loader

Główny

Zapalenie oskrzeli

Zapobieganie SARS u dzieci w domu i przedszkolu

We współczesnym świecie pracujących i stale zajętych rodziców większość dzieci spędza dużo czasu w przedszkolach, a następnie w szkołach.

Wybierając placówkę przedszkolną lub szkolną, nie zapomnij dowiedzieć się, jaka jest polityka dla chorych dzieci.

Postępuj zgodnie ze schematem szczepień zgodnie z harmonogramem szczepień, dowiedz się o szczepionkach, których nie ma w kalendarzu, i bądź świadomy zalecanych szczepień, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania u twojego dziecka i innych dzieci z przedszkola lub szkoły, a także nauczycieli i nauczycieli.

Wspólne choroby przedszkola i szkoły

SARS najczęściej występuje w przedszkolach i szkołach. Nawet jeśli dziecko zostało zaszczepione zgodnie z harmonogramem, może zostać zarażone innymi chorobami zakaźnymi, którym towarzyszy ból gardła, kaszel, wymioty lub biegunka. W rzeczywistości większość dzieci w przedszkolach i szkołach choruje 8-12 razy w roku. Biegunka występuje 1-2 razy w roku, nawet dla najzwyklejszego dziecka.

Jesteś chory? Zostań w domu!

Nie pozwalaj dzieciom z objawami ostrej choroby układu oddechowego (ARI) na uczęszczanie do przedszkola lub szkoły - kaszel, katar lub ból gardła - i gorączka. Dziecko może powrócić do zespołu po normalizacji temperatury w naturalny sposób (nie w wyniku stosowania leków przeciwgorączkowych).

Za każdym razem, gdy chore i zdrowe dzieci bawią się razem, istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji. Dotyczy to zwłaszcza małych dzieci, które zwykle wycierają nosy lub pocierają oczy dłońmi, a następnie biorą zabawki lub dotykają innych dzieci. Te dzieci z kolei również wycierają nosy i pocierają oczy - tak infekcja rozprzestrzenia się w zespole.

Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę, dzieci, opiekunów i nauczycieli należy zaszczepić zgodnie z harmonogramem szczepień, a także przeciwko grypie sezonowej. Co roku szczepiaj się przeciwko grypie sezonowej, jest jedyną i najlepszą obroną. Szczepionka przeciw grypie jest zalecana dla dzieci od 6 miesiąca życia i dorosłych.

Uwaga Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 8 lat mogą potrzebować dwóch dawek w odstępach 1 miesiąca w celu zapewnienia optymalnej ochrony. Zdobądź sezonowe szczepionki przeciw grypie, gdy tylko staną się dostępne.

Pytania do zadawania w przedszkolu lub szkole

 • Jeśli dziecko ma pierwsze objawy ostrych zakażeń układu oddechowego w przedszkolu lub szkole, rodzice zostaną o tym poinformowani w odpowiednim czasie?
 • Jakie działania są podejmowane w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa kichania lub kaszlu innego dziecka, a także osób z biegunką lub wymiotami?

Zmniejszenie ryzyka transmisji

W niektórych przedszkolach lub szkołach rodzice są informowani, gdy tylko dziecko ma pierwsze objawy choroby. W innych instytucjach dziecko może zostać, dopóki nie będzie miało wysokiej temperatury, i wziąć udział w większości zajęć. W każdym razie upewnij się, że ci, którzy są z twoimi dziećmi, mają możliwość skontaktowania się z tobą w każdej chwili, jeśli to konieczne: nie zapomnij podać swojego domu, pracy i numeru telefonu komórkowego.

W wielu przedszkolach i szkołach personel nie może opiekować się chorym dzieckiem, chociaż istnieją przedszkola, na przykład w USA, w których dla takich dzieci przydzielana jest osobna „strefa”, a grypa lub inne ostre infekcje wirusowe układu oddechowego nie rozprzestrzeniają się w całej grupie. W tych przedszkolach nauczyciele są specjalnie przeszkoleni do opieki nad chorymi dziećmi. Istnieje oddzielne „pomieszczenie dla rekonwalescentów”, w którym dziecko może się położyć, jeśli potrzebuje odpoczynku, pozostając pod nadzorem opiekuna. W niektórych społecznościach stworzono specjalne ośrodki opieki nad dziećmi z łagodnymi chorobami, które po prostu trzeba oddzielić od zdrowych dzieci.

Podczas opieki nad dzieckiem w domu

Możesz pomóc zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, zostawiając dziecko w domu, dopóki nie przestanie być zaraźliwe dla innych. Dzieci powinny zostać w domu, jeśli mają:

 • biegunka lub kał z krwią i śluzem;
 • choroba, która powodowała wymioty dwa lub więcej razy w ciągu ostatnich 24 godzin, nie licząc przypadków, w których wiadomo dokładnie, co spowodowało wymioty i że nie jest zaraźliwa;
 • wrzody na błonie śluzowej jamy ustnej, z wyjątkiem przypadków, w których przyczyną ich pojawienia się nie jest choroba zakaźna;
 • liszajec lub ropne zapalenie skóry (zakażenie skóry), jeśli nie upłynęły jeszcze 24 godziny od rozpoczęcia leczenia;
 • świerzb (choroba skóry spowodowana kleszczami) do zakończenia leczenia;
 • obserwuje się objawy cięższej choroby: gorączkę, trudności w oddychaniu, letarg, drażliwość itp.

Nawet jeśli te zalecenia i środki bezpieczeństwa są przestrzegane, prawdopodobnie niektóre infekcje będą się rozprzestrzeniać w przedszkolu lub szkole. W większości tych infekcji dziecko jest zaraźliwe dzień lub dłużej, zanim pojawią się pierwsze objawy. To kolejny powód, dla którego tak ważne jest częste i skuteczne mycie rąk. W końcu nigdy nie wiesz, czy twoje dziecko lub inne dziecko niesie obecnie wirusa lub bakterie.

Na szczęście nie wszystkie choroby są zaraźliwe (na przykład zapalenie ucha nie jest przenoszone na inne dzieci). W takich przypadkach nie ma potrzeby oddzielania chorego dziecka od innych dzieci. Jeśli czuje się na tyle dobrze, że może przebywać w przedszkolu lub szkole, może tam być, pod warunkiem, że wychowawca lub nauczyciel może pomóc mu wziąć niezbędne leki. Czasami pierwsze oznaki choroby mogą pojawić się u twojego dziecka w przedszkolu, a wtedy będziesz musiał zabrać go do domu. Musisz być na to przygotowany lub wiedzieć, z kim się skontaktować i kto może ci pomóc zabrać go do domu.

Środki sanitarne i higieniczne w instytucjach dziecięcych

Aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się choroby, w przedszkolach i szkołach należy przestrzegać zasad higieny. Zwróć uwagę na następujące punkty:

 • Czy w każdym pokoju są umywalki (umywalki): oddzielne do gotowania przez personel i oddzielne do mycia rąk dzieci po zabawie i korzystaniu z toalety? Czy jadalnia jest oddzielona od toalety i stolików do przewijania?
 • Czy toalety i umywalki są czyste i dostępne dla dzieci i personelu? Czy używane są jednorazowe ręczniki papierowe, czy każde dziecko ma osobisty ręcznik?
 • Czy są jakieś zabawki, które dzieci wciągają do ust (tak zwane „gryzonie”, gryzaki do zębów itp.), A następnie inne dzieci mogą się nimi bawić?
 • Czy pokój gier jest sprzątany, zabawki myte co najmniej raz dziennie?
 • Czy mleko matki jest właściwie przechowywane?
 • Czy dzieci, opiekunowie lub nauczyciele myją ręce w ciągu dnia, w tym:
  • natychmiast po wejściu do grupy, gdy przybyli z ulicy;
  • przed i po jedzeniu lub karmieniu dziecka;
  • po przejściu do toalety lub opiece nad dzieckiem, zmianie pieluszek lub pieluch (po zmianie tego należy umyć ręce opiekuna i ręce dziecka);
  • po pomocy dziecku (wytarty nos lub leczona rana);
  • po graniu w piaskownicy;
  • przed i po zabawie w wodzie używanej przez inne dzieci;
  • jeśli opiekun pomaga zabrać lek dziecku, przed i po pomocy należy umyć ręce;
  • po obchodzeniu się z koszami na śmieci lub wyrzucaniu śmieci;
  • po opiece nad zwierzętami.
 • Upewnij się, że twoje dziecko przestrzega zasad higieny osobistej i rozumie znaczenie mycia rąk po skorzystaniu z toalety, przed i po posiłku.

Zapobieganie chorobom u dzieci w ogrodzie

Z czysto medycznego punktu widzenia konieczne jest przekazanie dziecka instytucji przedszkolnej po 3 miesiącach (tak jak miało to miejsce 30 lat temu, kiedy matki prawie natychmiast poszły do ​​pracy) lub po 4,5 roku. W pierwszej opcji mało kto dzisiaj się zgadza. Spróbuję wyjaśnić, dlaczego późniejszy wiek wydaje mi się lepszy.

Co w rzeczywistości jest głównym zagrożeniem? Pogrążając swoje domowe dziecko w agresywnym środowisku wirusowo-mikrobiologicznym, które ponadto jest aktualizowane co 3-4 tygodnie. Aby przeciwdziałać temu środowisku, musisz mieć dobrze funkcjonujący układ odpornościowy, który dojrzewa mniej więcej w określonym terminie.

Oprócz tego (i to jest bardzo ważne), dziecko jest już gotowe do psychologicznej pracy z nim do tego czasu - możesz przekonać go o potrzebie działania, a on sam sięga po rówieśników, szukając komunikacji. Przedszkole raczej byłoby dla niego źródłem pozytywnych emocji, co samo w sobie przyczynia się do walki z infekcją. Dziecko ciągle płacze, w stanie stresu z powodu separacji od rodziców - doskonały łup dla wirusów i zarazków.

Ale czy można coś zrobić, jeśli wcześniej musisz wysłać dziecko do instytucji dla dzieci? Tak myślę. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć nie tyle o hartowaniu, ale także o pewnym, nie szklarnianym stylu życia. Znane doświadczenie rodziny Nikitin. Mam własne przekonujące doświadczenie.

Trójka urodziła się w rodzinie moich przyjaciół. Rodzice byli już starzy, obaj są kandydatami nauk, aktywnie i dużo pracują. Urodzili się dwaj chłopcy i dziewczynka ważący 1300, 1100 i 1050 gramów. Dwa lata później, kiedy dostałem się do tej rodziny żyjącej w zimnym Petersburgu, zobaczyłem następujące zdjęcie (było w listopadzie): trzech dwulatków złośliwych mężczyzn spało w popołudniowej drzemce w śpiworach. Balkon był szeroko otwarty. „Chłopaki, obudźcie się!” - rozkazała matka. Dzieci krzyczały ze śpiworów i biegały boso na otwarty balkon. Po skoku na chwilę dzieci zaczęły się ubierać. Byli pogodni, pogodni, uprzejmi.

Teraz mają 17 lat; są uczniami różnych instytucji, zapalonymi sportowcami. Dziewczyna jest nawet mistrzynią Europy w biegach na orientację. Następnie zapytałem rodziców: „Jak zdecydowałeś?”. „Nie mieliśmy innego wyjścia!” - odpowiedzieli szczerze.

Zrozum mnie poprawnie - nie nakłaniam wszystkich do stosowania takich ekstremalnych metod. Ale elementy tego - długi pobyt dziecka na świeżym powietrzu, czyste i chłodne powietrze w pokojach, bieganie boso po podłodze itp. - powinny jak najszybciej wejść w życie twojego dziecka, zwłaszcza jeśli wcześniej wiesz, że musi iść wcześnie w placówce opieki nad dziećmi.

Innym ważnym szczegółem jest nauczenie dziecka, w miarę możliwości, kontaktu z innymi dziećmi (zapraszanie ich do odwiedzania, komunikowania się na placach zabaw itp.). Dziecko dostaje doświadczenia psychicznego - a jednocześnie jego system odpornościowy jest szkolony.

Wreszcie, istnieją również indukowane lekami możliwości wzmocnienia odporności, oryginalne szczepienia przeciwko wirusom i mikrobom, które najczęściej powodują infekcje wirusowe układu oddechowego - główna plaga dzieci, które poszły do ​​instytucji. Takie leki obejmują, na przykład, rybomunil, IRS-19 i kilka innych.

Główną cechą tych leków jest to, że zawierają RNA drobnoustrojów i wirusów, fragmenty ich błon, powodując powstawanie zarówno natychmiastowej, jak i opóźnionej odporności. W przeciwieństwie do wielu innych immunomodulatorów, leki te są nieszkodliwe, ponieważ w naturalny sposób zwiększają odporność organizmu na wirusy i drobnoustroje.

Istnieją inne małe sztuczki - mycie nosogardzieli dziecka 0,85-1% roztworem chlorku sodu po wyjściu z placówki dla dzieci, rozmazywanie zewnętrznych części przewodów nosowych maścią szczawiową, wzmacniającą organizm.

I jeszcze jedno. Jeśli dziecko jest nadal chore, nie trzymaj go w domu przez 3-4 tygodnie. Wystarczy kilka dni. W końcu w ciągu miesiąca pojawią się inne wirusy i drobnoustroje w zespole dzieci, przed którym twoje dziecko jest bezbronne i możliwa jest nowa runda choroby.

Jeśli jednak choroby układu oddechowego są ciężkie, powikłane zespołem astmatycznym, jeśli choroby przewlekłe pogorszą się, rozważ, czy gra jest warta świeczki.

Mikhail Kukulevich, pediatra

Grupa musi być czysta!

Kiedy pracowałem jako nauczyciel w przedszkolu, miałem najmłodszą grupę - dzieci w wieku od 1,5 do 3 lat. Większość dzieci zachorowała, nie przechodząc przez tydzień w ogrodzie.

Istnieje wiele standardów zapobiegawczych, które zapobiegają występowaniu dzieci. Ale nie wszystkie przedszkola prowadzą taką profilaktykę z powodu braku personelu.

Wyobraź sobie: 20 dzieci - nie wszyscy wiedzą, jak się je jeść, ubierać i rozbierać, niektórzy jeszcze nie proszą o garnuszek - a ja jestem sam od 7 rano do wieczora, a dla opiekuna i pielęgniarki. Nie masz czasu, aby ponownie umyć zabawki lub podłogi w grupie.

Kiedy zdałem sobie sprawę, że to moja wina, że ​​dzieci mogą zachorować, zebrałem spotkanie rodziców i wyjaśniłem im sytuację. A moi rodzice zaczęli mi pomagać! Wieczorem rozdałem gumowe i plastikowe zabawki, a rano wrócili do mnie do prania. Rozdawałem lalki rodzicom starszych dzieci - sprzątały je, myły, prały. Dwa razy w miesiącu przeprowadzaliśmy z rodzicami ogólne sprzątanie w grupie: myliśmy podłogi, ściany, meble dziecięce, płytki, szafki, wysokie krzesełka, parapety. Jedna z matek zaproponowała, że ​​zbierze pieniądze i kupi przenośne urządzenie kwarcowe dla grupy. I udało mi się kwarcować grupę. Nie uwierzysz, ale dzieci prawie przestały boleć!

upewnij się, że ogród jest higieniczny;

umyć ubrania dziecka, w którym częściej chodzi do przedszkola;

zaoferować opiekę opiekunowi.

Julia Kalinina, Moskwa

Grypa nie przeszła

Doświadczenie przedszkola

Czy przedszkole jest prawdziwe, gdzie dzieci nie chorują? Tak, jest taki ogród. Otwarto ją u podstawy ośrodka edukacyjnego w Nowej Wiosce Olimpijskiej. To wspaniałe miasto, przestronne i jasne, z pokojami do gier i własnym basenem. ale grypa jest, jak wiesz, wszystkożerna. A jednak nie przeszedł - ani jesienią, ani zimą, ani płaczem wiosny.

Dlaczego Przedszkole opracowało cały system leczenia i hartowania, który jest specjalnie „dostosowywany” dla każdego dziecka. Rozmowa z matką zaczyna się od historii - jak ona urodziła, jak urodziła, co jest ważniejsze niż pierwsze lata życia dziecka. Wypełniona jest karta diagnostyczna, w której uwzględnia się portret rodzinny, poziom rozwoju fizycznego i psychicznego, grupę zdrowia i indywidualne cechy dziecka. Dziennik zdrowia jest wypełniony, określana jest przynależność do pewnego rodzaju hartowania.

Podczas gdy dzieci chodzą po ulicy, pokój jest emitowany metodą. Kiedy dzieci śpią, górna pawęż jest otwarta w salach gier (zapewnia to równomierny przepływ świeżego powietrza z odległych miejsc). Okresowo powietrze w pomieszczeniach jest poddawane działaniu bakteriobójczych lamp. Kiedy się obudzisz, dzieciom zaproponuje się chodzenie po mokrej ścieżce frotte, a potem na suchą. Wet - długi ręcznik frotte nasączony słoną wodą.

Następnie starsze dzieci opłukują gardła zimną wodą, a młodsze wywar z ziół w temperaturze pokojowej lub dzieci myją nos, wciągając i wydmuchując chłodną wodę. Istnieją również dywaniki do masażu stóp. I ktoś wyznaczył ćwiczenia oddechowe, indywidualną akupresurę lub chodzenie po kłodzie (zapobieganie płaskostopiem). Okazuje się, że podczas gdy niektóre dzieci bawią się w basenie, inne (które nie mogą pływać ze względów zdrowotnych) nie nudzą się podczas ćwiczeń terapeutycznych. Jest to dokładnie obserwowane przez główną pielęgniarkę Valentinę G. Lebedeva.

Na basenie należy mówić osobno. Zawsze jest tam utrzymywana nie tylko wymagana temperatura wody, ale także odpowiednia temperatura powietrza jest o 2 stopnie wyższa. Tak powinno być zgodnie ze standardami medycznymi.

I to nie wszystko. Przez cały rok na parapetach dzieci uprawiają zielenie na stole, głównie zieloną cebulę. Czosnek jest również dodawany do żywności. Wieczorem każde dziecko dostaje groszek - askorbinowy. Wkrótce otworzy bar z sokami, gdzie dzieci przyjdą pić koktajl terapeutyczny.

Tatyana Aleksandrovna Kotova, zastępca dyrektora Centrum Edukacji Przedszkolnej, zauważa:
- Wszyscy jesteśmy matkami, a atmosfera w przedszkolu powinna być domowa. Aby dziecko nie czekało na przybycie rodziców, ale z entuzjazmem żyło i pracowało, a jego dusza była spokojna. Wtedy żadna grypa nie przejdzie.

Przedszkole

Kiedy matki, które po raz pierwszy chodzą do przedszkola, cierpią z powodu przeziębienia i chorób, które są teraz bliskie, jestem zaskoczona. W naszej rodzinie instytucja przedszkolna (i szkolna) nigdy nie była związana z gorączką, mokrym nosem i gardłem ochrypłym od krzyku. Jak to zrobiliśmy?

Najważniejsze jest znalezienie takiego przedszkola, w którym dziecko będzie szczęśliwe i interesujące. To nie jest tak trudne, jak się wydaje. W ogrodzie najbliższym domu może nie być projektantów mebli Lego i mebli skórzanych, ale dyrektor muzyczny to tylko złoto. Brak basenu i dodatkowego angielskiego? Nie ma znaczenia, na początku wszystko „dodatkowe” tylko zapobiega adaptacji do nowych warunków życia: wcale nie jest to tylko 6-10 godzin dziennie, aby być na „obcym” terytorium!

Twoim pierwszym priorytetem jest uczynienie tego terytorium własnym. Nie ma nikogo lepszego niż czuły nauczyciel zrozumienia Nadieżda Dmitriewna, która pomoże rozebrać się i czcić opowieść, wycierając nieuniknione poranne łzy.

Szukaj takiego ogrodu, w którym będziesz naprawdę szczęśliwy, co oznacza, że ​​pomogą Twojemu dziecku poczuć się komfortowo, biorąc pod uwagę jego małe „dzwonki i gwizdki”. Mój najstarszy syn poszedł na spotkanie - w pierwszym tygodniu poszedł boso, jak w domu. Wkrótce sam Alyosha uświadomił sobie, że wygodniej jest chodzić boso w domu, aw ogrodzie lepiej mieć zdejmowane buty. Twoje dziecko może mieć inny „niuans”: ulubioną zabawkę w kieszeni, niezastąpiony cukierek w policzku, książkę w łóżku

Złe byłoby również poznanie pozycji „dobrego samopoczucia” przedszkola. Ile razy dziennie chodzą dzieci? Jak często wykonujesz ćwiczenia fizyczne i zawody? Kto (i ile razy) emituje pokój w grupie w ciągu dnia? Jaki rodzaj odzieży jest preferowany (w większości placówek dziecięcych topi się bardzo dobrze, a ponadto do maja!)? Zadaj te pytania, kiedy przyjdziesz, aby zalogować się do ogrodu.

Przejdź do „inteligencji” w grupie: czy istnieje kompleks sportowy? Na siłowni: być może będziesz mile zaskoczony widokiem „suchego” basenu (i byłoby dobrze, gdyby był mokry, prawdziwy!), Koszykówek dla dzieci i innego ciekawego sprzętu sportowego. W niektórych przedszkolach grupy „zdrowego stylu życia” są otwarte. Miło byłoby w to wejść.

Podsumowując, ujawnię ci mały sekret podzielony przez moją drogą Nadieżdę Dmitrievnę (mój drugi chłopiec, z powodu zbiegu okoliczności i niektórych moich wysiłków, dostał się do grupy za tego samego, naszego ukochanego nauczyciela)! ogród też nie zaszkodzi.

A jakie małe dzieci chorują? Tak, tylko te, które rodzice twardnieją i leczą. Ci, których rodzice zachęcają do wszelkiego rodzaju zajęć sportowych na świeżym powietrzu iw domu - od urodzenia. Nawiasem mówiąc, jestem pewien, że pierwsza „procedura odnowy biologicznej” niemowlęcia karmi piersią. Drugi to wczesne pływanie i „fajny” styl życia: w domu nie ma w domu „trzech koszul”, wszystkie ubrania wierzchnie wybierane są dopiero po spojrzeniu na wskaźniki termometru ulicznego (minus 10 i plus 5 stopni wymagają zupełnie innych kapeluszy, uwierzcie mi!). W przyszłości - natrysk zimnej wody, sauna, chodzenie boso i w szortach, zwiedzanie basenu dla dzieci, letnie wakacje w kraju, wycieczki nad morze.

Kiedy dziecko ma rok, nie możesz obejść się bez kompleksu sportowego z liną, kratami i słupkami. Potrzebny jest również rower, sanki, narty, skutery, deskorolki, łyżwy. Nie mówię o piłkach, skakaniu, dziecięcej warstwie tenisowej itp. Niestety, nie zadziała, jeśli sam nie będziesz w niej uczestniczyć. Aby dziecko nie chorowało w przedszkolu, musi mieć aktywnych, energicznych rodziców, którzy nie szczędzą czasu i pieniędzy (niestety!) Dla własnego zdrowia i zdrowia swoich dzieci.

I jeszcze jedna myśl - wywrotowa z punktu widzenia lekarzy, ale „działała” w moim przypadku. Jestem pewien, że odrzucenie szczepień profilaktycznych w pierwszych 2-2,5 roku życia znacząco wpływa na odporność dziecka na lepsze. Moi chłopcy zostali zaszczepieni „przed przedszkolem”, pełny kurs trwa około 6-8 miesięcy. Ponadto w przedszkolu mam ścisłą umowę z pielęgniarką (na piśmie) o obowiązkowym ostrzeżeniu mnie, matki, o kolejnym szczepieniu według wieku. Dla tych, którzy nie wiedzą, informuję: konieczne jest przygotowanie się do szczepienia dziecka, a po szczepieniu należy koniecznie dowiedzieć się o jego „skuteczności”. Sumienni lekarze powiedzą ci o tym.

Choroby w przedszkolu. Jak uratować dziecko?

W przedszkolu dziecko zdobywa wiele przydatnych umiejętności: uczenie się komunikowania z ludźmi, właściwego zachowania w zespole, przyzwyczajania się do spędzania dnia bez rodziców.

Musi się przystosować nie tylko psychicznie, ale także fizjologicznie. Przecież prawie wszystkie dzieci, przychodzące do przedszkola, zaczynają chorować - ktoś częściej, ktoś rzadziej. Ktoś jest łatwiejszy do przenoszenia choroby, a ktoś trudniejszy.

Bez wątpienia konieczne jest przejście przez ten etap, ponieważ jeśli „zdmuchniesz motywy” od dziecka w wieku przedszkolnym,
w szkole łamie wszystkie zapisy dotyczące przepustek z powodu choroby.

Ale jak sprawić, aby pobyt dziecka był jak najbardziej bezpieczny i uniknąć najczęstszych chorób w przedszkolu?

Okres adaptacji

W rozwoju układu odpornościowego występują tak zwane punkty zwrotne: rok, trzy lata i siedem lat.
Są to okresy kryzysów immunologicznych, w których dziecko jest najbardziej narażone pod względem podatności.
na infekcje i wirusy. Dlatego, w zależności od wieku, kiedy oddajesz swoje dziecko zespołowi, należy wziąć to pod uwagę.

Rodzice muszą zrozumieć, że nawet w najwspanialszym przedszkolu dziecko nadal będzie chorowało częściej w domu niż w domu. Wyjaśnienie pojęcia „pierwszy raz” jest trudne - może trzy lub cztery miesiące, a może rok.

Pożądane jest, aby matka wysyłająca dziecko do przedszkola nie spieszyła się z pracą. Bardzo ważne jest, aby najmniejsza niedyspozycja mogła zostawić dziecko w domu. Nie czekaj na progresję choroby i narażaj innych na ryzyko infekcji.

W każdym zespole dziecięcym występuje tak zwana infekcja zbiorowa. I to
wirusowe środowisko mikrobiologiczne jest aktualizowane co trzy do czterech tygodni. Oprzyj się, może to dobry układ odpornościowy.

Ale kiedy wysyłasz swoje dziecko do przedszkola, musisz nie tylko wykonywać pewne procedury w celu zwiększenia odporności, ale także przestrzegać specjalnych zasad.

Aby dziecko mniej chorowało w przedszkolu:

 1. Przygotuj go do „zanurzenia” w środowisku dziecięcym z wyprzedzeniem;
 2. Nie przyzwyczajaj dziecka do stylu życia „szklarni”;
 3. Nie ograniczaj kontaktu z dziećmi - jest to szkolenie w zakresie odporności;
 4. Zachęcaj do aktywności sportowych na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach;
 5. Każdego ranka ćwicz z dzieckiem lub ćwicz ćwiczenia oddechowe.

Szkolenie do schematu przedszkolnego jest jednym z najważniejszych momentów w przygotowaniu dziecka. Ten proces pomoże wygładzić okres adaptacji i uratować dziecko przed stresem. I sytuacje stresujące - bezpośredni sposób na zmniejszenie odporności.

Dopóki dziecko nie poszło do przedszkola, jedzenie, sen i spacery powinny być organizowane w domu w tym samym czasie, co w ogrodzie.

Jakie są dzieci w wieku przedszkolnym?

Najbardziej niewinną rzeczą, jaką dziecko z przedszkola może „przynieść”, jest ospa wietrzna. Nieszkodliwe - w tym sensie, że u dorosłego zakażenie jest bardziej niebezpieczne i postępuje w dość ciężkich postaciach. Dlatego uważa się, że lepiej jest odzyskać w dzieciństwie.

Reszta infekcji jest dość niebezpieczna dla ciała dziecka. Należą do nich koklusz, różyczka, świnka, odra, szkarłatna szkarłat, błonica, polio i gruźlica.

Często występuje w biegunce zespołu dzieci. Jest to spowodowane „lekkimi” zakażeniami jelitowymi - KINE (zatrucie pokarmowe, kryptosporydy, rotawirusy).

Czerwonka, salmonelloza i zapalenie wątroby (A, E) - zjawisko rzadsze.

Czynniki wywołujące infekcje jelitowe i zapalenie wątroby Wirus w przedszkolach jest przenoszony drogą kałowo-doustną, czasami z zanieczyszczoną żywnością lub wodą. Infekcje jelitowe i wirusowe zapalenie wątroby typu A występują częściej tam, gdzie
Małe dzieci nie rozwijają umiejętności w zakresie toalety i nie naruszają zasad higieny.

Przeważnie w przedszkolach występują infekcje sezonowe - ostre infekcje dróg oddechowych i ARVI (grypa, paragrypa, rinowirusy, parakoklus, reowirusy, adenowirusy, wirusy syncytium nabłonka oddechowego). Damy im dzisiaj szczególną uwagę.

ARVI to grupa ostrych zakażeń wirusowych dotykających różne części dróg oddechowych.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ostrych infekcji wirusowych w przedszkolu, potrzebne są różne działania:

 1. Szczepienia dzieci;
 2. Przestrzeganie reżimu ze spacerami na świeżym powietrzu;
 3. Organizacja reżimu picia;
 4. Częste wietrzenie pomieszczeń pod nieobecność dzieci;
 5. Regularne czyszczenie na mokro;
 6. Obowiązkowe poranne badanie i identyfikacja chorego;
 7. Zgodność ze sposobem dezynfekcji zabawek, naczyń i powierzchni.

Choroby w przedszkolu. Co zależy od rodziców?

Dziecko, które „zjada” jedzenie w domu, które nie jest objęte menu przedszkolnym, będzie bardziej odporne na infekcje, ponieważ zrównoważona dieta wzmocni jego odporność.

Wraz z pokarmami białkowymi (mięso, ryby, jaja), świeże warzywa, bogate w witaminy, muszą być obecne w diecie. Zwłaszcza zimą, w okresie agresywnych wirusów.

Zieloną cebulę można uprawiać nawet na parapecie i zwiększać aktywność dzieci. Następnie w jadalni po prostu nie mogą tego odmówić.

Tradycyjne metody leczenia przydadzą się rodzicom zarówno w celu zapobiegania chorobie dziecka, jak i już w jego trakcie. Witamina C będzie głównym pomocnikiem na każdym etapie, możesz ją dać swojemu dziecku w postaci owoców cytrusowych, herbaty z cytryną, wywaru z owoców dzikiej róży, kompotu z czarnej porzeczki lub w formie prostej ascorbinki.

Nie mniej przydatne będą kompoty z owoców i jagód oraz napoje owocowe. Na pierwszy znak przeziębienia (kaszel, zaczerwienienie gardła), przygotuj mieszaninę wywarów z rumianku i eukaliptusa do płukania gardła, aby infekcja nie dostała się do oskrzeli lub płuc.

Jeśli dzieci w przedszkolu kichają bez wyjątku, spłucz nos dziecka roztworem soli fizjologicznej (0,5 łyżeczki soli morskiej na szklankę wody) cztery razy dziennie, po czym możesz upuścić krople zawierające interferon.

Traktuj swoje dziecko agresywnie, nie pozwól postępowi choroby. Pamiętaj, aby doprowadzić zabieg do końca, nie wysyłaj dziecka do przedszkola, jeśli czujesz, że jeszcze nie odzyskał siły.

Wypij pełny kurs leków na receptę. Nie pozwoli to na adaptację bakterii i wirusów.
do stosowanych metod leczenia i adaptacji do przyjmowanych leków. Takie podejście do leczenia zmniejszy ryzyko ponownego zakażenia.

Kiedy dziecko wyzdrowieje, wróć do normalnego życia. Wzmocnij swoje ciało sportem, witaminami, zdrową żywnością i długimi spacerami.

I pamiętajcie, zdrowe dzieci zazwyczaj dorastają w rodzinach energicznych, aktywnych rodziców. Bądź przykładem dla swojego dziecka i od najmłodszych lat ucz go zdrowego stylu życia.

Kiedy dziecko ma trzy lata, w twoim domu powinien pojawić się kompleks sportowy z liną i szwedzką ścianą. W przyszłości należy dodać skuter, wrotki, rowery, sanki, narty, deskorolkę, łyżwy. Nie zapomnij o wizycie w basenie dla dzieci, wakacjach w kraju i wycieczkach nad morze.

Bądź zdrowy i zapisz się na nasz blog, aby uzyskać nowe interesujące artykuły na temat dobrego samopoczucia dzieci.

Choroby przedszkola. Przyczyny, leczenie, zapobieganie...

Autor - Nadezhda Kuzmina

Wiele dzieci, które pierwszy raz spotkały przedszkole, natychmiast zachorują. Dosłownie po kilku dniach znów mają gorączkę, kaszel i katar. Mama bierze kolejny urlop chorobowy. Dlaczego dziecko jest tak chore w przedszkolu?

Oczywiście, że jest - adaptacja do przedszkola. Dzieci pochodzą ze środowiska domowego, w którym częstość występowania różnych zakażeń i wirusów jest zminimalizowana w agresywnym środowisku zarazków powodujących choroby. Dodaje to również problemy psychologiczne - rozstanie z bliskimi, nowy zespół. Rezygnacja z immunitetu, a następnie zaczynają się różnego rodzaju ARVI i ARI.

Nawiasem mówiąc, ARVI i ARD są najczęstszymi chorobami przedszkolnymi. Objawia się gorączką (czasem do dużej liczby), kaszlem, katarem. Chore dziecko należy pozostawić w domu. Z reguły w leczeniu zakażeń wirusowych przepisywane są leki immunomodulujące - homeopatyczne lub oparte na interferonie: Aflubin, Anaferon, Grippferon, Otstsilokkotsinum. Krople do nosa - Nazivin, Pinosol, roztwory soli - Aqua-Maris, Salin. Pamiętaj jednak, że kropli w nosie nie można stosować bez przerwy dłużej niż 4 dni, pod koniec tego okresu należy je zastąpić innymi.

Leki na bazie składników ziołowych - korzeń lukrecji, Prospan, Stodal - pomagają w leczeniu kaszlu. W każdym przypadku konieczna jest konsultacja lekarska, ponieważ wszelkie ostre infekcje wirusowe układu oddechowego lub ostre infekcje dróg oddechowych są niebezpiecznymi powikłaniami. Przy niewłaściwym leczeniu każdy narząd może ulec zapaleniu. Uszy - zapalenie ucha, gardło - zapalenie gardła, błony śluzowe nosa - nieżyt nosa itp. Wtedy będą potrzebne bardziej poważne leki, a czasem antybiotyki. Jeśli diagnoza pediatry jest jednoznaczna - przeziębienie, nie należy długo trzymać dziecka w domu. W pełni wystarczające 5 dni. Jeśli „rehabilitacja” zostanie opóźniona o 3-4 tygodnie, dziecko przychodzące do przedszkola znów zachoruje. Ponieważ w tym czasie w grupie rozwiną się całkowicie inne infekcje, mutują, a odporność nabyta podczas ich pobytu w domu będzie bezsilna wobec ataku zupełnie różnych infekcji. (Od redaktorów: ale mimo to lekarze immunologii donoszą, że rehabilitacja osoby zajęłaby miesiąc, aby przywrócić odporność. Jeśli ten czas nie przetrwa, możesz łatwo zachorować ponownie, co faktycznie ma miejsce w przedszkolach).

Inna grupa chorób przedszkolnych - ospa wietrzna, odra, różyczka, świnka itp. W ramach krajowego programu szczepień od trzech ostatnich chorób od najmłodszych lat szczepienia są wydawane poliklinikom. Pomaga to nie tylko zmniejszyć częstość występowania, ale także zminimalizować konsekwencje, gdy dziecko zachoruje. Chociaż w tej grupie nie ma szczepionki tylko na jedną chorobę, jest to ospa wietrzna. Okres inkubacji ospy wietrznej wynosi 21 dni. W tym okresie pojawiły się pierwsze oznaki choroby - wysypki skórne, gorączka. Jednym z zabiegów jest paracetamol pod względem temperatury i rozmazywanie zieloną farbą wysypek. Z reguły po 3 tygodniach dziecko może iść do przedszkola.

Choroby przewodu pokarmowego w przedszkolu. W tej grupie można wyróżnić dwie kategorie - niespecyficzne zapalenie okrężnicy i infekcje jelitowe. Jeśli te pierwsze nie stanowią poważnego zagrożenia i zazwyczaj charakteryzują się niewielkimi nudnościami, mogą wystąpić wymioty lub biegunka. Powstają z powodu nadmiernego obciążenia wątroby i pęcherzyka żółciowego lub po prostu - przejadania się. Jaja, smażone potrawy i podobne potrawy, z którymi czasami nie radzi sobie wątroba dziecka, mogą powodować niewyjaśnione wymioty lub biegunkę. W leczeniu stosuje się enzymy (Mezim, pankreatynę) i bakterie jelitowe (Lactobacterin, Bifidumbacterin, Linex, Yogulact). Z kolei infekcje jelitowe (salmonelloza, botulizm itp.) Są bardzo niebezpieczne i wymagają leczenia w specjalistycznym (zakaźnym) szpitalu pod ścisłym nadzorem lekarza.

Możesz uniknąć większości z tych chorób. Po pierwsze, dokonanie niezbędnych szczepień w określonych ramach czasowych. Po drugie, hartowanie dziecka od najmłodszych lat. Nie uprawiaj go jako rośliny szklarniowej. Aktywny styl życia, kontakty towarzyskie z rówieśnikami, odzież na pogodę, zdrowa higiena i niekończące się mycie rąk, zabawek z lub bez - będą Ci dobrze służyć. Ciało dziecka będzie odporne na większość infekcji, a jeśli coś „złapie”, przetrwa bez konsekwencji.

Po trzecie, przyjmuj kompleksy witaminowe i leki wzmacniające odporność w sezonie epidemicznym, najlepiej pochodzenia roślinnego. Doskonale nadaje się do wywaru z dzikiej róży, nalewki z echinacei i eleutherococcus, koktajle tlenowe.

Jeśli dziecko jest nadal chore, oto kilka objawów, które wymagają natychmiastowego lekarza lub karetki:
- temperatura powyżej 39 stopni,
- w wymiocinach lub kale krew lub krwawe smugi,
- dziecko „staje się niebieskie”, dusząc się,
- dziecko zemdlało lub wystąpiły drgawki.

Dlaczego dzieci w przedszkolu są chore? 9 sposobów zapobiegania SARS

Zapobieganie i leczenie ARVI: leki przeciwwirusowe nie pomagają

Rok szkolny właśnie się rozpoczął, a wrzesień jest dość ciepły, ale wiele klas szkolnych i grup w przedszkolach już tęskni za dziećmi - ORVI. Powód - wymiana wirusów wśród członków zespołu dzieci. Pediatra Anna Levadnaya opowiada, które dzieci w przedszkolu i szkole ARVI są zagrożone, a także sugeruje sposoby zapobiegania ARVI. Nawiasem mówiąc, maść oksolinowa nie ma do nich zastosowania.

Prawie wszystkie matki stają przed faktem, że dziecko, ledwo zaczynające chodzić do przedszkola, natychmiast podnosi ARVI. Dziecko uczęszczające do przedszkola może chorować do 10–11 razy w roku. Są ku temu dwa powody:

 • ma większy kontakt z innymi dziećmi (źródła nowych wirusów);
 • przez długi czas przebywa w suchym, niewentylowanym pomieszczeniu, w którym gromadzą się wirusy, a także nie ubiera się właściwie.

Z reguły dzieci, które nie chodzą do przedszkola, rzadziej chorują. Oczywiście, jeśli matka zabiera dziecko na zajęcia rozwojowe, do sklepu, kawiarni lub centrum dla dzieci, dziecko również staje przed nowymi wirusami. Jednak czas kontaktu z nimi jest mniejszy i łatwiej jest matce kontrolować warunki, w których dziecko jest.

Ale co z tymi, którzy chodzą do przedszkola i szkoły? Najważniejsze, że powinieneś pamiętać:

 • przyczyną ARVI są wirusy, a nie bakterie;
 • wirusy rozprzestrzeniają się bardzo łatwo, głównie przez powietrze z cząstkami plwociny podczas oddychania, mówienia, kaszlu lub kichania;
 • wirus przedostaje się do ciała przez błonę śluzową nosa lub ust.

Na tej podstawie możesz chronić swoje dziecko przed infekcją wirusową na kilka sposobów.

Zapobieganie przeziębieniom u dzieci. Sposoby ochrony przed wirusami

Codzienne spacery bez względu na pogodę: ryzyko ekspozycji na wirusa jest zmniejszone na świeżym powietrzu.

Regularne wietrzenie. W szczególności podczas spacerów i w szkole - podczas całej zmiany: wirusy, które dostały się do środka, należy usunąć i zastąpić czystym świeżym powietrzem.

Codzienne czyszczenie na mokro pomaga usunąć krople plwociny osadzone na różnych powierzchniach.

Ręczniki jednorazowe pomagają zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

W grupie tej klasy nie powinny być „odpylaczami”, a miejsca, w których plwocina się osiadłaby i gdzie roztocza się rozmnażały.

Jeśli w przedszkolu lub szkole jest klimatyzacja, domagaj się, aby działała zgodnie ze wszystkimi zasadami.

Ogranicz kontakt dziecka z chorymi dziećmi poza placówkami edukacyjnymi oraz w innych miejscach publicznych (w okresie jesienno-zimowym wskazane jest, aby nie chodzić do zatłoczonych miejsc, jeśli boisz się ARVI).

Jak usunąć wirusa z nosa i ust?

Umyj ręce po grach, toaletach, spacerach i przed posiłkami.

Sprawdź, czy w bateriach znajdują się regulatory temperatury w grupach i stopniach. Optymalna temperatura powietrza w pomieszczeniu wynosi 18–20 stopni, optymalna wilgotność wynosi 50–70%.

Możesz kupić nawilżacz w grupie lub klasie: w gorącym pomieszczeniu wilgotność powietrza i, w konsekwencji, błony śluzowe są zmniejszone, miejscowa odporność spada, a wirus dostaje się do ciała.

Aby błona śluzowa nosa i ust mogła zostać zwilżona, a płuca łatwo pozbyć się plwociny wirusami, dziecko musi pić wystarczającą ilość płynów. W tym celu zawsze powinna być dostępna woda pitna, w tym w przedszkolu lub szkole. Na przykład w klasie na oddzielnym stole może być lodówka z plastikowymi kubkami. Umieść dziecko w plecaku z butelką wody itp.

Jeśli wymienione wymagania nie mogą zostać spełnione, można nawilżyć błonę śluzową, spłukując nos solą fizjologiczną.

Jak ubrać dziecko

 • Naucz swoje dziecko, czy jest gorące czy zimne, zgłoś to dorosłym i niezależnie oszacuj, ile ubrań potrzebuje. Zaufaj zimnemu uczuciu swojego dziecka.
 • Nie noś dziecka zbyt ciepłego, zbierając je w ogrodzie.
 • Naucz swoje dziecko ubierać się.
 • Poproś nauczyciela, aby nie wkładał dzieciom rzeczy, które sprawiają, że jest gorący.
 • Ubranie powinno być łatwe do zdejmowania i nie powinno zakłócać ruchu dziecka
 • Aby dziecko nie pociło się podczas aktywnych gier, odzież powinna być bawełniana, a nie syntetyczna.
 • Gdy nadchodzi zimna pogoda, zaleca się stosowanie bielizny termicznej, aby uniknąć przegrzania.

Jak poprawić odporność

Razem ze swoim dzieckiem prowadzić zdrowy tryb życia, dużo się poruszać i aktywnie, uspokajać dziecko. Pozwól mu w lecie chodzić jak najwięcej nago i boso.

Na początku roku szkolnego zapewnij dziecku regularne spacery i aktywność fizyczną oraz nie obciążaj go ćwiczeniami, aby nie miał czasu na wychowanie fizyczne i darmowe gry.

Jeśli dziecko jest zdrowe, nie spiesz się, aby natychmiast zamknąć otwarte okno. Nie ciągnij za kapelusz lub skarpety wbrew swojej woli.

Poproś, aby dziecko w przedszkolu nie było zmuszone do jedzenia. Naucz go zdrowej diety, a jeśli z jakiegoś powodu nie możesz uwzględnić wystarczającej ilości owoców i warzyw w swojej diecie, podaj dziecku kompleksy witaminowe.

Często chore dzieci wykazują szczepienia, głównie przeciwko pneumokokom i zakażeniom hemofilicznym, grypie i meningokokom.

Nie próbuj pozbyć się wszystkich otaczających drobnoustrojów (nadal się nie uda), ale nie zaniedbuj dezynfekcji w rozsądnych granicach. Spróbuj znaleźć środek.

Jeśli mimo wszystkich podjętych środków dziecko nadal jest chore, zawsze proponuj mu napój, który rozrzedzi plwocinę i nawilży błony śluzowe. Chore dziecko nie powinno leżeć w łóżku: jeśli nie ma temperatury, może poruszać się dość aktywnie, wykonywać ćwiczenia oddechowe i kąpać się, co przyczynia się do usunięcia plwociny z płuc.

Ale tablet w rękach dziecka, włączył telewizor, brak pływania i aktywnych ruchów pogarsza wydalanie plwociny z płuc i predysponuje do długiego przebiegu choroby. W związku z tym Twoje dziecko może zostać zaliczone do kategorii FIC - często chorych dzieci.

Zapobieganie przeziębieniom w przedszkolach

Wskazówka:

Nikt mnie nie kocha.

Jeśli twój nastolatek mówi: „Nikt mnie nie kocha”, nie powinieneś pocieszyć go słowami „Kochamy cię i tato” lub „Znajdziecie nowych przyjaciół dla siebie”. Dziecko zdecyduje, że poważnie nie traktujesz jego problemów. Spróbuj dowiedzieć się, czy pokłócił się ze swoim najlepszym przyjacielem lub czy czuje się jak „czarna owca” w klasie i pomóż z konkretną radą.

Pełne zapobieganie SARS i grypie u dziecka jest niemożliwe bez udziału rodziców. Jednak każde przedszkole w naszym kraju jest zobowiązane do podjęcia szeregu środków zapobiegawczych, chroniących młodych gości przed przeziębieniami. Sprawdźmy, na czym polega ten program.

Czystość i higiena

Opiekunowie powinni monitorować, jak często dzieci myją ręce mydłem i przesyłają je do tej procedury po ulicy i przed jedzeniem. Pożądane jest również, aby nauczyciele przypominali dzieciom, że muszą pozbyć się nawyku dotykania twarzy rękami i wkładania palców do ust, ale to zadanie w większości leży po stronie rodziców.

Pokoje w przedszkolu powinny być emitowane co najmniej trzy razy dziennie.

Aktywność fizyczna i twardnienie

Codziennie odbywają się ćwiczenia fizyczne. Ale pełne lekcje - tylko dwa razy w tygodniu. Reszta czasu to poranne ćwiczenia i mała rozgrzewka w ciągu dnia. Oczywiście nie wystarcza to do aktywnego stylu życia, więc dodatkowa wizyta w sekcji sportowej jest zawsze mile widziana.

Codzienne spacery - główna miara temperowania dla oddziałów przedszkolnych.

Zwiększ obronę organizmu w okresie jesienno-zimowym

Niezbędna profilaktyka to właściwa organizacja diety. Menu przedszkola powinno zawierać wymaganą ilość witamin C i A kosztem produktów takich jak owoce cytrusowe, kapusta, dzika róża, marchew, słodka papryka i wszelkie warzywa. Gorące dania przygotowywane są przy użyciu soli jodowanej.

Menu przedszkola musi być wzbogacone w witaminy A i C.

Ograniczenie kontaktu z chorymi dziećmi

Anaferon dla dzieci - lek na przeziębienia i grypę.

Anaferon dla dzieci pomaga w zwalczaniu infekcji w połączeniu:

 • aktywuje obronę immunologiczną
 • blokuje reprodukcję wirusów

Ważne jest, aby oba działania miały na celu szybką pomoc choremu dziecku, a każde z nich poprawia wynik drugiego.

Zapobieganie przeziębieniom u dzieci w przedszkolnych lekach ludowych

Przeziębienia są na pierwszym miejscu wśród wszystkich chorób dzieci. Odporność niemowląt nie działa jeszcze w pełni, dlatego przy spadku temperatury, hipotermii i innych sytuacjach szybko przeziębiają się i chorują. Leczenie choroby może zająć dużo czasu i wysiłku, podczas gdy dziecko często dość szybko zachoruje. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo przeziębienia u dzieci, należy przeprowadzić profilaktykę, która pomoże wzmocnić układ odpornościowy i zwiększyć odporność organizmu na drobnoustroje chorobotwórcze.

Zakażenie przeziębieniem u dzieci

Zauważa się, że dzieci uczęszczające do przedszkoli częściej cierpią na przeziębienie niż dzieci wychowywane w domu. Jednak zanim pójdą do szkoły, sytuacja zmienia się radykalnie. Te dzieci, które poszły do ​​przedszkola, zaczynają boleć mniej, to z powodu rozwoju odporności. Podczas choroby „nauczył się” walczyć z różnymi chorobotwórczymi bakteriami i wirusami. Małe dzieci nie mają takiej ochrony, a każdy nowy rodzaj mikroorganizmu powoduje u nich reakcję, to znaczy chorobę.

Zakażenie przeziębieniem u dzieci może wystąpić o każdej porze roku, ale duża część zachorowań występuje w miesiącach jesiennych i zimowych. Jest to spowodowane zmianami temperatury, ekspozycją na zimne powietrze powietrza dziecka, błotem. Mikroorganizmy powodujące przeziębienie są przenoszone przez kropelki unoszące się w powietrzu lub przez kontakt. Największą zakaźność obserwuje się w pierwszych dniach choroby.

Ścieżka powietrzna

Wirusy opuszczają ludzkie ciało wraz ze śliną podczas kichania, kaszlu lub oddychania. Najmniejsze kropelki śliny wiszą przez jakiś czas w powietrzu i mogą, wraz z wdychanym powietrzem, dostać się do ciała dziecka, infekując je. Koronawirusy i wirusy grypy mogą być przenoszone przez kropelki. Przeziębienie rozprzestrzenia się w ten sposób rzadziej.

Kontakt

Ludzie, którzy są chorzy lub po prostu zarażeni przez zimno, często noszą na rękach patogeny. Infekcja w tym przypadku może nastąpić po kontakcie, na przykład podczas uścisku dłoni. Jeśli osoba z chorobą nieżytową dotknie ręki dziecka, które następnie dotyka jego oczu lub zaczyna jeść bez mycia rąk, może wystąpić infekcja. Niektóre rodzaje mikroorganizmów mogą przenosić się przez przedmioty: zabawki, stoły, klamki i wiele innych.

Podstawy profilaktyki zimna u dzieci

Głównymi działaniami zapobiegawczymi przeciwko przeziębieniu u dzieci są:

 1. Mycie rąk. Musi być produkowany ostrożnie przy użyciu mydła i ciepłej wody. W zimne dni częściej myj ręce. Powinieneś również umyć ręce przed jedzeniem, po powrocie ze spaceru lub z placówek dla dzieci.
 2. Mokre chusteczki. Nie zawsze możliwe jest dokładne umycie rąk dziecka, w takich przypadkach można skorzystać z wilgotnych chusteczek na bazie alkoholu. Wycierają ręce dziecka i matki, a także przedmioty, z którymi dziecko jest w bliskim kontakcie.
 3. Konieczne jest odzwyczaić dziecko od ciągłego dotykania twarzy, wciągania palców w usta, dotykania oczu i nosa. Pomoże to uniknąć wprowadzenia wirusów do organizmu nawet w kontakcie z nim.
 4. Wzmocnienie odporności. Wymaga to właściwego odżywiania, odpowiedniej aktywności fizycznej, regularnych spacerów na świeżym powietrzu, braku stresujących sytuacji.
 5. Leki. Powinieneś być z nimi ostrożny. Zaleca się skonsultowanie się z lekarzem przed użyciem takich leków o ich wykonalności i niezbędnych dawkach.
 6. Hartowanie Zmniejszy to wpływ spadku temperatury, przeciągów i innych niekorzystnych czynników na dziecko. Rozpocznij hartowanie pocierając kończyny niemowlęcia chłodną wodą, możesz również stopniowo obniżać temperaturę wody, w której dziecko się kąpie. Istnieje wiele sposobów utwardzania dzieci, które pomagają spotykać się rzadziej z zimnem.

Zapobieganie przeziębieniu u dzieci w przedszkolu

Zapobieganie przeziębieniu u dzieci uczęszczających do przedszkola to przede wszystkim regularne mycie rąk. Ponadto pracownicy instytucji starają się utrzymać czystość w pokoju. Jeśli zauważysz oznaki przeziębienia u dziecka, lepiej odmówić wizyty w przedszkolu przez co najmniej jeden lub dwa dni. Świeże owoce i jagody, a także warzywa, muszą być obecne w diecie dziecka. Zimą można podać herbatę z mrożonymi owocami, rosołem dogrose i głogiem. Możesz również wybrać odpowiedni kompleks witamin dla dziecka wraz ze specjalistą. Ważnym środkiem zapobiegawczym są regularne spacery na świeżym powietrzu. W okresie zwiększonej częstości przeziębień można smarować nos dziecka maścią przeciwwirusową przed udaniem się do ogrodu.

Zapobieganie przeziębieniu u dzieci poniżej jednego roku

Zalecenia dotyczące zapobiegania przeziębieniu u dzieci poniżej roku są następujące:

 • karmiąc piersią, z mlekiem matki, dziecko otrzymuje przeciwciała, które powstrzymują go przed zachorowaniem;
 • chodzi w powietrzu przy każdej pogodzie (z wyjątkiem silnych mrozów i deszczów);
 • czyszczenie i wentylacja pomieszczenia, w którym znajduje się dziecko, a także utrzymywanie w nim optymalnej wilgotności i temperatury;
 • ogólne procedury wzmacniające, takie jak kąpiel, pływanie, masaż i inne.

Środki zapobiegające przeziębieniu u dzieci

Zapobieganie przeziębieniom u dzieci: leki

Leki stosowane w zapobieganiu przeziębieniom u dzieci mogą być produkowane w różnych postaciach: maści, krople do nosa, tabletki i inne.

Najpopularniejszymi maściami są oksolinowy, viferon, a także brzoskwinia lub płynna parafina. Viferon aktywuje układ odpornościowy i niszczy wirusy. Zastosuj go na błonę śluzową przewodów nosowych delikatnymi ruchami. Nie jest używany dla dzieci w wieku poniżej jednego roku. Maść oksolinowa jest stosowana podobną metodą. Jest odpowiedni do zapobiegania przeziębieniom, powinien być stosowany przed możliwym kontaktem z chorymi, to znaczy przed uczęszczaniem do placówek dziecięcych i imprez towarzyskich. Olej, brzoskwinia lub wazelina, zmniejszają prawdopodobieństwo występowania drobnoustrojów chorobotwórczych w organizmie.

Z kropli do nosa, Aquamaris, Grippferon i Derinat są uważane za najbardziej znane. Aquamaris to roztwór przygotowany na bazie soli morskich. Może być stosowany w celu zapobiegania przeziębieniom u osób w każdym wieku. Krople te poprawiają właściwości immunologiczne i stan błon śluzowych. Grippferon należy stosować ze szczególną ostrożnością u małych dzieci. Krople te nadają się do wzmocnienia systemu ochronnego dziecka, a także do radzenia sobie z przeziębieniami na początkowych etapach. Derinat skutecznie zwalcza wirusy.

Anapheron, Arbidol, Cycloferon i inne są stosowane jako pigułki zapobiegające przeziębieniu. Anaferon jest stosowany u dzieci starszych niż miesiąc, jest to pigułka do ssania. Dla dziecka, które nie może jeszcze go rozpuścić, tabletkę można rozpuścić w wodzie. Arbidol jest dostępny w tabletkach i kapsułkach i jest odpowiedni dla starszych dzieci, po dwóch latach. Cykloferon stosuje się u dzieci po 4 latach w profilaktyce chorób układu oddechowego.

Wdychanie w celu zapobiegania przeziębieniom u dzieci

Służy do zapobiegania przeziębieniom u dzieci i inhalacji. Można je wykonywać z użyciem soli fizjologicznej, soku z aloesu lub kalanchoe, oleju eukaliptusowego i innych składników.

Solanka do inhalacji to 0,9% roztwór soli. Można go kupić w aptece (w tym przypadku nie należy go mylić z roztworem soli przeznaczonym do wstrzyknięcia) lub przygotować go samodzielnie, rozpuszczając małą łyżeczkę soli w litrze gorącej wody. Podczas wdychania należy sprawdzić temperaturę wody. Jeśli jest więcej niż 50 stopni, należy go ochłodzić, w przeciwnym razie dziecko może się poparzyć.

Sok z aloesu można również kupić w aptece lub wrócić do domu z roślin. Jest mieszany z solą fizjologiczną, wodą lub pół procentową nowokainą.

Zapobieganie grypie u dzieci

Zimna nerka: objawy, leczenie, zapobieganie

Jak chronić swoje dziecko przed zimnem

Zwiększ odporność u dzieci

Jak nie zarazić dziecka przeziębieniem

Przeziębienia i grypa doganiają dzieci zawsze i wszędzie: w domu, na ulicy, w przedszkolach i szkołach, o każdej porze roku.

Głównym powodem tego jest obniżona odporność.

Jedno z najpilniejszych pytań dla wszystkich rodziców: jak zapobiegać rozwojowi choroby?

Środki i preparaty do zapobiegania grypie i przeziębieniom

Wielu uważa, że ​​najlepszą ochroną przed przeziębieniem jest zdrowy styl życia.

Do pewnego stopnia jest to właściwy punkt widzenia: prawidłowe odżywianie, pozostawanie na świeżym powietrzu, aktywność fizyczna.

Wszystko to wzmacnia odporność dziecka i zapobiega rozwojowi przeziębienia.

Jednak to nie zawsze wystarcza. Często pojawiająca się odporność nie jest w stanie rozpoznać infekcji na czas, więc dziecko zaczyna wyciekać z nosa lub ból gardła - pierwsze objawy ostrych zakażeń układu oddechowego i SARS.

W tym przypadku niezbędne jest zastosowanie środków leczniczych lub środków ludowych do zapobiegania dalszemu rozwojowi choroby.

A potem pojawia się pytanie w mojej głowie: co mam dać mojemu dziecku, aby zapobiec przeziębieniom?

Uwaga! Wybór leku powinien być skoordynowany z pediatrą, aby uniknąć alergii i innych nieprzyjemnych konsekwencji.

Viferon. Maść jest nakładana na błonę śluzową nosa delikatnie i płytko, aby nie uszkodzić delikatnej tkanki.

Lek stymuluje układ odpornościowy i pomaga zwalczać wirusy.

Nie używaj dzieci do roku.

Maść oksolinowa. Możesz używać tej maści w każdym wieku w taki sam sposób jak Viferon.

Dobrze radzi sobie z pierwotną profilaktyką grypy i przeziębienia - przed kontaktem z pacjentami, dlatego zaleca się jej stosowanie przed udaniem się do kliniki dziecięcej.

Wazelina lub olej brzoskwiniowy. Jeśli te oleje są używane jako maści, szkodliwe bakterie i wirusy nie pozostaną w nosie, dlatego nie wejdą głębiej w ciało i nie spowodują choroby.

Krople do nosa

Grippferon Lek zawiera interferon immunomodulator.

Wzmacnia naturalny system obronny dziecka i pomaga poradzić sobie z chorobą początkową.

Dzieciom poniżej 1 roku zaleca się rzucanie leku rzadziej, dawki są wskazane w instrukcji.

Aquamaris. Te krople to solanka oparta na naturalnej wodzie morskiej. Nie ma limitu wieku do wykorzystania.

Lek ma pozytywny wpływ na błonę śluzową nosa i wzmacnia odporność miejscową.

Derinat. Poprawia układ odpornościowy dziecka i przyczynia się do przeciwdziałania infekcji wirusowej.

Krople można stosować w każdym wieku.

Jak rozwijać mowę dziecka: gimnastyka artykulacyjna w wierszu.

Diagnozujemy i leczymy grzybicę u dziecka.

Obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci:

Pigułki

Anaferon dla dzieci. Dostępne w postaci wchłanialnych tabletek w celu zwiększenia skuteczności układu odpornościowego.

Dopuszczone do użytku przez dzieci od 1 miesiąca.

Dzieci, które nie są w stanie się rozpuścić, rozcieńczyć słodką tabletkę wodą (15 ml).

Cycloferon. Potężny immunomodulator, który pomaga zwalczać ARD, ARVI i inne choroby.

Przeciwwskazane u dzieci poniżej 4 roku życia, ponieważ ich układ odpornościowy wciąż się rozwija i może się osłabić.

Arbidol. Kapsułki lub tabletki można podawać dzieciom powyżej 2 lat. Lek zwiększa odporność organizmu na choroby wirusowe.

Wdychanie

Solanka Nie należy mylić leku w leczeniu nieżytu nosa z roztworem soli do wstrzykiwań.

Solanka do inhalacji jest 0,9% roztworem soli kuchennej, którą można kupić w aptece lub w domu (1 łyżeczka soli na litr wrzącej wody).

W żadnym wypadku nie należy wdychać gorących roztworów.

Może to spowodować oparzenia nosogardzieli. Używaj roztworów o temperaturze nie wyższej niż 40-50 ° C

Sok Kalanchoe lub aloes. Leki te można znaleźć w aptekach. Zawartość ampułek rozcieńcza się 5-10 ml soli fizjologicznej do inhalacji lub 0,5% nowokainy (Kalanchoe może powodować uczucie pieczenia).

Olej eukaliptusowy. Zwalcza wirusy i stany zapalne, jednak roztwór zawierający więcej niż 0,5% oleju nie może być stosowany do inhalacji.

Inne leki profilaktyczne

Aflubin. Homeopatyczne krople do podawania doustnego.

Nie ma limitu wieku, jednak ze względu na nieprzyjemny smak wiele dzieci nie chce go przyjmować.

Krople można rozcieńczać w herbacie, aby złagodzić smak.

Lek zwalcza gorączkę, stan zapalny, zatrucie i wirusy, stymuluje układ odpornościowy.

Antigrippin. Proszek homeopatyczny, który można podawać dzieciom w wieku przedszkolnym w celu zapobiegania grypie i zmniejszania jej objawów.

Kompleksy witaminowe i mineralne. Jesienią i wiosną roku dzieciom zaleca się spożywanie comiesięcznych posiłków zawierających multiwitaminy.

Jest to również konieczne, jeśli dziecko je mało świeżej żywności. Jeśli nie chcesz dawać swojemu dziecku multiwitaminy, możesz ograniczyć się do witaminy C (askorbinowej) - najważniejszego pierwiastka dla układu odpornościowego.

Zalecenia i środki zapobiegawcze

W przedszkolu

Mycie rąk jest jednym z najważniejszych narzędzi zapobiegawczych.

Przeziębienia są przenoszone nie tylko przez unoszące się w powietrzu krople, ale także przez kontakt.

Wirusy mogą żyć na obiektach do 21 dni, a dziecko dotyka zabawek, podręczników, odzieży, mebli i wszystkiego innego, co jest zainfekowane przez inne dzieci. Naucz swoje dziecko częściej prać ręce.

Jeśli zauważysz pierwsze objawy przeziębienia, zostaw swoje dziecko w domu na jeden dzień.

W przeciwnym razie może nawet zmarznąć lub podnieść dodatkową infekcję, ponieważ jego odporność jest już osłabiona.

Śledź menu dla dzieci: w diecie zawsze powinno być wystarczająco dużo świeżych owoców, warzyw, jagód.

Zimą można go podlewać herbatami z mrożonych jagód i dzikiej róży, aby ilość witaminy C potrzebna do odporności nie zmniejszyła się.

Przeczytaj, jak leczyć dysbakteriozę u noworodków.

Jak wybrać inhalator dla dzieci. Zalecenia lekarzy.

Objawy zatrucia u dzieci:

Nie zapomnij chodzić z dzieckiem tak często, jak to możliwe, i go temperować: tak, aby układ odpornościowy uformował się lepiej. Nigdy też nie przegapisz strzału.

W okresach epidemii grypy i przeziębienia, przed pójściem do przedszkola, smaruj nos niemowlęcia maścią przeciwwirusową lub w ogóle nie zabieraj go do grupy.

W szkole

Mycie rąk pozostaje podstawową ochroną przed infekcjami przeziębieniowymi w szkole.

Pamiętaj, aby ostrzec o tym ucznia.

Odwiedzając jadalnię, zwłaszcza po ćwiczeniach na świeżym powietrzu lub na siłowni, należy umyć ręce.

A jednocześnie sprawdź warunki higieniczne w wybranej instytucji:

 • czy jest codzienne czyszczenie na mokro;
 • czy w budynku jest wystarczająco dużo umywalek;
 • Czy powierzchnie przedmiotów, których wszyscy używają (naczynia, klamki, krany itp.) Dezynfekują?
 • Czy zabawki są czyste w salach lekcyjnych?
 • Czy zapewniona jest dobra wentylacja.

Nie zapomnij również monitorować stanu odporności dziecka i nie przegap rutynowych szczepień.

W tym wieku warto wysłać go do dowolnej sekcji sportowej.

Podczas wakacji

W lecie prawie nie ma problemów z odpornością u dzieci: mają wystarczająco dużo słońca, witamin, świeżego powietrza, zabiegów wodnych.

Mogą jednak łatwo się przeziębić.

Latem, pomimo upałów, bardzo łatwo jest się przeziębić i zamiast dobrze się bawić, spędzić kilka dni w domu.

Aby uniknąć nieprzyjemnej choroby w gorącym sezonie, dzieci muszą:

 • Nie przesadzaj z zimnymi słodyczami (lody, napoje itp.), Ponieważ zmniejsza to odporność miejscową;
 • pływać tylko w zbiornikach o normalnej temperaturze wody (od 26 ° C), aby nie przechłodzić ciała;
 • być narażone na wahania temperatury w jak najmniejszym stopniu - podróżować z klimatyzowanych pomieszczeń do ogrzewania na zewnątrz iz powrotem;
 • Unikaj dmuchania w samochód, w okno domu, podczas snu przy wentylatorze lub pod strumieniem zimnego powietrza klimatyzatora.

Środki ludowe

Aby wzmocnić ciało ludzi pić napar z dzikiej róży, czarnej porzeczki wypełnionej wrzącą wodą z cukrem lub wywar z jej liści,.

Dobrze nadaje się również ciepłe mleko lub herbata z miodem, w których można jeszcze upuścić odrobinę naparu propolisu.

Warto podać dziecku więcej owoców cytrusowych, pietruszki, pomidorów, kapusty kiszonej.

To ważne! Zanim zwiększysz odporność dziecka na te fundusze, upewnij się, że nie wywołują u niego alergii.

Pierwsze objawy choroby już się ujawniły? Aby usunąć ciepło, należy podlać dziecko naparem z malin i wrzącej wody, pocierać ciało roztworem octu (9%) wodą w stosunku 1: 3.

Dzieci powyżej 7 lat można wcierać w alkohol. Tarta cebula lub olej czosnkowy poradzi sobie z przeziębieniem: nie próbuj ich wlewać do nosa, spalisz błony śluzowe dziecka - po prostu wdychaj ich zapachy.

Jak najlepiej dawać dzieciom tonsilgon: w kroplach lub tabletkach?

Jak leczyć szkarlatynę u dziecka.

Objawy ząbkowania u dzieci:

Dodatkowo płukać gardłem słoną wodę (sól fizjologiczna przygotowywana w domu).

Obserwuj higienę, uspokój swoje dziecko, wzmocnij jego odporność, walcz z zimnem za pomocą pierwszych ledwo zauważalnych znaków: aby Twoje dziecko było zdrowe, musisz zrobić dużo wysiłku.

Ale trochę później podziękuje ci za twoją pracę z całego serca!

Uwaga, tylko DZIŚ!

 • Zapobieganie przeziębieniom w twardnieniu dzieci.
 • Zapobieganie środkom na zimno i grypie.

Hartowanie dzieci wodą: natrysk, kąpiele stóp.

Najlepszym sposobem zapobiegania przeziębieniom i grypie u dziecka jest stwardnienie. Rozważ przykłady zdrowia dzieci zgodnie z przepisami gazety „Biuletyn” zdrowego stylu życia.

Zimne leczenie twardniejących niemowląt.
Kiedy dziecko miało 2 miesiące, dziewczynka zaraziła się ARVI ojca, rozwinęło się zapalenie oskrzeli. Leczono antybiotykami, inhalacje, a następnie mikroflorę jelitową przywrócono na długi czas. Następnie odporność dziecka znacznie się zmniejszyła. Gdy tylko kichnęła obok niej, dziewczyna natychmiast zachorowała, i znowu antybiotyki, procedury, z których dziecko jeszcze bardziej się osłabiło. Okazało się błędnym kołem.
Następnie babcia poradziła swojej córce, aby zapobiec stwardnieniu dziecka zimnem i grypą. Do tego czasu babka była oblewana zimną wodą przez 10 lat i nie znała żadnych chorób.
Mama dziewczyny zaczęła od siebie, zaczęła wlewać zimną wodę 2 razy dziennie. Natychmiast pojawiła się lekkość w ciele, minęła depresja. Po 10 dniach postanowiłem zająć się moją córką.
Zaatakowali dziecko rozebrane, rzucili chochlę z lodowatą wodą na dziecko, wiadro na siebie, szybko się ubrali. Potem kobieta dała dziecku pierś, a dziewczynka zasnęła na 5 godzin.
Pierwsze trzy razy córka płakała podczas natrysku, a potem została wykorzystana i była szczęśliwa, gdy zaczęła się rozbierać.
Od tego czasu minął rok, dziewczyna ma już półtora roku. Po złagodzeniu zimną wodą nigdy nie zachorowała. (HLS 2010, №23 str. 8).

Inny przypadek utwardzania dziecka.
Kobieta miała bardzo chorego syna, który ciągle był w szpitalu o przeziębieniu. Matka postanowiła sama go leczyć: codziennie nalewała lód na wiadro lodowatej wody. To ten natychmiastowy stres leczy osobę. Robię to od kilku lat. To twardnienie dziecka okazało się skutecznym zapobieganiem przeziębieniom, chłopiec nie dostał się już do szpitala, wyraźnie się rozrósł, stał się zdrowy i silny. Potrzeba polewania zniknęła.

Wiele lat później wnuk tej samej kobiety poważnie zachorował na grypę. Leki przepisane przez lekarza tylko nieznacznie obniżyły temperaturę na chwilę. Rzeczy osiągnęły punkt, w którym temperatura wzrosła do 40 stopni i zaczęły się bzdury. Potem babcia wzięła dziecko do kąpieli i oblała zimną wodą. Potem kładziemy się do łóżka, dobrze owinięci, żeby parze. Po 2 godzinach powtarzane natryskiwanie nie dawało tabletek. Wieczorem wnuk był zdrowy, temperatura spała. Kiedy rano przyszedł lekarz, ogoliła tę metodę leczenia przeziębienia. (HLS 2009, №13 str. 22-23).

Hartowanie kąpieli kontrastowych stóp dziecka.
Dziecko ma astmę oskrzelową. Dużym problemem dla niego było przeziębienie. Konieczne było dmuchnięcie przeciągu, natychmiast ORZ grypa, kaszel, duszność. Skuteczne zapobieganie przeziębieniom i grypie u dziecka okazało się kąpielami stóp.
Normalne stwardnienie dziecka wodą powinno rozpocząć się, gdy dziecko jest całkowicie zdrowe. Ale często dzieci mają ciągły katar, adenoidy, przewlekłe infekcje. Kąpiele stóp mogą zacząć działać w dowolnym momencie, ale nie w ostrym okresie choroby, a nie w podwyższonej temperaturze.
Musimy wziąć 2 płytkie miednice. Jeden - z ciepłą wodą, aby dziecko mogło tolerować, a drugi z zimnem, można nawet z lodem. Przed snem zanurz stopy dziecka najpierw w gorącej, potem w zimnej, a następnie ponownie w gorącej (3 zanurzenie). Zawsze trzeba zaczynać i kończyć gorącą wodą. Następnego wieczoru dodaj kolejny zimny cykl (5 dippers). Każdego wieczora dodaj 1 cykl, aż dojdziesz do 9. Dziecko śpi dobrze po tej procedurze. Ogromna liczba aktywnych punktów budzi się na podeszwach stóp, ciało trzęsie się, jakby było, i rozumie, że może istnieć w szerokim zakresie temperatur, a zimno nie jest dla niego straszne.
(HLS 2006, №15 str. 32).

Hartowanie dzieci poprzez kontrastowanie z wodą.
Dziewczyna (6 lat) była stale chora na przeziębienia, ostre infekcje dróg oddechowych, grypę, były nawet dwa zapalenia płuc rocznie. Pediatra zaproponował środek zapobiegający przeziębieniom, który okazał się najbardziej skuteczny. Rano wlej nad nią dwa wiadra wody, ciepłą wodę w jednym wiadrze - 38 stopni, chłodną wodę w kolejnych 28 stopniach. Każdego tygodnia temperatura chłodnej wody została zmniejszona o 1-2 stopnie, doprowadzono ją do 18 stopni. Po natrysku natychmiast wytrzeć nie jest tego warte.
Stwardnienie dziecka wodą trwało 3 miesiące. Dziewczyna była tak przyzwyczajona, że ​​przypomniała sobie o porannej procedurze. Stopniowo cała rodzina została wciągnięta w ten proces, wylewali wodę prosto ze studni, nawet zimą, stojąc na śniegu. Dziecko przestało chorować, nawet podczas epidemii grypy i ostre infekcje układu oddechowego pozostają zdrowe, nawet bez przeziębienia. (HLS 2004, №21 str. 26).

Zapobieganie przeziębieniu i grypie u dzieci środków ludowych.

Najlepszym sposobem zapobiegania przeziębieniom i grypie u dzieci jest zwiększenie odporności, hartowanie przyczynia się do tego procesu, jak widać z powyższych przykładów.

Bardziej łagodne sposoby poprawy odporności opisano w artykule „JAK POPRAWIĆ ODPORNOŚĆ NA DZIECKO”

Aby pomóc w odporności podczas epidemii, kiedy musisz zabrać dziecko do przedszkola i szkoły, gdzie wszyscy kichają i kaszlą, użyj tych środków ludowych, aby zapobiec przeziębieniom i grypie u dzieci.

Olej rycynowy, olej jodłowy - proste, ale skuteczne środki zapobiegania przeziębieniom i grypie.
Aby nie przeziębić, wystarczy codziennie rano smarować przewody nosowe dziecka olejem rycynowym. (HLS 2012, №2 str. 39).

W tym samym celu, w okresie epidemii, używa się oleju jodłowego, ale nie smaruje on nosa od wewnątrz, ale z zewnątrz - przed wyjściem na zewnątrz, nałóż 1-2 krople oleju jodłowego na skrzydła nosa. Przed snem powtórz.

Kobieta miała wnuczkę, dzięki tej metodzie z olejem jodłowym nie opuściła ani jednego dnia w przedszkolu przez 5 lat. A jeśli dziecko zaczęło kaszleć, babcia wysmarowała na noc olejek kamforowy i nałożyła na stopy bawełniane wkładki, nasączone naftą i wykręciła na sucho, założyła proste skarpety na wierzchu, a potem ciepło, dobrze owinięte. Rano nie było śladu kaszlu (HLS 2012, nr 16 str. 31).

Zapobieganie przeziębieniu i grypie u dzieci środki ludowe - cytryna, miód, czosnek.

Olejek cytrynowy do zapobiegania przeziębieniom i grypie u dzieci.
Mielimy 1 cytrynę ze skórą przez maszynkę do mięsa, dodajemy 100 g masła i 2 łyżki. l kochanie, miel. Użyj tego oleju podczas epidemii grypy i ostrych infekcji dróg oddechowych, używając oleju jak zwykle, rozprowadzając go na chlebie. Przechowywać w lodówce. (HLS 2012, №3 str. 33).

Olej czosnkowy
Zmiażdżyć 3 ząbki czosnku, wymieszać z 1 łyżką. łyżka masła. Rozprowadź tę mieszaninę na chlebie, udekoruj pietruszką. Jedz tę kanapkę z ciepłym mlekiem. Jeśli robisz to raz w tygodniu, żadne zimno dla dziecka lub dorosłego nie będzie straszne (HLS 2000, №2 str. 12).

Ale przepis z czosnkiem do zapobiegania przeziębieniom u dzieci. Rodzina miała 4 dzieci. Kiedy poszli do szkoły, babcia wzięła 4 szklanki, w każdej umieściła 1 ząbek czosnku i wlała wrzące mleko. Okulary pokryte zwykłą kartką papieru. Kiedy dzieci wróciły ze szkoły, wypiły szklankę naparu czosnkowego. Żadne z dzieci nigdy nie miało przeziębienia ostrej choroby układu oddechowego (HLS 2007, nr 13 str. 36).

Zapobieganie przeziębieniom u dzieci - zawieszka czosnkowa.
Zabierz plastikowe jajko z milej niespodzianki. W górnej części otworu umieść dno startego czosnku. Zawieś na szyi jak wisiorek. Czosnek zabija bakterie przed wejściem do nosogardzieli. Jeśli dziecko będzie nosić taki wisior, nie zachoruje na żadne przeziębienie i grypę. (HLS 2004, №24 str. 25).

Dżem sosnowy do leczenia i zapobiegania przeziębieniom i grypie u dzieci i dorosłych.
To narzędzie należy przygotować wcześniej, mniej więcej w maju. Jest pięknie przechowywany przez cały rok w lodówce i może leczyć przeziębienie i kaszel w ciągu 2-3 dni.
Aby zrobić dżem sosnowy, wlać 1 litr wrzącej wody do 1 kg pędów sosny i gotować przez 20 minut na małym ogniu. Rosół nalegać 1 dzień, a następnie odcedzić, doprowadzić do wrzenia i dodać 800 g cukru. Gotować przez 10 minut. Jam jest gotowy! Dla niezawodności można hermetycznie zamknąć w słoikach i przechowywać w temperaturze pokojowej. Weź ten lek na przeziębienia i 1 łyżka. l 3 razy dziennie z wodą. Do zapobiegania przeziębieniu i grypie - 1 raz dziennie. Bardzo małym dzieciom można podać 1 łyżeczkę. (przepis ze zdrowego stylu życia 2013 numer 19, s. 32)

Zapobieganie przeziębieniu i grypie mydłem.
Aby nie zachorować na przeziębienie i grypę podczas epidemii, konieczne jest smarowanie zatok nosowych mydłem. Ten ludowy środek pomoże również szybko wyleczyć przeziębienie. (HLS 2009, №24 str. 33).
Pomoże także mydło dla dzieci. Naucz swoje dziecko myć nos mydłem podczas prania. Tak, i nie krzywdzi to dorosłych. (HLS 2004, nr 22 str. 24).

W zimnej porze i poza sezonem przeziębienie u dzieci nie jest rzadkie, dlatego ważne jest, aby zapobiegać chorobie nawet przed wystąpieniem pierwszych objawów i krytycznym osłabieniem układu odpornościowego. Nie zapominaj o profilaktyce przez cały rok. W przeciwieństwie do osoby dorosłej, dziecko w wieku do 6-7 lat cierpi na przeziębienie około 7-8 razy w roku, a dzieci do 3 lat i częściej. O wiele łatwiej jest zapobiec przeziębieniu niż leczyć samą chorobę. Terminowe zapobieganie przeziębieniom u dzieci uratuje dziecko przed nieprzyjemną chorobą i możliwymi komplikacjami z tym związanymi.

Jak chronić swoje dziecko przed zimnem

Istnieje wiele metod zapobiegania czynnikom wywołującym przeziębienia. Mogą to być zwykłe środki ostrożności, zapobieganie przenikaniu wirusa lub stosowanie środków ludowych w celu wzmocnienia układu odpornościowego.

Świeże powietrze i nawilżenie pomieszczenia

Dużym błędem rodziców jest ochrona dziecka przed ulicą w okresie chłodzenia. Bez względu na to, jak zimno jest na zewnątrz, dziecko musi chodzić. Dziecko powinno być regularnie na ulicy. Wystarczy założyć go na pogodę i nie dopuszczać do hipotermii.

Lepiej jest, jeśli spacery są krótkie, ale kilka razy dziennie. A zamykając dziecko w domu i ogrzewając mieszkanie na wszystkie możliwe sposoby, można tylko wywołać suchość błony śluzowej gardła i nosa, co czyni go bardziej podatnym na wirusy i bakterie chorobotwórcze. Jeśli dom korzysta z grzejników, wystarczy nawilżyć powietrze.

Higiena

Zapobieganie przeziębieniom u dzieci i wszelkim innym infekcjom dróg oddechowych obejmuje higienę osobistą. Wirus przenika do ciała dziecka przez unoszące się w powietrzu kropelki i kontakt dotykowy, dlatego ważne jest monitorowanie czystości rąk, a także wszystkiego, co otacza dziecko.

Oczywiście sprzątanie wszędzie tam, gdzie pojawia się dziecko, nie jest tego warte, ale regularnie konieczne jest czyszczenie na mokro w domu. W miejscach publicznych nie zawsze można umyć ręce lub użyć środka dezynfekującego, ale można użyć chusteczek nasączonych alkoholem, które są wygodne do noszenia.

Aromaterapia jako środek na zimno

Naruszenie flory nosowo-gardłowej z powodu przesuszenia błony śluzowej prowadzi do przeniknięcia infekcji do organizmu dziecka. Oprócz nawilżania powietrza, oleje aromatyczne są używane do utrzymania błony śluzowej. Wdychanie lawendą, herbatą lub olejem sosnowym nie tylko nawilży gardło i błonę śluzową nosa, ale także wzmocni układ odpornościowy i działa uspokajająco.

Różnica temperatur lub twardnienie

Konieczne jest złagodzenie dziecka od najmłodszych lat, jeśli wybrano tę metodę w celu zapobiegania chorobom. Niewątpliwie konieczne jest hartowanie dziecka od niemowlęctwa, ale należy również pamiętać o środkach ostrożności. Proces hartowania opiera się na gwałtownym spadku temperatury, ale musisz zacząć trenować stopniowo.

Wlewanie wody jest uważane za jedną z najlepszych metod wzmacniania układu odpornościowego. Stosując te procedury, temperatura wody na początkowym etapie nie powinna być przeprowadzana poniżej temperatury ciała. Jednak za każdym razem musi zostać obniżony.

Eliminacja kontaktu z chorymi

Niedopuszczalne jest całkowite ograniczenie komunikacji dziecka z ludźmi, ale podczas epidemii i poza sezonem lepiej jest ograniczyć kontakt dziecka z możliwymi nosicielami wirusa. Najczęstsza infekcja występuje w przedszkolu lub szkole. Pomijanie klas i nieprowadzenie dziecka do ogrodu nie jest wyjściem. Istnieją środki zapobiegawcze, które pomagają zapobiegać chorobom, nawet w tak dużych grupach.

Właściwe odżywianie

Aby zapobiec przeziębieniu, konieczne jest wzmocnienie obrony odporności, nie tylko podczas zaostrzenia sytuacji epidemiologicznej. Jednym z czynników stymulujących układ odpornościowy jest prawidłowe odżywianie. Wraz z pokarmem organizm otrzymuje niezbędne witaminy i pierwiastki śladowe. Przestrzeganie diety nie jest absolutnie trudne i może być użytecznym środkiem zapobiegawczym w walce z czymś więcej niż przeziębieniem.

Zapobieganie przeziębieniom dzięki wsparciu medycznemu

Choroby nieżytowe są wywoływane przez wirus, który nie tylko może zostać zneutralizowany, ale także uniemożliwia przeniknięcie do organizmu poprzez ekspozycję medyczną. Aby zapobiec stosowaniu kompleksu różnych leków i innych środków zapobiegających przeziębieniom i wprowadzaniu czynników chorobotwórczych.

Mogą to być leki doustne lub miejscowe. Spraye do błony śluzowej nosa i gardła, a także preparaty immunostymulujące zapobiegną przywieraniu cząstek wirusowych i nie pozwolą im uderzyć w ciało dziecka.

Wśród popularnych i skutecznych środków przeciw przeziębieniu są następujące:

Dawkowanie i czas stosowania powinny być określone przez specjalistę w zależności od cech fizycznych i wieku dziecka. Samoleczenie lekami profilaktycznymi może być również niebezpieczne. Zapobieganie przeziębieniu u dzieci powinno być nadzorowane przez specjalistę. Nieprawidłowo wybrane leki mogą dać odwrotny efekt i tylko pogorszyć stan. Przedawkowanie może wywołać gorączkę lub jeszcze bardziej osłabić układ odpornościowy.

Jak chronić niemowlę

U noworodka i dziecka przeziębienia mogą powodować poważne komplikacje i poważne konsekwencje. Uważa się, że mleko matki chroni niemowlęta, tworząc odporność. To prawda, ponieważ przeciwciała są przekazywane do mleka matki dziecka przed chorobami, które matka już miała. Nie daje 100% gwarancji na infekcję, ale chroni niemowlę, którego własna odporność dopiero się rozwija.

Nawet jeśli matka jest chora podczas laktacji, musi nadal karmić dziecko. Przeciwciała przeciw grypie chronią niemowlęta i zapobiegają zachorowaniu.

Mleko matki ze względu na zawartość użytecznych pierwiastków śladowych korzystnie wpływa na funkcje immunologiczne niemowlęcia i tworzy korzystną florę w jelicie, zapobiegając przedostawaniu się wirusa do organizmu.

Najlepszym sposobem zapobiegania grypie i innym chorobom układu oddechowego jest szczepienie. Ale nie zapominaj, że szczepionka działa tylko na znane szczepy wirusa.

Aby uniknąć przeziębienia, konieczne jest nie tylko przyjmowanie leków, witamin i szczepienie dziecka na czas, ale także nie zapominanie o wszystkich możliwych środkach ostrożności.

Ludowe metody zapobiegania

W sprawach zapobiegania przeziębieniom nie zapomnij, jakie korzyści mają środki ludowe. Istnieje wiele sposobów na wzmocnienie odporności dziecka i zapobieganie infekcjom za pomocą improwizowanych i dostępnych dla wszystkich przepisów. Wiele środków ludowych stosuje się nie tylko jako środek zapobiegawczy, ale także w leczeniu przeziębienia.

W celu zapobiegania grypie i przeziębieniom, a także wzmacniania układu odpornościowego, zaleca się zwracanie uwagi na zwykłe produkty, które mogą zapobiegać chorobie:

W przeciwieństwie do leków, te dobrze znane produkty mogą zapobiegać wprowadzaniu lub tłumieniu wirusa bez stresowania innych systemów w organizmie.

Cebulę i czosnek można stosować nie tylko jako składnik potrawy, ale po prostu umieścić w pokoju, w którym znajduje się dziecko. Zapach, który wydzielają warzywa, dezaktywuje większość cząstek wirusowych i hamuje ich funkcję reprodukcyjną. Środki ludowe są zawsze dostępne dla wszystkich i są łatwe w użyciu, jest to ogromna zaleta w stosunku do leków.

Ziołowy wywar może zastąpić zwykłą herbatę na śniadanie, ale będzie o wiele bardziej użyteczny niż zwykły napój. Jeśli wieczorem zrobisz psa, możesz wypić rano napój bogaty w witaminę C. Możesz także zaparzyć jagody kaliny i liści mięty lub tymianku. Napary ziołowe można podawać dzieciom od dwóch lat.

Produkty pszczele mają również masę przydatnych właściwości. Jeśli dziecko nie ma alergii na miód, dodanie go do diety lub użycie cukru zamiast tego może wzmocnić funkcje ochronne ciała dziecka, nawet niezauważone przez niego. Poza jedzeniem miodu można szlifować w celu ogrzania piersi dziecka. Nic dziwnego w leczeniu przeziębienia za pomocą leków na bazie wosku pszczelego i miodu.

Najważniejsze w zapobieganiu przeziębieniom i wzmacnianiu układu odpornościowego jest wystarczające spożycie witaminy C. Tylko to może chronić organizm przed przeziębieniem. Spożywając go w wystarczających ilościach, możesz na zawsze zapomnieć o tej dolegliwości. Jeśli występuje niedobór, zaleca się przyjmowanie leków z zawartością witaminy C. Środki ludowe nie działają tak szybko jak leki, ale wzrost funkcji ochronnych po nich jest oczywisty.

Obserwując prosty algorytm zapobiegania chorobom, możesz chronić swoje dziecko przed przeziębieniami i wieloma innymi dolegliwościami. Ważne jest, aby bardziej chodzić na świeżym powietrzu, uprawiać sport lub wykonywać poranne ćwiczenia, dobrze jeść i przeprowadzać rutynowe badania lekarskie i szczepienia.

Samoleczenie może być niebezpieczne dla dziecka, dlatego wszelkie działania i środki muszą być omówione z lekarzem. Środki ludowe i leki, które nie są zatwierdzone przez pediatrę, mogą niekorzystnie wpływać na odporność.