loader

Główny

Zapobieganie

Choroby płuc u ludzi: lista, przyczyny, objawy i metody leczenia

Uszkodzenia ludzkiego układu płucnego wykraczają daleko poza ograniczone spektrum, które jest powszechnie uważane za krytyczne. Wiele osób wie, czym jest zapalenie płuc lub gruźlica, ale po raz pierwszy w gabinecie lekarskim mogą usłyszeć o śmiertelnej chorobie, takiej jak odma opłucnowa.

Każda sekcja aparatu oddechowego, aw szczególności płuca, jest ważna dla jego niezastąpionej funkcjonalności, a utrata jednej z funkcji jest już niezastąpionym zakłóceniem w pracy całego złożonego mechanizmu.

Jak powstają choroby płuc

We współczesnym świecie zwyczajowo otwiera się listę chorób płuc u ludzi z długą listą defektów nabytych z powodu złej sytuacji środowiskowej. Przede wszystkim jednak wśród powodów bardziej właściwe byłoby wprowadzenie wrodzonej patologii. Najcięższe choroby płuc należą szczególnie do kategorii zaburzeń rozwojowych:

 • formacje torbielowate;
 • dodatkowy płat płucny;
 • „Lustrzane płuco”.

Następne w kolejności są choroby niezwiązane z warunkami życia pacjenta. Są to zmiany genetyczne, czyli odziedziczone. Zniekształcony kod chromosomalny staje się częstym sprawcą takich anomalii. Przykładem tej wrodzonej zakładki jest hamartoma płuca, którego przyczyny są nadal przedmiotem dyskusji. Chociaż jedna z głównych przyczyn wciąż nazywana jest słabą obroną immunologiczną, ustanowiona w dziecku w łonie matki.

Ponadto lista chorób płuc u ludzi kontynuuje listę nabytych zaburzeń wynikających z przenikania patogennej mikroflory do organizmu. Przede wszystkim oskrzela i tchawica cierpią na aktywność kultury bakteryjnej. Na tle infekcji wirusowej rozwija się zapalenie płuc (zapalenie płuc).

Uzupełnienie listy chorób płuc u ludzi w patologiach wywołanych warunkami środowiskowymi, warunkami środowiskowymi lub stylem życia pacjenta.

Choroby płuc dotykające opłucną

Sparowane organy, płuca, są zamknięte w przezroczystej błonie zwanej opłucną. Pomiędzy arkuszami opłucnej umieszcza się specjalny płyn opłucnowy ułatwiający ruch skurczowy płuc. Istnieje wiele chorób, które zakłócają dystrybucję smaru w płaszczyźnie opłucnej lub są odpowiedzialne za wnikanie powietrza do szczelnej jamy:

 1. Odma opłucnowa jest chorobą zagrażającą życiu, ponieważ powietrze wydobywające się z płuc wypełnia pustki w klatce piersiowej i zaczyna ściskać narządy, ograniczając ich kurczliwość.
 2. Wysięk opłucnowy lub w inny sposób - tworzenie się płynu wypełniającego między ścianą klatki piersiowej a płucem, uniemożliwia pełne rozszerzenie ciała.
 3. Mesothelioma jest rodzajem raka, często późnym skutkiem częstego kontaktu układu oddechowego z pyłem azbestowym.

Poniżej rozważamy jedną z najczęstszych chorób opłucnej - zapalenie opłucnej płuc. Objawy i leczenie tej patologii zależą od formy, w której się rozwija.

Zapalenie płuc

Czynnikami prowokującymi zapalenie opłucnej są wszelkie stany, które przyczyniają się do nieprawidłowego działania płuc. Mogą to być przewlekłe choroby, które nie odpowiedziały na leczenie lub nie były leczone:

 • gruźlica;
 • zapalenie płuc;
 • przeziębienia;
 • zaniedbany reumatyzm.

Czasami zapalenie opłucnej rozwija się w wyniku zawału serca lub ciężkiego urazu mostka, zwłaszcza jeśli pacjent ma złamane żebro. Szczególne miejsce zajmuje zapalenie opłucnej, które rozwinęło się na tle guzów.

Odmiany zapalenia opłucnej określają dwa kierunki rozwoju patologii: wysiękowe i suche. Pierwszy charakteryzuje się bezbolesnym przebiegiem, ponieważ jama opłucnowa jest wypełniona wilgocią, co ukrywa niedogodności. Jedynym objawem choroby jest ciśnienie w mostku, niezdolność do wzięcia pełnego oddechu bez poczucia ograniczenia.

Suche zapalenie opłucnej powoduje ból w klatce piersiowej podczas wdychania, kaszlu. Czasami dyskomfort i ból przenoszone są na plecy i ramiona. Różnica w objawach dwóch typów jednej choroby wyraża się obecnością lub nieobecnością (jak w tym przypadku) płynu wypełniającego puste przestrzenie opłucnej. Wilgoć nie pozwala pocierać skorupom skorupy i powodować bólu, podczas gdy niewielka jej ilość nie jest w stanie utworzyć wystarczającej bariery przeciwko tarciu.

Gdy tylko wykryje się objawy zapalenia opłucnej w płucach i zaplanuje się leczenie choroby podstawowej, zaczynają one zatrzymywać niepokojące konsekwencje. Tak więc, do pompowania nadmiaru płynu, wywierania nacisku na narządy i zapobiegania pełnemu oddychaniu, należy użyć nakłucia. Procedura ma podwójne znaczenie - przywraca zdolność płuc do normalnego skurczu i dostarcza materiał do analizy laboratoryjnej.

Choroby płuc wpływające na drogi oddechowe

Porażka dróg oddechowych jest zdiagnozowana za pomocą kilku wskaźników:

 1. Skrócenie oddechu, duszność lub płytki oddech. W początkowej fazie choroby obserwuje się ostrą asfiksję. Dla wszystkich rodzajów zaburzeń w układzie oddechowym charakteryzuje się niewydolnością rytmu oddechowego, objawiającą się w postaci bezbolesnej lub bolesnej.
 2. Kaszel - mokry lub suchy, z lub bez zanieczyszczeń krwi w plwocinie. Ze swojej natury i pory dnia, kiedy jest najbardziej wyraźny, lekarz może podjąć wstępną decyzję w sprawie diagnozy, mając tylko pakiet badań podstawowych.
 3. Bóle różnią się lokalizacją. Zwracając się do lekarza po raz pierwszy, ważne jest, aby prawidłowo ocenić ból jako ostry, ciągnący, naciskający, nagły itd.

Lista chorób płuc u ludzi odzwierciedlająca wskazane objawy obejmuje:

 1. Wszystkie rodzaje astmy - alergiczne, nerwowe, dziedziczne, spowodowane zatruciem toksycznym.
 2. POChP jest przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, która leży u podstaw patologii, takich jak rak płuc, choroby układu krążenia i niewydolność oddechowa. POChP dzieli się z kolei na przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc.
 3. Mukowiscydoza jest dziedziczną anomalią, która uniemożliwia regularne usuwanie śluzu z oskrzeli.

Rozważ poniżej najnowszą listę chorób jako najmniej znaną z nich.

Mukowiscydoza

Objawy mukowiscydozy są zauważalne w pierwszym roku życia dziecka. Wyraziste oznaki to kaszel z ciężkimi przedziałami gęstego, lepkiego śluzu, brak powietrza (duszność) przy niewielkim wysiłku fizycznym, brak strawności tłuszczów i opóźnienie wzrostu i masy w stosunku do normy.

Pochodzenie mukowiscydozy obwiniane jest za zniekształcenie siódmego chromosomu, a dziedziczna transmisja uszkodzonego genu wynika z wysokiego odsetka (25%) diagnozowania patologii dwóch rodziców naraz.

Często leczenie obejmuje usunięcie ostrych objawów antybiotyków i uzupełnienie składu enzymatycznego trzustki. A środki mające na celu zwiększenie drożności oskrzeli zależą od ciężkości stanu pacjenta.

Choroby płuc dotykające pęcherzyków płucnych

Większość płuc to pęcherzyki płucne - wypełnione powietrzem worki luzem, pokryte gęstą siecią naczyń włosowatych. Przypadki śmiertelnych chorób płuc u ludzi są zwykle związane z uszkodzeniem pęcherzyków płucnych.

Wśród tych chorób nazywa się:

 • zapalenie płuc (zapalenie płuc) w wyniku zakażenia środowiskiem bakteryjnym;
 • gruźlica;
 • obrzęk płuc spowodowany bezpośrednim fizycznym uszkodzeniem tkanki płucnej lub dysfunkcją mięśnia sercowego;
 • guz zlokalizowany w dowolnym segmencie narządu oddechowego;
 • pylica płuc, należąca do kategorii chorób „zawodowych” i rozwijająca się w wyniku podrażnienia płuc pyłowymi elementami cementu, węgla, azbestu, amoniaku itp.

Zapalenie płuc jest najczęstszą chorobą płuc.

Zapalenie płuc

Głównym objawem zapalenia płuc u dorosłych i dzieci jest kaszel - suchy lub mokry, a także wzrost temperatury w zakresie 37,2 ° - 37,5 ° (z ogniskowym zapaleniem) i do 39 ° C w standardowej klinice.

Wpływ bakterii chorobotwórczych nazywany jest główną przyczyną zapalenia płuc. Mniejszy procent przypisuje się działaniu wirusów, a tylko 1-3% klasyfikuje się jako zakażenie grzybicze.

Zakażenie patogenami następuje przez unoszące się w powietrzu kropelki lub przez przeniesienie środka z zaatakowanego narządu. Druga sytuacja często pojawia się podczas próchnicy.

Hospitalizacja z powodu ciężkich objawów zapalenia płuc u dorosłych występuje w ciężkich przypadkach, w łagodniejszych postaciach zapalenia, pacjentowi przepisuje się leczenie domowe z leżeniem w łóżku. Jedyną skuteczną metodą przeciw zapaleniu płuc są antybiotyki o szerokim spektrum działania. W przypadku braku pozytywnej reakcji pacjenta na wybrany środek po trzech dniach, lekarz wybiera inny antybiotyk.

Śródmiąższowa choroba płuc

Interstitium to rodzaj szkieletu podtrzymującego pęcherzyki z prawie niewidoczną, ale trwałą tkaniną. W różnych procesach zapalnych w płucach, śródmiąższowa gęstnieje i staje się widoczna po zbadaniu sprzętu. Uszkodzenie błony łącznej jest spowodowane różnymi czynnikami i może być pochodzenia bakteryjnego, wirusowego, grzybowego. Wpływ nieusuwalnych elementów pyłowych, leków nie jest wykluczony.

Alveolite

Idiopatyczne włókniste zapalenie pęcherzyków płucnych jest postępującą chorobą, która atakuje pęcherzyki przez zmianę śródmiąższową. Symptomatologia chorób tej grupy nie zawsze jest jasna, podobnie jak charakter patologii. Pacjent jest dręczony dusznością i suchym, bolesnym kaszlem, a następnie trudności w oddychaniu prowadzą do tego, że osoba jest poza zasięgiem najprostszych wysiłków fizycznych, takich jak wchodzenie na drugie piętro. Leczenie idiopatycznego włóknienia pęcherzyków płucnych, aż do całkowitej odwracalności choroby, jest możliwe w ciągu pierwszych trzech miesięcy po pojawieniu się pierwszych objawów i wymaga zastosowania glikokortykosteroidów (leków, które hamują zapalenie).

Przewlekłe niespecyficzne choroby płuc

Ta grupa obejmuje różne uszkodzenia narządów oddechowych o ostrym i przewlekłym charakterze, charakteryzujące się podobnymi objawami klinicznymi.

Czynnik wiodący w niespecyficznych chorobach płuc nazywa się negatywnymi warunkami środowiskowymi, które obejmują wdychanie przez osobę szkodliwych substancji z produkcji chemicznej lub gumy nikotynowej podczas palenia.

Statystyka rozkłada stosunek przypadków POChP między dwie główne choroby - przewlekłe zapalenie oskrzeli i astmę oskrzelową - i przypisuje procentową równowagę (około 5%) innym rodzajom infekcji dróg oddechowych. W przypadku braku odpowiedniego leczenia, niespecyficzne choroby płuc postępują do gruźlicy, raka, pneumosklerozy i przewlekłego zapalenia płuc.

Nie ma ogólnej terapii ogólnoustrojowej w leczeniu POChP. Leczenie odbywa się na podstawie wyników diagnostycznych i przewiduje użycie:

 • środki przeciwbakteryjne;
 • UV i mikrofalówka;
 • leki rozszerzające oskrzela;
 • immunomodulatory;
 • glikokortykosteroidy.

W niektórych przypadkach, na przykład w przypadku ostrego i przewlekłego ropnia płuc, podejmuje się decyzję o usunięciu części zaatakowanego narządu w celu powstrzymania dalszego rozprzestrzeniania się choroby.

Zapobieganie chorobom płuc

Podstawą działań zapobiegających rozwojowi chorób płuc jest dostępna procedura diagnostyczna - fotofluorogram, który musi być wykonywany każdego roku. Równie ważne jest monitorowanie zdrowia jamy ustnej i układu moczowego, ponieważ obszary, w których najczęściej występują infekcje.

Każdy kaszel, trudności w oddychaniu lub gwałtowny wzrost zmęczenia powinny być powodem do pójścia do terapeuty, a ból mostka, w połączeniu z którymkolwiek z tych objawów, jest dobrym powodem, aby napisać do głównego pulmonologa.

Objawy, klasyfikacja i profilaktyka głównych chorób płuc

Różne choroby płuc są dość powszechne w życiu codziennym. Większość sklasyfikowanych chorób ma poważne objawy ostrej choroby płuc u człowieka i, jeśli jest niewłaściwie leczona, może prowadzić do złych konsekwencji. Badanie chorób układu oddechowego dotyczy pulmonologii.

Przyczyny i objawy choroby płuc

Aby ustalić przyczynę jakiejkolwiek choroby, należy skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą (pulmonologiem), który przeprowadzi dokładne badanie i postawi diagnozę.

Choroba płuc jest trudna do zdiagnozowania, więc musisz przekazać całą listę zalecanych testów.

Ale są wspólne czynniki, które mogą być przyczyną ostrej infekcji płuc:

 • degradacja środowiska;
 • obecność złych nawyków;
 • choroby układu sercowo-naczyniowego;
 • podwyższony poziom cukru we krwi;
 • choroby przewlekłe;
 • zaburzenia nerwowe.

Istnieje wiele obiektywnych objawów charakteryzujących chorobę płuc. Ich główne objawy to:

Obecność kaszlu. Gdy w płucach zachodzi proces patologiczny, powstają formy zapalne, a następnie odruchowy kaszel. Osoba czuje się:

 • dyskomfort;
 • ból;
 • pieczenie w gardle;
 • ściskanie klatki piersiowej;
 • brak powietrza.
 • Tworzenie plwociny. Ze względu na proces zapalny w błonie śluzowej, plwocina gromadzi się, która zawiera dużą liczbę bakterii zakaźnych. Mogą stać się patogenami chorób.
 • Wykrztuszanie krwią. Wraz z rozwojem poważnych chorób płuc obserwuje się wydzielanie krwi wraz z plwociną. Ten objaw wymaga natychmiastowego leczenia specjalisty;
 • Zaburzenia oddychania Zjawisko wielu chorób płuc, duszność może powodować problemy sercowo-naczyniowe. Wymagana jest ostrożna diagnoza;
 • Ból w klatce piersiowej. Zakłócenie opłucnej powoduje patologię płuc w mostku, pojawia się uczucie silnego zwężenia.
 • Warto zauważyć, że objawy choroby zakaźnej płuc występują nagle i niemal natychmiast powodują gorączkę, jest to wysoka gorączka, drżenie na zimno, obfite pocenie się.

  Klasyfikacja

  Co trudno powiedzieć o chorobach płuc. W końcu jest ich wiele i mogą wpływać na różne części płuc, a nawet inne narządy. Najczęstsza klasyfikacja płuc wygląda tak:

  • choroby układu oddechowego;
  • choroby płuc dotykające pęcherzyki;
  • choroby dotykające opłucną;
  • choroby dotykające klatkę piersiową;
  • choroby dziedziczne;
  • choroby oskrzelowo-płucne;
  • choroby ropne;
  • wady rozwojowe płuc.
  powrót do indeksu ↑

  Choroby wpływające na drogi oddechowe

  Klasyfikacja chorób zależy od wielu czynników, które bezpośrednio wpływają na szybki rozwój choroby. W zależności od zmiany rozróżnia się następujące choroby układu oddechowego:

   POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc). W ostrych przypadkach występuje przewlekły kaszel, trudny do leczenia.

  Rozedma płuc jest rodzajem POChP - dochodzi do zniszczenia i uszkodzenia tkanki płucnej. Występuje naruszenie wymiany tlenu, a także zwiększa uwalnianie dwutlenku węgla w niebezpiecznych objętościach.

  Charakterystyczne objawy wyrażają się gwałtowną utratą wagi, trudnościami w oddychaniu, zaczerwienieniem skóry.

 • Asphyxia. Występuje w wyniku fizycznego uszkodzenia narządu lub dróg oddechowych, towarzyszy mu ostry brak tlenu i może być śmiertelny.
 • Ostre zapalenie oskrzeli. Porażka oskrzeli w przypadku infekcji lub wirusa. Charakteryzuje się silnym kaszlem z plwociną, gorączką, dreszczami. Nieprawidłowo leczona choroba może łatwo przekształcić się w przewlekłe zapalenie oskrzeli. W tym samym czasie kaszel praktycznie się nie zatrzymuje i występuje przy najmniejszym osłabieniu odporności.
 • Choroby płuc wpływające na pęcherzyki

  Pęcherzyki, tak zwane pęcherzyki powietrzne, są głównym funkcjonalnym segmentem płuc. Po pokonaniu pęcherzyków klasyfikowane są indywidualne patologie płuc:

  Zapalenie płuc. Charakter choroby jest zakaźny i powoduje zapalenie płuc. Choroba postępuje szybko, dlatego w przypadku podstawowych objawów wymagane jest leczenie w szpitalu. Główne objawy:

  • dreszcze;
  • gwałtowny wzrost temperatury;
  • kaszel;
  • trudności z oddychaniem.

  Gruźlica. Powoduje stopniowe uszkodzenie płuc, a jeśli nie jest leczone, prowadzi do śmierci. Czynnikiem sprawczym jest różdżka Kocha, która penetruje ciało i w sprzyjających warunkach zaczyna się szybko rozwijać. Aby zapobiec chorobie, należy przeprowadzić coroczną ankietę. W początkowej fazie pierwsze oznaki choroby to:

  • obecność temperatury podgorączkowej;
  • przewlekły kaszel o trwałym charakterze.
 • Obrzęk płuc. Jeśli płyn dostanie się do płuc z naczyń krwionośnych, powoduje zapalenie i obrzęk narządu. Choroba jest dość niebezpieczna, więc trzeba szybko zdiagnozować i kompleks środków terapeutycznych w celu zapobiegania.

  Rak płuc. Niebezpieczna choroba, która w ostatnich etapach prowadzi do śmierci. Jego przebiegłość polega na tym, że na początkowych etapach bardzo trudno jest ustalić dokładną diagnozę i przepisać szybkie skuteczne leczenie. Pośrednimi objawami raka mogą być:

  • odkrztuszanie krwi;
  • ciężka duszność;
  • gorączka niskiej jakości;
  • ostry spadek wagi.
 • Krzemica Choroba zawodowa występująca u pracowników w przemyśle ciężkim, chemicznym, górniczym. Choroba rozwija się przez kilka lat, a ostatnie etapy charakteryzują się niewydolnością oddechową, stałym kaszlem, gorączką.
 • Ostry zespół oddechowy. Występuje ostre zniszczenie tkanek narządu i wymaga stałej sztucznej wentylacji płuc. Jest bardzo rzadki, prawie nieuleczalny.
 • powrót do indeksu ↑

  Choroby dotyczące opłucnej i klatki piersiowej

  Opłucna nazywa się cienkim workiem, który zawiera płuca. Gdy jest uszkodzona, występują takie choroby układu oddechowego:

  1. Zapalenie opłucnej - zapalenie opłucnej z uszkodzeniami fizycznymi lub zakaźnymi zewnętrznej warstwy płuc. Głównymi objawami są silne bóle w klatce piersiowej i nieprawidłowy rytm oddychania.
  2. Odma opłucnowa. Powietrze dostaje się do jamy opłucnej, co może prowadzić do zapadnięcia się płuc. Wymaga natychmiastowej hospitalizacji i właściwego leczenia.

  Wiadomo, że naczynia krwionośne przenoszą tlen, a ich naruszenie powoduje choroby w klatce piersiowej:

  1. Nadciśnienie płucne. Naruszenie ciśnienia w tętnicach płucnych stopniowo prowadzi do zniszczenia narządu i pojawienia się pierwotnych objawów choroby.
  2. Zatorowość płucna. Często występuje przy zakrzepicy żylnej, gdy zakrzep krwi dostaje się do płuc i blokuje dopływ tlenu do serca. Ta choroba charakteryzuje się nagłym krwotokiem w mózgu i śmierci.

  Z uporczywym bólem w klatce piersiowej emituj choroby:

  1. Hipowentylacja z nadwagą. Nadwaga bezpośrednio wywiera nacisk na klatkę piersiową i może powodować poważne problemy z układem oddechowym.
  2. Stres nerwowy. Zakłócenie włókien nerwowych w płucach prowadzi również do chorób, które powodują zniszczenie tego narządu. Przykładem takiej choroby jest miastenia.

  Choroby dziedziczne i oskrzelowo-płucne

  Dziedziczne choroby układu oddechowego są przekazywane z rodziców na dzieci i mogą mieć kilka typów. Major:

  1. Astma oskrzelowa. Ma charakter alergiczny, charakteryzuje się nagłymi skurczami, niewydolnością oddechową, dusznością.
  2. Mukowiscydoza. Powoduje nadmierną obecność śluzu w płucach, ma predyspozycje dziedziczne, systemowo wpływa na gruczoły wydzielania wewnętrznego.
  3. Pierwotna dyskineza. Wrodzone uszkodzenie oskrzeli, które powoduje ropne zapalenie oskrzeli. Wymaga indywidualnego leczenia.
  4. Zwłóknienie Zmiany włókniste, niewydolność oddechowa, duszność i inne związane z tym objawy;
  5. Hemosyderoza. Występuje z powodu krwotoku płucnego i hemolizy czerwonych krwinek

  Podstawą chorób układu oskrzelowo-płucnego jest ostra infekcja dróg oddechowych. Najczęściej choroby zakaźne oskrzelowo-płucne charakteryzują się niewielką niedyspozycją, stopniowo przekształcając się w ostrą infekcję obu płuc.

  Choroby zapalne oskrzelowo-płucne powodują mikroorganizmy wirusowe. Wpływają na układ oddechowy i błony śluzowe. Niewłaściwe leczenie może prowadzić do rozwoju powikłań i występowania bardziej niebezpiecznych chorób oskrzelowo-płucnych.

  Objawy choroby zakaźnej układu oddechowego są bardzo podobne do zwykłego przeziębienia wywoływanego przez bakterie wirusowe. Choroby zakaźne płuc rozwijają się bardzo szybko i mają pochodzenie bakteryjne. Obejmują one:

  • zapalenie płuc;
  • zapalenie oskrzeli;
  • astma;
  • gruźlica;
  • alergie oddechowe;
  • zapalenie opłucnej;
  • niewydolność oddechowa.

  Zakażenie w zapalonych płucach rozwija się szybko. Aby uniknąć powikłań, należy przeprowadzić pełen zakres leczenia i profilaktyki.

  Choroby klatki piersiowej, takie jak odma opłucnowa, zamartwica, fizyczne uszkodzenie płuc powodują ostry ból i mogą powodować problemy z oddychaniem i płucami. W tym przypadku konieczne jest zastosowanie indywidualnego schematu leczenia, który ma powiązany charakter sekwencji.

  Choroby ropne

  W związku ze wzrostem chorób ropnych, wzrósł procent występowania ropnych stanów zapalnych powodujących problemy z uszkodzonymi płucami. Infekcja ropna płucna dotyczy dużej części ciała i może prowadzić do poważnych powikłań. Istnieją trzy główne typy tej patologii:

   Ropień płuc. Edukacja w jamie ropnej tkanki płucnej. Ma postać ostrą i przewlekłą. Główny czynnik sprawczy gronkowca hemolitycznego. Postać choroby jest ciężka: ciężka gorączka, ból w dotkniętej części płuc, ropna plwocina, odkrztuszanie krwi. Zabieg przeprowadzany jest przez drenaż limfatyczny, terapię antybakteryjną. Rokowanie jest pozytywne, ale jeśli powrót do zdrowia nie nastąpi w ciągu dwóch miesięcy, choroba przechodzi do postaci przewlekłej;

  Gangrena płuc. Znaczące rozprzestrzenianie się tkanki martwiczej bez wyraźnych granic.

  Przebieg choroby jest ciężki i, jeśli jest leczony nieprawidłowo, jest śmiertelny. Jest gorączka, nadmierny wzrost leukocytów we krwi, suchy i uporczywy kaszel, silny ból w miejscu urazu. Aby uzyskać korzystne rokowanie, konieczne jest leczenie szpitalne.

  Ropne zapalenie opłucnej. Ostre ropne zapalenie jamy opłucnej. Choroba postępuje szybko, więc leczenie musi rozpocząć się natychmiast. Główną metodą jest ekstrakcja ropy, a następnie stosowanie antybiotyków wielu penicylin. Przy szybkim wykrywaniu prognozy są zadowalające. Najważniejsze cechy:

  Wady rozwojowe płuc

  Wady rozwojowe płuc obejmują wszystkie nieodwracalne zmiany w strukturze płuc w zarodkowym stadium rozwoju. Główne wady rozwojowe płuc:

  1. Aplazja - brak części ciała.
  2. Agenezja - całkowity brak narządów oddechowych.
  3. Hipoplazja jest całkowitym niedorozwojem układu oddechowego.
  4. Tracheobronchomegalia - nadmierna odległość między tchawicą a oskrzelami. Prowokuje rozwój oskrzeli oskrzelowych.
  5. Tracheobronchomatyzacja jest naruszeniem układu chrzęstnego oskrzeli i tchawicy, co prowadzi do trwałego bezdechu.
  6. Zwężenie to nieprawidłowe zwężenie tchawicy i oskrzeli. Istnieje całkowite naruszenie procesu połykania. Takie zniekształcenia płuc powodują poważne trudności dla ludzkiego życia.
  7. Dodatkowy udział - obecność nadmiaru tkanki płucnej.
  8. Sekwestracja - rozwój oddzielnej tkanki płucnej, wyposażonej we własny krąg krążenia krwi. Na tym tle rozwija się atypowe zapalenie płuc.
  9. Nieparowana żyła. Prawa strona płuc jest podzielona przez niesparowaną żyłę.

  Warto zauważyć, że wady rozwojowe płuc mogą być łatwo zauważone przez badanie ultrasonograficzne płodu i zapobiegają możliwości ich rozwoju.

  Ale nie wszystkie patologie mogą zostać skorygowane, dlatego konieczne jest stałe monitorowanie i, jeśli to konieczne, przeprowadzenie odpowiedniej terapii.

  Diagnoza i środki zapobiegawcze

  Ustalenie dokładnej diagnozy jest kluczem do szybkiego powrotu do zdrowia. Podczas wstępnego badania pulmonolog musi wziąć pod uwagę wszystkie zewnętrzne czynniki związane z objawami choroby układu oddechowego i skargi pacjentów.

  Następnie przygotuj wstępną listę analiz, przypisz pewne metody badawcze, na przykład:

  • RTG
  • fluorografia;
  • całkowita liczba krwinek;
  • tomografia;
  • bronchografia;
  • badania na infekcje.

  Po zakończeniu wszystkich badań lekarz musi określić indywidualny plan leczenia, niezbędne procedury i terapię przeciwbakteryjną. Należy pamiętać, że tylko ścisłe wdrożenie wszystkich zaleceń doprowadzi do szybkiego powrotu do zdrowia.

  Przestrzeganie środków zapobiegawczych w przypadku chorób płuc znacznie zmniejsza ryzyko ich wystąpienia. Aby wykluczyć choroby układu oddechowego, należy przestrzegać prostych zasad:

  • utrzymywanie zdrowego stylu życia;
  • żadnych złych nawyków;
  • umiarkowane ćwiczenia;
  • stwardnienie ciała;
  • coroczne wakacje nad morzem;
  • regularne wizyty u pulmonologa.

  Każda osoba powinna znać przejawy powyższych chorób, aby szybko zidentyfikować objawy początkowej choroby układu oddechowego, a następnie szukać wykwalifikowanej pomocy na czas, ponieważ zdrowie jest jednym z najcenniejszych atrybutów życia!

  Choroby płuc

  Płuca są głównym organem układu oddechowego ludzkiego ciała, zajmując prawie całą jamę klatki piersiowej. Podobnie jak inne, choroby płuc są ostre i przewlekłe i są spowodowane zarówno czynnikami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi, a ich objawy są bardzo zróżnicowane. Niestety, choroby płuc stały się ostatnio dość częste i powszechne i stanowią jedno z najważniejszych zagrożeń dla ludzkiego życia i zdrowia. Choroby płuc zajmują 6 miejsce wśród przyczyn wysokiej śmiertelności na świecie, często prowadząc do niepełnosprawności i wczesnej niepełnosprawności. Wszystko zależy od wysokich kosztów hospitalizacji i leków potrzebnych do ich leczenia.

  Istota problemu

  Główną funkcją płuc - wymiana gazowa - wzbogacanie krwi tlenem z powietrza wdychanego przez człowieka i uwalnianie dwutlenku węgla - dwutlenku węgla. Proces wymiany gazu zachodzi w pęcherzykach płucnych i jest zapewniony przez aktywne ruchy klatki piersiowej i przepony. Ale fizjologiczna rola płuc w pracy całego organizmu nie ogranicza się tylko do procesu wymiany gazowej - biorą również udział w procesach metabolicznych, pełnią funkcję wydzielniczą, wydalniczą i mają właściwości fagocytarne. Płuca biorą udział w procesie termoregulacji całego organizmu. Podobnie jak wszystkie inne narządy, płuca są również podatne na pojawienie się i rozwój różnych chorób, które mogą być zarówno zapalne, jak i zakaźne, z powodu spożycia różnych rodzajów bakterii, wirusów lub grzybów.

  Lista najczęstszych chorób płuc:

  • zapalenie płuc;
  • zapalenie oskrzeli;
  • astma oskrzelowa;
  • gruźlica;
  • rozedma płuc;
  • rak płuc;
  • zapalenie płuc.

  Zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, astma

  Zapalenie płuc jest procesem zapalnym, który rozwija się w płucach w wyniku spożycia różnych patologicznych mikroorganizmów: bakterii, wirusów lub grzybów. Czasami czynnikami wywołującymi zapalenie płuc są różne substancje chemiczne, które dostały się do organizmu ludzkiego. Zapalenie płuc może rozwinąć się na wszystkich tkankach płuc, po obu stronach i na każdej oddzielnej części. Objawami zapalenia płuc są dość bolesne odczucia w klatce piersiowej, kaszel, trudności w oddychaniu, dreszcze, gorączka i nieoczekiwane uczucie niepokoju. Zapalenie płuc jest leczone antybiotykami penicylinowymi i jest najpoważniejszą i najbardziej niebezpieczną chorobą płuc, często prowadzącą do śmierci pacjenta.

  Zapalenie oskrzeli - choroba zapalna błony śluzowej płuc, oskrzelików. Najczęściej występuje u małych dzieci i osób dość starych z powodu zakażenia górnych dróg oddechowych, a także w wyniku reakcji alergicznych. Objawem zapalenia oskrzeli jest suchy, drażniący, ostry kaszel, gorszy w nocy. Zapalenie oskrzeli jest dwojakiego rodzaju: ostre i przewlekłe, których charakterystycznymi objawami są trudności w gwizdaniu, oddychaniu, obrzęk górnej części ciała, silny i uporczywy kaszel, któremu towarzyszy obfity śluz i plwocina, skóra twarzy staje się niebieskawa, a zwłaszcza w obszarze trójkąta nosowo-wargowego. Czasami równolegle z przewlekłym zapaleniem oskrzeli osoba rozwija obturacyjne zapalenie oskrzeli, jej objawem jest niezwykle trudny oddech, któremu zapobiega zawężenie światła (niedrożność) górnych dróg oddechowych, spowodowane procesem zapalnym i pogrubieniem ścian oskrzeli. Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli jest chorobą płuc, która jest charakterystyczna głównie dla palaczy.

  Astma oskrzelowa jest również chorobą przewlekłą, objawiającą się atakami suchego, drażniącego kaszlu, kończącego się uduszeniem. Podczas takich ataków oskrzela i cała komórka klatki piersiowej kurczą się i puchną, co utrudnia proces oddychania. Astma oskrzelowa postępuje dość szybko i prowadzi do patologicznych uszkodzeń tkanek płuc. Proces ten jest nieodwracalny i ma charakterystyczne objawy: ciągły wyczerpujący kaszel, sinicę skóry z powodu stałego braku tlenu i dość ciężki, hałaśliwy oddech.

  Gruźlica, rozedma płuc, rak

  Gruźlica jest chorobą płuc wywołaną przez prątki - pałeczki Kocha, przenoszone przez kropelki unoszące się w powietrzu. Zakażenie następuje od nosiciela choroby i na początkowym etapie jest prawie bezobjawowe. Dzieje się tak, ponieważ przeciwciała wytwarzane przez ludzki układ odpornościowy otaczają te prątki w tak zwanych kokonach, które mogą znajdować się w płucach osoby w stanie uśpienia przez wystarczająco długi okres czasu. Następnie, w zależności od stanu ludzkiego zdrowia, jego stylu życia, czynników zewnętrznych, liczby prątków w organizmie, choroba zaczyna się rozwijać i objawia się w postaci nagłej utraty wagi, nadmiernej potliwości, raczej niskiej wydajności, słabości i stale zwiększonej do 37 ° C temperatura ciała.

  Rozedma płuc - zniszczenie ścian między alvioli płuc, co prowadzi do zwiększenia objętości płuc i zwężenia dróg oddechowych. Patologiczne uszkodzenie tkanki prowadzi do osłabienia wymiany gazowej i znacznej utraty tlenu, co prowadzi do trudności w oddychaniu. W przypadku choroby płuc rozedma płuc jest dość tajemnicza, jej objawy pojawiają się już przy znacznych urazach - osoba ma duszność, szybko traci wagę, skóra staje się czerwona, staje się trudne, prawie niemożliwe do oddychania, a klatka piersiowa staje się beczkowata.

  Inną chorobą jest rak płuc. Patologiczna, śmiertelna choroba, która jest prawie bezobjawowa, szczególnie na wczesnym etapie jej rozwoju. Czasami raka można rozpoznać po obecności bólu w mostku, kaszlu, duszności i krwioplucie. Nowotwory charakteryzują się szybkim wzrostem komórek patologicznych (przerzutów), które rozprzestrzeniają się na wszystkie narządy i układy organizmu. Dlatego rak jest uważany za śmiertelną chorobę i praktycznie nie jest wyleczony, zwłaszcza na etapie przerzutów.

  Czasami zdarzają się przypadki zapalenia płuc bez kaszlu. Jest to bardziej niebezpieczna choroba, ponieważ przy kaszlu organizm naturalnie oczyszcza się ze śluzu i plwociny, które zawierają dość dużą liczbę patogennych mikroorganizmów, które powodują stan zapalny. Kaszel sygnalizuje patologiczny proces w płucach i pozwala na rozpoczęcie niezbędnego leczenia w czasie, co zmniejsza ryzyko powikłań. W przypadku braku zespołu kaszlu oskrzela nie są oczyszczane z plwociny i śluzu, co prowadzi do pogorszenia procesu zapalnego i pojawienia się ropy w śluzu i plwocinie.

  Jakie powinno być leczenie?

  W przypadku każdego, nawet niezbyt silnego kaszlu, należy skonsultować się z lekarzem, wykonać niezbędne badania laboratoryjne i zdiagnozować. Po zidentyfikowaniu przyczyny objawów choroby płuc konieczne jest leczenie lekami przepisanymi przez lekarza w zależności od choroby i stopnia jej rozwoju. Oprócz terapii lekowej, możesz użyć dość prostych i równie skutecznych środków tradycyjnej medycyny:

  1. Balsam z miazgi z liści aloesu jest zrobiony z pokruszonych liści aloesu, który należy zalać winem gronowym i wymieszać z płynnym miodem. Mieszanina nalega na chłodne miejsce przez kilka tygodni, a następnie naciągnij i używaj 3 razy dziennie każdego dnia na wszelkie choroby płuc.
  2. Lecznicza mieszanka soku z marchwi, buraków, czarnej rzodkwi z dodatkiem alkoholu i miodu musi być podawana w ciemnym miejscu przez 10 dni, czasami wstrząsając. Następnie wypij 1 łyżkę. l 3 razy dziennie aż do zakończenia infuzji. Po przerwie na chwilę, przygotowując nową mieszankę. Ten związek jest bardzo pomocny w usuwaniu i łagodzeniu objawów wszystkich chorób płuc.
  3. Możesz zrobić tę medyczną pastę, którą należy spożywać 3 razy dziennie, popijać szklanką koziego mleka lub smarować chlebem, robiąc kanapkę: 10 żółtek ze świeżych jaj kurzych zmieszanych z cukrem, dodać stopioną czekoladę, smalec i starte jabłko. Wszystko dokładnie wymieszaj i przechowuj w lodówce. Ta mieszanina jest doskonałym środkiem wykrztuśnym, a także ma właściwości wzmacniające układ odpornościowy.

  Jednak nadal, aby prawidłowo określić diagnozę, zażywać leki i przepisy ludowe, należy skonsultować się z lekarzem.

  Choroby płuc: objawy i leczenie, lista

  Choroby płuc: lista chorób układu oddechowego.

  Obecnie choroby układu oddechowego coraz częściej prowadzą do niepełnosprawności i śmiertelności.

  Zgodnie z rozpowszechnieniem choroby układu oddechowego zajmują 3 miejsce.

  Eksperci przypisują ten wzrost niekorzystnej sytuacji środowiskowej i uzależnieniu od złych nawyków.

  Aby zrozumieć źródło procesu patologicznego, należy wiedzieć, jaki jest główny organ układu oddechowego.

  Prawe płuco jest krótsze i ma większą objętość. Składa się z 3 akcji. W lewo - od dwóch.

  Akcje są podzielone na segmenty, w tym oskrzela, tętnicę, nerw.

  Oskrzela są podstawą płuc, które tworzą drzewo oskrzelowe.

  Główne oskrzela są rozgałęzione w lobarowe, następnie segmentalne, zrazikowe i końcowe oskrzeliki, zakończone pęcherzykami.

  Głównym celem dróg oddechowych - wymiana gazów - jest przypisany do acinus (płata płucnego lub zębodołu).

  Oprócz głównej funkcji wzbogacania krwi tlenem i uwalniania dwutlenku węgla, płuca wykonują szereg innych zadań: chronią przed narażeniem środowiska, uczestniczą w procesach regulacji ciepła, metabolizmu, wydzielania.

  W medycynie opisano ogromną liczbę chorób płuc, które występują z pewnych powodów, charakteryzują się własnymi objawami i rozwojem choroby.

  Powszechne czynniki w rozwoju patologii klatki piersiowej

  • Palenie
  • Hipotermia
  • Zła ekologia
  • Choroby przewlekłe
  • Słaba odporność
  • Stres i stres emocjonalny.

  Główne objawy chorób układu oddechowego człowieka występują natychmiast.

  Objawy choroby płuc

  • Zadyszka.
  1. Subiektywne - trudności w oddychaniu, które oznaczają pacjenta. (Rwa kulszowa, wzdęcia)
  2. Cel - diagnozowany przez lekarza, gdy zmieniają się wskaźniki oddechowe (rozedma płuc, zapalenie opłucnej)
  3. Połączone. (Zapalenie płuc, rak oskrzeli)

  Wyróżnia się także naruszeniem fazy oddechowej:

  • trudności w oddychaniu - duszność wdechowa;
  • wydechowy - wydechowy.

  Mieszana duszność, której towarzyszy ból, nazywana jest uduszeniem. Jest to znak ostrzegawczy, który może wskazywać na obrzęk płuc.

  • Kaszel jest mechanizmem ochronnym mającym na celu usunięcie patologicznych substancji z dróg oddechowych.

  W przypadku wyładowania plwociny obowiązkowe jest badanie mikroskopowe. Analizę wykonuje się rano, po wypłukaniu ust.

  Kaszel może zaburzać okresy lub stale. Częstszy jest okresowy kaszel.

  Towarzyszy grypie, ostrym chorobom zapalnym, zapaleniu oskrzeli, zapaleniu płuc.

  Stałe objawia się rakiem oskrzeli, gruźlicą, zapaleniem krtani i oskrzeli.

  • Krwioplucie - uwalnianie krwi z plwociną. Niebezpieczny objaw powodujący poważne choroby klatki piersiowej: rak i gruźlica płuc, ropień i zgorzel, zawał płucny, zakrzepica gałęzi tętnicy płucnej.

  Podczas zbierania wywiadu lekarskiego lekarz określa ilość i charakter krwi wydzielanej w celu prawidłowej diagnozy.

  1. Wzrost temperatury nie jest obowiązkowym objawem chorób układu oddechowego. Jest to oznaka zapalenia lub gruźlicy. Pamiętaj, że lekarze nie zalecają ubijania temperatury poniżej 38 stopni. Wyjaśnia to fakt, że dzięki figurkom niskiej jakości odporność człowieka zaczyna zwalczać samą infekcję, mobilizując obronę organizmu.
  2. Bóle w klatce piersiowej mogą być przeszywające, bolesne, uciążliwe. Wzmacnia się poprzez głęboki oddech, kaszel, aktywność fizyczną. Lokalizacja wskazuje lokalizację patologicznego skupienia.

  Rodzaje patologii płucnych i sposoby ich leczenia

  Płuca są istotnym organem, bez ich pracy niemożliwe jest zaopatrywanie wszystkich części ciała w tlen. Każdy proces patologiczny wpływa na funkcjonowanie tkanki płuc i oskrzeli, nie pozwalając na prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego. Brak tlenu w innych narządach może prowadzić do ich choroby. Dlatego tak ważne jest leczenie chorób płuc i oskrzeli już przy pierwszych objawach choroby i unikanie przyczyn, które je wywołują.

  Powoduje choroby w płucach

  Istnieje kilka czynników, które mogą wywołać proces zapalny w płucach:

  • Złe nawyki, zwłaszcza palenie.
  • Zakażenie wirusowe, bakteryjne lub grzybicze.
  • Zła ekologia. Wdychane powietrze zawiera spaliny, szkodliwe emisje z fabryk i zakładów, parowanie z materiałów budowlanych i chemii gospodarczej.
  • Choroby zawodowe.
  • Choroby serca i naczyń krwionośnych.
  • Cukrzyca
  • Przewlekłe choroby innych narządów.
  • Predyspozycje genetyczne.

  Rodzaje chorób płuc

  Na każdą z części dolnych dróg oddechowych może wpływać proces patologiczny. Choroby płuc mogą być wrodzone, nabyte, przewlekłe lub ostre, zlokalizowane lub rozproszone. W zależności od uszkodzenia pewnej części dolnego układu oddechowego, chorobę płuc można pogrupować w następujące grupy:

  • związane ze zmianami w drogach oddechowych;
  • oddziaływanie na pęcherzyki;
  • związane ze zmianami opłucnej;
  • wpływając na klatkę piersiową.

  Z jakiej części układu oddechowego ma wpływ, zależy od ciężkości choroby, jej prognozy i koniecznego leczenia. Najczęściej choroba układu oddechowego wychwytuje wszystkie tkanki płuc i oskrzeli.

  Patologie płuc wpływające na drogi oddechowe

  W tym przypadku proces patologiczny dotyka tchawicy i dolnych oskrzeli, powodując niewydolność oddechową. Do głównych chorób tych narządów należą: astma oskrzelowa, zapalenie oskrzeli, mukowiscydoza, rozstrzenie oskrzeli, rozedma płuc.

  Tabela przedstawia choroby płuc ze zmianami w drogach oddechowych.

  Podstawowe preparaty: glukokortykoidy, kromony.

  Choroby płuc dotykające pęcherzyków płucnych

  Pęcherzyki płucne - najmniejsze pęcherzyki, w których zachodzi proces wymiany gazu, a krew żylna zamienia się w tętnicę. Dlatego roli pęcherzyków w organizmie nie można przecenić. W każdym ludzkim płucu jest nieco ponad 300 milionów pęcherzyków płucnych, ale porażka nawet niewielkiej części z pewnością wpłynie na pracę całego organizmu.

  Najczęstszymi chorobami płuc związanymi z uszkodzeniem tkanek tego narządu są zapalenie płuc, gruźlica, rozedma płuc, rak, pylica płuc, obrzęk płuc.

  Zapalenie płuc

  Zapalenie płuc nie jest tak nieszkodliwe, jak mogłoby się wydawać. Pomimo dużej liczby różnych antybiotyków do tej pory prawie co dziesiąty przypadek choroby jest śmiertelny. Jeśli dotknięta jest część płuc, mówią o ogniskowym zapaleniu płuc, jeśli dotknięty jest cały płat lub całe płuco, jest to płatowe zapalenie płuc.

  Przyczyny zapalenia płuc: zakażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze, urazy, operacje płuc, powikłania innych chorób, długi pobyt w łóżku z poważnymi chorobami.

  Z ogniskowym zapaleniem płuc objawy są wygładzone. Temperatura wzrasta stopniowo i rzadko wzrasta powyżej 39 stopni. W ciągu dnia występują wahania. Pacjenci obawiają się ciężkiego osłabienia, pocenia się, duszności, bólu w klatce piersiowej podczas wdychania, kaszlu z śluzowo-ropną plwociną.

  Typowe płucne zapalenie płuc ma następujące objawy:

  • gwałtowny wzrost temperatury, któremu często towarzyszą dreszcze;
  • kaszel, najpierw wyschły, a następnie zardzewiałą plwociną.

  Stan pacjentów jest ciężki, występują naruszenia serca.

  Leczenie zapalenia płuc najczęściej przeprowadza się w szpitalu. Powinien zawierać antybiotyki przepisane zgodnie z patogenem wykrytym w analizie plwociny. Wymagane będą środki mukolityczne i rozszerzające oskrzela, leki przeciwgorączkowe, immunostymulujące. Przydatne będą leki przeciwhistaminowe.

  Gruźlica

  Ciężka choroba płuc wywołana przez prątki zwane prątkiem Kocha. Może mieć formy pozapłucne. Przed pojawieniem się nowoczesnych leków przeciwgruźliczych był rzadko wyleczony. Nawet teraz ta choroba płuc należy do dziesięciu najczęstszych chorób śmiertelnych.

  Zakażenie gruźlicą jest przenoszone drogą powietrzną. Jedna czwarta ludności świata to nosiciele bakterii. Bakteria zaczyna się rozmnażać i powoduje choroby płuc. Przez długi czas jest prawie bezobjawowy. Łagodne osłabienie, letarg, utrata masy ciała, lekki kaszel i niewielki wzrost temperatury są często przypisywane zmęczeniu lub przeziębieniu.

  Silny kaszel, krwioplucie, ból w klatce piersiowej i wzrost temperatury do wysokiej liczby wskazują, że choroba zaszła daleko, a gruźlica będzie musiała być leczona przez długi czas i uporczywie. Leczenie powinno być kompleksowe i obejmować wieloskładnikową terapię przeciwgruźliczą, leki immunostymulujące, prawidłowe odżywianie, pobyt w wyspecjalizowanych sanatoriach.

  Rak płuc

  Do 18,5% chorych na raka w Rosji umiera z powodu tej choroby. Rak płuc jest podstępny, ponieważ początkowo nie objawia się, zwłaszcza jeśli guz znajduje się na obrzeżu tkanki płucnej. Przyczyny jego pojawienia się są różne i nie zawsze jasne: palenie, wdychanie pyłu, w tym pył azbestowy, wirusy, przerzuty z innych narządów.

  Pierwszym objawem choroby jest często przewlekły kaszel. Początkowo jest sucha, potem staje się mokra. Ropna plwocina może mieć domieszkę krwi. Temperatura wzrasta, spada masa, pojawia się osłabienie, duszność, pojawiają się oznaki zatrucia. Na tym etapie nie jest trudno zdiagnozować tę chorobę płuc, ponieważ guz jest dość duży.

  Rokowanie tej choroby płuc zależy od czasu rozpoczęcia leczenia. Jeśli guz działa, uciekaj się do jego szybkiego usunięcia. Następnie zastosuj promieniowanie i chemioterapię.

  Pylica płuc

  Ta grupa chorób jest związana z aktywnością zawodową osoby i jest wynikiem długiego wdychania pyłu:

  Zaczyna się od suchego kaszlu i bólu w klatce piersiowej. Następnie łączy się z płucami i wkrótce niewydolność serca. Choroba jest nieodwracalna, ponieważ rozwija się zwłóknienie płuc, tj. Tkanka płucna jest zastępowana tkanką łączną. Terapia ma na celu zahamowanie procesu, usunięcie kurzu, pobudzenie układu odpornościowego i zmniejszenie reakcji alergicznych.

  Obrzęk płuc

  Objawy obrzęku płuc:

  • niewydolność oddechowa, objawiająca się ciężką dusznością nawet w spoczynku, ciężki oddech, trzepotanie;
  • stan uduszenia zmusza pacjenta do przyjęcia wymuszonej postawy z podniesioną górną częścią ciała;
  • silny ból w klatce piersiowej (natura naciskająca);
  • tachykardia, która staje się wyraźna;
  • kaszel z pieniącą się plwociną o różowym kolorze;
  • lepki pot, sinica, blada skóra;
  • zamieszanie, jego ewentualna strata.

  Na początku obrzęku płuc pacjenta należy pilnie zabrać do szpitala.

  Choroby płuc wpływające na opłucną

  Wśród nich są: zapalenie opłucnej, odma opłucnowa.

  Odma opłucnowa to przenikanie powietrza do jamy opłucnej. Stan ten jest obarczony upadkiem i wymaga pilnej opieki medycznej.

  Zapalenie opłucnej

  Jest to choroba płuc spowodowana przez wirusy, bakterie, urazy, nowotwory. Może to być powikłanie kiły, gruźlicy i zapalenia trzustki. W 60% przypadków zapalenia płuc rozwija się zapalenie opłucnej, które prawie zawsze ustępuje samoistnie.

  Najpierw powstaje suche zapalenie opłucnej, które powoduje silny ból w klatce piersiowej z powodu tarcia liści opłucnej. Wraz z pojawieniem się płynu (wysięk) ból zmniejsza się, ale pojawia się skrócenie oddechu, związane z uciskiem płuc. Połączony odruch suchy kaszel, w całej chorobie utrzymuje niską temperaturę, osłabienie, pocenie się.

  Leczenie choroby odbywa się w szpitalu, podobnie jak w przypadku zapalenia opłucnej na mokro, konieczne jest odsysanie wysięku za pomocą nakłucia. W przyszłości kompleksowe leczenie przeciwzapalne. Zapalenie opłucnej o etiologii gruźliczej wymaga specjalnego leczenia.

  Patologia płuc wpływająca na klatkę piersiową

  W przypadku nadwagi proces oddychania jest trudny, co z czasem może spowodować niewydolność oddechową. Różne choroby zapalne mięśni pleców mogą również powodować trudności w oddychaniu.

  Deformacja klatki piersiowej lub uszkodzenie naczyń płucnych powoduje choroby oskrzeli i płuc. W końcu prowadzą do pojawienia się tak zwanego serca płucnego. Ta patologia może wystąpić nagle na tle blokady z zakrzepem tętnicy płucnej lub odmy opłucnowej. Przyczyną tego stanu może być przedłużony atak astmy, ciężkie zapalenie płuc, wysiękowe zapalenie opłucnej z dużą ilością płynu.

  Procesy obturacyjne w narządach oddechowych, wzrost ciśnienia w naczyniach płucnych - nadciśnienie płucne, procesy zwłóknieniowe w tkance płucnej przyczyniają się do powolnego tworzenia serca płucnego.

  Zapobieganie

  Przestrzeganie właściwego trybu pracy i odpoczynku pomoże uniknąć ryzyka wielu chorób, w tym chorób układu oddechowego. Co jeszcze możesz zrobić:

  Rodzaje i konsekwencje chorób płuc

  Patologie płucne należą do procesów, które stanowią poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia. Śmiertelność takie choroby zajmują pozycję po zaburzeniach serca. Choroby płuc, ich leczenie i profilaktyka należą do kompetencji zawodowych lekarzy płuc.

  Choroby płuc u ludzi - ogólnie przyjęta klasyfikacja

  W zależności od rodzaju zmian chorobowych, problemy z płucami dzielą się na kilka typów:

  • choroby dotykające drogi oddechowe;
  • procesy patologiczne w pęcherzykach;
  • zaburzenia dotyczące opłucnej i klatki piersiowej;
  • choroby ropne;
  • choroby spowodowane negatywną dziedzicznością;
  • patologie wrodzone.

  Charakterystyczną cechą większości chorób płuc jest ich tendencja do wywierania destrukcyjnego wpływu nie tylko na płuca, ale także na inne narządy wewnętrzne.

  Jakie choroby wpływają na drogi oddechowe

  Choroby te obejmują:

  1. POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc).
  2. Rozedma płuc.
  3. Głód tlenu (zamartwica).

  Przewlekła obturacyjna choroba płuc

  W przypadku POChP typowe jest oddziaływanie na płuca i oskrzela. Patologia odnosi się do ciężkiej, rozwija się w wyniku reakcji zapalnej na działanie drażniących czynników środowiskowych. Choroba jest obarczona uszkodzeniem dystalnych oskrzeli, rosnącym spadkiem prędkości przepływu powietrza, niewydolnością oddechową.

  Główne objawy choroby - uporczywy kaszel z intensywną plwociną, duszność. POChP jest uważana za nieuleczalną chorobę, ma stosunkowo wysoką śmiertelność i zajmuje 4 pozycję wśród głównych przyczyn śmierci.

  Rozedma płuc

  Ta patologia jest uważana za typ POChP, powikłania gruźlicy, krzemicy i obturacyjnego zapalenia oskrzeli. Choroba prowadzi do upośledzenia wentylacji, krążenia krwi i zniszczenia tkanki płucnej.

  Ostra utrata masy ciała, przebarwienia skóry i ciągła duszność są charakterystycznymi objawami dla wszystkich rodzajów rozedmy płuc. Wśród powszechnych konsekwencji choroby - dystrofii mięśnia sercowego, płucnej, niewydolności serca.

  Asphyxia

  Przy asfiksji brakuje tlenu, nadmiernej ilości dwutlenku węgla. Choroba objawia się w postaci uporczywego kaszlu z plwociną, obfite pocenie się. W zależności od mechanizmu rozwoju, asfiksja może być mechaniczna (sprowokowana przez ściskanie, zwężanie dróg oddechowych), traumatyczna (występująca na tle uszkodzenia wewnątrz klatki piersiowej), toksyczna (spowodowana negatywnymi skutkami chemikaliów).

  Patologie wpływające na pęcherzyki

  Pęcherzyki są cząstkami światła w postaci mikroskopijnych torebek. Ich porażka prowadzi do rozwoju:

  1. Zapalenie płuc.
  2. Rak płuc.
  3. Gruźlica.
  4. Krzemica
  5. Obrzęk płuc.

  Zapalenie płuc

  Zapalenie płuc jest chorobą zakaźną, wywoływaną przez chorobotwórczą florę (wirusy lub bakterie). Choroba często występuje w postaci ostrej, powoduje wyraźne objawy w postaci:

  • ostry wzrost masy ciała;
  • ciężki oddech;
  • świszczący oddech w mostku;
  • oddzielenie od grudek śluzowych dróg oddechowych;
  • dreszcze;
  • duszność;
  • ogólna słabość.

  Ciężkie postacie choroby prowadzą do zmiany koloru skóry, ciężkiego zatrucia i wymagają obowiązkowej hospitalizacji pacjenta.

  Rak płuc

  W przypadku raka płuc w organizmie pacjenta zachodzą agresywne procesy onkologiczne, które mogą być śmiertelne. Główne przyczyny choroby to palenie czynne lub bierne, ciągłe wdychanie zanieczyszczonego powietrza, kontakt ze szkodliwymi związkami chemicznymi.

  Onkologia płuc objawia się uporczywym kaszlem z oddzieleniem skrzepów krwi, nagłą utratą masy ciała, stale podwyższoną temperaturą ciała, trudnościami w oddychaniu. Cechą patologii jest stopniowy rozwój, któremu nie towarzyszy silny ból. Zespół bólowy objawia się w końcowej fazie choroby, na tle rozległych przerzutów.

  Gruźlica

  Spowodowane przez niebezpieczną bakterię - różdżkę Kocha. Choroba charakteryzuje się ciężkim postępem, wysokim stopniem zakaźności. Przy braku niezbędnych środków terapeutycznych choroba nieuchronnie prowadzi do śmierci. Z reguły patologia jest poważniejsza u dzieci.

  Rozwój gruźlicy jest często wskazywany przez temperaturę podgorączkową, która nie jest podatna na eliminację przez leki przeciwgorączkowe, stały kaszel i obecność krwawych żył w plwocinie. Najwyższą zapadalność obserwuje się wśród aspołecznych stylów życia odbywających karę pozbawienia wolności, z osłabioną odpornością.

  Krzemica

  Ta patologia jest jedną z chorób zawodowych płuc. Krzemica to choroba spowodowana ciągłym wdychaniem szkodliwego pyłu. Górnicy, górnicy, szlifierze są przedmiotem naruszeń.

  Choroba nie może objawiać się przez wiele lat lub przybierać słabej formy. Postęp krzemicy prowadzi do niewystarczającej mobilności płuc, upośledzenia procesu oddychania.

  Obrzęk płuc

  Ten typ choroby płuc jest postrzegany jako powikłanie innych chorób. Przyczyny jego występowania obejmują zniszczenie przez toksyny ścian pęcherzyków płucnych, przenikanie płynu do przestrzeni płucnej. Naruszenie jest często przyczyną śmierci, dlatego wymaga nadzwyczajnych środków medycznych o wysokiej skuteczności.

  SARS (atypowe zapalenie płuc) należy do śmiertelnej choroby niszczącej pęcherzyki płucne. Czynnikiem sprawczym tej choroby jest koronawirus, który powoduje gwałtowne pogorszenie stanu pacjenta i ekspansję łącznej tkanki płucnej. Badania naukowe wykazały rzadką zdolność koronawirusa do tłumienia mechanizmów ochronnych układu odpornościowego.

  Zaburzenia dotyczące opłucnej i klatki piersiowej

  Opłucna ma wygląd cienkiego worka, który otacza płuca i pokrywa wewnętrzną powierzchnię klatki piersiowej. Ta tkanka jest podatna na rozwój patologii z poniższej listy:

  1. Zapalenie opłucnej.
  2. Nadciśnienie płucne.
  3. Odma opłucnowa.
  4. Zatorowość płucna.

  Zapalenie opłucnej

  Choroba ta polega na rozwoju procesu zapalnego w opłucnej, spowodowanego w większości przypadków przez Staphylococcus aureus, Legionella. Objawy zapalenia opłucnej objawiają się kłującym lub tępym bólem w klatce piersiowej, silnym poceniem się, krwiopluciem.

  Nadciśnienie płucne

  Nadciśnienie płucne (PH) charakteryzuje się postępującym wzrostem oporu naczyniowego w płucach, który może wywołać niewydolność prawej komory i przedwczesną śmierć pacjenta. Patologia, przebiegająca asymptomatycznie w okresie kompensacji, powoduje wyraźne objawy w ostrej fazie. Pacjent dramatycznie traci na wadze, odczuwa niewyjaśnioną duszność, stałe bicie serca i zwiększone zmęczenie. Występują kaszel i chrypka głosu, zawroty głowy, omdlenia, krwioplucie, ból w klatce piersiowej, obrzęk nóg i stóp, ból wątroby. Powikłania nadciśnienia płucnego są obarczone śmiercią z powodu rozwoju niewydolności krążeniowo-oddechowej.

  Odma opłucnowa

  Powodem rozwoju patologii o tej nazwie jest gromadzenie się powietrza (gazów) w jamie opłucnej. W rezultacie upośledzona jest funkcja oddechowa, płuca nie radzą sobie z podstawowymi funkcjami.

  Choroba jest spowodowana różnymi infekcjami, obecnością nowotworów w drogach oddechowych, urazami i patologiami tkanki łącznej (twardzina skóry, reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie skórno-mięśniowe). Wraz z rozwojem odmy opłucnowej pacjent pojawia się ostry ból w mostku, oddychanie staje się częste i płytkie, występuje duszność, skóra blaknie lub zmienia kolor na niebieski. Bez terapii jakościowej patologia może prowadzić do zapaści i śmierci pacjenta.

  Zatorowość płucna

  W tej chorobie część oderwanego skrzepu krwi (zatoru) przemieszcza się przez naczynia krwionośne, prowadząc do zablokowania światła w tętnicy płucnej. Najczęściej skrzep krwi wydostaje się ze ścian głębokich żył, które penetrują kończyny dolne.

  Skutkiem zatoru są trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej, rozwój krwawego kaszlu, zaburzenia rytmu serca, zespół drgawkowy i zawroty głowy. W zależności od liczby zgonów ta patologia jest umieszczana na drugim miejscu po zawale mięśnia sercowego - patologia może się nagle rozwinąć i spowodować natychmiastową śmierć pacjenta.

  Choroby o charakterze ropnym

  Podobne choroby płuc należą do kategorii ciężkich, z martwicą, ropnym rozpadem tkanek. Poniższa lista zawiera główne choroby o charakterze ropnym:

  1. Ropień płuc.
  2. Ropne zapalenie opłucnej.
  3. Gangrena płuc.

  Ropień płuc

  Choroba jest spowodowana przez bakterie tlenowe, gronkowce. W procesie rozwoju patologii w płucach powstawanie ropnych jam, otoczonych martwą tkanką. Główne objawy choroby objawiają się w postaci gorączki, bólu w dotkniętym odcinku, oddzielenia krwawej, ropnej plwociny. Eliminacja procesów destrukcyjnych wymaga intensywnego leczenia antybiotykami.

  Ropne zapalenie opłucnej

  Postępuje z ostrym ropnym zapaleniem, które wpływa na błony ciemieniowe i płuca, które mogą rozprzestrzeniać się na sąsiednie tkanki. Pacjent ma bolesny kaszel, ból ze strony zmiany, dreszcze, duszność i ogólne osłabienie.

  Gangrena płuc

  Prowadzi to do rozwoju procesów chorobotwórczych, gnilnych i całkowitego rozpadu tkanek płucnych. Głównymi objawami są wydzieliny z dróg oddechowych nieprzyjemnie pachnącego śluzu, wzrost t do krytycznych parametrów, obfite pocenie się i ciągły kaszel. Prawdopodobieństwo śmierci pacjenta jest wysokie - do 80%.

  Choroby pojawiające się wraz z powstaniem ropy w płucach mogą mieć charakter całkowity lub wpływać na poszczególne segmenty narządu.

  Dziedziczne i wrodzone choroby płuc

  Dziedziczne patologie rozwijają się niezależnie od czynników zewnętrznych. Choroby wynikające z negatywnych procesów genowych obejmują:

  1. Zwłóknienie, prowadzące do proliferacji tkanki łącznej, przeważa zamiast tkanki pęcherzykowej.
  2. Astma oskrzelowa, podatna na nasilenie pod wpływem alergenów, występująca ze zjawiskami spastycznymi, zaburzeniami oddechowymi.
  3. Hemosideroza, spowodowana nadmiarem w ciele pigmentu hemosyderyny, masywnym uwalnianiem czerwonych krwinek do tkanek ciała i ich zapadnięciem się.
  4. Pierwotna dyskineza związana z dziedzicznymi patologiami oskrzeli.

  Do chorób wrodzonych zalicza się różne wady i anomalie. Są to:

  • aplazja związana z brakiem części płuc;
  • hipoplazja - niedorozwój układu oskrzelowo-płucnego;
  • sekwestracja - istnienie obszaru tkanki płucnej niezaangażowanego w procesy wymiany gazu;
  • agenezja, w której pacjent jest całkowicie nieobecny w płucach i głównym oskrzeli;
  • Zespół Mounier-Kun (tracheobronchomegalia) - niedorozwój elastycznych i mięśniowych struktur głównych narządów oddechowych, ich nienormalna ekspansja.

  Wrodzone wady rozwojowe i anomalie są wykrywane na etapie powstawania płodu, z przejściem planowanego badania USG. Po ich wykryciu przeprowadza się niezbędne środki terapeutyczne, aby uniknąć dalszego postępu patologii.