnej.

Choroby płuc wpływające na drogi oddechowe

Porażka dróg oddechowych jest zdiagnozowana za pomocą kilku wskaźników:

 1. Skrócenie oddechu, duszność lub płytki oddech. W początkowej fazie choroby obserwuje się ostrą asfiksję. Dla wszystkich rodzajów zaburzeń w układzie oddechowym charakteryzuje się niewydolnością rytmu oddechowego, objawiającą się w postaci bezbolesnej lub bolesnej.
 2. Kaszel - mokry lub suchy, z lub bez zanieczyszczeń krwi w plwocinie. Ze swojej natury i pory dnia, kiedy jest najbardziej wyraźny, lekarz może podjąć wstępną decyzję w sprawie diagnozy, mając tylko pakiet badań podstawowych.
 3. Bóle różnią się lokalizacją. Zwracając się do lekarza po raz pierwszy, ważne jest, aby prawidłowo ocenić ból jako ostry, ciągnący, naciskający, nagły itd.

Lista chorób płuc u ludzi odzwierciedlająca wskazane objawy obejmuje:

 1. Wszystkie rodzaje astmy - alergiczne, nerwowe, dziedziczne, spowodowane zatruciem toksycznym.
 2. POChP jest przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, która leży u podstaw patologii, takich jak rak płuc, choroby układu krążenia i niewydolność oddechowa. POChP dzieli się z kolei na przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc.
 3. Mukowiscydoza jest dziedziczną anomalią, która uniemożliwia regularne usuwanie śluzu z oskrzeli.

Rozważ poniżej najnowszą listę chorób jako najmniej znaną z nich.

Mukowiscydoza

Objawy mukowiscydozy są zauważalne w pierwszym roku życia dziecka. Wyraziste oznaki to kaszel z ciężkimi przedziałami gęstego, lepkiego śluzu, brak powietrza (duszność) przy niewielkim wysiłku fizycznym, brak strawności tłuszczów i opóźnienie wzrostu i masy w stosunku do normy.

Pochodzenie mukowiscydozy obwiniane jest za zniekształcenie siódmego chromosomu, a dziedziczna transmisja uszkodzonego genu wynika z wysokiego odsetka (25%) diagnozowania patologii dwóch rodziców naraz.

Często leczenie obejmuje usunięcie ostrych objawów antybiotyków i uzupełnienie składu enzymatycznego trzustki. A środki mające na celu zwiększenie drożności oskrzeli zależą od ciężkości stanu pacjenta.

Choroby płuc dotykające pęcherzyków płucnych

Większość płuc to pęcherzyki płucne - wypełnione powietrzem worki luzem, pokryte gęstą siecią naczyń włosowatych. Przypadki śmiertelnych chorób płuc u ludzi są zwykle związane z uszkodzeniem pęcherzyków płucnych.

Wśród tych chorób nazywa się:

 • zapalenie płuc (zapalenie płuc) w wyniku zakażenia środowiskiem bakteryjnym;
 • gruźlica;
 • obrzęk płuc spowodowany bezpośrednim fizycznym uszkodzeniem tkanki płucnej lub dysfunkcją mięśnia sercowego;
 • guz zlokalizowany w dowolnym segmencie narządu oddechowego;
 • pylica płuc, należąca do kategorii chorób „zawodowych” i rozwijająca się w wyniku podrażnienia płuc pyłowymi elementami cementu, węgla, azbestu, amoniaku itp.

Zapalenie płuc jest najczęstszą chorobą płuc.

Zapalenie płuc

Głównym objawem zapalenia płuc u dorosłych i dzieci jest kaszel - suchy lub mokry, a także wzrost temperatury w zakresie 37,2 ° - 37,5 ° (z ogniskowym zapaleniem) i do 39 ° C w standardowej klinice.

Wpływ bakterii chorobotwórczych nazywany jest główną przyczyną zapalenia płuc. Mniejszy procent przypisuje się działaniu wirusów, a tylko 1-3% klasyfikuje się jako zakażenie grzybicze.

Zakażenie patogenami następuje przez unoszące się w powietrzu kropelki lub przez przeniesienie środka z zaatakowanego narządu. Druga sytuacja często pojawia się podczas próchnicy.

Hospitalizacja z powodu ciężkich objawów zapalenia płuc u dorosłych występuje w ciężkich przypadkach, w łagodniejszych postaciach zapalenia, pacjentowi przepisuje się leczenie domowe z leżeniem w łóżku. Jedyną skuteczną metodą przeciw zapaleniu płuc są antybiotyki o szerokim spektrum działania. W przypadku braku pozytywnej reakcji pacjenta na wybrany środek po trzech dniach, lekarz wybiera inny antybiotyk.

Śródmiąższowa choroba płuc

Interstitium to rodzaj szkieletu podtrzymującego pęcherzyki z prawie niewidoczną, ale trwałą tkaniną. W różnych procesach zapalnych w płucach, śródmiąższowa gęstnieje i staje się widoczna po zbadaniu sprzętu. Uszkodzenie błony łącznej jest spowodowane różnymi czynnikami i może być pochodzenia bakteryjnego, wirusowego, grzybowego. Wpływ nieusuwalnych elementów pyłowych, leków nie jest wykluczony.

Alveolite

Idiopatyczne włókniste zapalenie pęcherzyków płucnych jest postępującą chorobą, która atakuje pęcherzyki przez zmianę śródmiąższową. Symptomatologia chorób tej grupy nie zawsze jest jasna, podobnie jak charakter patologii. Pacjent jest dręczony dusznością i suchym, bolesnym kaszlem, a następnie trudności w oddychaniu prowadzą do tego, że osoba jest poza zasięgiem najprostszych wysiłków fizycznych, takich jak wchodzenie na drugie piętro. Leczenie idiopatycznego włóknienia pęcherzyków płucnych, aż do całkowitej odwracalności choroby, jest możliwe w ciągu pierwszych trzech miesięcy po pojawieniu się pierwszych objawów i wymaga zastosowania glikokortykosteroidów (leków, które hamują zapalenie).

Przewlekłe niespecyficzne choroby płuc

Ta grupa obejmuje różne uszkodzenia narządów oddechowych o ostrym i przewlekłym charakterze, charakteryzujące się podobnymi objawami klinicznymi.

Czynnik wiodący w niespecyficznych chorobach płuc nazywa się negatywnymi warunkami środowiskowymi, które obejmują wdychanie przez osobę szkodliwych substancji z produkcji chemicznej lub gumy nikotynowej podczas palenia.

Statystyka rozkłada stosunek przypadków POChP między dwie główne choroby - przewlekłe zapalenie oskrzeli i astmę oskrzelową - i przypisuje procentową równowagę (około 5%) innym rodzajom infekcji dróg oddechowych. W przypadku braku odpowiedniego leczenia, niespecyficzne choroby płuc postępują do gruźlicy, raka, pneumosklerozy i przewlekłego zapalenia płuc.

Nie ma ogólnej terapii ogólnoustrojowej w leczeniu POChP. Leczenie odbywa się na podstawie wyników diagnostycznych i przewiduje użycie:

 • środki przeciwbakteryjne;
 • UV i mikrofalówka;
 • leki rozszerzające oskrzela;
 • immunomodulatory;
 • glikokortykosteroidy.

W niektórych przypadkach, na przykład w przypadku ostrego i przewlekłego ropnia płuc, podejmuje się decyzję o usunięciu części zaatakowanego narządu w celu powstrzymania dalszego rozprzestrzeniania się choroby.

Zapobieganie chorobom płuc

Podstawą działań zapobiegających rozwojowi chorób płuc jest dostępna procedura diagnostyczna - fotofluorogram, który musi być wykonywany każdego roku. Równie ważne jest monitorowanie zdrowia jamy ustnej i układu moczowego, ponieważ obszary, w których najczęściej występują infekcje.

Każdy kaszel, trudności w oddychaniu lub gwałtowny wzrost zmęczenia powinny być powodem do pójścia do terapeuty, a ból mostka, w połączeniu z którymkolwiek z tych objawów, jest dobrym powodem, aby napisać do głównego pulmonologa.

Objawy, klasyfikacja i profilaktyka głównych chorób płuc

Różne choroby płuc są dość powszechne w życiu codziennym. Większość sklasyfikowanych chorób ma poważne objawy ostrej choroby płuc u człowieka i, jeśli jest niewłaściwie leczona, może prowadzić do złych konsekwencji. Badanie chorób układu oddechowego dotyczy pulmonologii.

Przyczyny i objawy choroby płuc

Aby ustalić przyczynę jakiejkolwiek choroby, należy skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą (pulmonologiem), który przeprowadzi dokładne badanie i postawi diagnozę.

Choroba płuc jest trudna do zdiagnozowania, więc musisz przekazać całą listę zalecanych testów.

Ale są wspólne czynniki, które mogą być przyczyną ostrej infekcji płuc:

 • degradacja środowiska;
 • obecność złych nawyków;
 • choroby układu sercowo-naczyniowego;
 • podwyższony poziom cukru we krwi;
 • choroby przewlekłe;
 • zaburzenia nerwowe.

Istnieje wiele obiektywnych objawów charakteryzujących chorobę płuc. Ich główne objawy to:

Obecność kaszlu. Gdy w płucach zachodzi proces patologiczny, powstają formy zapalne, a następnie odruchowy kaszel. Osoba czuje się:

 • dyskomfort;
 • ból;
 • pieczenie w gardle;
 • ściskanie klatki piersiowej;
 • brak powietrza.
 • Tworzenie plwociny. Ze względu na proces zapalny w błonie śluzowej, plwocina gromadzi się, która zawiera dużą liczbę bakterii zakaźnych. Mogą stać się patogenami chorób.
 • Wykrztuszanie krwią. Wraz z rozwojem poważnych chorób płuc obserwuje się wydzielanie krwi wraz z plwociną. Ten objaw wymaga natychmiastowego leczenia specjalisty;
 • Zaburzenia oddychania Zjawisko wielu chorób płuc, duszność może powodować problemy sercowo-naczyniowe. Wymagana jest ostrożna diagnoza;
 • Ból w klatce piersiowej. Zakłócenie opłucnej powoduje patologię płuc w mostku, pojawia się uczucie silnego zwężenia.
 • Warto zauważyć, że objawy choroby zakaźnej płuc występują nagle i niemal natychmiast powodują gorączkę, jest to wysoka gorączka, drżenie na zimno, obfite pocenie się.

  Klasyfikacja

  Co trudno powiedzieć o chorobach płuc. W końcu jest ich wiele i mogą wpływać na różne części płuc, a nawet inne narządy. Najczęstsza klasyfikacja płuc wygląda tak:

  • choroby układu oddechowego;
  • choroby płuc dotykające pęcherzyki;
  • choroby dotykające opłucną;
  • choroby dotykające klatkę piersiową;
  • choroby dziedziczne;
  • choroby oskrzelowo-płucne;
  • choroby ropne;
  • wady rozwojowe płuc.
  powrót do indeksu ↑

  Choroby wpływające na drogi oddechowe

  Klasyfikacja chorób zależy od wielu czynników, które bezpośrednio wpływają na szybki rozwój choroby. W zależności od zmiany rozróżnia się następujące choroby układu oddechowego:

   POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc). W ostrych przypadkach występuje przewlekły kaszel, trudny do leczenia.

  Rozedma płuc jest rodzajem POChP - dochodzi do zniszczenia i uszkodzenia tkanki płucnej. Występuje naruszenie wymiany tlenu, a także zwiększa uwalnianie dwutlenku węgla w niebezpiecznych objętościach.

  Charakterystyczne objawy wyrażają się gwałtowną utratą wagi, trudnościami w oddychaniu, zaczerwienieniem skóry.

 • Asphyxia. Występuje w wyniku fizycznego uszkodzenia narządu lub dróg oddechowych, towarzyszy mu ostry brak tlenu i może być śmiertelny.
 • Ostre zapalenie oskrzeli. Porażka oskrzeli w przypadku infekcji lub wirusa. Charakteryzuje się silnym kaszlem z plwociną, gorączką, dreszczami. Nieprawidłowo leczona choroba może łatwo przekształcić się w przewlekłe zapalenie oskrzeli. W tym samym czasie kaszel praktycznie się nie zatrzymuje i występuje przy najmniejszym osłabieniu odporności.
 • Choroby płuc wpływające na pęcherzyki

  Pęcherzyki, tak zwane pęcherzyki powietrzne, są głównym funkcjonalnym segmentem płuc. Po pokonaniu pęcherzyków klasyfikowane są indywidualne patologie płuc:

  Zapalenie płuc. Charakter choroby jest zakaźny i powoduje zapalenie płuc. Choroba postępuje szybko, dlatego w przypadku podstawowych objawów wymagane jest leczenie w szpitalu. Główne objawy:

  • dreszcze;
  • gwałtowny wzrost temperatury;
  • kaszel;
  • trudności z oddychaniem.

  Gruźlica. Powoduje stopniowe uszkodzenie płuc, a jeśli nie jest leczone, prowadzi do śmierci. Czynnikiem sprawczym jest różdżka Kocha, która penetruje ciało i w sprzyjających warunkach zaczyna się szybko rozwijać. Aby zapobiec chorobie, należy przeprowadzić coroczną ankietę. W początkowej fazie pierwsze oznaki choroby to:

  • obecność temperatury podgorączkowej;
  • przewlekły kaszel o trwałym charakterze.
 • Obrzęk płuc. Jeśli płyn dostanie się do płuc z naczyń krwionośnych, powoduje zapalenie i obrzęk narządu. Choroba jest dość niebezpieczna, więc trzeba szybko zdiagnozować i kompleks środków terapeutycznych w celu zapobiegania.

  Rak płuc. Niebezpieczna choroba, która w ostatnich etapach prowadzi do śmierci. Jego przebiegłość polega na tym, że na początkowych etapach bardzo trudno jest ustalić dokładną diagnozę i przepisać szybkie skuteczne leczenie. Pośrednimi objawami raka mogą być:

  • odkrztuszanie krwi;
  • ciężka duszność;
  • gorączka niskiej jakości;
  • ostry spadek wagi.
 • Krzemica Choroba zawodowa występująca u pracowników w przemyśle ciężkim, chemicznym, górniczym. Choroba rozwija się przez kilka lat, a ostatnie etapy charakteryzują się niewydolnością oddechową, stałym kaszlem, gorączką.
 • Ostry zespół oddechowy. Występuje ostre zniszczenie tkanek narządu i wymaga stałej sztucznej wentylacji płuc. Jest bardzo rzadki, prawie nieuleczalny.
 • powrót do indeksu ↑

  Choroby dotyczące opłucnej i klatki piersiowej

  Opłucna nazywa się cienkim workiem, który zawiera płuca. Gdy jest uszkodzona, występują takie choroby układu oddechowego:

  1. Zapalenie opłucnej - zapalenie opłucnej z uszkodzeniami fizycznymi lub zakaźnymi zewnętrznej warstwy płuc. Głównymi objawami są silne bóle w klatce piersiowej i nieprawidłowy rytm oddychania.
  2. Odma opłucnowa. Powietrze dostaje się do jamy opłucnej, co może prowadzić do zapadnięcia się płuc. Wymaga natychmiastowej hospitalizacji i właściwego leczenia.

  Wiadomo, że naczynia krwionośne przenoszą tlen, a ich naruszenie powoduje choroby w klatce piersiowej:

  1. Nadciśnienie płucne. Naruszenie ciśnienia w tętnicach płucnych stopniowo prowadzi do zniszczenia narządu i pojawienia się pierwotnych objawów choroby.
  2. Zatorowość płucna. Często występuje przy zakrzepicy żylnej, gdy zakrzep krwi dostaje się do płuc i blokuje dopływ tlenu do serca. Ta choroba charakteryzuje się nagłym krwotokiem w mózgu i śmierci.

  Z uporczywym bólem w klatce piersiowej emituj choroby:

  1. Hipowentylacja z nadwagą. Nadwaga bezpośrednio wywiera nacisk na klatkę piersiową i może powodować poważne problemy z układem oddechowym.
  2. Stres nerwowy. Zakłócenie włókien nerwowych w płucach prowadzi również do chorób, które powodują zniszczenie tego narządu. Przykładem takiej choroby jest miastenia.

  Choroby dziedziczne i oskrzelowo-płucne

  Dziedziczne choroby układu oddechowego są przekazywane z rodziców na dzieci i mogą mieć kilka typów. Major:

  1. Astma oskrzelowa. Ma charakter alergiczny, charakteryzuje się nagłymi skurczami, niewydolnością oddechową, dusznością.
  2. Mukowiscydoza. Powoduje nadmierną obecność śluzu w płucach, ma predyspozycje dziedziczne, systemowo wpływa na gruczoły wydzielania wewnętrznego.
  3. Pierwotna dyskineza. Wrodzone uszkodzenie oskrzeli, które powoduje ropne zapalenie oskrzeli. Wymaga indywidualnego leczenia.
  4. Zwłóknienie Zmiany włókniste, niewydolność oddechowa, duszność i inne związane z tym objawy;
  5. Hemosyderoza. Występuje z powodu krwotoku płucnego i hemolizy czerwonych krwinek

  Podstawą chorób układu oskrzelowo-płucnego jest ostra infekcja dróg oddechowych. Najczęściej choroby zakaźne oskrzelowo-płucne charakteryzują się niewielką niedyspozycją, stopniowo przekształcając się w ostrą infekcję obu płuc.

  Choroby zapalne oskrzelowo-płucne powodują mikroorganizmy wirusowe. Wpływają na układ oddechowy i błony śluzowe. Niewłaściwe leczenie może prowadzić do rozwoju powikłań i występowania bardziej niebezpiecznych chorób oskrzelowo-płucnych.

  Objawy choroby zakaźnej układu oddechowego są bardzo podobne do zwykłego przeziębienia wywoływanego przez bakterie wirusowe. Choroby zakaźne płuc rozwijają się bardzo szybko i mają pochodzenie bakteryjne. Obejmują one:

  • zapalenie płuc;
  • zapalenie oskrzeli;
  • astma;
  • gruźlica;
  • alergie oddechowe;
  • zapalenie opłucnej;
  • niewydolność oddechowa.

  Zakażenie w zapalonych płucach rozwija się szybko. Aby uniknąć powikłań, należy przeprowadzić pełen zakres leczenia i profilaktyki.

  Choroby klatki piersiowej, takie jak odma opłucnowa, zamartwica, fizyczne uszkodzenie płuc powodują ostry ból i mogą powodować problemy z oddychaniem i płucami. W tym przypadku konieczne jest zastosowanie indywidualnego schematu leczenia, który ma powiązany charakter sekwencji.

  Choroby ropne

  W związku ze wzrostem chorób ropnych, wzrósł procent występowania ropnych stanów zapalnych powodujących problemy z uszkodzonymi płucami. Infekcja ropna płucna dotyczy dużej części ciała i może prowadzić do poważnych powikłań. Istnieją trzy główne typy tej patologii:

   Ropień płuc. Edukacja w jamie ropnej tkanki płucnej. Ma postać ostrą i przewlekłą. Główny czynnik sprawczy gronkowca hemolitycznego. Postać choroby jest ciężka: ciężka gorączka, ból w dotkniętej części płuc, ropna plwocina, odkrztuszanie krwi. Zabieg przeprowadzany jest przez drenaż limfatyczny, terapię antybakteryjną. Rokowanie jest pozytywne, ale jeśli powrót do zdrowia nie nastąpi w ciągu dwóch miesięcy, choroba przechodzi do postaci przewlekłej;

  Gangrena płuc. Znaczące rozprzestrzenianie się tkanki martwiczej bez wyraźnych granic.

  Przebieg choroby jest ciężki i, jeśli jest leczony nieprawidłowo, jest śmiertelny. Jest gorączka, nadmierny wzrost leukocytów we krwi, suchy i uporczywy kaszel, silny ból w miejscu urazu. Aby uzyskać korzystne rokowanie, konieczne jest leczenie szpitalne.

  Ropne zapalenie opłucnej. Ostre ropne zapalenie jamy opłucnej. Choroba postępuje szybko, więc leczenie musi rozpocząć się natychmiast. Główną metodą jest ekstrakcja ropy, a następnie stosowanie antybiotyków wielu penicylin. Przy szybkim wykrywaniu prognozy są zadowalające. Najważniejsze cechy:

  Wady rozwojowe płuc

  Wady rozwojowe płuc obejmują wszystkie nieodwracalne zmiany w strukturze płuc w zarodkowym stadium rozwoju. Główne wady rozwojowe płuc:

  1. Aplazja - brak części ciała.
  2. Agenezja - całkowity brak narządów oddechowych.
  3. Hipoplazja jest całkowitym niedorozwojem układu oddechowego.
  4. Tracheobronchomegalia - nadmierna odległość między tchawicą a oskrzelami. Prowokuje rozwój oskrzeli oskrzelowych.
  5. Tracheobronchomatyzacja jest naruszeniem układu chrzęstnego oskrzeli i tchawicy, co prowadzi do trwałego bezdechu.
  6. Zwężenie to nieprawidłowe zwężenie tchawicy i oskrzeli. Istnieje całkowite naruszenie procesu połykania. Takie zniekształcenia płuc powodują poważne trudności dla ludzkiego życia.
  7. Dodatkowy udział - obecność nadmiaru tkanki płucnej.
  8. Sekwestracja - rozwój oddzielnej tkanki płucnej, wyposażonej we własny krąg krążenia krwi. Na tym tle rozwija się atypowe zapalenie płuc.
  9. Nieparowana żyła. Prawa strona płuc jest podzielona przez niesparowaną żyłę.

  Warto zauważyć, że wady rozwojowe płuc mogą być łatwo zauważone przez badanie ultrasonograficzne płodu i zapobiegają możliwości ich rozwoju.

  Ale nie wszystkie patologie mogą zostać skorygowane, dlatego konieczne jest stałe monitorowanie i, jeśli to konieczne, przeprowadzenie odpowiedniej terapii.

  Diagnoza i środki zapobiegawcze

  Ustalenie dokładnej diagnozy jest kluczem do szybkiego powrotu do zdrowia. Podczas wstępnego badania pulmonolog musi wziąć pod uwagę wszystkie zewnętrzne czynniki związane z objawami choroby układu oddechowego i skargi pacjentów.

  Następnie przygotuj wstępną listę analiz, przypisz pewne metody badawcze, na przykład:

  • RTG
  • fluorografia;
  • całkowita liczba krwinek;
  • tomografia;
  • bronchografia;
  • badania na infekcje.

  Po zakończeniu wszystkich badań lekarz musi określić indywidualny plan leczenia, niezbędne procedury i terapię przeciwbakteryjną. Należy pamiętać, że tylko ścisłe wdrożenie wszystkich zaleceń doprowadzi do szybkiego powrotu do zdrowia.

  Przestrzeganie środków zapobiegawczych w przypadku chorób płuc znacznie zmniejsza ryzyko ich wystąpienia. Aby wykluczyć choroby układu oddechowego, należy przestrzegać prostych zasad:

  • utrzymywanie zdrowego stylu życia;
  • żadnych złych nawyków;
  • umiarkowane ćwiczenia;
  • stwardnienie ciała;
  • coroczne wakacje nad morzem;
  • regularne wizyty u pulmonologa.

  Każda osoba powinna znać przejawy powyższych chorób, aby szybko zidentyfikować objawy początkowej choroby układu oddechowego, a następnie szukać wykwalifikowanej pomocy na czas, ponieważ zdrowie jest jednym z najcenniejszych atrybutów życia!

  Choroby płuc

  Tylko doświadczony lekarz wie dokładnie, jakie są choroby płuc i jak prawidłowo je leczyć.

  Ogromna liczba rodzajów chorób

  Lista najczęstszych chorób płuc u ludzi jest następująca:

  • Zapalenie płuc;
  • Krzemica;
  • Zapalenie oskrzeli;
  • Zapalenie opłucnej;
  • Gruźlica;
  • Astma;
  • Rozedma płuc;
  • Asphyxia;
  • Nowotwory złośliwe - rak płuc.

  Wszystkie te choroby związane z płucami wydają się dość ostre, a jeśli nie zostaną szybko leczone, mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno dla zdrowia, jak i życia chorego.

  Bardzo niebezpieczne formy objawów przewlekłej choroby płuc. Choroby te obejmują:

  • Dyskineza tchawiczo-oskrzelowa;
  • Formy zapalenia płuc;
  • Choroba Mounier-Kun;
  • Przewlekłe serce płucne;
  • Polycystic;
  • Astma;
  • Choroba Brutona;
  • Syndrom Cartagena.

  Zapalenie płuc, zwane również zapaleniem płuc, rozwija się w wyniku procesu zapalnego z powodu wnikania różnych infekcji: od grzybiczych do wirusowych. Ponadto jednym z możliwych patogenów może być substancja chemiczna, która dostała się do organizmu podczas inhalacji. Choroba rozprzestrzenia się w całym ciele lub jest w stanie „leżeć nisko” tylko w pewnej części.

  Innymi częstymi nieprawidłowościami w pracy płuc są choroby, których nazwy to zapalenie opłucnej i zapalenie oskrzeli.

  Pierwszy związany jest z obrzękiem opłucnej lub procesem zapalnym w nim (błona zewnętrzna, która „otacza” płuca). Zapalenie opłucnej może wystąpić z powodu infekcji lub urazu, które dotykają obszaru klatki piersiowej. Ta choroba może być początkiem rozwoju złośliwego guza.

  Zapalenie oskrzeli rozpoznaje się 2 rodzaje: przewlekłe i ostre objawy. Przyczyną tego ostatniego jest zapalenie błony śluzowej oskrzeli. Szczególnie często choroba występuje wśród osób starszych i małych dzieci. Zakażony przez drogi oddechowe z powodu alergii, wdychanie zanieczyszczonego chemicznie powietrza.

  Astma oskrzelowa najczęściej objawia się w postaci ataków kaszlu lub bolesnego uduszenia o charakterze okresowym. Podczas ataku oskrzela i cała klatka piersiowa są ostro zwężone, co utrudnia oddychanie. Jednocześnie pęcznieje błona śluzowa, rzęski nabłonkowe nie spełniają swoich podstawowych funkcji, co prowadzi do nieprawidłowego funkcjonowania płuc.

  Asphyxia i krzemica są częstymi niebezpiecznymi chorobami płuc.

  Pierwszy z nich to głód tlenu z powodu negatywnych wpływów zewnętrznych, które bezpośrednio wpływają na proces oddechowy. Choroba pojawia się, gdy jest ściśnięta, różne obrażenia szyi lub klatki piersiowej, patologiczne nieprawidłowości w krtani i zaburzenia mięśni odpowiedzialnych za oddychanie.

  W krzemicy jest chorobą, która jest powszechna wśród ludzi w pewnych zawodach, związana z wykonywaniem czynności w środowisku, w którym jest dużo pyłu, którego cząstki zawierają krzemionkę. Strefy niebezpieczne - obiekty w budowie, kopalnie, przemysł metalurgiczny,

  Czynnikiem sprawczym choroby, takiej jak gruźlica, jest mykobakteria. Jest przenoszony przez nośnik przez powietrze i przez ślinę. Główne objawy są bezpośrednio związane z ogólnym stanem zdrowia pacjenta, a także z liczbą patogenów. Rozedma charakteryzuje się wyładowaniem ścian między pęcherzykami płucnymi, dzięki czemu znacznie zwiększa objętość.

  Konsekwencją tego jest to, że płuca rosną, wszystkie pasaże zwężają się, a struktura narządu staje się luźna i zwiotczała. Takie uszkodzenie zmniejsza poziom metabolizmu tlenu i dwutlenku węgla do wskaźników krytycznych. Oddychanie staje się trudne dla pacjenta.

  Najgroźniejszą z chorób płuc jest rak, w większości przypadków śmierć. Istnieje szansa na wyleczenie u osób, które rozpoczęły terapię jeszcze przed główną manifestacją objawów. Jednak cały problem polega na tym, że rak jest najtrudniejszą do rozpoznania chorobą.

  Implikacje dla ludzkiego ciała

  Płuca są raczej złożonym narządem składającym się z ważnych elementów układu oddechowego. Oskrzela, jak również tchawica, mogą być wrażliwe, jeśli osoba cierpi na którąkolwiek z możliwych chorób związanych z płucami.

  Listę chorób związanych z występowaniem procesu zapalnego i ropnego wydzieliny można połączyć w całą kategorię ropnych chorób płuc:

  • Ropnie, jak również gangrena - pojawiają się w ostrej postaci, są przewlekłe, wielokrotne / pospolite lub pojedyncze;
  • Rozstrzenie oskrzeli;
  • Powstawanie ropiejących cyst - jedno lub wielokrotne rozprzestrzenianie się;
  • Stwardnienie płuc.

  Ropne choroby płuc reprezentuje poniższa lista:

  • Ropniak zewnętrznej błony płuc;
  • Ostra degradacja zakaźna;
  • Gangrenous ropień ciała (ostra forma);
  • Gangrena pospolita;
  • Chroniczny ropień;
  • Ropny ropień w ostrej postaci.

  Lista chorób płuc jest dość obszerna, obecnie nie ma jasnej klasyfikacji. Wszystkie naruszenia są rozróżniane na podstawie wpływu na niektóre narządy lub tkanki, a także na źródło wystąpienia.

  Śródmiąższowe choroby płuc można podzielić na 2 duże grupy: zakaźne i niezakaźne. W zależności od obecności wirusa w organizmie diagnozuje się następujące choroby:

  • Grzybice;
  • W przypadku zakażeń HIV - IBL;
  • Zmiany pasożytnicze;
  • Alergiczny rodzaj pęcherzyków płucnych;
  • Zaburzenia postransplantacyjne;
  • Zespół stresu (oddechowy).

  Nieswoiste choroby płuc obejmują:

  1. Przewlekłe zapalenie oskrzeli;
  2. Niektórzy specjaliści obejmują astmę w tej grupie;
  3. Chroniczny ropień;
  4. Zapalenie płuc;
  5. Rozedma obturacyjna;
  6. Zwłóknienie płuc.

  Jeśli mówimy o wpływie na drogi oddechowe i negatywnym wpływie na nie, można wybrać wiele niebezpiecznych chorób. Przede wszystkim jest to astma, która charakteryzuje się częstymi skurczami, powodującymi ciężką duszność i trudności w oddychaniu.

  Przewlekła obturacyjna choroba płuc charakteryzuje się uporczywym kaszlem. Od urodzenia dziecko może rozwinąć mukowiscydozę, w której infekcje w organizmie nawracają okresowo z powodu nadmiernego gromadzenia się śluzu w oskrzelach. Negatywny wpływ na zapalenie oskrzeli dróg oddechowych w ostrej postaci i rozedmie płuc.

  Choroby, które negatywnie wpływają na pęcherzyki to zapalenie płuc, gruźlica, rozedma płuc, rak. Plus, obrzęk płuc, charakterystyczna utrata płynu z płuc z najmniejszych naczyń krwionośnych. Ta kategoria obejmuje zespół niewydolności oddechowej w ostrej postaci, powodujący nieodwracalne uszkodzenie głównego narządu oddechowego.

  Pamiętaj, aby przeprowadzić wentylację płuc do czasu, aż pacjent nie będzie mógł wyzdrowieć. Inną chorobą w tej grupie jest pylica płuc, która pojawia się z powodu wdychania niebezpiecznych substancji, które mogą powodować jakiekolwiek uszkodzenia narządów. Może to być pył cementowy lub węglowy, azbest i inne. inne

  Choroby płuc, które mają negatywny wpływ na naczynia - zator płucny i nadciśnienie. Pierwszy jest wynikiem zakrzepicy żylnej kończyn dolnych. Zakrzepy krwi obecne w tętnicach płucnych mogą powodować brak tlenu i duszność. Nadciśnienie to zwiększone ciśnienie w tętnicach płuc. Najczęściej pacjent odczuwa silny ból w klatce piersiowej i duszność.

  Choroby płuc i ich objawy

  Choroby płuc u ludzi są połączone, w większości przypadków, z powszechnymi objawami, które objawiają się częstym kaszlem, dusznością, bólem w okolicy klatki piersiowej i wypływem krwi, a także odnotowuje się niewydolność oddechową.

  Często zdiagnozowano choroby grzybicze płuc, których objawy są następujące:

  • Kaszel znacznie różni się od tego, co dzieje się z przeziębieniem;
  • Duża ilość plwociny, której wydzielina powoduje ostry ból w okolicy płuc;
  • Poważna słabość;
  • Zmniejszona aktywność;
  • Silne pragnienie snu.

  Objawy choroby płuc, takie jak zapalenie płuc, wyraźne i towarzyszące zmianom temperatury, kaszel i trudności w oddychaniu. Pacjent czuje się wyczerpany, niespokojny, skarży się na ból w klatce piersiowej.

  Objawy rozedmy płuc pojawiają się już w późnych stadiach, gdy płuca są poważnie uszkodzone. Masa ciała maleje, skóra staje się czerwona, wydech wymaga znacznego wysiłku, a klatka piersiowa staje się podobna do „beczki”.

  Rak jest praktycznie niemożliwy do zdiagnozowania w początkowej fazie. Dlatego w przypadku jakichkolwiek odstępstw od normy, nie należy odkładać wizyty w szpitalu. Objawy tej choroby płuc u kobiet są na wczesnym etapie podobne do zwykłego przeziębienia. Dlatego wielu nie zwraca uwagi na ich złe samopoczucie i stopniowe pogorszenie się ciała.

  Wyróżnia się następujące objawy:

  • Krew w plwocinie;
  • Niewyjaśniona utrata masy ciała;
  • „Gwizdek” z klatki piersiowej podczas wydechu;
  • Ból podczas kaszlu;
  • Zadyszka.

  Objawy choroby płuc - rak - u mężczyzn - to gorączka, częste choroby wirusowe, silny kaszel i zaburzenia rytmu serca.

  Chorobę można określić poprzez głośne oddychanie, kaszel, niebieskawą skórę, częste kichanie. Zapalenie oskrzeli w ostrej postaci objawia się silnym kaszlem nocnym, powodującym ostry ból. W przewlekłym stadium objaw staje się częstszy, wydzielanie śluzu, ciało pęcznieje, kolor skóry zbliża się do niebieskiego.

  Zapalenie opłucnej charakteryzuje się silnymi bólami podczas oddychania i ruchów klatki piersiowej.

  Gruźlica jest uważana za niebezpieczną pod względem objawów, ponieważ pacjent zazwyczaj nie skarży się na ból lub kaszel. Dopiero z czasem staje się zauważalne, że osoba gwałtownie traci na wadze, pocąc się, stale ciągnąc go do snu, a temperatura ciała wzrasta.

  Więcej o chorobach płuc

  Administracja portalu kategorycznie nie zaleca samoleczenia i radzi odwiedzić lekarza przy pierwszych objawach choroby. Nasz portal prezentuje najlepszych specjalistów medycznych, którym możesz zarejestrować się online lub telefonicznie. Możesz sam wybrać właściwego lekarza lub całkowicie za darmo go odebrać. Również tylko podczas nagrywania przez nas cena konsultacji będzie niższa niż w samej klinice. To jest nasz mały prezent dla naszych gości. Błogosławię cię!

  Choroby ludzkiego płuca: lista i ich objawy

  Przegląd układu płucnego

  Płuca są częścią układu oddechowego i znajdują się wewnątrz klatki piersiowej, powyżej przepony. Płuca są złożonymi narządami, które składają się z gąbczastej, elastycznej tkanki, zaprojektowanej do pochłaniania tlenu i pozbywania się dwutlenku węgla.

  Tlen wchodzi do płuc, kiedy oddychamy. Jest on rozprowadzany do płuc za pomocą systemu zwanego drzewem oskrzelowym, które ma gałęzie o mniejszej średnicy (zwane oskrzelami i oskrzelikami). Drzewo oskrzelowe przenosi tlen do małych woreczków (pęcherzyków płucnych) głęboko w płucach, gdzie tlen (pobierany z wdychanego powietrza) przemieszcza się z płuc do krwioobiegu, a dwutlenek węgla (produkt uboczny naszego metabolizmu) przemieszcza się z krwiobiegu do płuc i wychodzi, gdy wydychamy powietrze.

  Odbiór tlenu i dostarczanie tego tlenu (przez krew) do tkanek są niezbędne do funkcjonowania wszystkich komórek naszego ciała. Usunięcie dwutlenku węgla jest niezbędne do utrzymania pH krwi na odpowiednim poziomie jako części systemu równowagi kwasowo-zasadowej organizmu.

  Ponieważ powietrze, którym oddychamy, zawiera wiele składników ze środowiska (takich jak kurz, pyłki, bakterie, wirusy, dym i lotne substancje chemiczne), płuca utrzymują system obronny przed tymi potencjalnie toksycznymi najeźdźcami. System obrony płuc zależy od komórek odpornościowych i wydzielania śluzu, które zawierają i usuwają te niepożądane składniki z płuc.

  Choroba płuc

  Choroba płuc jest stanem, w którym upośledzona jest czynność płuc. W niektórych przypadkach problem tkwi w procesie wymiany gazu, który zachodzi w błonie między pęcherzykami a krwią; Zapobiega to skutecznej absorpcji tlenu i usuwaniu dwutlenku węgla.

  W innych przypadkach problem tkwi w niezdolności systemu oskrzelowego do skutecznego dostarczania powietrza do pęcherzyków płucnych, prawdopodobnie z powodu zablokowania gałęzi drzewa oskrzelowego lub z powodu niewystarczającej ekspansji i kompresji mięśni klatki piersiowej w celu przemieszczenia powietrza przez oskrzela (drzewo w pęcherzykach płucnych).

  Czasami problem leży w niezdolności płuc do usuwania lub detoksykacji obcych substancji, prawdopodobnie z powodu poważnego niedoboru lub z powodu dużej ilości tych substancji, które przeciążają systemy ochronne płuc.

  Lista powszechnych chorób płuc u ludzi obejmuje:

  Astma

  Astma jest przewlekłą chorobą płuc charakteryzującą się zapaleniem oskrzeli i oskrzelików oraz epizodami (atakami) niedrożności dróg oddechowych.

  Osoby cierpiące na astmę są wrażliwe na różne substancje, które nie wywołują takiej samej reakcji u innych ludzi.

  Ataki astmy mogą być spowodowane przez dym papierosowy i inne cząsteczki powietrza, kurz, pleśń, alergeny, ćwiczenia, zimne powietrze i wiele innych czynników. Wyzwalacze dla każdej osoby mogą być różne. Podczas ataku puchnie drzewo oskrzelowe dróg oddechowych, a mięśnie otaczające oskrzela kurczą się, zwężając drogi oddechowe.

  Wydzielanie śluzu może dodatkowo utrudniać przepływ powietrza, utrudniając wdychanie i powodując trudności w oddychaniu u ludzi. Większość epizodów nie powoduje trwałego uszkodzenia płuc, ale często wymaga natychmiastowej pomocy medycznej, ponieważ brak tlenu i nagromadzenie dwutlenku węgla mogą zagrażać życiu.

  Astma jest najczęstszą chorobą przewlekłą w dzieciństwie. Dotyczy ponad 10 milionów Rosjan, gdzie 1 na 6 dzieci i 1 na 9 dorosłych.

  Przewlekła obturacyjna choroba płuc

  Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest terminem stosowanym zarówno dla rozedmy płuc, jak i przewlekłego zapalenia oskrzeli.

  W przewlekłym zapaleniu oskrzeli oskrzela ulegają zapaleniu i powstają blizny. W przypadku rozedmy pęcherzyki powietrza w płucach powoli się zapadają. W obu zaburzeniach pacjentom coraz trudniej jest wydychać i otrzymywać wystarczającą ilość tlenu podczas wdychania.

  Palenie powoduje od 80 do 90 procent zgonów związanych z POChP. Inne czynniki ryzyka obejmują narażenie na zanieczyszczone powietrze.

  Zwłóknienie płuc

  Zwłóknienie płuc jest chorobą płuc śródmiąższową (zlokalizowaną między sąsiadującymi tkankami). Zwłóknienie płuc powoduje uszkodzenie tkanek i bliznowacenie między pęcherzykami powietrza, zapaleniem pęcherzyków powietrza i bliznowaceniem płuc. Przyczyny zwłóknienia płuc obejmują:

  • narażenie zawodowe lub środowiskowe na drobne cząstki (w tym powtarzające się narażenie na substancje nieorganiczne, takie jak azbest, węgiel, beryl i dwutlenek krzemu);
  • powtarzająca się ekspozycja na materię organiczną (pleśń, siano, odchody zwierzęce i pył zbożowy), która może powodować nadwrażliwe zapalenie płuc i ostatecznie prowadzić do zwłóknienia płuc;
  • substancje chemiczne i leki toksyczne dla płuc;
  • radioterapia;
  • sarkoidoza płucna;
  • twardzina skóry i inne choroby autoimmunologiczne;
  • zwłóknienie może być również idiopatyczne (tj. pochodzące z własnej lub z nieznanego powodu).

  Infekcje chorób płuc

  Zakażenia mogą występować głównie w płucach, rozwijać się w opłucnej (błony otaczające płuca) lub wpływać na całe ciało (w tym płuca). Mogą być ostre lub przewlekłe, spowodowane przez bakterie, wirusy i rzadziej grzyby.

  Zapalenie płuc to ostre zapalenie tkanki płuc wywołane przez różne mikroorganizmy. Grypa to ostra choroba ogólnoustrojowa spowodowana wirusem i obejmuje objawy ze strony układu oddechowego (gorączka, ból głowy, kaszel, letarg).

  Gruźlica i prątki bez gruźlicy (NTMB) są przewlekłymi zakażeniami najczęściej obserwowanymi u pacjentów z upośledzonym układem odpornościowym (na przykład pacjenci z HIV / AIDS).

  Zakażenia wywołane przez prątki rozwijają się powoli i mogą być układowe lub ograniczone do płuc.

  Rak płuc

  Rak płuc jest niekontrolowanym wzrostem złośliwych komórek w płucach. Istnieją dwa główne typy: drobnokomórkowy rak płuc i niedrobnokomórkowy rak płuc.

  Inne typy nowotworów mogą rozprzestrzeniać się do płuc i są uważane za przerzutowe, ponieważ komórki rakowe nie występują w samej tkance płucnej, ale rozprzestrzeniają się, na przykład, z wątroby lub kości.

  W ostatnich latach liczba zgonów z powodu raka płuc wzrosła u kobiet, podczas gdy u mężczyzn spadła.

  Rak płuc jest obecnie główną przyczyną zgonów z powodu raka w ogóle. Ryzyko raka płuc obejmuje:

  • aktywne palenie;
  • bierne palenie;
  • narażenie zawodowe na przetwarzanie azbestu, stali, niklu, chromu i gazu węglowego;
  • napromieniowanie.

  Nadciśnienie płucne

  Nadciśnienie płucne (LH) jest chorobą płuc charakteryzującą się zwężeniem naczyń krwionośnych w płucach, co zwiększa ich ciśnienie krwi i powoduje, że serce pracuje ciężej, aby dostarczyć krew do płuc. Ten stan może wywołać (i pogorszyć) różne choroby płuc, które mogą prowadzić do niewydolności serca.

  Zatorowość płucna

  Choroba zakrzepowo-zatorowa w tętnicy płucnej jest zakrzepem krwi, który zwykle występuje w żyłach nóg lub miednicy i przechodzi do płuc, gdzie blokuje naczynie krwionośne, powodując ból w klatce piersiowej, duszność i kaszel. Stan ten może zagrażać życiu i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

  Dysplazja oskrzelowo-płucna

  Dysplazja oskrzelowo-płucna (BPD) jest chorobą płuc, która rozwija się głównie u wcześniaków, które przeszły długotrwałą terapię tlenową i / lub od dawna stosują sztuczną wentylację płuc, ale mogą również wystąpić u osób, które doświadczyły toksyczności tlenu lub miały zapalenie płuc.,

  W tej chorobie drogi oddechowe ulegają zapaleniu, nie rozwijają się normalnie i mogą ulec uszkodzeniu.

  Zespół zaburzeń oddechowych

  Zespół zaburzeń oddechowych (RDSN) to zaburzenie z dzieciństwa. Rdsh u noworodka jest zagrażającym życiu problemem z oddychaniem, który może rozwinąć się u dzieci urodzonych wcześniej niż 6 tygodni przed porodem (tj. Przedwcześnie).

  Płuca tych wcześniaków nie są wystarczająco rozwinięte, aby wytworzyć wystarczającą ilość płynu ochronnego w płucach, zwanego środkiem powierzchniowo czynnym. Bez środka powierzchniowo czynnego płuca nie mogą się prawidłowo rozszerzać ani puchnąć, a dzieci mają trudności z oddychaniem wystarczającą ilością tlenu.

  Stan może wystąpić w ciągu kilku godzin po przedwczesnym porodzie.

  Zespół ostrej niewydolności oddechowej

  Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) to szybki początek poważnych trudności w oddychaniu spowodowanych rozległym stanem zapalnym i wypełnieniem płuc płynem. Ten warunek może być śmiertelny.

  ARDS może być spowodowany przez wiele rodzajów bezpośrednich lub pośrednich uszkodzeń płuc, w tym poważne infekcje wirusowe lub bakteryjne, posocznicę, uraz, wielokrotne transfuzje, przedawkowanie leku lub wdychanie substancji (takich jak słona woda lub dym).

  Mukowiscydoza

  Mukowiscydoza (mukowiscydoza) jest chorobą dziedziczną, która atakuje płuca, trzustkę i inne układy organizmu.

  Mukowiscydoza charakteryzuje się słonym potem, tworzeniem się gęstego śluzu w płucach, co może utrudniać oddychanie i zmniejszoną zdolnością trawienia tłuszczów i białek, co prowadzi do upośledzenia wchłaniania jelitowego.

  Występuje częściej u rasy kaukaskiej niż w innych grupach etnicznych i zwykle diagnozuje się ją w niemowlęctwie.

  Niedobór alfa-1-antytrypsyny

  Niedobór alfa-1-antytrypsyny jest dziedzicznym niedoborem białka, który chroni płuca.

  Bez tej ochrony płuca stają się bardziej uszkodzone, a pacjent znacznie zwiększa ryzyko rozwoju wczesnej rozedmy płuc i choroby wątroby.

  Inne choroby płuc

  Inne zaburzenia nie wpływają bezpośrednio na płuca, ale upośledzają zdolność osoby do prawidłowego oddychania, ponieważ wpływają na jamę klatki piersiowej, mięśnie, nerwy i / lub serce.

  Zaburzenia te obejmują różne stany, takie jak choroby nerwowo-mięśniowe (dystrofia mięśniowa, poliomyelitis, miastenia, zespół Guillain-Barré i stwardnienie zanikowe boczne) i zaburzenia, które prowadzą do nieprawidłowego rozwoju ruchu kręgosłupa lub klatki piersiowej, które mogą ograniczać ekspansję płuc..

  Uwaga: Specyficzne badanie i leczenie tych zaburzeń nie jest opisane w tym artykule.

  Oznaki i objawy choroby płuc

  Oznaki i objawy związane z chorobą płuc różnią się w zależności od osoby i zmieniają się w czasie. W przewlekłych stanach objawy często pojawiają się stopniowo i stopniowo pogarszają się.

  W ostrych stanach objawy mogą wahać się od łagodnego do ciężkiego. Niektóre choroby mogą zagrażać życiu bez natychmiastowej pomocy medycznej.

  Podczas gdy każda choroba ma swoje własne cechy, występują powszechne objawy i symptomy obserwowane w wielu chorobach płuc, w tym: uporczywy kaszel i duszność.

  Ludzie mogą sapać, dławić się, kaszleć krwią lub plwociną i odczuwać ból w klatce piersiowej. Ludzie z obturacyjnymi chorobami płuc (takimi jak POChP) mogą mieć trudności z oddychaniem (niektórzy opisują ten stan jako „próbując oddychać przez słomkę”).

  Brak tlenu może prowadzić do tego, że skóra pacjenta staje się niebieskawa. Z czasem brak tlenu u niektórych osób może prowadzić do pojawienia się pałek (wzrost opuszków palców i nieprawidłowy wzrost paznokci).

  Jakie egzaminy muszą przejść?

  Przeprowadzane są badania w celu zdiagnozowania chorób płuc, określenia ich przyczyn (w miarę możliwości) i oceny ich ciężkości.

  Wielu lekarzy przepisuje gazometrię krwi tętniczej w celu oceny poziomu tlenu i dwutlenku węgla, testy czynnościowe płuc (PFT) w celu zdiagnozowania i monitorowania czynności płuc oraz zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej i (lub tomografia komputerowa) w celu zbadania struktury płuc..

  Prowadzone są również inne metody badań przesiewowych, aby pomóc w zdiagnozowaniu niektórych chorób.

  Badania laboratoryjne

  • Analiza gazometrii - próbka krwi tętniczej jest pobierana w celu oceny pH krwi, tlenu i dwutlenku węgla;
  • Całkowita morfologia (KLA) - szukanie niedokrwistości;
  • Testy na mukowiscydozę (analiza genu CFTR, chlorek potu, immunoreaktywna trypsyna (IRT), trypsyna z kału, elastaza trzustkowa) - w celu wyszukania mutacji genetycznych powodujących mukowiscydozę i samej diagnozy choroby;
  • Alfa-1 antytrypsyna - aby określić, czy pacjent ma niedobór AAT;
  • Analiza śliny - do diagnostyki zakażeń płuc wywołanych przez bakterie;
  • Rozmaz AFB i kultura - do diagnostyki gruźlicy i prątków bez gruźlicy (NTMB);
  • Posiewy krwi są wykorzystywane do diagnozowania bakterii, a czasami zakażeń drożdżakowych, które rozprzestrzeniły się na krew;
  • Analiza wirusa grypy - do diagnostyki grypy;
  • Biopsja płuc - do oceny tkanki płucnej pod kątem uszkodzeń i raka;
  • Cytologia plwociny - do oceny komórek płuc pod kątem zmian patologicznych i raka;
  • Analizy zawartości leków w organizmie - w celu zidentyfikowania przedawkowania prowadzącego do zmniejszenia oddychania lub ostrej niewydolności oddechowej.

  Testy czynnościowe płuc (testy czynnościowe płuc, PFT)

  Poniżej znajdują się niektóre z najczęstszych testów.

  • Spirometria - pomiar ilości i szybkości wydychania powietrza, gdy pacjent jest wdmuchiwany przez rurkę. Służy do oceny zwężonych lub zablokowanych dróg oddechowych.
  • Przepływ powietrza z przepływomierzem szczytowym - zmierzone natężenie przepływu wydechowego. Pacjenci z astmą mogą spędzić go w domu, aby kontrolować swój stan.
  • Pojemność płuc - mierzy ilość powietrza, jaką osoba zbiera w płucach, a jej pozostałość w płucach po wydechu. Pomaga ocenić elastyczność płuc, ruch klatki piersiowej i siłę mięśni związaną z oddychaniem.
  • Pomiar pojemności dyfuzyjnej płuc - transfer tlenu z worków z powietrzem płucnym do krwiobiegu jest badany przez oszacowanie absorpcji tlenku węgla, gdy wdychana jest niewielka ilość (niewystarczająca do spowodowania szkody).

  Badania wizualne

  • RTG klatki piersiowej - badanie struktur płuc i jamy klatki piersiowej;
  • CT (tomografia komputerowa) - pozwala na bardziej szczegółową ocenę struktury płuc;
  • MRI (Magnetic Resonance Imaging) - dostarcza szczegółowych obrazów narządów i naczyń w klatce piersiowej;
  • Badanie USG (USG) - wykrywa płyn między błonami opłucnej;
  • Jądrowy skan płuc - pomaga wykryć zatorowość płucną i jest rzadko stosowany do oceny skuteczności leczenia raka płuc;
  • Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) - pomaga diagnozować raka płuc.

  Inne metody diagnostyczne

  • Elektrokardiogram (EKG) - analizuje rytm serca, aby określić, czy choroba serca wpływa na oddychanie;
  • Testy snu pomagają określić, czy dana osoba oddycha normalnie podczas snu i zwykle jest przeprowadzana w specjalnych ośrodkach snu i czuwania.

  Leczenie i zapobieganie chorobom płuc

  Leczenie chorób płuc ma na celu zapobieganie chorobie tam, gdzie to możliwe; leczyć infekcje i zapobiegać ich rozprzestrzenianiu się na innych ludzi; zmniejszyć stan zapalny; zatrzymać lub spowolnić postęp uszkodzenia płuc; łagodzić objawy; ułatwiać oddychanie; zminimalizować skutki uboczne związane z niektórymi zabiegami; zapewnić poszkodowanemu wystarczającą ilość tlenu.

  Wielu chorobom płuc można zapobiec, rzucając palenie, minimalizując narażenie na cząstki stałe (takie jak azbest, węgiel, beryl, krzemionka, pleśń, pył zbożowy, zanieczyszczenie powietrza) oraz substancje chemiczne i leki, o których wiadomo, że wpływają na płuca.

  Osoby z osłabionym układem odpornościowym lub istniejącymi chorobami płuc, a także bardzo młodzi lub starzy ludzie, powinni porozmawiać z lekarzem o stosowności corocznych zastrzyków z grypy i szczepionek przeciw pneumokokom, aby zminimalizować ryzyko zachorowania na grypę i zapalenie płuc.

  Nadal opracowywane są nowe metody leczenia chorób płuc, a potrzeby pacjentów w zakresie leczenia zmieniają się w czasie. Pacjenci powinni okresowo rozmawiać z lekarzami na temat odpowiednich metod leczenia.