loader

Główny

Zapalenie oskrzeli

Pomija zastrzyki ceftriaksonu

W tym artykule możesz przeczytać instrukcje dotyczące stosowania leku Ceftriakson. Przedstawiono opinie odwiedzających witrynę - konsumentów tego leku, a także opinie lekarzy specjalistów na temat stosowania Ceftriaksonu w ich praktyce. Duża prośba o bardziej aktywne dodawanie opinii na temat leku: lek pomógł lub nie pomógł pozbyć się choroby, jakie powikłania i skutki uboczne zaobserwowano, być może nie stwierdzone przez producenta w adnotacji. Analogi ceftriaksonu z dostępnymi analogami strukturalnymi. Stosować w leczeniu chorób zakaźnych o charakterze bakteryjnym (zapalenie otrzewnej, posocznica, zapalenie płuc, odmiedniczkowe zapalenie nerek i inne) u dorosłych, dzieci, a także podczas ciąży i karmienia piersią. Pozwól nam powiedzieć, jak rozcieńczyć ceftriakson lidokainą i wodą do wstrzykiwań.

Ceftriakson jest antybiotykiem cefalosporynowym o szerokim spektrum 3 generacji. Skuteczny bakteriobójczy, hamujący syntezę ściany komórkowej mikroorganizmów. Odporny na beta-laktamazę większość bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych.

Aktywny wobec bakterii tlenowych Gram-dodatnich, bakterii tlenowych Gram-ujemnych i bakterii beztlenowych.

Ma aktywność in vitro przeciwko większości szczepów następujących mikroorganizmów, chociaż znaczenie kliniczne tego nie jest znane: Citrobacter diversus, Citrobacter freundii, Providencia spp. (w tym Providencia rettgeri), Salmonella spp. (w tym Salmonella typhi), Shigella spp., Streptococcus agalactiae, Bacteroides bivius, Bacteroides melaninogenicus.

Gronkowce oporne na metycylinę są odporne na cefalosporyny, w tym do ceftriaksonu. Wiele szczepów paciorkowców grupy D i enterokoków (w tym Enterococcus faecalis) jest również opornych na ceftriakson.

Farmakokinetyka

Po podaniu i / m ceftriakson jest szybko i całkowicie wchłaniany do krążenia ogólnego. Wnika dobrze do tkanek i płynów ustrojowych: dróg oddechowych, kości, stawów, dróg moczowych, skóry, tkanki podskórnej i narządów jamy brzusznej. Gdy zapalenie błon oponowych przenika dobrze do płynu mózgowo-rdzeniowego. Biodostępność ceftriaksonu podczas podawania i / m wynosi 100%. U dorosłych pacjentów, w ciągu 48 godzin, 50-60% leku jest wydalane przez nerki w postaci niezmienionej, 40-50% jest wydalane z żółcią do jelita, gdzie ulega biotransformacji do nieaktywnego metabolitu.

Farmakokinetyka w szczególnych sytuacjach klinicznych

U noworodków około 70% leku jest wydalane przez nerki.

Wskazania

Zakażenia bakteryjne wywołane przez wrażliwe mikroorganizmy:

 • infekcje narządów jamy brzusznej (zapalenie otrzewnej, choroby zapalne przewodu pokarmowego, drogi żółciowe, w tym zapalenie dróg żółciowych, ropniak pęcherzyka żółciowego);
 • choroby górnych i dolnych dróg oddechowych (w tym zapalenie płuc, ropień płuc, ropniak opłucnej);
 • infekcje kości i stawów;
 • infekcje skóry i tkanek miękkich;
 • zakażenia dróg moczowych (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek);
 • bakteryjne zapalenie opon mózgowych;
 • zapalenie wsierdzia;
 • sepsa;
 • rzeżączka;
 • kiła;
 • miękka chancre;
 • Choroba z Lyme (borelioza);
 • dur brzuszny;
 • salmonelloza i salmonelloza;
 • zakażone rany i oparzenia.

Zapobieganie zakażeniu pooperacyjnemu.

Choroby zakaźne u osób z obniżoną odpornością.

Formy wydania

Proszek do sporządzania roztworu do podawania dożylnego i domięśniowego 0,5 g, 1 g, 2 g.

Instrukcje użytkowania i dawkowania

Lek podaje się w / m / in (strumień lub kroplówka).

Dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat dawka wynosi 1-2 g raz na dobę lub 0,5-1 g co 12 godzin Maksymalna maksymalna dawka dobowa wynosi 4 g.

Dla noworodków (do 2 tygodnia życia) dawka wynosi 20-50 mg / kg dziennie.

Dla niemowląt i dzieci w wieku poniżej 12 lat dawka dobowa wynosi 20-80 mg / kg. U dzieci o masie ciała 50 kg lub większej należy stosować dawki dla dorosłych.

Dawkę większą niż 50 mg / kg masy ciała należy przepisać jako wlew dożylny przez 30 minut. Czas trwania leczenia zależy od charakteru i ciężkości choroby.

W przypadku bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u niemowląt i małych dzieci dawka wynosi 100 mg / kg raz na dobę Maksymalna maksymalna dawka dobowa wynosi 4 g. Czas trwania leczenia zależy od rodzaju patogenu i może wynosić od 4 dni w przypadku zapalenia opon mózgowych wywołanego przez Neisseria meningitidis do 10-14 dni z zapaleniem opon mózgowych wywołanym przez wrażliwe szczepy Enterobacteriaceae.

W leczeniu rzeżączki dawka wynosi 250 mg domięśniowo, raz.

W celu zapobiegania powikłaniom zakaźnym pooperacyjnym podaje się go raz w dawce 1-2 g (w zależności od stopnia zagrożenia zakażeniem) 30-90 minut przed rozpoczęciem operacji. W przypadku operacji na okrężnicy i odbytnicy zaleca się dodatkowe podawanie leku z grupy 5-nitroimidazoli.

W przypadku dzieci z infekcją skóry i tkanek miękkich lek jest przepisywany w dawce dobowej 50-75 mg / kg masy ciała 1 raz / lub 25-37,5 mg / kg co 12 godzin, ale nie więcej niż 2 g dziennie. W ciężkich zakażeniach innej lokalizacji - w dawce 25–37,5 mg / kg co 12 godzin, ale nie więcej niż 2 g dziennie.

W przypadku zapalenia ucha środkowego lek podaje się domięśniowo w dawce 50 mg / kg masy ciała, ale nie więcej niż 1 g.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dostosowanie dawki jest wymagane tylko w przypadku ciężkiej niewydolności nerek (CC poniżej 10 ml / min), w tym przypadku dzienna dawka ceftriaksonu nie powinna przekraczać 2 g.

Zasady przygotowania i podawania roztworów do wstrzykiwań (jak rozcieńczyć lek)

Roztwory do wstrzykiwań należy przygotować bezpośrednio przed użyciem.

Aby przygotować roztwór do iniekcji i / m, 500 mg leku rozpuszcza się w 2 ml i 1 g leku w 3,5 ml 1% roztworu lidokainy. Zaleca się wstrzyknięcie nie więcej niż 1 g na jeden pośladek.

Rozcieńczenie do stosowania domięśniowego można również przeprowadzić przy użyciu wody do wstrzykiwań. Efekt jest taki sam, tylko bardziej bolesne wprowadzenie.

Aby przygotować roztwór do iniekcji dożylnej, 500 mg leku rozpuszcza się w 5 ml, a 1 g preparatu rozpuszcza się w 10 ml jałowej wody do wstrzykiwań. Roztwór do wstrzykiwań wstrzykuje się IV powoli przez 2-4 minuty.

Aby przygotować roztwór do infuzji dożylnych, 2 g leku rozpuszcza się w 40 ml jednego z następujących roztworów wolnych od wapnia: 0,9% roztwór chlorku sodu, 5-10% roztwór dekstrozy (glukoza), 5% roztwór lewulozy. Lek w dawce 50 mg / kg lub większej należy podawać w / w kroplówce przez 30 minut.

Świeżo przygotowane roztwory ceftriaksonu są stabilne fizycznie i chemicznie przez 6 godzin w temperaturze pokojowej.

Efekty uboczne

 • ból głowy, zawroty głowy
 • skąpomocz, zaburzenia czynności nerek
 • glikozuria
 • krwiomocz
 • hiperkreatyninemia
 • wzrost mocznika
 • nudności, wymioty
 • zaburzenia smaku
 • wzdęcia
 • zapalenie jamy ustnej, zapalenie języka
 • biegunka
 • dysbakterioza
 • ból brzucha
 • niedokrwistość, leukopenia, leukocytoza, limfopenia, neutropenia, granulocytopenia, małopłytkowość,
 • krwawienia z nosa
 • pokrzywka, wysypka, świąd
 • wstrząs anafilaktyczny
 • skurcz oskrzeli.

Lokalne reakcje: z a / we wstępie - zapalenie żył, ból wzdłuż żyły; z zastrzykiem / m - ból w miejscu wstrzyknięcia.

Przeciwwskazania

 • nadwrażliwość na lek;
 • nadwrażliwość na inne cefalosporyny, penicyliny, karbapenemy.

Stosować w czasie ciąży i laktacji

Stosowanie leku podczas ciąży jest możliwe tylko wtedy, gdy zamierzona korzyść dla matki przekracza potencjalne ryzyko dla płodu (w tym przypadku zwykle nie zaleca się stosowania leku z powodu możliwych powikłań związanych z ciążą i zaburzeniami płodowymi). Jeśli to konieczne, stosowanie leku w okresie laktacji powinno przerwać karmienie piersią.

Specjalne instrukcje

Podczas stosowania leku należy wziąć pod uwagę ryzyko wstrząsu anafilaktycznego i potrzebę odpowiedniego leczenia w nagłych wypadkach.

W połączeniu z ciężką niewydolnością nerek i ciężką niewydolnością wątroby u pacjentów poddawanych hemodializie, stężenie leku w osoczu powinno być regularnie określane.

Przy długotrwałym leczeniu konieczne jest regularne monitorowanie obrazu krwi obwodowej, wskaźników stanu czynnościowego wątroby i nerek.

W rzadkich przypadkach z USG pęcherzyka żółciowego występują zaniki, które zanikają po zaprzestaniu leczenia. Nawet jeśli zjawisku temu towarzyszy ból w prawym nadbrzuszu, zaleca się kontynuowanie leczenia ceftriaksonem i leczenie objawowe.

Pacjenci w podeszłym wieku i osłabieni mogą potrzebować podawania witaminy K.

Podczas leczenia alkohol jest przeciwwskazany, ponieważ możliwe są efekty podobne do disulfiramu (zaczerwienienie twarzy, skurcze brzucha i żołądka, nudności, wymioty, ból głowy, obniżone ciśnienie krwi, tachykardia, duszność).

Interakcja z narkotykami

Ceftriakson i aminoglikozydy wykazują synergizm przeciwko wielu bakteriom Gram-ujemnym.

W przypadku stosowania razem z NLPZ i innymi lekami przeciwpłytkowymi prawdopodobieństwo krwawienia wzrasta.

Przy jednoczesnym stosowaniu leków moczopędnych i innych leków nefrotoksycznych zwiększa ryzyko działania nefrotoksycznego.

Lek jest niekompatybilny z etanolem (alkoholem).

Interakcja farmaceutyczna

Farmaceutycznie niezgodne z roztworami zawierającymi inne antybiotyki.

Analogi leku Ceftriakson

Analogi strukturalne substancji czynnej:

 • Hazaran;
 • Axon;
 • Betasporina;
 • Biotraxon;
 • Lendatsin;
 • Lifaxon;
 • Longacef;
 • Megion;
 • Medaxone;
 • Movigip;
 • Oframax;
 • Rocephin;
 • Stericheff;
 • Tercef;
 • Torotsef;
 • Triaxone;
 • Forceph;
 • Hison;
 • Cefakson;
 • Cefatryna;
 • Cefogram;
 • Cefson;
 • Ceftriabol;
 • Ceftriaxone-AKOS;
 • Ceftriakson-fiolka;
 • Ceftriakson-CMP;
 • Sól sodowa ceftriaksonu;
 • Ceftriakson Elf.

Jak hodować ceftriakson (memo)

Czy można anulować Ceftriaxone?

Cześć Pomoc, proszę o poradę.

Siostrzenica 9 miesięcy 23 dni Wczoraj w drugiej połowie temperatura wzrosła do 39,5. Kilka razy były luźne stolce. Temperatura Nurofenom spadła do 38,5 i dosłownie godzinę później ponownie wzrosła. Zadzwonili po karetkę (co wstrzyknęli febrifuge - nie wiem). Hospitalizowany w szpitalu chorób zakaźnych. Po wstrzyknięciu temperatura otoczenia również nieznacznie spadła. Zapisuję to na fakt, że piła bardzo mało, wylewała ze strzykawki.

Szpital zdiagnozował infekcję jelitową i dał zastrzyki Ceftriaksonu. Doskonale rozumiem, że w tym przypadku nie są one potrzebne. Brak wyników testów. Wczoraj, na noc w szpitalu, wstrzyknęli jeszcze raz coś przeciwgorączkowego, o czym też nie wiem. Szwagierka przez całą noc aktywnie karmiła ją ze strzykawki. Rano temperatura spadła do 37. Biegunka zaczęła się w szpitalu. Wodnisty, dość często. Teraz temperatura wynosi około 36,6-37. Biegunka nadal istnieje, ale nie tak często.

Nominacje: ceftriakson, fenistil, smekta. biogaya Rozumiem, że z tego wszystkiego tylko smecta nie boli.

Pytanie: Czy można odmówić wstrzyknięcia AB? Jak rozumiem, ponieważ nie są potrzebne. czy można przerwać kurs?

Jak stosować ceftriakson w leczeniu dusznicy bolesnej?

Ceftriakson jest antybiotykiem cefalosporynowym, który wykazuje szeroki zakres działań. Ceftriakson na ból gardła jest przepisywany, jeśli choroba jest ciężka, gdy stosowanie penicylin jest niepraktyczne.
Ceftriakson jest również stosowany, gdy przyjmowanie leków przeciwbakteryjnych w postaci kapsułek, tabletek i innych postaci doustnych jest trudne lub niemożliwe.

Opis leku

Ceftriakson jest dostępny tylko w postaci proszku do przygotowania roztworu, który jest stosowany do wstrzyknięć domięśniowych / dożylnych. Nie ma pigułki na ten lek. Proszek pakowany jest w butelki po 10 ml / 20 ml. Jedna butelka zawiera 500 mg, 1 lub 2 g ceftriaksonu.

Ceftriakson jest lekiem trzeciej generacji, który jest częścią grupy cefalosporyn. Ma działanie bakteriobójcze, co znajduje odzwierciedlenie w hamowaniu powstawania ścian komórkowych bakterii. Antybiotyki z tej grupy są aktywne przeciwko wielu mikroorganizmom, gram-ujemnym i gram-dodatnim.

Jednak niektóre bakterie są oporne na ceftriakson, więc terapia może nie być skuteczna. Instrukcje dla leku zalecają, aby przed użyciem testu przeprowadzić wrażliwość.

Po wstrzyknięciu lub zakraplaczu lek w możliwie najkrótszym czasie przedostaje się do krwi i dróg oddechowych. Biodostępność substancji czynnej - 100%. Lek zaczyna działać po spożyciu. Najwyższe stężenie ceftriaksonu we krwi obserwuje się 2,5 godziny po wstrzyknięciu, po podaniu dożylnym po zakończeniu procedury.

Co pomaga ceftriakson?

Dorosłe zastrzyki, upuszczanie ceftriaksonu przepisanego na dusznicę bolesną, przechodzenie w ciężkiej postaci i jeśli stosowanie penicylin byłoby niewłaściwe. W leczeniu dusznicy bolesnej u dzieci ceftriakson stosuje się tylko w ostrej postaci choroby, powikłanej silnym procesem zapalnym i ropieniem. Zastanów się, co jeszcze przepisano lekowi. Inne wskazania do stosowania Ceftriaksonu to:

 • choroby układu oddechowego (zapalenie, ropień płuc, ropniak opłucnej)
 • zapalenie opon mózgowych, posocznica
 • zakaźne zmiany skórne, tkanki miękkie
 • infekcje przewodu pokarmowego, układ mięśniowo-szkieletowy
 • choroby zakaźne dróg moczowych
 • rany zakaźne zmiany chorobowe, oparzenia
 • zakażenia u osób o słabej odporności

Lek jest również stosowany po interwencjach chirurgicznych w celu zapobiegania zakażeniom bakteryjnym.

Instrukcja

Zgodnie z instrukcjami Ceftriakson na ból gardła jest przepisywany do domięśniowo (zastrzyki) i dożylnie (kroplomierzem). Ceftriakson wstrzykuje się do żyły przez kroplówkę lub strumień. Jeśli chorobie towarzyszy silny katar z ropnym wydzieliną z nosa, lek stosuje się jako część roztworu do wkraplania do nosa.

Jak zrobić roztwór leku?

Roztwór do wstrzykiwań (domięśniowo / dożylnie) należy wykonać przed każdym wstrzyknięciem lub kroplówką. Do przygotowania będzie potrzebny lidokaina (1% roztwór). Do wstrzyknięcia 0,5 g ceftriaksonu należy rozcieńczyć 2 ml lidokainy, 1 g rozcieńcza się 3,5 ml lidokainy.

W przypadku iniekcji i / m proszek można rozcieńczyć wodą do wstrzykiwań, ale podczas wstrzyknięcia pojawi się ból. Czasami zamiast lidokainy proszek rozcieńcza się preparatem Novocain, jednak lek ten nieznacznie zmniejsza skuteczność antybiotyku i jednocześnie zwiększa ryzyko wstrząsu anafilaktycznego. Według opinii pacjentów, lidokaina lepiej łagodzi ból dzięki wprowadzeniu tego antybiotyku.

Aby przygotować roztwór do infuzji dożylnej, należy rozcieńczyć 500 mg proszku w 5 ml i 1 g w 10 ml wody do wstrzykiwań. Aby przygotować roztwór do kroplówki dożylnej, 2 g antybiotyku należy rozcieńczyć 40 ml roztworu, który nie zawiera wapnia, są to:

 • 5-10% roztwór dekstrozy / glukozy
 • 0,9% roztwór chlorku sodu
 • 5% rv lewulozy

Ile czasu pozwala na przechowywanie rozwiązania? Przygotowane roztwory ceftriaksonu zachowują swoje właściwości do 6 godzin (w temperaturze pokojowej).

Jak nakłuć ceftriakson

W przypadku dławicy piersiowej ceftriakson stosuje się zgodnie z instrukcjami:

 • Dla dorosłych i dzieci od 12 lat, antybiotyk jest nakłuwany o 1 p / dzień w dawce 1-2 g. Jeśli dławica piersiowa przechodzi w szczególnie ciężkiej postaci, dzienna dawka jest zwiększana do 4 g. Zaleca się, aby zbyt duża dawka była podzielona na 2 zastosowania i nakłuć 2 p / dzień to znaczy co 12 godzin
 • Dla noworodków w wieku poniżej 14 dni dzienną dawkę oblicza się na podstawie obliczeń 20-50 mg / kg. Ta ilość leku jest wstrzykiwana raz dziennie. Dla niemowląt i dzieci do 12 lat dzienna ilość ceftriaksonu wynosi od 20 do 80 mg / kg
 • Jeśli dziecko waży więcej niż 50 kg, dzienna dawka leku dla niego będzie taka sama jak dla osoby dorosłej.
 • Podczas leczenia bólów gardła u dzieci w wieku poniżej 12 lat lepiej jest podzielić dzienną dawkę na połowę i nakłuć lek o godzinie 2:00, tj. Co 12 godzin. Lek jest doskonale wchłaniany, dlatego foki w miejscach wstrzyknięć pojawiają się rzadko

Ceftriakson w dawce 50 mg / kg masy ciała należy podawać dożylnie (kroplówka). Procedura powinna trwać co najmniej pół godziny. Wstrzyknięcie ceftriaksonu do żyły powinno trwać do 2-4 minut.

Ile dni ma ceftriakson?

Liczba dni stosowania ceftriaksonu jest określana przez lekarza i zależy od ciężkości dusznicy bolesnej. Średnio kuracja trwa 5-10 dni. Gdy temperatura staje się normalna, antybiotyk stosuje się przez kolejne 2-3 dni.
Nie możesz samodzielnie zmniejszyć czasu trwania terapii. Doprowadzi to do pojawienia się oporności na antybiotyki u bakterii. Oznacza to, że pozbycie się patogenu dławicy piersiowej i wyleczenie nawrotu będzie trudniejsze.

Cechy ceftriaksonu u dzieci

Przed leczeniem bólów gardła u dzieci, pierwsze wstrzyknięcie antybiotyku należy wykonać ostrożnie, ponieważ lidokaina może powodować ciężkie alergie. Zaleca się wykonanie wstępnego testu. W tym celu niewielką ilość roztworu ceftriaksonu (0,5 ml) w lidokainie wstrzykuje się w mięsień i monitoruje stan dziecka. Jeśli w ciągu 30 minut nie wystąpią żadne zdarzenia niepożądane, podaje się pozostałą dawkę.

U dzieci przeprowadza się także test na zarysowania, jest on najbardziej bezpieczny. Wykonywany jest za pomocą skaryfikatora. Robią zadrapania na przedramieniu (wewnątrz) i ociekają roztworem ceftriaksonu. Po kilku minutach sprawdź zaczerwienienie i obrzęk. W tym przypadku lek można stosować bez strachu.

Ceftriakson podczas ciąży i laktacji

W leczeniu dusznicy bolesnej u kobiet w ciąży i karmiących piersią ten antybiotyk jest przepisywany w wyjątkowych przypadkach. Lekarz najpierw ocenia ryzyko dla matki i płodu. Ważne jest prawidłowe obliczenie ilości Ceftriaksonu, co pomoże zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych i powikłań.

Nie należy nakłuwać tego antybiotyku w pierwszym trymestrze ciąży. Jeśli istnieje potrzeba stosowania Ceftriaksonu u kobiet karmiących piersią, należy przerwać karmienie piersią na okres leczenia.

Traktujemy nos ceftriaksonu

Krople do nosa

Jeśli ropne wydzieliny z nosa pojawiają się podczas zapalenia zatok, lekarze laryngologa zalecają ceftriakson w postaci kropli. Aby stworzyć rozwiązanie do wkraplania do nosa, będziesz potrzebować:

 • 1 g Ceftriaksonu
 • 5 ml roztworu Furatsilin
 • 1 ml hydrokortyzonu
 • 1 ml Nazivina

Wymieszać roztwory, rozcieńczyć proszek ceftriaksonu. Pochować lek w nosie 2 p. / Dzień, 2 krople (w każdym kanale nosowym). Może być używany przez dorosłych i dzieci przez 5-7 dni. Krople należy przechowywać przez umieszczenie w lodówce.

Roztwór do prania

Płukanki można wykorzystać do wyleczenia nosa. Aby przygotować lek, będziesz potrzebować:

 • 100 ml soli fizjologicznej
 • 10 ml dioksydiny
 • 500 mg Ceftriaksonu

Powstałe rozwiązanie sprawia, że ​​mycie nosa. W tym celu należy wziąć strzykawkę lub strzykawkę (20 ml) bez igły. Pochyl się nad zlewem / wanną, odwróć głowę w lewo i włóż roztwór do lewego nozdrza, aby wypłynęło z prawego nozdrza. Następnie obróć głowę w prawo i przepłucz drugi kanał nosowy.

Procedura pozwala pozbyć się wydzieliny z nosa, podczas gdy lek przenika do zatok i wpływa na patogeny. Mycie odbywa się dwa razy dziennie, aż do normalizacji stanu (5-7 dni). Roztwór zawiera dioksydynę, dlatego nie nadaje się do stosowania u dzieci.

Efekty uboczne

Podczas leczenia bólu gardła, zastrzyki i ceftriakson mogą powodować szereg działań niepożądanych:

 • zaburzenia układu krwiotwórczego (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, limfopenia, hipokoagulacja)
 • zaburzenia układu pokarmowego (nudności, wzdęcia, wymioty, biegunka, ból brzucha, zaparcia, dysbakterioza, zaburzenia czynności wątroby)
 • zaburzenia układu moczowego (bezmocz, zaburzenia czynności nerek)
 • pojawienie się krwi z nosa
 • zawroty głowy, ból głowy
 • kandydoza

Ponadto możliwe są alergie, objawami są wysypka, swędzenie skóry, wstrząs anafilaktyczny. Zdarzają się przypadki, gdy efekty uboczne objawiają się w postaci reakcji lokalnych:

 • z zastrzykami - ból w miejscach wstrzyknięcia
 • z kroplomierzami, wtryskiem odrzutowym - ból w żyle, zapalenie żyły

Przeciwwskazania

Ceftriakson jest przeciwwskazany, jeśli pacjent nie toleruje cefalosporyn, karbapenemów i penicylin.
Przeciwwskazania względne obejmują ciężkie choroby nerek i wątroby. Z ostrożnością stosuje się antybiotyk u dzieci z hiperbilirubinemią (żółtaczka noworodków), chorobami jelita grubego i jelita cienkiego.

Specjalne instrukcje

Instrukcje dla Ceftriaksonu wskazują, że:

 • Lek jest niekompatybilny z etanolem, dlatego alkohol należy wyłączyć podczas terapii.
 • Narzędzie nie może być używane z innymi lekami przeciwbakteryjnymi
 • Ceftriaksonu nie należy stosować z diuretykami „pętlowymi”, lekami nefrotoksycznymi, ponieważ ryzyko działania nefrotoksycznego jest znacznie zwiększone.

W przypadku jednoczesnego podawania niesteroidowych leków przeciwzapalnych z antybiotykami, środki przeciwpłytkowe zakłócają proces agregacji płytek krwi. Zwiększa to prawdopodobieństwo wystąpienia takiego efektu ubocznego jak krwawienie. W związku z tym podczas leczenia ceftriaksonem zaleca się, aby pacjenci w podeszłym wieku i wyniszczeni dodatkowo przepisywali witaminę K.

Analogi

W sprzedaży można znaleźć analogi ceftriaksonu na substancji czynnej. Obejmują one:

 • Torotsef
 • Cefakson
 • Rotsefin
 • Biotraxon
 • Megion
 • Longacef i inni

Niektóre z nich sprzedawane są razem z 1% lidokainą. Rozpuszczalnik jest w pełni przygotowany do przygotowania leków.

Pomiń Ceftriakson

Konsultacja otolaryngologa

Co się stanie, jeśli przegapisz pojedynczą dawkę ceftriaksonu? I ogólnie, jakie mogą być konsekwencje, jeśli ukończysz kurs wcześniej. Po prostu stan się poprawił i nie było tak źle, aby nakłuć zastrzyki. Tylko lekarz nie jest zbyt dobry. Wiek pacjenta: 15 lat

Jeśli przegapisz zastrzyk ceftriaksonu - konsultacja lekarska u lekarza

Poprawa stanu antybiotyków nie oznacza, że ​​choroba całkowicie ustąpiła i jesteś wyleczony. Niestety, wielu pacjentów, po poprawieniu ich stanu, przestaje brać / b niezależnie.
Nie można przerwać przebiegu leczenia, ponieważ może rozwinąć się oporność na antybiotyki, a lek ten, gdy zostanie użyty w przyszłości, może przestać działać i konieczne będzie stosowanie silniejszych leków.
Ponadto, po zaprzestaniu leczenia, może rozwinąć się nawrót choroby ze względu na fakt, że patogenne mikroorganizmy nie zostały całkowicie zabite.
Przebieg antybiotyków powinien wynosić co najmniej pięć dni, z wyjątkiem tych, których przebieg może wynosić 3 dni zgodnie z instrukcjami (na przykład azytromycyna).
Nie samolecz się i bądź zdrowy!

Konsultacje są dostępne przez całą dobę. Pilna pomoc medyczna to szybka odpowiedź.

Ważne jest, abyśmy znali Twoją opinię. Zostaw opinię o naszej usłudze

myLor

Leczenie przeziębienia i grypy

 • Dom
 • Wszystko
 • Jak szybko zaczyna działać ceftriakson?

Ceftriakson jest silnym antybiotykiem o szerokim spektrum działania należącym do grupy cefalosporyn trzeciej generacji. Unikalne narzędzie farmakologiczne pozwala skutecznie radzić sobie z patogenną mikroflorą, która powoduje szereg niebezpiecznych chorób, w tym zapalenie opon mózgowych. Analogi ceftriaksonu to Rocephine, Cefotaxime, a także środki przeciwbakteryjne, takie jak Medaxone, Ifitsef, Stericef i Oframax. Roztwór tego antybiotyku jest przeznaczony do podawania pozajelitowego (wlewy dożylne lub zastrzyki domięśniowe).

Międzynarodową niezastrzeżoną nazwą leku (INN) jest Ceftriakson.

Aktywnym składnikiem tego środka farmakologicznego jest sól disodowa ceftriaksonu. Lek ten jest dostarczany przez firmę farmaceutyczną w postaci proszku do rozcieńczania w szklanych fiolkach 10 ml. Do przygotowania roztworu do iniekcji stosuje się 1% lidokainę.

Wskazaniami do przepisania ceftriaksonu i jego analogów (Rocefina lub Cefotaxime) jest wiele chorób zakaźnych wywołanych przez chorobotwórczą mikroflorę wrażliwą na antybiotyki, o szerokim spektrum działania (w tym szczepy oporne na cefalosporyny pierwszej generacji i penicylinę).

Lek jest wskazany dla następujących chorób:

 • zakaźne zapalenie przewodu pokarmowego;
 • zapalenie otrzewnej (zapalenie otrzewnej);
 • bakteryjne zapalenie opon mózgowych;
 • choroby przenoszone drogą płciową (rzeżączka, kiła);
 • chancroid;
 • zakaźne uszkodzenia kości (zapalenie szpiku) i tkanki stawowe;
 • choroby zakaźne układu moczowego (w tym zapalenie miedniczki nerkowej, kanalikowe zapalenie nerek i zapalenie pęcherza moczowego);
 • zapalenie dróg żółciowych;
 • ropniak woreczka żółciowego;
 • bakteryjne zmiany skórne (streptoderma, ropne zapalenie skóry);
 • zakaźne uszkodzenie wsierdzia;
 • borelioza (choroba z Lyme);
 • wtórne zakażenie powierzchni ran i oparzeń;
 • salmonelloza;
 • zapalenie jąder;
 • zapalenie gruczołu krokowego;
 • zapalenie najądrza;
 • posocznica (posocznica);
 • ostre zapalenie oskrzeli;
 • zapalenie płuc (z nieokreślonym patogenem);
 • ropień płuca i śródpiersia;
 • ropne zapalenie migdałków;
 • ostre zapalenie zatok przynosowych;
 • zapalenie ucha środkowego;
 • zapalenie migdałków (ciężkie zapalenie migdałków);
 • bakteryjne zapalenie gardła;
 • ropień zapalenie gardła.

Według opinii lekarzy, ceftriakson jest doskonały do ​​zapobiegania rozwojowi różnych powikłań bakteryjnych po przeprowadzonych operacjach, ze względu na jego wysoką aktywność nawet do wielopornej patogennej mikroflory.

Gotowy roztwór podaje się domięśniowo lub dożylnie (kroplówka lub strumień).

W przypadku iniekcji i / m, bezpośrednio przed manipulacją, 500 mg proszku rozpuszcza się w 2 ml 1% roztworu chlorowodorku lidokainy i 1 gram w 3,5 ml tego znieczulenia miejscowego.

Ceftriakson jest wstrzykiwany w pośladek maksymalny. Zastosowanie lidokainy w przygotowaniu roztworu zmniejsza ból zastrzyku.

W przypadku kroplówki dożylnej każde 500 mg antybiotyku rozcieńcza się w 5 ml wody do wstrzykiwań. Roztwór wstrzykuje się w ciągu 3-4 minut.

Do wlewu dożylnego na 2 gramy leku należy pobrać 40 ml soli fizjologicznej (0,9% NaCl), 5% roztwór lewulozy lub 5-10% dekstrozy do rozcieńczenia. Infuzja narzuca wymaganą dawkę w ciągu pół godziny.

Maksymalna dopuszczalna (bezpieczna) dawka dzienna dla dorosłych pacjentów, jak również dla młodzieży, która osiągnęła wiek 12 lat, wynosi 4 gramy w odniesieniu do substancji czynnej. Antybiotyk podaje się 1-2 gramy 1 raz dziennie lub 0,5-1 grama 2 razy dziennie, zachowując 12-godzinne odstępy czasu.

Dawki przekraczające 50 mg na 1 kg masy ciała należy podawać dożylnie w infuzji. Infuzja odbywa się przez pół godziny.

W procesie przygotowywania sterylnych roztworów należy ściśle przestrzegać norm aseptyki i środków antyseptycznych. Gotowe rozwiązania muszą być używane w ciągu najbliższych 6 godzin; w temperaturze pokojowej przez określony czas zachowują swoją fizyczną i chemiczną stabilność.

Wymagany czas trwania terapii określa lekarz prowadzący. Zależy to od rodzaju patogenu, postaci nosologicznej i ciężkości choroby.

Ceftriakson jest często leczony kiłą i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

W przypadku rzeżączki ceftriakson przepisywany jest w dawce 250 mg na pojedyncze podanie domięśniowe.

Leczenie kiły Ceftriaksonem przeprowadza się, jeśli pacjent ma nietolerancję na antybiotyki penicylinowe, to znaczy w tym przypadku cefalosporyna III generacji jest stosowana jako środek „zapasowy”.

Aby zapobiec powikłaniom pooperacyjnym spowodowanym przez chorobotwórczą mikroflorę, pacjentom podaje się pojedynczą dawkę 1-2 g antybiotyku przez półtorej godziny przed zabiegiem.

Terapia zapalenia ucha środkowego polega na podawaniu domięśniowo dawki 50 mg / kg raz dziennie.

W przypadku infekcji tkanek miękkich i skóry, 50-75 mg / kg dziennie, lub połowa tej dawki jest podawana dwa razy dziennie, z zachowaniem 12-godzinnych odstępów.

Powołanie ceftriaksonu na dusznicę bolesną jest wskazane, jeśli preparaty penicyliny są nieskuteczne. Jest również przepisywany w ciężkim lub skomplikowanym przebiegu procesu zakaźnego oraz w sytuacjach, w których przyjmowanie dojelitowych postaci dawkowania jest niemożliwe z jednego lub innego powodu.

Dostosowanie dawki u pacjentów z niewydolnością nerek jest wymagane tylko w przypadku wyraźnych naruszeń funkcji narządów. Ile Ceftriaksonu należy podać pacjentowi w tym przypadku, opiera się na obiektywnych badaniach laboratoryjnych.

Po ustąpieniu żywych objawów klinicznych i obniżeniu temperatury ciała do normy fizjologicznej, wskazane jest kontynuowanie leczenia przez 3 dni.

Przeciwwskazania do przepisywania Ceftriaksonu to:

 • indywidualna nadwrażliwość na lek;
 • nietolerancja na antybiotyki z grupy penicylin i cefalosporyn.

Konieczne jest zachowanie większej ostrożności podczas leczenia Ceftriaksonem z patologiami zakaźnymi u noworodków zdiagnozowanych ze wzrostem poziomu bilirubiny we krwi, a także podczas podawania leku pacjentom z zapaleniem jelit (zapalenie jelit) opracowanym na tle antybiotykoterapii.

Personel medyczny powinien wziąć pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznych (w tym wstrząs anafilaktyczny) i być przygotowany do podjęcia natychmiastowych działań w przypadku stanów zagrażających życiu.

Długotrwała terapia wymaga okresowego monitorowania czynnościowej czynności nerek i wątroby, a także badań laboratoryjnych krwi obwodowej pacjenta. Przy mianowaniu agentów na osoby starsze i starcze należy przeprowadzić wstępną ocenę czynności funkcjonalnej nerek. W przypadku niedoboru ciała witaminy K u pacjenta przed leczeniem konieczne jest określenie czasu protrombinowego.

Ważne: u osób otrzymujących ten środek bakteriobójczy, w badaniu ultradźwiękowym pęcherzyka żółciowego, może wystąpić ciemnienie w tym narządzie. Zmiany mają charakter przejściowy i znikają bez śladu po zakończeniu kursu. Nawet jeśli w projekcji pęcherzyka żółciowego wystąpi zespół bólowy (rozwija się tak zwane zapalenie rzekomokrzepniowe), nie zaleca się przerywania leczenia. W takim przypadku wskazane jest dodatkowe leczenie objawowe (łagodzenie bólu).

Ceftriakson ma działanie bakteriobójcze. On, podobnie jak inne cefalosporyny, niszczy patogeny, hamując biosyntezę ich ściany komórkowej. Substancja czynna blokuje działanie ważnego enzymu (transpeptydazy) i hamuje tworzenie się związku mukopeptydowego, który jest częścią ściany komórek bakteryjnych.

Jest skuteczny przeciwko większości szczepów Gram-dodatnich i Gram-ujemnych bakteryjnych czynników zakaźnych, w tym niebezpiecznych patogenów, takich jak Staphylococcus aureus. Lek jest oporny na enzymy wytwarzające bakterie (β-laktamaza i penicylinaza). Środek bakteriobójczy jest także aktywny przeciwko wielu patogenom beztlenowym i bladej treponema.

Przed powołaniem tego leku należy ustalić czynnik sprawczy choroby. Należy pamiętać, że lek nie wykazuje aktywności przeciwko paciorkowcom grupy D, enterokokom i gronkowcom opornym na metycylinę.

Po wstrzyknięciach ceftriaksonu (wstrzyknięcie domięśniowe) aktywny składnik w krótkim czasie jest wchłaniany do krążenia ogólnego i równomiernie rozprowadzany w tkankach i płynach biologicznych. Swobodnie wchodzi do wszystkich narządów, celulozy, chrząstki i tkanki kostnej, nie przechodząc przez bariery histohematologiczne. Wprowadzenie antybiotyku do płynu mózgowo-rdzeniowego pozwala na zastosowanie go w leczeniu stanów zapalnych opon oponowych o etiologii zakaźnej. Po wstrzyknięciu odpowiedniej dawki leku poziom jego zawartości w płynie mózgowo-rdzeniowym jest kilkakrotnie wyższy niż minimum wymagane do powstrzymania wzrostu patogenów zapalenia opon mózgowych.

Poziom biodostępności tego środka farmakologicznego w zastrzykach domięśniowych wynosi 100%.

Maksymalne stężenie w zastrzyku / m ustala się po 2-3 godzinach, a dożylnie - na koniec wlewu. Stopień wiązania białka z albuminą surowicy sięga 95%. Średni okres półtrwania wynosi od 6 do 9 godzin. 50-50% antybiotyku ceftriaksonu po wstrzyknięciu opuszcza organizm z moczem w niezmienionej postaci. Pozostała objętość jest wydalana z żółcią, metabolizowana w jelicie, tworząc nieaktywny związek.

Według przeglądów większość pacjentów toleruje leczenie ceftriaksonem i jego analogami, Rocephin i Cefotaxime, dobrze.

W niektórych przypadkach lek ma skutki uboczne. U pacjentów otrzymujących ten nowoczesny antybiotyk można zauważyć:

 • ból głowy;
 • zaburzenia dyspeptyczne;
 • ból brzucha;
 • zmiana mikrobiocenozy jelitowej (dysbakterioza);
 • zmiana smaku;
 • zapalenie błon śluzowych jamy ustnej i języka;
 • oliguria;
 • krwiomocz (obecność zwiększonej liczby czerwonych krwinek w moczu);
 • glukozuria;
 • zmiany w obrazie krwi (niedokrwistość hemolityczna, leukopenia, małopłytkowość itp.);
 • zmiana czasu protrombinowego (krzepnięcie krwi);
 • reakcje alergiczne.

Irracjonalna terapia antybiotykowa może powodować rozwój nadkażeń, w szczególności zwiększa się prawdopodobieństwo uszkodzeń tkanki grzybiczej (kandydozy).

Przy zastrzykach domięśniowych często stwierdza się bolesność w miejscu wstrzyknięcia. Po podaniu dożylnym, rozwój zapalenia żył i pojawienie się bólu w projekcji żyły (wzdłuż naczynia). Podobne miejscowe działania niepożądane mogą wystąpić po wstrzyknięciu leku Rocefin i Cefotaxime.

Przy jednoczesnym stosowaniu cefrytaksonu, a także jego analogów - Rocefiny i Cefotaksymu z NLPZ i innymi lekami o właściwościach przeciwagregacyjnych, prawdopodobieństwo krwawienia wzrasta. Niektóre leki moczopędne (tak zwane diuretyki „pętlowe”) znacznie zwiększają ryzyko toksycznego działania antybiotyku na tkankę nerkową.

Probenitsid zwiększa stężenie ceftriaksonu w osoczu, ponieważ zwiększa jego okres półtrwania z organizmu. Preparaty enzymu giluronidaza dodatkowo zwiększają przepuszczalność barier histohematogennych, co ułatwia penetrację środka bakteriobójczego do tkanek.

W celu zwiększenia aktywności przeciw mikroflorze beztlenowej zaleca się połączenie cefalosporyny z metronidazolem (Trichopol).

Podczas badań klinicznych wykazano synergizm (wzajemne wzmocnienie efektu) ceftriaksonu i aminoglikozydów w odniesieniu do wielu szczepów Gram-ujemnych patogennych mikroorganizmów. Lek jest farmaceutycznie niezgodny z roztworami do wstrzykiwania zawierającymi inne środki bakteriobójcze i bakteriostatyczne.

Podobnie jak większość innych antybiotyków, ceftriakson z alkoholem jest całkowicie niezgodny. Na czas trwania terapii należy całkowicie zrezygnować z używania napojów, w których występuje nawet niewielka ilość alkoholu etylowego.

Akceptacja napojów alkoholowych może spowodować pojawienie się tzw. „Efekty podobne do disulfiramu”, które obejmują:

 • spadek ciśnienia krwi;
 • wzrost tętna;
 • bolesne skurcze w nadbrzuszu i okolicy brzucha:
 • duszność;
 • ból głowy;
 • zaburzenia dyspeptyczne;
 • przekrwienie skóry twarzy i szyjki macicy.

Przekroczenie racjonalnych pojedynczych i (lub) dziennych dawek może spowodować manifestację skutków ubocznych leku. W tej sytuacji może być wskazane leczenie objawowe. W przypadku przedawkowania hemodializa nie daje pozytywnego efektu.

Cefalosporyna i jej analogi (Rocetyna i Cefotaksym) mogą być przepisywane pacjentom, którzy mają dziecko, według uznania lekarza prowadzącego, jeśli spodziewana korzyść dla kobiety przekracza prawdopodobne ryzyko dla płodu.

Jeśli konieczne jest przeprowadzenie kuracji antybiotykowej w okresie laktacji, podejmowana jest decyzja o przeniesieniu niemowlęcia na sztuczne preparaty mleczne.

U noworodków nieco większa ilość antybiotyku jest wydalana przez nerki (do 70%). U dzieci z T ½ zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych po infuzji IV zmniejszyło się (średnio do 4,5 godziny).

Dawkę ceftriaksonu dla noworodków poniżej 2 tygodni określa się na poziomie 20-50 mg na 1 kg masy ciała na dobę.

Niemowlętom, a także młodym pacjentom w wieku do 12 lat podaje się 20-80 mg / kg dziennie.

Jeśli dziecko waży 50 kg lub więcej, powinno otrzymać taką samą dawkę leku jak dorośli pacjenci.

Leczenie bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u niemowląt wymaga wprowadzenia wysokich dawek (100 mg / kg masy ciała dziecka dziennie). W zależności od szczepu patogenu, czas trwania antybiotykoterapii może się wahać od 4 dni do 2 tygodni.

Dla wcześniaków należy ostrożnie podawać antybiotyki cefalosporynowe o szerokim spektrum działania (ceftriakson, rotsefin i cefotaksym)!

Szczelnie zamknięte fabryczne fiolki z proszkiem do przygotowania roztworu należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed światłem. Dopuszczalna temperatura przechowywania nie powinna przekraczać + 25˚С.

Trzymaj z dala od dzieci!

Ten antybiotyk cefalosporynowy trzeciej generacji może być stosowany przez 2 lata od daty wydania oznaczonej na opakowaniu.

Kolor proszku może się różnić od białego do żółto-pomarańczowego. Ewentualne różnice w odcieniach leku z różnych partii nie wskazują na naruszenie technologii produkcji ani daty ważności.

Ira ————— Guru (4161), zamknięty 4 lata temu

Dilovar Yorov Guru (2912) 4 lata temu

Ceftriakson różni się korzystnie od innych przedstawicieli cefalosporyn trzeciej generacji ze względu na:
- obecność długiego okresu półtrwania i zależnego od dawki wiązania z białkami osocza, co pozwala zmniejszyć jego wprowadzenie do 1 raz dziennie;
- obecność prawie całkowitej biodostępności przy domięśniowym podaniu leku;
- obecność podwójnego sposobu wydalania (eliminacja z organizmu). dzięki czemu potrzeba korekty dawek może być wymagana tylko u pacjentów z istniejącą niewydolnością nerek i wątroby.

Ponadto, mając dobrą zdolność przenikania ceftriaksonu, maksymalnie koncentruje się w tym narządach oddechowych, co jest kolejną ważną zaletą tego leku w leczeniu pozaszpitalnego zapalenia płuc.
W niektórych przypadkach zastosowanie terapii krokowej pozwala obniżyć koszty leczenia Ceftriaksonem.
Dzięki szerokiemu zakresowi aktywności przeciwbakteryjnej, korzystnym właściwościom farmakokinetycznym, dobrej tolerancji i łatwości stosowania, ceftriakson stał się jednym z najczęściej stosowanych antybiotyków w leczeniu pozaszpitalnego zapalenia płuc i zakażeń układu oddechowego.

Allochka Anikhoyazova Profi (541) 4 lata temu

Najlepiej dożylnie w roztworze fizycznym, 1 butelkę + 5 ml fizjoterapii, codziennie o tej samej porze. Albo wewnątrz mięśnia lidokainy (jest bardzo chory) Pamiętam, że zaczął pomagać trzeciego dnia

Maxim Ivanov Expert (357) 4 lata temu

Ceftriakson jest dobrym i silnym antybiotykiem! Pozytywny wynik przyjdzie za 3-5 dni! To zależy od ciężkości choroby i wrażliwości patogenu! jako mikroby i jeśli zapalenie płuc jest zwykle pneumokokiem! często mają odporność na niektóre rodzaje antybiotyków!

Catherine Morozova Expert (299) 8 miesięcy temu

W przypadku poważnych problemów zdrowotnych lekarze przepisują różne antybiotyki, które skutecznie zwalczają wirusy i infekcje. Ceftriakson jest antybiotykiem trzeciej generacji sprzedawanym wyłącznie w zastrzykach.

Wszelkie leki muszą być stosowane zgodnie z instrukcjami, w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy zdrowotne.

Ceftriakson jest doskonały przeciwko infekcjom bakteryjnym. Instrukcje użytkowania wskazują, że antybiotyk pomaga w następujących przypadkach:

 • Procesy zakaźne-zapalne (na przykład zapalenie otrzewnej lub dur brzuszny);
 • problemy z układem oddechowym w zapaleniu płuc, ropniu i powikłaniach zapalenia oskrzeli;
 • zakażenie dróg moczowych (zapalenie pęcherza moczowego) i dróg rodnych (rzeżączka);
 • zapalenie opon mózgowych;
 • sepsa;
 • kiła;
 • zakażenia bakteryjne skóry, jak również zakażenia ran i oparzeń;
 • jako profilaktyka po operacji, w celu uniknięcia powikłań bakteryjnych.

Zasada ceftriaksonu polega na tym, że blokuje on wytwarzanie szkodliwych substancji przez zainfekowane komórki, co prowadzi do ich śmierci. Warto również wspomnieć, że wiele bakterii jest odpornych na antybiotyk, dlatego w instrukcjach stosowania zaleca się wykonanie testu czułości przed przyjęciem leku. Przy negatywnym leczeniu wskaźniki będą nieskuteczne.

Gdy ceftriakson jest podawany domięśniowo, jego maksymalne stężenie we krwi obserwuje się po 2,5 h. 50% leku jest wydalane w postaci niezmienionej przez nerki. Druga część jest inaktywowana w wątrobie, a następnie idzie w parze z żółcią.

Należy zauważyć, że istnieją leki zawierające ceftriakson: Rocefin, Torocef, Biotraxon itp.

Jak każdy inny lek, Ceftriakson ma przeciwwskazania, które należy wziąć pod uwagę, w przeciwnym razie mogą wystąpić poważne konsekwencje:

 1. indywidualna nietolerancja na składniki leku (w przeciwnym razie może wystąpić alergia i bardziej niebezpieczny wstrząs anafilaktyczny);
 2. ciężka choroba wątroby i nerek;
 3. pierwszy trymestr ciąży, a także podczas karmienia piersią;
 4. dzieci z hiperbilirubinemią,
 5. problemy jelitowe związane ze stosowaniem antybiotyków.

W aptekach lek sprzedawany jest w postaci proszku, który rozcieńcza się środkiem znieczulającym przy podawaniu domięśniowym (w większości przypadków stosuje się lidokainę). Po podaniu dożylnym lek rozcieńcza się wyłącznie wodą - pobiera się 1 g na 10 ml. proszek! Teraz zobaczmy, jak rozcieńczyć antybiotyk lidokainą ceftriakson.

W aptece należy kupić 1% roztwór lidokainy, który należy zużyć w ciągu 6 godzin po otwarciu, jeśli jest przechowywany w temperaturze pokojowej lub przez 2 dni, gdy jest przechowywany w lodówce.

Butelka antybiotyku (1000 mg leku) rozcieńczona lidokainą (4 ml 1% - 2 ampułki). Zgodnie z tymi parametrami obliczana jest kolejna dawka.

Czas trwania kursu dla dzieci i dorosłych wynosi zazwyczaj od 4 do 14 dni. Ważne jest, aby powiedzieć, że pierwsze wstrzyknięcie antybiotyku z lidokainą powinno być nadzorowane przez dziecko, ponieważ mogą wystąpić ciężkie alergie.

Aby uniknąć negatywnych konsekwencji, najlepiej wykonać test. Wstrzyknąć 0,5 ml przygotowanego roztworu do mięśnia i śledzić reakcję. Jeśli nie obserwuje się negatywnych zjawisk, w ciągu pół godziny można wstrzyknąć pozostałą dawkę w inny pośladek.

Surowo zabrania się używania alkoholu etylowego, ponieważ może wystąpić skurcz jelit i niższe ciśnienie krwi.

Teraz wiesz, w jakich przypadkach i jak prawidłowo nakłuć Ceftriakson dla dorosłych i dzieci. Pamiętaj, że tylko lekarz może przepisać antybiotyk, ponieważ każda inicjatywa jest niebezpieczna.

Instrukcje dotyczące stosowania iniekcji Ceftriaksonu i działań niepożądanych antybiotyku

Ceftriakson jest nisko toksycznym antybiotykiem stosowanym wyłącznie do wstrzykiwań i ściśle zgodnym z instrukcją użycia. Jest łatwo tolerowany przez pacjentów i często przepisywany w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Skład ceftriaksonu i składnik aktywny

Lek można kupić w aptece na receptę lekarską. Jednocześnie nie wszyscy wiedzą, do której grupy antybiotyków należy Ceftriakson - jest to narzędzie trzeciej generacji, to znaczy, że można je stosować tylko domięśniowo lub dożylnie. W sprzedaży są ampułki 500, 1000 i 2000 miligramów.

Lek uwalniający formę - proszek

Lek rozwija się w postaci soli sodowej. Lek przenika do komórek i tkanek wszystkich układów i ma szkodliwy wpływ na bakterie nawet na etapie ich rozmnażania. Maksymalne stężenie aktywnych składników we wstrzyknięciach domięśniowych osiąga się w ciągu dwóch do trzech godzin, a dożylnie w ciągu kilku minut. Lek jest powoli wydalany, więc jego wstrzyknięcie wykonuje się tylko raz dziennie. W opisie po łacinie wskazano nazwę Ceftriaxone - Ceftriaxoni, formę uwalniania - proszek, który jest wykorzystywany do przygotowania roztworu terapeutycznego. Lek jest prezentowany w przezroczystych szklanych fiolkach zapakowanych w karton. W aptekach można znaleźć lek Ceftriaxone Rads i Leksvm, któremu towarzyszą instrukcje użycia ze szczegółowym opisem wszystkich właściwości leku.

Ceftriakson - wskazania do stosowania i zalecane leczenie

Lek może być stosowany w ścisłej zgodności z instrukcjami i tylko w szpitalu. Wskazany jest w leczeniu patologii, takich jak:

 • infekcje wewnętrzne i pozaszpitalne;
 • zapalenie ucha, zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, ropień płuc;
 • choroby układu moczowo-płciowego - odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie gruczołu krokowego, zapalenie jąder, zapalenie pęcherza moczowego, ceftriakson jest również przepisywany w ampułkach;
 • zaburzenia przewodu pokarmowego - zapalenie jelita, zapalenie otrzewnej itp.
 • zapalenie szpiku i zapalenie stawów;
 • zapalenie opon mózgowych;
 • choroby zakaźne o osłabionej odporności;
 • obecność głębokich oparzeń i zakażonych ran.

Lek może być używany tylko w szpitalu

Po wstępnym badaniu pacjenta i na podstawie wyników testu można przepisać antybiotyk tylko lekarzowi. Używanie produktu bez umówionego spotkania jest zabronione, ponieważ może spowodować poważne komplikacje.

Przeciwwskazania

Zanim rozcieńczysz ceftriakson i użyjesz go do podawania domięśniowego, musisz dokładnie zbadać istniejące przeciwwskazania. Absolutny zakaz - alergia na lek. Ponadto lek nie jest przepisywany w pierwszych miesiącach ciąży, a matki karmiące piersią. Narzędzie to można przepisać na zaburzenia czynności wątroby lub nerek, ale nie można go stosować w przypadku jednoczesnej niewydolności obu narządów.

Środek zaradczy może być przepisany w przypadku zaburzeń czynności wątroby lub nerek, ale nie razem, jeśli oba narządy są niedostateczne.

Antybiotyk nie jest dozwolony dla wcześniaków, których wiek nie przekracza czterdziestu tygodni. Jeśli chodzi o noworodki, ceftriakson jest dozwolony od pierwszych dni, ale w pierwszych dwóch tygodniach może być wypisany tylko ze względów zdrowotnych, ponieważ lek może wywołać rozwój żółtaczki jądrowej. Na tle terapii antybiotykowej zabronione jest wstrzykiwanie roztworów zawierających wapń dożylnie. Wśród względnych przeciwwskazań można zauważyć choroby krwi, które wpływają na jej krzepnięcie, ciążę po pierwszym trymestrze ciąży, okres laktacji.

Dawkowanie i administracja

Ceftriakson jest przeznaczony do podawania do mięśnia lub żyły.

Dawkę w każdym przypadku wybiera lekarz indywidualnie, biorąc pod uwagę diagnozę, wiek i masę ciała pacjenta, obecność powikłań.

Lek jest uwalniany 500-2000 miligramów do trzech razy dziennie. Do rozcieńczania stosuje się roztwór chlorku sodu lub glukozy. Jeśli chodzi o podawanie domięśniowe, odpowiednia jest tylko lidokaina. Jak rozcieńczyć antybiotyk Ceftriakson lidokainą i wodą do wstrzykiwań i wstrzyknięć zgodnie z instrukcją użycia? Zawartość fiolki dodaje się do rozpuszczalnika i dobrze wstrząsa, aby rozpuścić wszystkie kryształy. Gotowy produkt powinien mieć bladożółty odcień.

Do stosowania domięśniowego tylko lidokaina jest odpowiednia do rozwiązania.

Noworodki, których waga przekracza cztery i pół kilograma, są przepisywane w wysokości od dwudziestu do trzydziestu miligramów na kilogram dziennie. Maksymalna dopuszczalna dawka wynosi nie więcej niż pięćdziesiąt miligramów. Dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat dawka leku Ceftriakson osiąga od 1 do 2 gramów dziennie, najlepiej jednorazowo. Pacjenci w podeszłym wieku nie muszą dostosowywać dawki, ale musisz monitorować reakcję organizmu. Jeśli pojawią się działania niepożądane, konieczne jest zmniejszenie dawki lub całkowite przerwanie leczenia ceftriaksonem.

Jak hodować ceftriakson 1-2 g

Antybiotyk należy przygotować bezpośrednio przed użyciem. Zabronione jest przechowywanie go przez długi czas, ponieważ zmniejsza to jego skuteczność. Czy możliwe jest rozcieńczenie nowokainy ceftriaksonu i jak przygotować zastrzyki, jest napisane w instrukcji użycia. Ale niestety nie wszyscy pacjenci to czytają. Aby przygotować rozwiązanie, lepiej wybrać lidokainę. Odpowiednia sól fizjologiczna lub specjalna woda do wstrzykiwań, ale ich stosowanie nie jest zalecane. Antybiotyk jest bardzo bolesny, więc pacjent po prostu nie jest w stanie tego wytrzymać. Lidokaina jest miejscowym środkiem znieczulającym, który łagodzi nieprzyjemne objawy.

Podręcznik szczegółowo wyjaśnia, jak rozcieńczyć ceftriakson lidokainą i wodą do wstrzykiwań dorosłym. Aby to zrobić, musisz rozpuścić pięćset miligramów leku w dwóch mililitrach rozpuszczalnika. Jeśli dawka wynosi jeden gram, będziesz potrzebował trzy i pół mililitra lidokainy. Jeśli lek wymaga podania dożylnego, lek rozpuszcza się w pięciu mililitrach wody destylowanej. Dawka jednego grama jest mieszana w dziesięciu mililitrach wody. Antybiotyk należy podawać bardzo powoli. Tabela pokazuje schemat rozcieńczania dwuprocentowego roztworu lidokainy:

Efekty uboczne

Niewłaściwie stosowany antybiotyk może powodować działania niepożądane. Głównym jest alergia. Objawia się pokrzywką, wysypką, świądem, zapaleniem skóry, dreszczami, obrzękami. Najbardziej niebezpiecznym typem powikłania jest wstrząs anafilaktyczny, z którego pacjent może umrzeć.

Oprócz alergii leki mogą wywoływać zaburzenia układu trawiennego. Mogą to być nudności, wymioty, zapalenie jamy ustnej, niewydolność wątroby, zwiększone stężenie mocznika. Niektórzy pacjenci skarżą się na bóle głowy. W miejscu podania antybiotyku może wystąpić obrzęk, który powoduje ból. Jeśli wystąpią działania niepożądane, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, aby zapobiec rozwojowi poważnych powikłań.

Cechy leku

Przed wstrzyknięciem należy dokładnie przeczytać instrukcje. Wskazuje dawkowanie leku, ale do jego prawidłowego stosowania konieczne jest przestrzeganie zaleceń lekarza prowadzącego.

Ceftriakson podczas ciąży i laktacji

Podczas noszenia dziecka ciało kobiety jest narażone na różne choroby, w tym choroby zakaźne. W czasie ciąży należy porzucić fundusze. Ale czasami zdarzają się sytuacje, w których infekcja jest o wiele bardziej niebezpieczna niż powikłania po chorobie i stosowaniu leków. Decyzję w tej sytuacji podejmuje ginekolog, który musi wziąć pod uwagę wszystkie istniejące przeciwwskazania. Całkowity zakaz dotyczy pierwszych miesięcy, w których powstają wszystkie narządy i układy płodu.

Gdy ciąża oznacza, że ​​lepiej nie używać

Podczas laktacji niepożądane jest stosowanie antybiotyku, ponieważ lek może być przekazany noworodkowi przez mleko. Z pilną potrzebą dziecka będzie musiała karmić mieszankę.

Ceftriakson dla dzieci

W dzieciństwie lek ma swoje własne niuanse stosowania. Bardzo ważne jest ścisłe przestrzeganie przepisanej dawki i czasu trwania kursu. Najlepsza opcja, jeśli zastrzyki będą wykonywane dla dziecka w szpitalu pod nadzorem specjalistów. Dzienna dawka nie powinna przekraczać czterech gramów.

Konieczne jest, aby zastrzyki były wykonywane u dziecka w szpitalu pod nadzorem specjalistów.

Jeśli waga dziecka jest większa niż pięć do dziesięciu kilogramów, procedura jest przeprowadzana w postaci kroplomierza przez pół godziny. Ceftriakson podaje się dzieciom zgodnie z diagnozą i ciężkością choroby. Przebieg leczenia jest ustalany przez pediatrę.

Medycyna dla zwierząt

Instrukcje dotyczące stosowania ceftriaksonu wskazują, że w medycynie weterynaryjnej można go stosować w przypadku powikłań bakteryjnych występujących u zwierząt. W przypadku wstrzyknięć produkt rozcieńcza się wodą do wstrzykiwań i lidokainą, po czym wstrzykuje się go w mięsień lub podskórnie. Możliwe jest również dożylne podanie cewnikiem. W takim przypadku proszek należy nanosić sterylną wodą destylowaną.

Chore zwierzę wstrzykuje się w mięsień lub podskórnie.

Dawkowanie określa się w miligramach na kilogram wagi i wynosi:

 • małe zwierzęta - kocięta - 0,16;
 • pies i inne duże osoby - do 50 lat.

Analogi

Antybiotyk ma wiele substytutów substancji czynnej. Wśród najbardziej znanych można zauważyć:

 • Cefaleksyna jest lekiem generycznym i analogiem tabletek Ceftriaksonu;
 • Megion;
 • Rocephin;
 • Cedex - analog ceftriaksonu w zawiesinie.

Lek nie jest dostarczany ze składnikami znieczulającymi przeznaczonymi do jego rozcieńczenia. Leki takie jak Rocephin i Rosin mają lidokainę w opakowaniu. Dzięki temu można nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale także uprościć procedurę podawania leków. Główne zalety takich leków to:

 1. Nie musisz kupować rozpuszczalnika osobno.
 2. Nie należy podawać lidokainy, ponieważ ma już odpowiednią dawkę. Aby użyć leku, wystarczy rozpuścić proszek i wykonać zastrzyk.

Przed wypiciem analogów tabletek Ceftriaxone należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, a nawet lepiej porozmawiać z lekarzem.

Lek jest uważany za jeden z najbardziej skutecznych i pozwala szybko leczyć bez rozwoju negatywnych objawów i patologii. Jest tak bezpieczny, że przepisywany jest zarówno dzieciom, jak i kobietom w ciąży, z wyjątkiem pierwszego trymestru. Pacjenci pozostawiają tylko pozytywne opinie na temat ceftriaksonu. Już pierwszego dnia użytkowania przychodzi ulga. Koszt leku jest dostępny dla wszystkich, możesz go kupić w dowolnej aptece, ale tylko po przepisaniu przez lekarza.