loader

Główny

Pytania

JMedic.ru

Zapalenie oskrzeli jest ostrą chorobą zakaźną dróg oddechowych, która jest stanem zapalnym drzewa oskrzelowego na różnych poziomach, co wraz z dalszym rozwojem procesu patologicznego może prowadzić do braku powietrza do odpowiedniej wymiany gazowej. Istotą artykułu jest przekazanie czytelnikowi, co utrudnia oddychanie oskrzeli, co robić w takiej sytuacji, jakie są mechanizmy rozwoju tego stanu, o czym świadczy świszczący oddech pacjenta.

Patogenetycznie wygląda to tak: występuje wyraźny obrzęk błony śluzowej oskrzeli (jako jeden z głównych objawów procesu zapalnego w organizmie), uwalniana jest duża ilość wysięku (plwociny), która po prostu nie jest w stanie doprowadzić nabłonka śluzowo-rzęskowego z oskrzeli. Z tego powodu występuje syndrom „zalania oskrzeli” związany ze zwiększonym wydzielaniem śluzu, który, mówiąc obrazowo, „zalewa” całe drzewo oskrzelowe. Jest to jeden ze składników zaburzeń oddechowych. Ponadto istnieje pewien element obturacyjny w zaburzeniach czynności oddechowej - jego istota polega na zwężeniu oskrzeli z powodu obrzęku błony śluzowej.

Prognostycznie ten mechanizm trudności w oddychaniu jest znacznie bardziej niekorzystny, ponieważ ze względu na wzrost grubości błony śluzowej możliwa jest całkowita niedrożność światła oskrzeli. W oddzielnej grupie zwyczajowo przypisuje się zapalenie oskrzeli za pomocą komponentu astmatycznego (atopowego). Niektórzy nazywają to zjawisko szczególnym rodzajem astmy oskrzelowej. Należy zauważyć, że obturacyjne zapalenie oskrzeli w krajach Europy i USA nie jest w ogóle izolowane jako osobna nozologia, ale jest uważane za tylko przedłużony atak astmy i nic więcej. Cokolwiek to było, obturacyjne zapalenie oskrzeli różni się zasadniczo od astmy tylko przez zwiększenie temperatury (choć może nie być) i obecność zmian zapalnych w bardziej wyraźnym stopniu. Słychać też świszczący oddech.

To właściwie wszystkie mechanizmy niewydolności oddechowej, z powodu których brakuje powietrza.

Diagnoza stanu patologicznego i opieki nad pacjentem

Niestety, zespół obturacyjny oskrzeli jest stanem zagrażającym życiu spowodowanym brakiem powietrza.

Często jest gorzej niż laryngizm z kilku powodów:

Skurcz krtani jest szybko zatrzymywany przez wprowadzenie hormonalnych leków przeciwzapalnych, w celu złagodzenia braku powietrza w ten sposób z skurczem samych oskrzeli nie zawsze jest uzyskiwany.

W najbardziej ekstremalnym przypadku, z wyraźnym skurczem krtani, można wykonać tracheotomię, nawet poza szpitalem.

W przypadku zespołu obturacyjnego oskrzeli (ataku astmy), nie może być odpowiedzi na leczenie lekami etiotropowymi (agonistami beta-2), to znaczy na tworzenie tzw. Zespołu „cichego płuca”.

Aby zrozumieć, że pacjent rozwinął zespół obturacyjny oskrzeli, można zrobić z kilku powodów:

 1. Trudności w oddychaniu przy braku jakiejkolwiek aktywności fizycznej, charakterystyczny świszczący oddech.
 2. Zwiększone ruchy oddechowe (ponad 18 na minutę).
 3. Oznaki niewydolności oddechowej (brak powietrza), głównie określane instrumentalnie. Po pierwsze, nasycenie jest wskaźnikiem stężenia tlenu we krwi. Wskaźnik ten powinien wynosić co najmniej 95% - w przypadku jego spadku, tlenoterapia jest obowiązkowa. Jeśli mniej niż 95% - możliwe jest dostarczanie tlenu przez maskę, jeśli spada poniżej 90% - konieczne jest przeniesienie pacjenta do respiratora.
 4. Sinica skóry, sinica obwodowa lub centralna. Wyraźny znak niedotlenienia, konsekwencja braku powietrza.
 5. Objawy neurologiczne, drgawki. Jest to rzadkie i z reguły u dzieci.

Ponadto niewydolność oddechowa (atak astmy) w przypadku zapalenia oskrzeli nie rozwija się natychmiast - tak więc obecność odpowiedniej historii pomoże również prawidłowo zdiagnozować przyczynę ostrego pogorszenia stanu.

Cokolwiek to było, przy najmniejszym podejrzeniu zespołu brono-obturacyjnego lub po prostu pojawieniu się uczucia ciężkości z zapaleniem oskrzeli, konieczna jest hospitalizacja w szpitalu. Należy pamiętać, że powodem, dla którego pacjent nagle stał się trudny w oddychaniu, może być fakt, że rozwinęła się odma opłucnowa, ropień lub zapalenie opłucnej. Warunki te wymagają pomocy na oddziale intensywnej opieki medycznej i intensywnej terapii.

Pierwsza pomoc

Jednak opieka przedszpitalna jest nie mniej ważna niż leczenie szpitalne, a często pierwsze środki resuscytacyjne określają przyszłość pacjenta. Podczas ciężkiego oddychania, podczas ataku uduszenia, pacjent natychmiast potrzebuje wprowadzenia steroidowych leków przeciwzapalnych - deksametazonu w dawce 4 mg domięśniowo dla osoby dorosłej i 2 mg domięśniowo dla dziecka. Należy to zrobić natychmiast. Wprowadzenie tego leku usunie oznaki zapalenia błony śluzowej oskrzeli, co poprawi drogi oddechowe, aw rezultacie - wyeliminuje brak powietrza. Ponadto wymagane są beta2-agoniści (ventolin lub salbutamol). Pozwala usunąć składnik mięśniowy skurczu. Ważne jest to, że nie należy podawać ventolin dzieciom poprzez evohaler, ponieważ może to spowodować niewydolność serca. Możliwe jest stosowanie tego leku tylko przez dziecko - heilera, ponieważ powoduje to „miękkie” zaopatrzenie w ten lek. Już w karetce konieczne jest, aby pacjent dostarczał tlen przez maskę - naturalnie, przed zatrzymaniem przeszkody w jak największym stopniu.

Leczenie szpitalne

Kiedy pacjent jest hospitalizowany, konieczna jest ponowna ocena stanu wszystkich jego funkcji życiowych poprzez pomiar częstości oddechów, tętna, temperatury i nasycenia. Oceń skutki i stopień niedoboru powietrza. Wykazano terapię infuzyjną - podanie metyloksantyn (aminofiliny) w kroplówkach dożylnych, ponieważ nie należy zbytnio znosić agonistów receptorów beta2 - powstaje „ciche” płuco, ponieważ receptory tracą wrażliwość na salbutamol. W tym przypadku efekt środków terapeutycznych zostanie znacznie zmniejszony. Koniecznie przeprowadził tlenoterapię, aby zminimalizować brak powietrza.

Po zapewnieniu pilnych środków konieczne jest przeprowadzenie pewnych instrumentalnych i laboratoryjnych metod badawczych, aby ocenić stopień niedoboru powietrza. To musi być zrobione. Przede wszystkim jest to radiogram ogólny klatki piersiowej (pozwala wykluczyć rozwinięte powikłania, takie jak zapalenie płuc, odma opłucnowa, zapalenie opłucnej) i spirometrię (pozwala rozróżnić astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc - czyli przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, chorobę górników i palaczy). Dane z tych metod badawczych w dużej mierze określą dalszą taktykę postępowania z pacjentem i pozwolą zdecydować, jakie leczenie etiologiczne będzie musiało przepisać.

Ważnym elementem leczenia zespołu obturacyjnego oskrzeli (łagodzącego atak uduszenia) jest inhalacja. Z reguły przepisywane są cztery rodzaje inhalacji oraz wprowadzenie ventolin (podwójne). Schemat leczenia w tym przypadku wygląda następująco:

 1. Inhalacje są solne i alkaliczne (przy użyciu wody mineralnej Borjomi). Trzymany przez pięć minut trzy razy dziennie. Umożliwiają rozcieńczenie plwociny i ułatwiają jej eliminację, ponieważ ciężkość oddychania w przypadku zapalenia oskrzeli może być spowodowana przez tzw. „Zespół powodziowy”, który jest spowodowany nadmierną produkcją patologicznego wydzielania.
 2. Wdychanie hydrokortyzonem. W tym przypadku mają ogromne znaczenie, ponieważ pozwalają na usunięcie stanu zapalnego ze ścian oskrzeli. Wyznaczony w tempie 2 razy dziennie przez pięć minut.
 3. Wdychanie z berodual. Również ważne dla usuwania skurczu, łączy bromek ipratropium i glikokortykoid oddechowy. Lepiej oddychać nimi przez nebulizator, a nie przez evohaler, wyższą wydajność. Również odbywa się 2 razy dziennie, trwając 5 minut.
 4. Wdychanie z dioksydyną. Dobry środek antyseptyczny do zapalenia dróg oddechowych. Zaleca się stosowanie ich raz dziennie, to wystarczy, aby efekt kliniczny był widoczny, nie brakuje powietrza.

Wszystkie te podejścia są niczym więcej niż patogenetycznym i objawowym leczeniem (czyli rodzajem terapii, która nie eliminuje przyczyny choroby, ale eliminuje tylko konsekwencje), ale w tym przypadku znacznie ważniejsze jest wyeliminowanie konsekwencji, ponieważ są one największe (głównie niedobór powietrza i tkanka niedotlenienie) stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pacjenta. Oczywiście, gdy szpitalowi udaje się ustabilizować stan pacjenta, wyeliminować uduszenie, przeprowadzić wszystkie niezbędne dodatkowe metody badawcze, wówczas zostanie ustalone leczenie, które wyeliminuje przyczynę choroby, zapobiegnie nawrotom niewydolności oddechowej.

Wnioski

Fakt, że pacjenci rozumieją termin „ciężko oddychać”, można zrozumieć na zupełnie inny sposób. Z reguły jest to atak uduszenia lub zadyszki typu mieszanego, który nie zależy od intensywności wysiłku fizycznego, ponieważ nie jest spowodowany niewydolnością serca, ale niedrożnością dróg oddechowych. Z reguły rozwija się obturacyjne zapalenie oskrzeli lub astma oskrzelowa. Atak niewydolności oddechowej (w rezultacie - brak
powietrze) w obu przypadkach jest zatrzymywane przez w przybliżeniu ten sam schemat, ale główna terapia ma wiele istotnych różnic, które należy wziąć pod uwagę, aby uzyskać pozytywne wyniki.

Skrócenie oddechu z zapaleniem oskrzeli: jak ułatwić oddychanie, pierwsza pomoc

Duszność odnosi się do ostrego lub przewlekłego uczucia braku powietrza u osoby, trudności w oddychaniu, któremu towarzyszy wzrost częstości oddechów. Pacjenci skarżą się, że ciężko oddychają. Inną nazwą duszności jest duszność. Jest to bardzo ważny objaw towarzyszący wielu chorobom - od układu sercowo-naczyniowego po patologię układu oddechowego.

Mechanizm duszności

Z dusznością oddech przyspiesza, wdychanie i wydech zmieniają głębokość i stosunek długości wdechu do wydechu. Istnieje kilka rodzajów duszności, w zależności od tego, która faza oddychania cierpi bardziej:

 • wydechowy (trudno jest wydychać pacjentowi, wydech wydłuża się);
 • wdechowe (znaczne trudności w oddychaniu);
 • mieszane (trudne do inhalacji i wydechu).

W chorobach oskrzeli i płuc głównym mechanizmem rozwoju duszności jest zwężenie dróg oddechowych. Oddychanie w przewlekłym zapaleniu oskrzeli może być trudne zarówno w ostrej fazie, jak iw okresie remisji. Główne mechanizmy duszności w ostrym zapaleniu oskrzeli to:

 • nagromadzenie plwociny w drogach oddechowych;
 • skurcz oskrzeli i niedrożność oskrzeli;
 • Płytki ból w klatce piersiowej podczas inhalacji może powodować płytkie oddychanie.

Przewlekłe zapalenie oskrzeli różni się od ostrych innymi mechanizmami rozwoju duszności:

 • z reguły duszność jest mieszana;
 • oprócz zwężenia i niedrożności światła oskrzeli obserwuje się rozwój nadciśnienia płucnego, serca płucnego i objawów niewydolności serca.

Charakterystyczne cechy duszności w zależności od rodzaju choroby

Nie za każdym razem zapaleniu oskrzeli towarzyszą te same objawy, a duszność jest nieodłączna w jego ciężkich postaciach.

Ostry

Duszność rzadko towarzyszy prostemu ostremu zapaleniu oskrzeli. Z reguły występowanie duszności wskazuje na rozwój powikłań (zapalenie płuc, zapalenie opłucnej itp.) Lub przewlekłość procesu. Gdy u małego dziecka rozwija się zapalenie oskrzeli, zadyszka pojawia się dość szybko.

Chroniczny

Duszność występuje u większości pacjentów. Może być zaburzona okresowo lub stale, czasami występuje umiarkowany ból w klatce piersiowej podczas głębokiego oddychania. Im więcej zaostrzeń choroby, tym częściej pacjent ma trudności z oddychaniem, czasami w tym kontekście mogą wystąpić ataki astmy. Mogą wystąpić zaburzenia oddychania po zakończeniu fazy zaostrzenia.

Obturacyjny

W obturacyjnym zapaleniu oskrzeli światło oskrzeli jest zablokowane przez lepką plwocinę, występuje zwężenie i deformacja drzewa oskrzelowego, więc ten typ choroby charakteryzuje się ciężką dusznością. Dodatkowo drogi oddechowe zwężają obrzęk ściany oskrzeli w wyniku reakcji zapalnej i skurczu mięśni. Wydech jest wydłużony i towarzyszy mu świst. Świszczący oddech z zapaleniem oskrzeli można usłyszeć nawet z daleka. Charakteryzuje się zwiększoną dusznością rano i spadkiem po kaszlu, któremu towarzyszy plwocina. Ponadto, duszność może stopniowo się zwiększać, ponieważ w procesie patologicznym biorą udział nowe skrawki oskrzeli i płuc. W obturacyjnym zapaleniu oskrzeli, duszność dziecka rozwija się szybko i ma charakter wydechowy.

Alergiczny

Pojawienie się duszności i prowokuje kontakt z alergenem. Ataki mogą być różnej ciężkości - od łagodnej duszności do uduszenia. Leczenie nie będzie skuteczne, jeśli ekspozycja na alergen będzie się utrzymywać.

Zapalenie oskrzeli ze składnikiem astmatycznym

Duszność z zapaleniem oskrzeli ze składnikiem astmatycznym obserwuje się dość często. Głównym mechanizmem jego rozwoju jest skurcz oskrzeli. Zmniejszenie światła oskrzeli prowadzi do trudności w oddychaniu i może przekształcić się w uduszenie. Rozwój duszności w takim zapaleniu oskrzeli u dziecka jest niebezpieczny w przypadku przejścia choroby na astmę i konieczne jest obowiązkowe leczenie.

Funkcje u dzieci

Rozwój duszności z zapaleniem oskrzeli u dziecka występuje szybciej i częściej niż u dorosłego. Powodem tego jest stosunkowo wąskie światło oskrzeli. Nawet przy małej akumulacji plwociny dziecko może mieć problemy z oddychaniem. Szczególnie prawdopodobny jest rozwój duszności w obturacyjnym zapaleniu oskrzeli, niedrożności oskrzeli i skurczu oskrzeli. Im niższy jest wiek dziecka, tym bardziej niebezpieczne są dla niego ataki duszności, mogą one prowadzić do poważnych komplikacji.

Niepokojące znaki

Niektóre cechy duszności wymagają opieki w nagłych wypadkach:

 • pojawiła się zadyszka nagle i gwałtownie wzrasta, niepokoi silny ból w klatce piersiowej;
 • ataki stają się częstsze, wydłużają się;
 • wydechowy charakter duszności, pojawienie się uduszenia.

Pojawienie się nagłej i ciężkiej duszności może wskazywać na rozwój niebezpiecznych powikłań chorób oskrzelowo-płucnych (odma opłucnowa, zapalenie opłucnej). Duszność może towarzyszyć bólowi w klatce piersiowej. Niezbędne leczenie w szpitalu. W przypadku częstszych i przedłużających się ataków duszności przy obturacyjnym zapaleniu oskrzeli konieczne jest jak najszybsze skonsultowanie się z lekarzem. Dławiące ataki są niebezpieczne z powodu rozwoju głodu tlenowego i wymagają obowiązkowego przepisywania leków. Gdy duszność występuje u dziecka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pierwsza pomoc

Wraz z rozwojem ostrego ataku, zwłaszcza u dziecka, konieczne jest szybkie działanie, ponieważ duszność może przekształcić się w uduszenie. Terminowe leczenie pomoże uniknąć komplikacji.

 1. Zadzwoń po karetkę.
 2. Jeśli atak ma charakter alergiczny, wyeliminuj alergen.
 3. Ułóż pacjenta lub ustaw go w pozycji leżącej.
 4. Rozpakuj odzież, która ogranicza oddychanie.
 5. Otwórz okno lub okno na świeże powietrze.
 6. Monitoruj częstotliwość i głębokość oddechu.
 7. Jeśli diagnoza jest już ustalona i pacjent ma przepisany przez lekarza inhalator - pomóż mu go użyć.

Lekarz musi zostać poinformowany:

 • możliwa przyczyna ataku;
 • czas trwania odcinka;
 • co towarzyszyło atakowi (zmiana koloru skóry, ból w klatce piersiowej, krótkotrwała utrata przytomności itp.);
 • częstotliwość ruchów oddechowych podczas ataku;
 • jakie środki zostały podjęte, jaki inhalator iw jakiej dawce zastosowali;
 • czy leczenie zaostrzenia zapalenia oskrzeli, jakie leki.

Jeśli atak się nie skończy do czasu przybycia karetki, działania lekarza będą następujące:

 • terapia tlenowa (przy użyciu mieszaniny powietrza o zawartości tlenu od 40 do 60%);
 • w przypadku skurczu oskrzeli fenoterol jest wdychany (0,5 ml) za pomocą nebulizatora lub inhalatora, w razie potrzeby dawka powtarzana jest możliwa po pięciu minutach;
 • w ciężkich przypadkach dożylne podawanie prednizonu w dawce 90-120 mg;
 • hospitalizacja w celu postawienia diagnozy (obowiązkowa, jeśli ból w klatce piersiowej dołączył do duszności) i leczenie.

Leczenie efektów resztkowych

Czasami duszność utrzymuje się, gdy główne objawy zapalenia oskrzeli już zanikają. Duszność może nasilać umiarkowany ból w klatce piersiowej podczas oddychania. Przyczyną tych objawów jest proces regeneracji płuc i oskrzeli po chorobie, która może trwać przez długi czas. Wdrożenie prostych zaleceń może znacznie złagodzić stan pacjenta i przyspieszyć proces gojenia.

Ogólne zalecenia:

 • umiarkowana aktywność fizyczna, w której nie ma trudności w oddychaniu, zwiększenie jego częstotliwości i brak bólu w klatce piersiowej;
 • wykluczenie palenia, w tym bierne;
 • dobre odżywianie, terapia witaminowa (zgodnie z zaleceniami lekarza);
 • masaż i fizjoterapia;
 • Leczenie uzdrowiskowe w wyspecjalizowanych instytucjach.

Leczenie duszności po zapaleniu oskrzeli należy przeprowadzać zgodnie z przeznaczeniem i pod nadzorem lekarza, ponieważ objaw ten może wskazywać na niekorzystny przebieg choroby. Szczególna uwaga wymaga duszności, której towarzyszy ból w klatce piersiowej.

Masaż

Aby poprawić funkcję drenażu oskrzeli, wibracje, masaż perkusyjny ma dobry efekt. Podczas tej procedury łączą ruchy bijące na klatce piersiowej i plecach w obszarze płuc z głębokim oddychaniem lub wymawianiem samogłosek.

Leczenie za pomocą masażu próżniowego znacznie poprawia przepływ krwi i poprawia drożność oskrzeli, zmniejsza stan zapalny.

Klasyczny masaż wykonuje się w klatce piersiowej od dolnej krawędzi łuku żebrowego do szyi. Podczas masażu unikaj obszaru, w którym znajduje się serce.

Podczas masażu ważne jest, aby nie pojawiał się silny ból w klatce piersiowej, a częstość oddechów nie wzrastała, nie było to trudne. Celem masażu jest poprawa przepływu krwi i wyeliminowanie procesów zastoinowych w dolnych częściach płuc.

Fizjoterapia

Po konsultacji z fizjoterapeutą można przepisać leczenie:

 • zabiegi termiczne (terapia błotem, terapia parafinowa, aplikacje ozokerytowe itp.);
 • prądy impulsowe (poprawiają drożność oskrzeli, rozluźniają mięśnie ich ścian).

Głównym celem procedur fizjoterapeutycznych jest poprawa procesów krążenia krwi w oskrzelach i płucach, w celu promowania wydzielania plwociny.

Duszność u dziecka z domowym zapaleniem oskrzeli

 • Dlaczego rozwija się zapalenie oskrzeli?
 • Jak rozpoznać zapalenie oskrzeli
 • Jak pojawia się zapalenie oskrzeli u dzieci i podczas ciąży
 • Jak leczyć zapalenie oskrzeli
 • Leczenie środków ludowych

Duszność z zapaleniem oskrzeli jest jednym z objawów procesu zapalnego w płucach i oskrzelach, które zaczynają odczuwać brak tlenu. Duszność objawia się niewielkim wysiłkiem, w okresie zaostrzenia zapalenia oskrzeli, z jego ostrą, obturacyjną postacią. W przewlekłym zapaleniu oskrzeli duszność jest stała, wzrasta, może postępować.

Zjawisko to często występuje u dzieci z zapaleniem oskrzeli. Dzieci zaczynają działać, odmawiają jedzenia. Ciągle dręczony kaszlem, zatkanym nosem, głos staje się ochrypły, dziecko oddycha z trudem.

Leczenie duszności ma na celu wyeliminowanie kaszlu, ułatwienie oddychania poprzez przepisywanie inhalacji, ziół, łaźni parowych. W obturacyjnym zapaleniu oskrzeli tkanka oskrzelowa podlega modyfikacji, co wpływa na odporność. Jego wsparcie na tym etapie zapalenia jest po prostu niezbędne.

Dlaczego rozwija się zapalenie oskrzeli?

Zapalenie oskrzeli jest chorobą zakaźną wywoływaną przez pneumokoki, paciorkowce, gronkowce. Rozwija się dzięki tworzeniu się mikroflory wirusowej, atypowej lub bakteryjnej w płucach. Nietypowe patogeny zapalenia oskrzeli uważa się za chlamydię, której cykl życia przechodzi wewnątrz komórek gęsto zaludnionych bakteriami. Czasami, ale rzadziej, zapalenie oskrzeli występuje w wyniku rozwoju infekcji grzybiczej w organizmie.

Często występują różne rodzaje patogenów, ponieważ wirusy, które do niego wchodzą, tworzą korzystne środowisko dla reprodukcji bakterii. Układ odpornościowy nie jest podatny na różne choroby zakaźne, zmniejsza jego aktywność, stan zapalny zaczyna się rozwijać. Ludzie w wieku powyżej 50 lat, palacze, osoby nadużywające alkoholu, pracujący w niebezpiecznej produkcji, są najbardziej podatni na rozwój tych zakażeń: osłabiona odporność po prostu przestaje się z nimi obchodzić.

Powrót do spisu treści

Jak rozpoznać zapalenie oskrzeli

Głównymi objawami są kaszel, sucha, mokra wydzielina z plwociny, duszność podczas podnoszenia ciężarów. Flegma z zapaleniem oskrzeli często odchodzi od zielonego koloru, co mówi o bakteryjnym pochodzeniu zapalenia oskrzeli. W przypadku atypowej infekcji wirusowej charakterystyczny jest suchy, drażniący kaszel gardła.

W ostrym zapaleniu oskrzeli kaszel objawia się atakami, często bólem głowy, wysoką gorączką, dreszczami, poceniem się. Pacjent szybko się męczy, zmniejsza się pojemność robocza. Oddychanie staje się twarde, rozproszone, ze świszczącym oddechem podczas słuchania, ze średnim i ciężkim przebiegiem choroby, dusznością występuje, ból przy kaszlu w mostku. Ostre zapalenie oskrzeli trwa do 14 dni, a następnie, jeśli nie jest leczone, staje się przewlekłe, objawy mogą trwać dość długo.

W postaci przewlekłej wydzielina plwociny jest skąpa, ale duszność po niewielkim wysiłku fizycznym jest stała. Chodzi o remisję, a następnie w pozasezonowych objawach hipotermii. W okresach zaostrzenia, duszności, kaszlu, wydzieliny z plwociny wzrasta temperatura.

Powrót do spisu treści

Jak pojawia się zapalenie oskrzeli u dzieci i podczas ciąży

Objawy są podobne: kaszel, duszność, zatrucie ciała. Jeśli dziecko ma duszność, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, istnieje podejrzenie astmy oskrzelowej. Jeśli obturacyjne zapalenie oskrzeli występuje kilka razy w roku, alergologowi wydaje się, że powinien przeprowadzić niezbędną diagnostykę alergii.

Traktuj dzieci z zapaleniem oskrzeli przez inhalację, preparaty do odkrztuszania i rozszerzania oskrzeli. Wdychanie przeprowadza się z dodatkiem leków przeciwbakteryjnych, dioksydyny, furatsiliny 0,5%, furatsiliny 0,02%. Produkty te są zalecane dla dzieci, nie mają skutków ubocznych, szybko łagodzą skurcze, ułatwiają oddychanie, eliminują duszność.

Objawy są takie same, ale leczenie jest inne, wiele leków w czasie ciąży jest przeciwwskazanych. Tetracyklina, lewomycetinum, streptomycyna, aminofilina nie powinny być przyjmowane przez kobiety w ciąży. Możesz przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza iw umiarkowanych dawkach wilczarza, jest bezpieczniejszy, dość antybakteryjny. Dla kobiet w ciąży z zapaleniem oskrzeli lepiej jest wdychać, że nie zaszkodzą płodowi.

Powrót do spisu treści

Jak leczyć zapalenie oskrzeli

Najpierw wykonuje się test plwociny, określa się kolor wymazu. Cytologia zlicza elementy komórkowe. W przypadku przedłużającej się choroby lub przewlekłej hodowli plwociny do analizy w celu określenia wrażliwości na niektóre antybiotyki.

Oddychanie zewnętrzne za pomocą spirografii jest badane w obturacyjnym zapaleniu oskrzeli. W przypadku duszności, duszności, przepisywane są leki rozszerzające oskrzela (berodual, ventolin, salbutaml). W przewlekłym zapaleniu oskrzeli, bronchoskopii, możliwe są choroby współistniejące w płucach.

Z nawrotem zapalenia oskrzeli, badania rentgenowskiego, fluorografii, RTG, CT.

Leczenie zapalenia oskrzeli przepisuje tylko lekarz. Ponieważ w zapaleniu oskrzeli często są maskowane przez inne, poważniejsze choroby. Leki przeciwzakaźne, leki na bazie penicyliny, makrolidy, cefalosporyny, fluorochinolony i witaminy są przepisywane w celu zwiększenia odporności. Jeśli zapalenie oskrzeli nie ma ciężkiej postaci, wówczas leki stosuje się w postaci tabletek, być może w domu.

W ciężkiej postaci choroby nie może obejść się bez zastrzyków, metody można łączyć zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli zapalenie oskrzeli jest wywoływane przez wirusy, przepisywane są leki przeciwwirusowe (Kiprofen, Genferon, Viferon). Kurs odbioru - 10 dni.

Potrzebne są również leki wykrztuśne (ACC, bromheksyna, Mucaltin, Ambroxol, Lasolvan, Fluimucil, Fludite). Zalecany jest dla wszystkich pacjentów, w szczególności dla dzieci poniżej 1 roku życia, eraspal. Dobrze i szybko łagodzi stany zapalne, zwiększa wydzielanie plwociny.

W przypadku duszności niezbędne są leki rozszerzające oskrzela (teotard, teopek, aminophylline). Sprzedawane w tabletkach i inhalacjach, aerozole: berotek, salbutamol, berodual.

Jak radzić sobie z dusznością przy zapaleniu płuc w domu? W przypadku zapalenia oskrzeli należy pić więcej płynów, alkalicznych napojów owocowych, gorącego mleka, Borjomi. Odżywianie powinno obejmować białka, witaminy. Rozpylacze mogą ułatwić oddychanie. Inhalacje odbywają się 5-10 dni z dodatkiem roztworu Ringera, wody mineralnej. Po takich zabiegach plwocina wypływa szybciej, zmniejsza stan zapalny, duszność.

Ważne jest, aby w tym okresie dostosować swój styl życia tak, aby choroba zakaźna nie przenikała dalej do dróg oddechowych. W razie potrzeby szkodliwą produkcję należy zmienić na czystsze miejsce.

Palacze powinni również myśleć o swoim zdrowiu.

Powrót do spisu treści

Leczenie środków ludowych

Jak pozbyć się zadyszki w ludowy sposób:

 1. Opłaty ziołowe. Zbierz kolekcję babki lancetowatej, podbiału, limonki, oregano, lukrecji, tymianku i ugotuj rosół. Wlać mieszaninę 1 łyżki L z wrzącą wodą 0,5 litra, nalegać 2-3 godziny, wziąć pół szklanki 3-4 razy dziennie.
 2. Inhalacja parowa. Możesz oddychać nad gorącymi gotowanymi ziemniakami, ale często nie powinieneś stosować tej metody: możesz spalić błonę śluzową i pogorszyć już ciężki przebieg choroby.
 3. Kozie mleko, kumys. Dobrze jest pić 1 szklankę kilka razy dziennie przez długi czas.
 4. Cebula z miodem (1x1) mielona, ​​weź 1 łyżkę. 2-3 razy dziennie przez maksymalnie 2 tygodnie. Dobrze używać, jeśli nie ma problemów z żołądkiem. Aby aktywować układ odpornościowy, możesz użyć przeciwutleniaczy, które zawierają tylko naturalne składniki.

Ognisk zapalenia oskrzeli można uniknąć, przestrzegając zasad higieny osobistej, przeprowadzając szczepienia na czas.

Nieustannie, zwłaszcza w pozasezonach, musisz utrzymywać, karmić swoją odporność. Unikaj hipotermii, twardnienia ciała i ćwiczeń oddechowych. Błogosławię cię!

Do głównego menu

Zapalenie oskrzeli jest ostrym lub przewlekłym procesem zapalnym w drzewie oskrzelowym, któremu towarzyszy ogólne zatrucie organizmu produktami żywotnej aktywności flory wirusowej lub bakteryjnej, która jest główną przyczyną choroby i objawów układu oskrzelowo-płucnego. Objawy, takie jak kaszel, duszność, plwocina i świszczący oddech są charakterystyczne dla uszkodzenia samego drzewa oskrzelowego.

Skrócenie oddechu - uczucie braku powietrza, które rozwija się wraz z zapaleniem oskrzeli z powodu niemożności wzięcia pełnego oddechu.

Objawowi towarzyszy szybki oddech, zmiana głębokości wdechu i wydechu na bardziej powierzchowne, a świszczący oddech jest również obserwowany w przypadku duszności. Świszczący oddech może być suchy i mokry - określa się to poprzez osłuchiwanie (słuchanie) pól płucnych za pomocą fonendoskopu.

Duszność towarzyszy wszystkim rodzajom zapalenia oskrzeli (ostre, przewlekłe, obturacyjne) i może rozwinąć się zarówno w spoczynku, jak i podczas umiarkowanego wysiłku fizycznego.

U dzieci ten objaw jest częstszy niż u dorosłych, zjawisko to związane jest z anatomiczną strukturą układu oddechowego dzieci (światło oskrzeli jest znacznie węższe, a ilość śluzu jest większa, a podczas procesu zapalnego warstwa podśluzówkowa pęcznieje, a to dodatkowo prowadzi do zwężenia światła oskrzeli średniego i małego kalibru).

Duszność z zapaleniem oskrzeli może mieć charakter napadowy, taka manifestacja objawów jest charakterystyczna, gdy występuje obturacyjne zapalenie oskrzeli. Atak rozpoczyna się gwałtownym wzrostem oddechu, a czasami z niezdolnością do wdechu dochodzi do odległych świszczących oddechów - hałasu w płucach, który można usłyszeć w pewnej odległości od pomieszczenia. Atak trwa od 3 do 7 minut i kończy się uwolnieniem niewielkiej ilości plwociny, a normalizacja głębokości oddechu, świszczący oddech w płucach z osłuchiwaniem jest wilgotna.

Przyczyny duszności

Objawy rozwijają się z powodu zwężenia światła oskrzeli, co prowadzi do:

 1. Obrzęk śluzowej i podśluzowej warstwy drzewa oskrzelowego z powodu procesu zapalnego.
 2. Powstawanie dużej ilości plwociny, która praktycznie zatyka światło oskrzeli małego kalibru.
 3. Skurcz komórek mięśni gładkich znajdujących się w ścianie oskrzeli, co dodatkowo prowadzi do zmniejszenia prześwitu. Mechanizm ten jest najbardziej charakterystyczny dla obturacyjnego zapalenia oskrzeli i prostego ostrego zapalenia oskrzeli u dzieci.

Klasyfikacja duszności

W zależności od trudności w oddychaniu lub wydechu podczas duszności, uwalniają się:

 • Duszność wydechowa - pacjent może łatwo wdychać i wydychać, długość wydechu jest znacznie dłuższa i osoba napina wszystkie dodatkowe mięśnie oddechowe (przepona, mięśnie międzyżebrowe i mięśnie górnej obręczy), aby wydychać powietrze z płuc.
 • Wdechowa duszność - występuje podczas wdechu. Wdech jest długi, powierzchowny i ciężki, wydech nie jest trudny i szybki.
 • Mieszana duszność.
 • 0 stopni - duszność zaczyna się w przypadku szczególnie intensywnych ćwiczeń na ciele.
 • Stopień 1 - pojawia się duszność z powodu szybkiego spaceru lub wspinaczki po stromej górze lub po schodach 5 minut po starcie. Świszczący oddech nie pojawia się.
 • Stopień 2 - zadyszka zaczyna się od normalnego chodzenia, a następnie, w stanie pełnego zdrowia, ten wysiłek fizyczny nie spowodował tych objawów u tej osoby. Wilgotność w niewielkich ilościach.
 • Stopień 3 - zadyszka powoduje, że pacjent zatrzymuje się, gdy idzie wolno powoli co 2–3 minuty lub po minięciu odległości mniejszej niż 100 m. Sapanie jest suche we wszystkich płucach.
 • 4 stopnie - objaw pojawia się przy jedzeniu, zmianie ubrania lub przewróceniu się w łóżku. Tacy pacjenci mogą poruszać się tylko po pokoju. Odległy sapanie.

Jak podejrzewać duszność dziecka:

Leczenie duszności

Leczenie duszności, które pojawiło się podczas zapalenia oskrzeli, powinno być połączone z zastosowaniem leków i metod medycyny tradycyjnej. Po zniknięciu objawów zatrucia można rozpocząć leczenie fizjoterapeutyczne.

Farmakoterapia

 1. Leki rozszerzające oskrzela.

Bromek ipratropium (Atrovent, Iprovent) ma wąsko ukierunkowane działanie rozszerzające oskrzela, które następuje 10 do 20 minut po doustnym przyjęciu leku. Bromek ipratropium blokuje receptory M-cholinergiczne w warstwie mięśni gładkich komórek, co prowadzi do zwiotczenia mięśni. Przypisany 20 - 40 mcg (1-2 oddechy) 6 razy dziennie. Leczenie prowadzi się przez 5 - 7 dni.

Salbutamol (Volmax, Ventolin) jest krótko działającym lekiem rozszerzającym oskrzela. Po spożyciu lek zaczyna działać natychmiast, ale jest całkowicie eliminowany z organizmu po kilku godzinach. Salbutamol stymuluje receptory beta2-adrenergiczne, które znajdują się w ścianie oskrzeli, a tym samym sprzyja rozluźnieniu włókien mięśniowych, a tym samym wzrostowi światła drzewa oskrzelowego. Wyznaczony w formie aerozolu od 2 do 4 mg (1 do 2 oddechów) na żądanie, ale nie więcej niż 6 razy dziennie. Leczenie leku powinno trwać do 10 dni. Lek ten jest również przepisywany jako pomoc medyczna w nagłych wypadkach w celu złagodzenia zadławienia i odległych świszczących oddechów.

Formoterol (Foradil, Atimos) ma działanie rozszerzające oskrzela również ze względu na stymulację receptorów beta2-adrenergicznych, ale mają dłuższy efekt - około 12 godzin, ale gromadzą się w organizmie przez stosunkowo długi czas - około 2 godzin, co uniemożliwia ich użycie w karetce. tylko w terapii podstawowej. Wyznaczony w formie aerozolu na 1-2 oddechy 2 razy dziennie (rano i wieczorem). Leczenie prowadzi się przez 7–10 dni, w przypadku przewlekłego zapalenia oskrzeli można je przepisać na całe życie.

Flutikazon (Flixotide, Nebufluzon) jest lekiem hormonalnym w aerozolu lub mgławicach do stosowania z nebulizatorem, ma wyraźny efekt przeciwzapalny i przeciwobrzękowy. W aerozolu lek podaje się 1 oddech 2 razy dziennie. Leczenie trwa do 10 dni. W mgławicach - 1 mgławica 2 razy dziennie, oddychając przez nebulizator przez co najmniej 10 - 15 minut. Leczenie trwa do 7-10 dni. Po zastosowaniu leku konieczne jest dokładne spłukanie jamy ustnej, ponieważ ten składnik aktywny wywołuje rozwój kandydozy (zakażenia grzybiczego) błony śluzowej jamy ustnej.

Deksametazon jest lekiem na hormon pogotowia. Wprowadzono dożylnie lub domięśniowo w 4 mg - 1,0 ml (1 ampułka), wywołując atak uduszenia. Zaczyna działać natychmiast po wprowadzeniu środka, efekt jest krótki. Duszność i sucha rzęsa mijają 2-3 minuty. Zabronione jest leczenie takim lekiem, ponieważ jest on dość trudny do tolerowania i wymagane są znaczne dawki, aby utrzymać maksymalne (terapeutyczne) stężenie we krwi.

Bromheksyna (Bronkhostop, Solvin) ma działanie mukolityczne i wykrztuśne. Lek usuwa nadmierne nagromadzenie plwociny w oskrzelach, a tym samym poprawia ich przepuszczalność. Wyznaczony przez 8 - 16 mg 3 - 4 razy dziennie. Zabieg trwa do 10-15 dni.

Acetylocysteina (Fluimucil, ACC) ma działanie mukolityczne ze względu na rozcieńczenie plwociny, co prowadzi do jej szybkiego usunięcia z płuc i zmniejsza stopień zadyszki. Wyznaczony 200 - 800 mg 1 - 4 razy dziennie. Leczenie trwa do 10 dni. Jeśli wystąpi zgaga lub ból w nadbrzuszu, należy go wymienić.

 1. Leki, które łagodzą stany zapalne w oskrzelach.

Inspiron, Erespal ma wyraźne działanie przeciwzapalne, które uzyskuje się w ścianie oskrzeli i zwiększa prześwit, a zatem wpływa pozytywnie na stopień zadyszki. Przypisany do 1 tabletki 2 razy dziennie. Leczenie lekiem trwa do 10 dni. Ostrzeżenie - lek może powodować kołatanie serca i jest przepisywany dzieciom, które osiągnęły wiek 12 lat.

Terapia ludowa

 1. Umyj świeżo zebrane liście żurawiny i zalej je wrzątkiem. Pozwól jej zaparzyć przez 15 minut. Mogą przyjmować dzieci i dorośli zamiast herbaty dziennie. Leczenie przeprowadza się aż do całkowitego wyleczenia pacjenta.
 2. 500 g posiekanej, obranej cebuli, 250 ml świeżo wyciśniętego soku z marchwi, 125 ml świeżo wyciśniętego soku z buraków, 2 łyżki miodu w maju i 1 łyżkę spalonego cukru wlewa się z 1 litrem przegotowanej wody. Składniki dokładnie miesza się i umieszcza na małym ogniu, doprowadza do wrzenia i gotuje przez 3 godziny. Weź 1 łyżkę stołową 3 razy dziennie między posiłkami. Leczenie przeprowadza się aż do całkowitego wyleczenia pacjenta.
 3. Zmiel 5 średnich nieobranych cytryn i 5 ząbków czosnku. Powstałe składniki zalać 500 g miodu. Weź 2 łyżki na noc. Traktuj aż do całkowitego wyzdrowienia.

Fizjoterapia

 • masaż klatki piersiowej;
 • elektroforeza;
 • pływanie;
 • ocieplenie klatki piersiowej;
 • inhalacja.

Radzimy przeczytać: Leki na zapalenie oskrzeli i kaszel u dorosłych

Wideo: W fartuchu lekarskim. Kaszel i duszność

Duszność z zapaleniem oskrzeli to uczucie braku tlenu, które zwiększa częstotliwość oddychania, zmienia głębokość, czas trwania inhalacji i wydechu. Pacjent odczuwa ucisk w klatce piersiowej, napięcie przepony, mięśnie międzyżebrowe z każdym oddechem.

Częstość wdychania / wydechu podczas duszności spowodowanej zapaleniem oskrzeli u dorosłych przekracza 18 lat, a u niemowląt może dochodzić do 50-70 oddechów / wydechów na minutę. Stopień niewydolności oddechowej zależy od ciężkości choroby.

Pierwsza pomoc w przypadku duszności u dzieci

Jeśli dziecko nagle zbladło, jego oddech stał się głośny, z świszczącym oddechem, świszczącym dźwiękiem na wydechu, możemy założyć, że rozwija się duszność. Gdy zapalenie oskrzeli jest trudne do oddychania ze względu na zwężenie oskrzeli małego kalibru, spowodowane obrzękiem i skurczem, sugerujemy dowiedzieć się więcej o tym, co zrobić z dusznością.

Jeśli pojawią się objawy niewydolności oddechowej, należy wezwać lekarza. Przed przyjazdem należy:

 • połóż dziecko, włóż poduszkę pod plecy;
 • spróbuj go uspokoić, odwrócić uwagę;
 • uwolnij dziecko od nawyków oddechowych;
 • zapewnić dostęp powietrza, ale nie dopuszczać do hipotermii;
 • zwiększyć wilgotność w mieszkaniu - włączyć nawilżacz, zawiesić mokre ręczniki, włączyć czajnik;
 • wdychać nawilżony tlen, kontrolując częstotliwość oddychania.

Pacjent nie powinien się bać, musisz jak najmniej próbować robić zamieszanie. Jest to bardzo ważne - stres powoduje szybsze bicie serca, prowadzi do zwiększonej niewydolności oddechowej.

Aby poradzić sobie z dusznością przy zapaleniu oskrzeli u dzieci, aby zapobiec jej wzmocnieniu, zamienianiu się w uduszenie, przyjmuj leki w pigułkach, wdychaj aerozole, roztwory przez nebulizator.

Służy do wykonywania inhalacji Salbutamol, Berotek, Berodual. Adrenomimetyki stosuje się przez nebulizator aż do zatrzymania napadu.

Pomoc w duszności u dorosłych

U dorosłych duszność występuje w przewlekłym obturacyjnym zapaleniu oskrzeli z powodu skurczu oskrzeli.

Leczenie u dorosłych obejmuje:

 • stosowanie antybiotyków w celu zahamowania aktywności zakażenia;
 • stymulacja wydzielania śluzu z dróg oddechowych (masaż może tu również pomóc);
 • eliminacja skurczu oskrzeli.

W przypadku nasilenia objawów niewydolności oddechowej pacjent powinien przyjąć antybiotyk przepisany przez lekarza, leki rozkurczające oskrzela (Atrovent, Berotek).

Szybkie leki

W przypadku ciężkich objawów należy stosować krótko działające inhalatory. Ta metoda podawania leku jest stosowana w leczeniu pacjentów w każdym wieku, w artykule Inhalacje, gdy kaszel o tej metodzie jest opisany bardziej szczegółowo.

Ventolin

Szybko zaczyna działać, dozowany aerozol do wykonywania inhalacji Ventolin przywraca drożność oskrzeli. Substancja czynna Ventolin - salbutamol, odnosi się do leków rozszerzających oskrzela, pomaga w duszności z obturacyjnym zapaleniem oskrzeli u dzieci i dorosłych.

Inhalacje Ventolin łagodzą duszność w przypadku zapalenia oskrzeli u dziecka bezpośrednio po zastosowaniu.

W przypadku szybko narastającej niewydolności oddechowej zaleca się wdychanie przez nebulizator za pomocą środka mgławicy Ventolin.

Berotek

Aerozol Berotek przywraca oddech w przypadku zapalenia oskrzeli, skurczu oskrzeli, poprawia wydalanie plwociny.

Działa po 5 minutach od aplikacji, czas działania wynosi 6 godzin.

Możesz powtarzać inhalacje do 4 razy dziennie.

Leki długo działające

 • Tabletki Saltos, Volmaks, zawierające salbutamol;
 • Clenbuterol - tabletki, syrop dla dzieci;
 • Salmeter - aerozol, który eliminuje skurcz oskrzeli u dzieci i dorosłych, jest przeciwwskazany w ciąży.

Środki ludowe na duszność

Leczenie metodami ludowymi nie pomaga szybko usunąć ataku, ale może zapobiec nasileniu objawów. Wraz z systematycznym leczeniem środków ludowych, aby poradzić sobie z dusznością pozostawioną po zapaleniu oskrzeli.

Gorące kąpiele stóp

Przy pierwszych oznakach trudności w oddychaniu dobrze radzą sobie procedury rozpraszające ciepło. Powszechne domowe środki do leczenia duszności w domu obejmują rozgrzewające kąpiele stóp.

Do procedury należy dodać proszek musztardowy do wody, przykryć miskę wodą, aby woda powoli ochłodziła się. Woda nie powinna być zbyt gorąca, aby zapobiec poparzeniom.

Wlew kopru

Od duszności pomaga wlew nasion i ziela kopru.

Aby to zrobić:

 • 2 łyżki suszonego kopru zalać wrzącą wodą (1 szklanka);
 • nalegać godzinę;
 • odfiltrować;
 • pij 3 razy dziennie po pół szklanki.

Sok cytrynowy z miodem i czosnkiem

W domu można przygotować kolejny świetny środek ludowy do leczenia duszności z zapaleniem oskrzeli. Będziesz potrzebował soku z 10 cytryn, 1 l miodu, 10 obranych główek czosnku, skręconych przez maszynkę do mięsa.

Wszystkie składniki są umieszczane w szklanym słoiku, nalegają 7 dni. Przebieg leczenia trwa 2 miesiące, weź narzędzie na 4 łyżeczki przed posiłkami rano.

Dowiedz się o innych sposobach leczenia zapalenia oskrzeli środkami ludowymi w artykule Leczenie zapalenia oskrzeli w domu środkami ludowymi.

Jeśli masz przerażającą duszność z zapaleniem oskrzeli u dziecka, przeczytaj tę publikację. Powiemy, jak szybko normalizować oddychanie u dzieci i pozbyć się tej nieprzyjemnej choroby.

Zapalenie oskrzeli jest chorobą zapalną, która jest coraz powszechniejsza wśród dzieci w różnych grupach wiekowych. Wysoki szczyt zapadalności i okresy zaostrzenia zaznaczają się głównie w sezonie jesienno-zimowym.

Obraz kliniczny ma ogólną symptomatologię, ale u każdego dziecka może się różnić w zależności od stopnia dojrzałości układu odpornościowego, obecności towarzyszących przewlekłych patologii i ciężkości zapalenia samego drzewa oskrzelowego. Jednak pomimo tego są znaki, które są integralnymi towarzyszami tej choroby.

Duszność z zapaleniem oskrzeli

Kliniczne objawy zapalenia oskrzeli są zdominowane przez takie zjawiska jak:

 • kaszel (suchy lub mokry);
 • duszność;
 • gorączka;
 • ogólne złe samopoczucie, słabość.

Duszność u dziecka najczęściej pojawia się wraz z rozwojem obturacyjnej postaci zapalenia oskrzeli, ale może również wystąpić przy braku niedrożności. Jest to ciężki oddech, obserwowany nawet w stanie całkowitego odpoczynku.

Aby dokładnie określić, czy Twoje dziecko ma problemy z oddychaniem, musisz znać średnie normy wieku:

Dlaczego trudno jest osobie oddychać z zapaleniem oskrzeli, jak pomóc osobie z zapartym tchem

Przebiegowi zapalenia oskrzeli towarzyszy duża liczba objawów. Gdy pacjent ciężko oddycha z zapaleniem oskrzeli - jest to oznaką skomplikowanego przebiegu choroby, wtedy organizm będzie teraz potrzebował dodatkowej pomocy, aby przywrócić normalne oddychanie.

Co to jest zapalenie oskrzeli?

Głównym objawem zapalenia oskrzeli jest rozwój stanu zapalnego w tkankach oskrzeli. Procesowi temu towarzyszą objawy:

 • wzrost temperatury ciała w odpowiedzi na proces zapalny;
 • ogólna słabość, ponieważ ciało wysyła całą swoją siłę do obrony i walczy z przyczyną stanu zapalnego;
 • kaszel pomaga wydalić flegmę, oczyścić płuca w celu prawidłowego oddychania.

Objaw, taki jak trudności w oddychaniu z zapaleniem oskrzeli, powinien być alarmujący. W końcu oznacza to brak przepływu powietrza.

Jaka jest skarga „ciężko oddychająca”

Ciężkie oddychanie jest oznaką rozwoju duszności, inaczej nazywane dusznością. Zespół ten rozwija się w odpowiedzi na zapalenie oskrzeli.

Zadyszkę można zidentyfikować z następujących powodów:

 • oddychanie jest trudne do wydechu, wdechu lub w obu przypadkach, a atak nie jest poprzedzony okresem aktywności fizycznej;
 • kaszel staje się częstszy, więc ciało próbuje rozszerzyć oskrzela i zwolnić oddech;
 • pacjent czuje ucisk w klatce piersiowej;
 • z ciężką dusznością występuje ból mostka;
 • istnieje uczucie, że nie ma wystarczającej ilości powietrza do oddychania.

Ważne: oprócz zapalenia oskrzeli, duszność może mówić o innych poważnych problemach.

Duszenie może wyprzedzić osobę nie tylko wtedy, gdy cierpi na zapalenie oskrzeli, ale także w następujących sytuacjach:

 • jeśli osoba przypadkowo wdychała ciało obce;
 • w obecności raka w klatce piersiowej;
 • jeśli pacjent ma astmę oskrzelową;
 • w obecności problemów sercowo-naczyniowych;
 • z zapaleniem płuc;
 • jeśli wystąpi odma opłucnowa.

Wynikająca z tego duszność może przekształcić się w atak duszący - ten stan jest bardzo niebezpieczny dla osoby i wymaga pomocy. Zwykłym ludziom trudno jest ustalić, z jakiego powodu wystąpiło uczucie trudności w oddychaniu, co oznacza, że ​​należy natychmiast wybrać numer karetki.

Różne rodzaje duszności

Skrócenie oddechu z nieodłącznymi trudnościami w oddychaniu, przejawiające się w różnych typach. Różne objawy zależą od rodzaju zapalenia oskrzeli, na które cierpiała osoba.

Tabela numer 1. Rodzaje zapalenia oskrzeli i cechy duszności:

Ważne: osoby z astmą oskrzelową powinny być szczególnie uważne, ponieważ zapalenie oskrzeli może być opóźnione i wymagać dłuższego leczenia.

Dlaczego trudno jest oddychać i jak się go leczy

Duszność rozwija się z jakiegoś powodu, wiedząc, że mogą wypracować mechanizm leczenia jej w przypadku zapalenia oskrzeli.

Tabela nr 2. Przyczyny duszności i oparte na lekach metody radzenia sobie z nimi:

Złożoność leczenia zapalenia oskrzeli ma fundamentalne znaczenie. Im więcej siły osoba zastosuje do własnego wyzdrowienia, tym szybciej będzie mógł powrócić do codziennego życia i pracy.

Ważne: jeśli choroba nawraca zbyt często lub trwa przez dłuższy czas, lekarz przepisze antybiotyki do użycia, nie bój się i ignoruj ​​te leki.

Kiedy wezwać pomoc w nagłych wypadkach

Ważne: stan uduszenia, który jest niebezpieczny dla ludzkiego zdrowia, może rozwinąć się w ciągu kilku sekund, w takich sytuacjach niemożliwe jest opóźnienie.

Pacjenci z chorobami układu oddechowego w ostrej fazie choroby lub z powikłaniami choroby nie powinni być pozostawiani sami, ponieważ w każdej chwili może nastąpić gwałtowne pogorszenie stanu.

Istnieją oznaki, dzięki którym można zrozumieć, że pacjent potrzebuje pilnej opieki medycznej:

 1. Oddychanie staje się częste, ale powierzchowne. Człowieku, jakby nie mógł oddychać.
 2. Podczas oddychania nagie ucho słyszy świszczący oddech i świst.
 3. Dzieci charakteryzują się nagłym początkiem letargu i apatii.
 4. Wdychanie lub wydech jest znacznie trudniejsze, jest wolniejsze niż efekt odwrotny.
 5. Pacjent stracił przytomność lub kolor skóry dramatycznie nabrał ziemistego lub niebieskawego odcienia - to są wszystkie niebezpieczne objawy ostrego braku tlenu.
 6. Są neurologiczne oznaki braku skurczów powietrza, są one bardziej charakterystyczne dla dzieci.

Pierwsza pomoc w rozwoju duszności

Gdy tylko pojawią się pierwsze objawy rozwijającego się ataku zadyszki, należy szukać pomocy medycznej w nagłych wypadkach. W oczekiwaniu na przybycie lekarzy istnieje sposób na złagodzenie stanu pacjenta i spowolnienie wzrostu trudności w oddychaniu.

Jak pomóc dziecku

Stan pogorszenia oddychania u dziecka jest bardzo niebezpieczny, ponieważ mały człowiek nie zawsze może jasno wyrazić swój stan.

Ważne: dzieci są znacznie trudniejsze do zniesienia ataków pogarszającego się oddychania z zapaleniem oskrzeli.

Osobliwość tego stanu u dziecka komplikuje strach dzieci.

Dziecko ma trudności z samodzielnym uspokojeniem się, dlatego czekając na przyjście lekarza, powinieneś spróbować wykonać następujące czynności:

 • ułóż dziecko prosto, umieść dodatkowe wsparcie pod plecami, najlepiej dopasuj poduszkę, możesz użyć dowolnego materiału z materiału luzem;
 • musisz próbować odwrócić uwagę dziecka od jego stanu, im mniej dziecko skupi się na jego złym stanie zdrowia, tym lepiej;
 • warto uwolnić obszar klatki piersiowej, aby nie miał ubrania, warto pozbyć się wysokich kołnierzy;
 • jeśli istnieje szansa, para pomaga dobrze, jeśli w domu jest nawilżacz, warto go użyć, jeśli dziecko nie ma temperatury ciała, można zaaranżować wilgotną atmosferę w wannie;
 • jeśli istnieje nebulizator, konieczne jest wykonanie inhalacji przy użyciu roztworu fizycznego.

Ważne: dla osoby z atakiem duszności lub uduszenia bardzo ważne jest, aby ludzie wokół nich zachowali spokój i nie panikowali.

Jeśli napady występują okresowo, lekarz prowadzący może przepisać leki rozszerzające oskrzela w celu samodzielnego podawania - Salbutamol, Berodual do inhalacji. Są one rozcieńczane w fizycznym roztworze pod kierunkiem specjalisty i wykonują inhalację przez nebulizator aż do zatrzymania ataku lub do przybycia lekarza.

Zdjęcia i filmy w tym artykule pomogą zrozumieć, w jaki sposób prawidłowo używać nebulizatora i zapobiec jego zerwaniu.

Ważne: nebulizator jest inhalatorem elektrycznym, który można kupić do użytku domowego, leczenie chorób górnych i dolnych dróg oddechowych z jego pomocą jest bardzo skuteczne, warto je dla osób z często nawracającymi lub przewlekłymi patologiami, a jeśli w domu są małe dzieci.

Jak pomóc osobie dorosłej

U dorosłych skurcz oskrzeli występuje również na tle przewlekłego lub powikłanego zapalenia oskrzeli. Osoba w tym stanie powinna wezwać karetkę i udzielić pomocy.

Aby zrozumieć, co można zrobić, pomoże poniższa instrukcja:

 • jeśli pacjent kłamie, powinien zostać podniesiony do pozycji siedzącej, można to zrobić, umieszczając poduszkę pod plecami;
 • obszar klatki piersiowej musi być wolny od nadmiaru tkanki;
 • potrzeba zapewnienia dodatkowego przepływu powietrza do pomieszczenia;
 • nawet dla dorosłych spokój umysłu pomoże zmniejszyć puls i sprawić, że oddychanie będzie trochę głębsze;
 • jeśli pacjentowi przepisano już stosowanie nebulizatora lub inhalatora z lekiem, należy je stosować.

Jeśli duszność u osoby dorosłej lub dziecka występuje na tle kontaktu z alergenem, konieczne jest natychmiastowe jej zatrzymanie i podanie ofierze pojedynczej dawki leku przeciwhistaminowego, zgodnie z instrukcjami.

Suprastin najlepiej nadaje się dla osoby dorosłej, dla dziecka zaleca się stosowanie leku w postaci kropli, na przykład Fenistil.

Kiedy lekarz przychodzi do dziecka lub osoby dorosłej, osoba obok niego lub sam pacjent powinni zostać poinformowani o tym, co się dzieje:

 • z jakiego powodu nastąpiło zajęcie i jak długo trwa;
 • jeśli występuje przewlekła choroba płuc, warto porozmawiać o ich cechach i czasie trwania kursu;
 • musisz wiedzieć, jakie działania zostały już podjęte w celu złagodzenia stanu pacjenta i jaki to miało wpływ.

Jeśli lekarz pogotowia zdecyduje o hospitalizacji, pacjent musi spakować lek i inhalatory, które zostały przepisane do leczenia.

Leczenie

Skrócenie oddechu może wystąpić po ustąpieniu choroby podstawowej. Oznacza to, że duszność wymaga specjalnego traktowania.

Ważne: poprawa zapalenia oskrzeli nie oznacza końca zadyszki.

Oprócz leków przepisywanych przez lekarza specjalista może zalecić stosowanie domowych metod leczenia. Jeśli pacjent nie ma podwyższonej temperatury ciała i jego stan się ustabilizował, można z powodzeniem zastosować leczenie domowe.

Choroby dróg oddechowych są podatne na leczenie środkami ludowymi, jeśli są wykonywane zgodnie z zasadami i z uwzględnieniem przeciwwskazań.

Oto kilka wskazówek, których należy przestrzegać podczas leczenia domowego:

 • stan pacjenta powinien się ustabilizować, a temperatura ciała powinna zostać znormalizowana;
 • wszystkie zabiegi muszą być przepisane przez lekarza;
 • pacjent nie powinien być uczulony na stosowane środki.

W leczeniu duszności medycyna tradycyjna zaleca stosowanie:

 • kwiaty głogu;
 • kruszona melisa;
 • miód;
 • gotowane ziemniaki;
 • czosnek;
 • zawartość łupin orzecha włoskiego.

Ważne: po wystąpieniu duszności może powrócić w dowolnym momencie.

Metody leczenia duszności zależą od przyczyny stanu i stanu pacjenta. Dowiedz się, czy możesz oddychać ziemniakami na zapalenie oskrzeli, pić napary ziołowe lub robić kompresy, lepiej jest z lekarzem.

Leczenie zapalenia oskrzeli powinno być przepisane przez lekarza. Koszt samoleczenia na choroby płuc jest zbyt wysoki - istnieje ryzyko pogorszenia choroby i stanie się ona chorobą przewlekłą.

Terminowe i wysokiej jakości leczenie zapalenia oskrzeli jest w stanie zapobiec sytuacji, w której po zapaleniu oskrzeli trudno jest oddychać. Dbałość o zdrowie pozwala zapobiegać nie tylko rozwojowi duszności, ale także innym poważnym powikłaniom.