loader

Główny

Pytania

Choroby płuc u ludzi: lista, przyczyny, objawy i metody leczenia

Uszkodzenia ludzkiego układu płucnego wykraczają daleko poza ograniczone spektrum, które jest powszechnie uważane za krytyczne. Wiele osób wie, czym jest zapalenie płuc lub gruźlica, ale po raz pierwszy w gabinecie lekarskim mogą usłyszeć o śmiertelnej chorobie, takiej jak odma opłucnowa.

Każda sekcja aparatu oddechowego, aw szczególności płuca, jest ważna dla jego niezastąpionej funkcjonalności, a utrata jednej z funkcji jest już niezastąpionym zakłóceniem w pracy całego złożonego mechanizmu.

Jak powstają choroby płuc

We współczesnym świecie zwyczajowo otwiera się listę chorób płuc u ludzi z długą listą defektów nabytych z powodu złej sytuacji środowiskowej. Przede wszystkim jednak wśród powodów bardziej właściwe byłoby wprowadzenie wrodzonej patologii. Najcięższe choroby płuc należą szczególnie do kategorii zaburzeń rozwojowych:

 • formacje torbielowate;
 • dodatkowy płat płucny;
 • „Lustrzane płuco”.

Następne w kolejności są choroby niezwiązane z warunkami życia pacjenta. Są to zmiany genetyczne, czyli odziedziczone. Zniekształcony kod chromosomalny staje się częstym sprawcą takich anomalii. Przykładem tej wrodzonej zakładki jest hamartoma płuca, którego przyczyny są nadal przedmiotem dyskusji. Chociaż jedna z głównych przyczyn wciąż nazywana jest słabą obroną immunologiczną, ustanowiona w dziecku w łonie matki.

Ponadto lista chorób płuc u ludzi kontynuuje listę nabytych zaburzeń wynikających z przenikania patogennej mikroflory do organizmu. Przede wszystkim oskrzela i tchawica cierpią na aktywność kultury bakteryjnej. Na tle infekcji wirusowej rozwija się zapalenie płuc (zapalenie płuc).

Uzupełnienie listy chorób płuc u ludzi w patologiach wywołanych warunkami środowiskowymi, warunkami środowiskowymi lub stylem życia pacjenta.

Choroby płuc dotykające opłucną

Sparowane organy, płuca, są zamknięte w przezroczystej błonie zwanej opłucną. Pomiędzy arkuszami opłucnej umieszcza się specjalny płyn opłucnowy ułatwiający ruch skurczowy płuc. Istnieje wiele chorób, które zakłócają dystrybucję smaru w płaszczyźnie opłucnej lub są odpowiedzialne za wnikanie powietrza do szczelnej jamy:

 1. Odma opłucnowa jest chorobą zagrażającą życiu, ponieważ powietrze wydobywające się z płuc wypełnia pustki w klatce piersiowej i zaczyna ściskać narządy, ograniczając ich kurczliwość.
 2. Wysięk opłucnowy lub w inny sposób - tworzenie się płynu wypełniającego między ścianą klatki piersiowej a płucem, uniemożliwia pełne rozszerzenie ciała.
 3. Mesothelioma jest rodzajem raka, często późnym skutkiem częstego kontaktu układu oddechowego z pyłem azbestowym.

Poniżej rozważamy jedną z najczęstszych chorób opłucnej - zapalenie opłucnej płuc. Objawy i leczenie tej patologii zależą od formy, w której się rozwija.

Zapalenie płuc

Czynnikami prowokującymi zapalenie opłucnej są wszelkie stany, które przyczyniają się do nieprawidłowego działania płuc. Mogą to być przewlekłe choroby, które nie odpowiedziały na leczenie lub nie były leczone:

 • gruźlica;
 • zapalenie płuc;
 • przeziębienia;
 • zaniedbany reumatyzm.

Czasami zapalenie opłucnej rozwija się w wyniku zawału serca lub ciężkiego urazu mostka, zwłaszcza jeśli pacjent ma złamane żebro. Szczególne miejsce zajmuje zapalenie opłucnej, które rozwinęło się na tle guzów.

Odmiany zapalenia opłucnej określają dwa kierunki rozwoju patologii: wysiękowe i suche. Pierwszy charakteryzuje się bezbolesnym przebiegiem, ponieważ jama opłucnowa jest wypełniona wilgocią, co ukrywa niedogodności. Jedynym objawem choroby jest ciśnienie w mostku, niezdolność do wzięcia pełnego oddechu bez poczucia ograniczenia.

Suche zapalenie opłucnej powoduje ból w klatce piersiowej podczas wdychania, kaszlu. Czasami dyskomfort i ból przenoszone są na plecy i ramiona. Różnica w objawach dwóch typów jednej choroby wyraża się obecnością lub nieobecnością (jak w tym przypadku) płynu wypełniającego puste przestrzenie opłucnej. Wilgoć nie pozwala pocierać skorupom skorupy i powodować bólu, podczas gdy niewielka jej ilość nie jest w stanie utworzyć wystarczającej bariery przeciwko tarciu.

Gdy tylko wykryje się objawy zapalenia opłucnej w płucach i zaplanuje się leczenie choroby podstawowej, zaczynają one zatrzymywać niepokojące konsekwencje. Tak więc, do pompowania nadmiaru płynu, wywierania nacisku na narządy i zapobiegania pełnemu oddychaniu, należy użyć nakłucia. Procedura ma podwójne znaczenie - przywraca zdolność płuc do normalnego skurczu i dostarcza materiał do analizy laboratoryjnej.

Choroby płuc wpływające na drogi oddechowe

Porażka dróg oddechowych jest zdiagnozowana za pomocą kilku wskaźników:

 1. Skrócenie oddechu, duszność lub płytki oddech. W początkowej fazie choroby obserwuje się ostrą asfiksję. Dla wszystkich rodzajów zaburzeń w układzie oddechowym charakteryzuje się niewydolnością rytmu oddechowego, objawiającą się w postaci bezbolesnej lub bolesnej.
 2. Kaszel - mokry lub suchy, z lub bez zanieczyszczeń krwi w plwocinie. Ze swojej natury i pory dnia, kiedy jest najbardziej wyraźny, lekarz może podjąć wstępną decyzję w sprawie diagnozy, mając tylko pakiet badań podstawowych.
 3. Bóle różnią się lokalizacją. Zwracając się do lekarza po raz pierwszy, ważne jest, aby prawidłowo ocenić ból jako ostry, ciągnący, naciskający, nagły itd.

Lista chorób płuc u ludzi odzwierciedlająca wskazane objawy obejmuje:

 1. Wszystkie rodzaje astmy - alergiczne, nerwowe, dziedziczne, spowodowane zatruciem toksycznym.
 2. POChP jest przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, która leży u podstaw patologii, takich jak rak płuc, choroby układu krążenia i niewydolność oddechowa. POChP dzieli się z kolei na przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc.
 3. Mukowiscydoza jest dziedziczną anomalią, która uniemożliwia regularne usuwanie śluzu z oskrzeli.

Rozważ poniżej najnowszą listę chorób jako najmniej znaną z nich.

Mukowiscydoza

Objawy mukowiscydozy są zauważalne w pierwszym roku życia dziecka. Wyraziste oznaki to kaszel z ciężkimi przedziałami gęstego, lepkiego śluzu, brak powietrza (duszność) przy niewielkim wysiłku fizycznym, brak strawności tłuszczów i opóźnienie wzrostu i masy w stosunku do normy.

Pochodzenie mukowiscydozy obwiniane jest za zniekształcenie siódmego chromosomu, a dziedziczna transmisja uszkodzonego genu wynika z wysokiego odsetka (25%) diagnozowania patologii dwóch rodziców naraz.

Często leczenie obejmuje usunięcie ostrych objawów antybiotyków i uzupełnienie składu enzymatycznego trzustki. A środki mające na celu zwiększenie drożności oskrzeli zależą od ciężkości stanu pacjenta.

Choroby płuc dotykające pęcherzyków płucnych

Większość płuc to pęcherzyki płucne - wypełnione powietrzem worki luzem, pokryte gęstą siecią naczyń włosowatych. Przypadki śmiertelnych chorób płuc u ludzi są zwykle związane z uszkodzeniem pęcherzyków płucnych.

Wśród tych chorób nazywa się:

 • zapalenie płuc (zapalenie płuc) w wyniku zakażenia środowiskiem bakteryjnym;
 • gruźlica;
 • obrzęk płuc spowodowany bezpośrednim fizycznym uszkodzeniem tkanki płucnej lub dysfunkcją mięśnia sercowego;
 • guz zlokalizowany w dowolnym segmencie narządu oddechowego;
 • pylica płuc, należąca do kategorii chorób „zawodowych” i rozwijająca się w wyniku podrażnienia płuc pyłowymi elementami cementu, węgla, azbestu, amoniaku itp.

Zapalenie płuc jest najczęstszą chorobą płuc.

Zapalenie płuc

Głównym objawem zapalenia płuc u dorosłych i dzieci jest kaszel - suchy lub mokry, a także wzrost temperatury w zakresie 37,2 ° - 37,5 ° (z ogniskowym zapaleniem) i do 39 ° C w standardowej klinice.

Wpływ bakterii chorobotwórczych nazywany jest główną przyczyną zapalenia płuc. Mniejszy procent przypisuje się działaniu wirusów, a tylko 1-3% klasyfikuje się jako zakażenie grzybicze.

Zakażenie patogenami następuje przez unoszące się w powietrzu kropelki lub przez przeniesienie środka z zaatakowanego narządu. Druga sytuacja często pojawia się podczas próchnicy.

Hospitalizacja z powodu ciężkich objawów zapalenia płuc u dorosłych występuje w ciężkich przypadkach, w łagodniejszych postaciach zapalenia, pacjentowi przepisuje się leczenie domowe z leżeniem w łóżku. Jedyną skuteczną metodą przeciw zapaleniu płuc są antybiotyki o szerokim spektrum działania. W przypadku braku pozytywnej reakcji pacjenta na wybrany środek po trzech dniach, lekarz wybiera inny antybiotyk.

Śródmiąższowa choroba płuc

Interstitium to rodzaj szkieletu podtrzymującego pęcherzyki z prawie niewidoczną, ale trwałą tkaniną. W różnych procesach zapalnych w płucach, śródmiąższowa gęstnieje i staje się widoczna po zbadaniu sprzętu. Uszkodzenie błony łącznej jest spowodowane różnymi czynnikami i może być pochodzenia bakteryjnego, wirusowego, grzybowego. Wpływ nieusuwalnych elementów pyłowych, leków nie jest wykluczony.

Alveolite

Idiopatyczne włókniste zapalenie pęcherzyków płucnych jest postępującą chorobą, która atakuje pęcherzyki przez zmianę śródmiąższową. Symptomatologia chorób tej grupy nie zawsze jest jasna, podobnie jak charakter patologii. Pacjent jest dręczony dusznością i suchym, bolesnym kaszlem, a następnie trudności w oddychaniu prowadzą do tego, że osoba jest poza zasięgiem najprostszych wysiłków fizycznych, takich jak wchodzenie na drugie piętro. Leczenie idiopatycznego włóknienia pęcherzyków płucnych, aż do całkowitej odwracalności choroby, jest możliwe w ciągu pierwszych trzech miesięcy po pojawieniu się pierwszych objawów i wymaga zastosowania glikokortykosteroidów (leków, które hamują zapalenie).

Przewlekłe niespecyficzne choroby płuc

Ta grupa obejmuje różne uszkodzenia narządów oddechowych o ostrym i przewlekłym charakterze, charakteryzujące się podobnymi objawami klinicznymi.

Czynnik wiodący w niespecyficznych chorobach płuc nazywa się negatywnymi warunkami środowiskowymi, które obejmują wdychanie przez osobę szkodliwych substancji z produkcji chemicznej lub gumy nikotynowej podczas palenia.

Statystyka rozkłada stosunek przypadków POChP między dwie główne choroby - przewlekłe zapalenie oskrzeli i astmę oskrzelową - i przypisuje procentową równowagę (około 5%) innym rodzajom infekcji dróg oddechowych. W przypadku braku odpowiedniego leczenia, niespecyficzne choroby płuc postępują do gruźlicy, raka, pneumosklerozy i przewlekłego zapalenia płuc.

Nie ma ogólnej terapii ogólnoustrojowej w leczeniu POChP. Leczenie odbywa się na podstawie wyników diagnostycznych i przewiduje użycie:

 • środki przeciwbakteryjne;
 • UV i mikrofalówka;
 • leki rozszerzające oskrzela;
 • immunomodulatory;
 • glikokortykosteroidy.

W niektórych przypadkach, na przykład w przypadku ostrego i przewlekłego ropnia płuc, podejmuje się decyzję o usunięciu części zaatakowanego narządu w celu powstrzymania dalszego rozprzestrzeniania się choroby.

Zapobieganie chorobom płuc

Podstawą działań zapobiegających rozwojowi chorób płuc jest dostępna procedura diagnostyczna - fotofluorogram, który musi być wykonywany każdego roku. Równie ważne jest monitorowanie zdrowia jamy ustnej i układu moczowego, ponieważ obszary, w których najczęściej występują infekcje.

Każdy kaszel, trudności w oddychaniu lub gwałtowny wzrost zmęczenia powinny być powodem do pójścia do terapeuty, a ból mostka, w połączeniu z którymkolwiek z tych objawów, jest dobrym powodem, aby napisać do głównego pulmonologa.

Rodzaje i konsekwencje chorób płuc

Patologie płucne należą do procesów, które stanowią poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia. Śmiertelność takie choroby zajmują pozycję po zaburzeniach serca. Choroby płuc, ich leczenie i profilaktyka należą do kompetencji zawodowych lekarzy płuc.

Choroby płuc u ludzi - ogólnie przyjęta klasyfikacja

W zależności od rodzaju zmian chorobowych, problemy z płucami dzielą się na kilka typów:

 • choroby dotykające drogi oddechowe;
 • procesy patologiczne w pęcherzykach;
 • zaburzenia dotyczące opłucnej i klatki piersiowej;
 • choroby ropne;
 • choroby spowodowane negatywną dziedzicznością;
 • patologie wrodzone.

Charakterystyczną cechą większości chorób płuc jest ich tendencja do wywierania destrukcyjnego wpływu nie tylko na płuca, ale także na inne narządy wewnętrzne.

Jakie choroby wpływają na drogi oddechowe

Choroby te obejmują:

 1. POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc).
 2. Rozedma płuc.
 3. Głód tlenu (zamartwica).

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

W przypadku POChP typowe jest oddziaływanie na płuca i oskrzela. Patologia odnosi się do ciężkiej, rozwija się w wyniku reakcji zapalnej na działanie drażniących czynników środowiskowych. Choroba jest obarczona uszkodzeniem dystalnych oskrzeli, rosnącym spadkiem prędkości przepływu powietrza, niewydolnością oddechową.

Główne objawy choroby - uporczywy kaszel z intensywną plwociną, duszność. POChP jest uważana za nieuleczalną chorobę, ma stosunkowo wysoką śmiertelność i zajmuje 4 pozycję wśród głównych przyczyn śmierci.

Rozedma płuc

Ta patologia jest uważana za typ POChP, powikłania gruźlicy, krzemicy i obturacyjnego zapalenia oskrzeli. Choroba prowadzi do upośledzenia wentylacji, krążenia krwi i zniszczenia tkanki płucnej.

Ostra utrata masy ciała, przebarwienia skóry i ciągła duszność są charakterystycznymi objawami dla wszystkich rodzajów rozedmy płuc. Wśród powszechnych konsekwencji choroby - dystrofii mięśnia sercowego, płucnej, niewydolności serca.

Asphyxia

Przy asfiksji brakuje tlenu, nadmiernej ilości dwutlenku węgla. Choroba objawia się w postaci uporczywego kaszlu z plwociną, obfite pocenie się. W zależności od mechanizmu rozwoju, asfiksja może być mechaniczna (sprowokowana przez ściskanie, zwężanie dróg oddechowych), traumatyczna (występująca na tle uszkodzenia wewnątrz klatki piersiowej), toksyczna (spowodowana negatywnymi skutkami chemikaliów).

Patologie wpływające na pęcherzyki

Pęcherzyki są cząstkami światła w postaci mikroskopijnych torebek. Ich porażka prowadzi do rozwoju:

 1. Zapalenie płuc.
 2. Rak płuc.
 3. Gruźlica.
 4. Krzemica
 5. Obrzęk płuc.

Zapalenie płuc

Zapalenie płuc jest chorobą zakaźną, wywoływaną przez chorobotwórczą florę (wirusy lub bakterie). Choroba często występuje w postaci ostrej, powoduje wyraźne objawy w postaci:

 • ostry wzrost masy ciała;
 • ciężki oddech;
 • świszczący oddech w mostku;
 • oddzielenie od grudek śluzowych dróg oddechowych;
 • dreszcze;
 • duszność;
 • ogólna słabość.

Ciężkie postacie choroby prowadzą do zmiany koloru skóry, ciężkiego zatrucia i wymagają obowiązkowej hospitalizacji pacjenta.

Rak płuc

W przypadku raka płuc w organizmie pacjenta zachodzą agresywne procesy onkologiczne, które mogą być śmiertelne. Główne przyczyny choroby to palenie czynne lub bierne, ciągłe wdychanie zanieczyszczonego powietrza, kontakt ze szkodliwymi związkami chemicznymi.

Onkologia płuc objawia się uporczywym kaszlem z oddzieleniem skrzepów krwi, nagłą utratą masy ciała, stale podwyższoną temperaturą ciała, trudnościami w oddychaniu. Cechą patologii jest stopniowy rozwój, któremu nie towarzyszy silny ból. Zespół bólowy objawia się w końcowej fazie choroby, na tle rozległych przerzutów.

Gruźlica

Spowodowane przez niebezpieczną bakterię - różdżkę Kocha. Choroba charakteryzuje się ciężkim postępem, wysokim stopniem zakaźności. Przy braku niezbędnych środków terapeutycznych choroba nieuchronnie prowadzi do śmierci. Z reguły patologia jest poważniejsza u dzieci.

Rozwój gruźlicy jest często wskazywany przez temperaturę podgorączkową, która nie jest podatna na eliminację przez leki przeciwgorączkowe, stały kaszel i obecność krwawych żył w plwocinie. Najwyższą zapadalność obserwuje się wśród aspołecznych stylów życia odbywających karę pozbawienia wolności, z osłabioną odpornością.

Krzemica

Ta patologia jest jedną z chorób zawodowych płuc. Krzemica to choroba spowodowana ciągłym wdychaniem szkodliwego pyłu. Górnicy, górnicy, szlifierze są przedmiotem naruszeń.

Choroba nie może objawiać się przez wiele lat lub przybierać słabej formy. Postęp krzemicy prowadzi do niewystarczającej mobilności płuc, upośledzenia procesu oddychania.

Obrzęk płuc

Ten typ choroby płuc jest postrzegany jako powikłanie innych chorób. Przyczyny jego występowania obejmują zniszczenie przez toksyny ścian pęcherzyków płucnych, przenikanie płynu do przestrzeni płucnej. Naruszenie jest często przyczyną śmierci, dlatego wymaga nadzwyczajnych środków medycznych o wysokiej skuteczności.

SARS (atypowe zapalenie płuc) należy do śmiertelnej choroby niszczącej pęcherzyki płucne. Czynnikiem sprawczym tej choroby jest koronawirus, który powoduje gwałtowne pogorszenie stanu pacjenta i ekspansję łącznej tkanki płucnej. Badania naukowe wykazały rzadką zdolność koronawirusa do tłumienia mechanizmów ochronnych układu odpornościowego.

Zaburzenia dotyczące opłucnej i klatki piersiowej

Opłucna ma wygląd cienkiego worka, który otacza płuca i pokrywa wewnętrzną powierzchnię klatki piersiowej. Ta tkanka jest podatna na rozwój patologii z poniższej listy:

 1. Zapalenie opłucnej.
 2. Nadciśnienie płucne.
 3. Odma opłucnowa.
 4. Zatorowość płucna.

Zapalenie opłucnej

Choroba ta polega na rozwoju procesu zapalnego w opłucnej, spowodowanego w większości przypadków przez Staphylococcus aureus, Legionella. Objawy zapalenia opłucnej objawiają się kłującym lub tępym bólem w klatce piersiowej, silnym poceniem się, krwiopluciem.

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne (PH) charakteryzuje się postępującym wzrostem oporu naczyniowego w płucach, który może wywołać niewydolność prawej komory i przedwczesną śmierć pacjenta. Patologia, przebiegająca asymptomatycznie w okresie kompensacji, powoduje wyraźne objawy w ostrej fazie. Pacjent dramatycznie traci na wadze, odczuwa niewyjaśnioną duszność, stałe bicie serca i zwiększone zmęczenie. Występują kaszel i chrypka głosu, zawroty głowy, omdlenia, krwioplucie, ból w klatce piersiowej, obrzęk nóg i stóp, ból wątroby. Powikłania nadciśnienia płucnego są obarczone śmiercią z powodu rozwoju niewydolności krążeniowo-oddechowej.

Odma opłucnowa

Powodem rozwoju patologii o tej nazwie jest gromadzenie się powietrza (gazów) w jamie opłucnej. W rezultacie upośledzona jest funkcja oddechowa, płuca nie radzą sobie z podstawowymi funkcjami.

Choroba jest spowodowana różnymi infekcjami, obecnością nowotworów w drogach oddechowych, urazami i patologiami tkanki łącznej (twardzina skóry, reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie skórno-mięśniowe). Wraz z rozwojem odmy opłucnowej pacjent pojawia się ostry ból w mostku, oddychanie staje się częste i płytkie, występuje duszność, skóra blaknie lub zmienia kolor na niebieski. Bez terapii jakościowej patologia może prowadzić do zapaści i śmierci pacjenta.

Zatorowość płucna

W tej chorobie część oderwanego skrzepu krwi (zatoru) przemieszcza się przez naczynia krwionośne, prowadząc do zablokowania światła w tętnicy płucnej. Najczęściej skrzep krwi wydostaje się ze ścian głębokich żył, które penetrują kończyny dolne.

Skutkiem zatoru są trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej, rozwój krwawego kaszlu, zaburzenia rytmu serca, zespół drgawkowy i zawroty głowy. W zależności od liczby zgonów ta patologia jest umieszczana na drugim miejscu po zawale mięśnia sercowego - patologia może się nagle rozwinąć i spowodować natychmiastową śmierć pacjenta.

Choroby o charakterze ropnym

Podobne choroby płuc należą do kategorii ciężkich, z martwicą, ropnym rozpadem tkanek. Poniższa lista zawiera główne choroby o charakterze ropnym:

 1. Ropień płuc.
 2. Ropne zapalenie opłucnej.
 3. Gangrena płuc.

Ropień płuc

Choroba jest spowodowana przez bakterie tlenowe, gronkowce. W procesie rozwoju patologii w płucach powstawanie ropnych jam, otoczonych martwą tkanką. Główne objawy choroby objawiają się w postaci gorączki, bólu w dotkniętym odcinku, oddzielenia krwawej, ropnej plwociny. Eliminacja procesów destrukcyjnych wymaga intensywnego leczenia antybiotykami.

Ropne zapalenie opłucnej

Postępuje z ostrym ropnym zapaleniem, które wpływa na błony ciemieniowe i płuca, które mogą rozprzestrzeniać się na sąsiednie tkanki. Pacjent ma bolesny kaszel, ból ze strony zmiany, dreszcze, duszność i ogólne osłabienie.

Gangrena płuc

Prowadzi to do rozwoju procesów chorobotwórczych, gnilnych i całkowitego rozpadu tkanek płucnych. Głównymi objawami są wydzieliny z dróg oddechowych nieprzyjemnie pachnącego śluzu, wzrost t do krytycznych parametrów, obfite pocenie się i ciągły kaszel. Prawdopodobieństwo śmierci pacjenta jest wysokie - do 80%.

Choroby pojawiające się wraz z powstaniem ropy w płucach mogą mieć charakter całkowity lub wpływać na poszczególne segmenty narządu.

Dziedziczne i wrodzone choroby płuc

Dziedziczne patologie rozwijają się niezależnie od czynników zewnętrznych. Choroby wynikające z negatywnych procesów genowych obejmują:

 1. Zwłóknienie, prowadzące do proliferacji tkanki łącznej, przeważa zamiast tkanki pęcherzykowej.
 2. Astma oskrzelowa, podatna na nasilenie pod wpływem alergenów, występująca ze zjawiskami spastycznymi, zaburzeniami oddechowymi.
 3. Hemosideroza, spowodowana nadmiarem w ciele pigmentu hemosyderyny, masywnym uwalnianiem czerwonych krwinek do tkanek ciała i ich zapadnięciem się.
 4. Pierwotna dyskineza związana z dziedzicznymi patologiami oskrzeli.

Do chorób wrodzonych zalicza się różne wady i anomalie. Są to:

 • aplazja związana z brakiem części płuc;
 • hipoplazja - niedorozwój układu oskrzelowo-płucnego;
 • sekwestracja - istnienie obszaru tkanki płucnej niezaangażowanego w procesy wymiany gazu;
 • agenezja, w której pacjent jest całkowicie nieobecny w płucach i głównym oskrzeli;
 • Zespół Mounier-Kun (tracheobronchomegalia) - niedorozwój elastycznych i mięśniowych struktur głównych narządów oddechowych, ich nienormalna ekspansja.

Wrodzone wady rozwojowe i anomalie są wykrywane na etapie powstawania płodu, z przejściem planowanego badania USG. Po ich wykryciu przeprowadza się niezbędne środki terapeutyczne, aby uniknąć dalszego postępu patologii.

Choroby płuc i ich objawy. Objawy, klasyfikacja i profilaktyka głównych chorób płuc.

Jednym z najbardziej niebezpiecznych (po sercu) są choroby płuc u ludzi. Ich lista jest dość długa, ale częstotliwość występowania i zagrożenie życia chorób nie są takie same. Jednocześnie świadomość wszystkich możliwych dolegliwości i ich przejawów jest warta każdego piśmiennego, starannie samego siebie należącego do osoby. W końcu, jak wiadomo, wczesna wizyta u lekarza znacznie zwiększa szanse na pomyślny wynik leczenia.

Najczęstsze choroby płuc u ludzi: lista, objawy, prognozy

Często ludzie mylą powszechne choroby układu oddechowego z chorobami charakterystycznymi dla płuc. W zasadzie nie ma w tym nic strasznego, jeśli pacjent nie próbuje się wyleczyć, ale określa diagnozę lekarza, który może dokładnie określić rodzaj choroby płuc u osoby. Lista najbardziej „popularnych” z nich obejmuje:

 1. Zapalenie opłucnej. Najczęściej spowodowane infekcją wirusową. Jedna z niewielu chorób płuc związanych z bólem. Jak wiecie, same płuca nie mają zakończeń nerwowych i nie mogą zachorować. Nieprzyjemne odczucia powodują tarcie opłucnej. W łagodniejszych postaciach zapalenie opłucnej znika samo, ale nie zaszkodzi skonsultować się z lekarzem.
 2. Zapalenie płuc. Często zaczyna się jako zapalenie opłucnej, ale znacznie bardziej niebezpieczne. Głęboki kaszel jest bardzo bolesny. Leczenie musi być profesjonalne, w przeciwnym razie śmiertelne.
 3. Objawy: duszność, wzdęcie klatki piersiowej, „zapakowane” dźwięki, słaby oddech. Pierwotne eliminuje się poprzez gimnastykę oddechową i tlenoterapię. Wtórne wymaga długoterminowej interwencji medycznej, a nawet chirurgicznej.
 4. Gruźlica. Wszystko jest tu jasne: tylko obserwacja medyczna, długie leczenie i antybiotyki.
 5. Guzom, w tym drugiej chorobie, towarzyszy ból. Prognozy są zazwyczaj pesymistyczne.

Jeśli mówimy o chorobie płuc u ludzi, lista nie ogranicza się oczywiście do tej listy. Jednak reszta jest znacznie rzadsza i często - trudna do zdiagnozowania.

Na co zwracamy uwagę?

Istnieje wiele objawów, które występują w prawie każdej chorobie płuc u ludzi. Listę objawów można przedstawić w następujący sposób:

 1. Kaszel W zależności od choroby może być sucha lub mokra, bezbolesna lub towarzyszyć jej ból.
 2. Zapalenie błon śluzowych jamy ustnej.
 3. Chrapanie - jeśli wcześniej ich nie cierpiałeś.
 4. Skrócenie oddechu, trudności lub w niektórych przypadkach - duszenie. Wszelkie zmiany rytmu lub głębokości oddechu są sygnałem do natychmiastowej wizyty w klinice.
 5. Ból mostka jest zwykle spowodowany problemami z sercem. Ale także choroby płuc mogą powodować to w powyższych przypadkach.
 6. Brak tlenu, aż do blanszowania i niebieskiej skóry, omdlenia i skurcze.

Wszystkie te objawy zdecydowanie sugerują, że nie należy odkładać wizyty u lekarza. On zdiagnozuje po wysłuchaniu, dodatkowych testach i może - prześwietleniu.

Rzadko, ale niebezpiecznie

Należy powiedzieć kilka słów na temat takiej ludzkiej choroby płuc jak odma opłucnowa. Nawet doświadczeni lekarze często o tym zapominają, a może nawet przejawiać się w całkowicie zdrowym i młodym człowieku. Odma opłucnowa jest spowodowana pęknięciem płuc małego pęcherzyka, co prowadzi do ich zapadnięcia się, czyli odwodnienia. Objawia się dusznością i ostrym bólem; w przypadku nie podjęcia pilnych działań, pociąga za sobą również przyklejenie części płuc, a często śmierć.

Odma opłucnowa występuje częściej u pacjentów z rozedmą płuc, ale może wyprzedzić osobę, która nigdy nie cierpiała na choroby płuc.

Specyficzne choroby

Niektóre choroby płuc są spowodowane przez zawód wybrany przez osobę. Zatem przewlekła niedrożność płuc lub krzemica są charakterystyczne dla pracowników przemysłu chemicznego, a baro-trauma płuc jest dla nurków. Jednak ludzie są zazwyczaj ostrzegani o możliwości wystąpienia takich chorób, zwracają wystarczającą uwagę na profilaktykę i regularnie poddają się badaniom lekarskim.

Choroba płuc - objawy i leczenie.

Zator płucny powoduje zakrzep krwi, który utknął w płucach. W większości przypadków zator nie jest śmiertelny, ale zakrzep może uszkodzić płuca. Objawy: nagła duszność, ostry ból w klatce piersiowej z głębokim oddechem, różowy, pienisty wydzielina z kaszlu, ostry strach, osłabienie, powolne bicie serca.

Odma opłucnowa jest przeciekiem powietrza w klatce piersiowej. Tworzy ciśnienie w klatce piersiowej. Prosta odma opłucnowa może być leczona szybko, ale jeśli poczekasz kilka dni, będziesz potrzebował zabiegu chirurgicznego w celu usunięcia płuc. Ofiary tej choroby po jednej stronie płuc odczuwają nagły i ostry ból, szybkie tempo serca.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Zapalenie oskrzeli jest zapaleniem tkanki śluzowej, która obejmuje oskrzela. Zapalenie oskrzeli jest ostre i przewlekłe. Ostre zapalenie oskrzeli jest stanem zapalnym nabłonka oskrzeli wywołanym zakażeniem wirusem. Zapalenie oskrzeli Jednym z częstych objawów zapalenia oskrzeli jest kaszel, zwiększenie ilości śluzu w oskrzelach. Inne częste objawy to ból gardła, katar, przekrwienie błony śluzowej nosa, łagodna gorączka, zmęczenie. W ostrym zapaleniu oskrzeli ważne jest picie leków wykrztuśnych. Usuwają śluz z płuc i zmniejszają stan zapalny.

Pierwszym objawem przewlekłego zapalenia oskrzeli jest przewlekły kaszel. Jeśli przez dwa lata kaszel nie opuszcza około 3 miesięcy lub więcej rocznie, lekarze określają chroniczne zapalenie oskrzeli pacjenta. W przypadku przewlekłego bakteryjnego zapalenia oskrzeli, kaszel trwa dłużej niż 8 tygodni z obfitą wydzieliną żółtego śluzu.

Mukowiscydoza jest chorobą dziedziczną. Przyczyną choroby jest spożycie płynów trawiennych, potu i śluzu w płucach przez komórki produkujące. Ta choroba to nie tylko płuco, ale także dysfunkcja trzustki. Płyny gromadzą się w płucach i tworzą podłoże dla bakterii. Jednym z pierwszych oczywistych objawów choroby jest słony smak skóry.

Przedłużający się ciągły kaszel, oddech z dźwiękiem przypominającym gwizdek, ostry ból podczas inhalacji są pierwszymi objawami zapalenia opłucnej, zapalenia opłucnej. Opłucna to pokrycie jamy klatki piersiowej. Objawy obejmują suchy kaszel, gorączkę, dreszcze, ostry ból w klatce piersiowej.

Azbest to grupa minerałów. Podczas pracy produkty zawierające drobne włókna azbestowe rozprzestrzeniają się w powietrzu. Włókna te gromadzą się w płucach. Pylica azbestowa jest przyczyną duszności, zapalenia płuc, kaszlu, raka płuc.

Badania pokazują, że narażenie na działanie azbestu wywołuje rozwój innych rodzajów raka: przewodu pokarmowego, nerek, raka, pęcherza moczowego i pęcherzyka żółciowego, raka gardła. Jeśli pracownik produkcyjny zauważył kaszel, który nie ustępuje przez dłuższy czas, ból w klatce piersiowej, słaby apetyt, suchy oddech jak trzaski dochodzi z płuc podczas oddychania - zdecydowanie powinieneś zrobić zdjęcie rentgenowskie i skonsultować się z pulmonologiem.

Przyczyną zapalenia płuc jest zakażenie płuc. Objawy: gorączka i oddychanie z wielką trudnością. Leczenie pacjentów z zapaleniem płuc trwa od 2 do 3 tygodni. Ryzyko rozwoju choroby wzrasta po grypie lub przeziębieniu. Ciało osłabione po chorobie jest trudne do zwalczania infekcji i chorób płuc.

W wyniku prześwietlenia wykryto guzki? Nie panikuj. Rak lub nie ujawni późniejszą dokładną diagnozę. To trudny proces. Guz tworzył jeden lub więcej? Czy jego średnica jest większa niż 4 cm? Czy przylega do ściany klatki piersiowej, czy żebra są mięśniami? Są to główne pytania, które lekarz musi uzyskać przed podjęciem decyzji o operacji. Oceniany jest wiek pacjenta, historia palenia, w niektórych przypadkach dodatkowa diagnostyka. Obserwacja guzka trwa przez 3 miesiące. Często z powodu paniki pacjenta wykonuje się niepotrzebną operację. Nienowotworową torbiel w płucach można rozwiązać za pomocą odpowiednio dobranego leku.

Wysięk opłucnowy to nieprawidłowy wzrost ilości płynu wokół płuc. Może być wynikiem wielu chorób. Nie niebezpieczne. Wysięk opłucnowy dzieli się na dwie główne kategorie: nieskomplikowane i złożone.

Powód prostego wysięku opłucnowego: ilość płynu w opłucnej nieznacznie przekracza wymaganą ilość. Taka choroba może powodować objawy mokrego kaszlu i bólu w klatce piersiowej. Rozpoczęty prosty wysięk opłucnowy może przekształcić się w kompleks. W płynie nagromadzonym w opłucnej bakterie i infekcje zaczynają się rozmnażać i pojawia się ośrodek zapalny. Jeśli choroba nie jest leczona, może wytworzyć pierścień wokół płuc, ciecz ostatecznie zamienia się w ściągający śluz. Rodzaj wysięku opłucnowego można zdiagnozować tylko na podstawie próbki płynu pobranego z opłucnej.

Gruźlica atakuje każdy organ ciała, ale gruźlica płuc jest niebezpieczna, ponieważ jest przenoszona przez kropelki unoszące się w powietrzu. Jeśli bakteria gruźlicy jest aktywna, powoduje śmierć tkanki w narządzie. Aktywna forma gruźlicy może być śmiertelna. Dlatego celem leczenia jest usunięcie zakażenia gruźlicą z formy otwartej do postaci zamkniętej. Można leczyć gruźlicę. Musisz poważnie potraktować chorobę, zażywać leki i uczestniczyć w procedurach. W żadnym wypadku nie używaj narkotyków, prowadź zdrowy tryb życia.

Różne choroby płuc są dość powszechne w życiu codziennym. Większość sklasyfikowanych chorób ma poważne objawy ostrej choroby płuc u człowieka i, jeśli jest niewłaściwie leczona, może prowadzić do złych konsekwencji. Badanie chorób obejmowało pulmonologię.

Przyczyny i objawy choroby płuc

Aby ustalić przyczynę jakiejkolwiek choroby, należy skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą (pulmonologiem), który przeprowadzi dokładne badanie i postawi diagnozę.

Choroba płuc jest trudna do zdiagnozowania, więc musisz przekazać całą listę zalecanych testów.

Ale są wspólne czynniki, które mogą być przyczyną ostrej infekcji płuc:

Istnieje wiele obiektywnych objawów charakteryzujących chorobę płuc. Ich główne objawy to:

Wielu naszych czytelników do leczenia kaszlu i poprawy ich stanu z zapaleniem oskrzeli, zapaleniem płuc, astmą oskrzelową, gruźlicą jest aktywnie wykorzystywanych przez klasztorny zbiór księdza Jerzego. Składa się z 16 roślin leczniczych, które są niezwykle skuteczne w leczeniu przewlekłego kaszlu, zapalenia oskrzeli i kaszlu wywołanego paleniem.

Pęcherzyki powietrza, tak zwane poduszki powietrzne - to główna funkcjonalność. Po pokonaniu pęcherzyków klasyfikowane są indywidualne patologie płuc:

Choroby dotyczące opłucnej i klatki piersiowej

Opłucna nazywa się cienkim workiem, który zawiera płuca. Gdy jest uszkodzona, występują takie choroby układu oddechowego:

Wiadomo, że naczynia krwionośne przenoszą tlen, a ich naruszenie powoduje choroby w klatce piersiowej:

 1. . Naruszenie ciśnienia w tętnicach płucnych stopniowo prowadzi do zniszczenia narządu i pojawienia się pierwotnych objawów choroby.
 2. Zatorowość płucna. Często występuje przy zakrzepicy żylnej, gdy zakrzep krwi dostaje się do płuc i blokuje dopływ tlenu do serca. Ta choroba charakteryzuje się nagłym krwotokiem w mózgu i śmierci.

Z uporczywym bólem w klatce piersiowej emituj choroby:

Choroby dziedziczne i oskrzelowo-płucne

Dziedziczne choroby układu oddechowego są przekazywane z rodziców na dzieci i mogą mieć kilka typów. Major:

Podstawą chorób układu oskrzelowo-płucnego jest ostra infekcja dróg oddechowych. Najczęściej choroby zakaźne oskrzelowo-płucne charakteryzują się niewielką niedyspozycją, stopniowo przekształcając się w ostrą infekcję obu płuc.

Choroby zapalne oskrzelowo-płucne powodują mikroorganizmy wirusowe. Wpływają na układ oddechowy i błony śluzowe. Niewłaściwe leczenie może prowadzić do rozwoju powikłań i występowania bardziej niebezpiecznych chorób oskrzelowo-płucnych.

Objawy choroby zakaźnej układu oddechowego są bardzo podobne do zwykłego przeziębienia wywoływanego przez bakterie wirusowe. Choroby zakaźne płuc rozwijają się bardzo szybko i mają pochodzenie bakteryjne. Obejmują one:

 • zapalenie płuc;
 • zapalenie oskrzeli;
 • astma;
 • gruźlica;
 • alergie oddechowe;
 • zapalenie opłucnej;
 • niewydolność oddechowa.


Zakażenie w zapalonych płucach rozwija się szybko. Aby uniknąć powikłań, należy przeprowadzić pełen zakres leczenia i profilaktyki.

Choroby klatki piersiowej, takie jak odma opłucnowa, zamartwica, ostry ból fizyczny i mogą powodować problemy z oddychaniem i płucami. W tym przypadku konieczne jest zastosowanie indywidualnego schematu leczenia, który ma powiązany charakter sekwencji.

Choroby ropne

W związku ze wzrostem chorób ropnych, wzrósł procent występowania ropnych stanów zapalnych powodujących problemy z uszkodzonymi płucami. Infekcja ropna płucna dotyczy dużej części ciała i może prowadzić do poważnych powikłań. Istnieją trzy główne typy tej patologii:

 • RTG
 • fluorografia;
 • całkowita liczba krwinek;
 • tomografia;
 • bronchografia;
 • badania na infekcje.

Po zakończeniu wszystkich badań lekarz musi określić indywidualny plan leczenia, niezbędne procedury i terapię przeciwbakteryjną. Należy pamiętać, że tylko ścisłe wdrożenie wszystkich zaleceń doprowadzi do szybkiego powrotu do zdrowia.

Przestrzeganie środków zapobiegawczych w przypadku chorób płuc znacznie zmniejsza ryzyko ich wystąpienia. Aby wykluczyć choroby układu oddechowego, należy przestrzegać prostych zasad:

 • utrzymywanie zdrowego stylu życia;
 • żadnych złych nawyków;
 • umiarkowane ćwiczenia;
 • stwardnienie ciała;
 • coroczne wakacje nad morzem;
 • regularne wizyty u pulmonologa.

Każda osoba powinna znać przejawy powyższych chorób, aby szybko zidentyfikować objawy początkowej choroby układu oddechowego, a następnie szukać wykwalifikowanej pomocy na czas, ponieważ zdrowie jest jednym z najcenniejszych atrybutów życia!

Płuca są głównym organem ludzkiego układu oddechowego i składają się z opłucnej, oskrzeli i pęcherzyków płucnych połączonych w acini. Ciało dokonuje wymiany gazowej w organizmie: dwutlenek węgla nieodpowiedni dla jego żywotnej aktywności przechodzi z krwi do powietrza, a tlen pochodzący z zewnątrz jest przenoszony przez krew do wszystkich układów ciała. Główna funkcja płuc może być upośledzona z powodu rozwoju jakiejkolwiek choroby narządów układu oddechowego lub w wyniku ich uszkodzenia (obrażenia, wypadek, itp.). Choroby płuc obejmują: zapalenie płuc, ropień, rozedmę płuc.

Zapalenie oskrzeli

Zapalenie oskrzeli jest chorobą płuc związaną z zapaleniem oskrzeli - elementami składowymi płucnego drzewa oskrzelowego. Najczęstszą przyczyną rozwoju takiego stanu zapalnego jest przenikanie do organizmu infekcji wirusowej lub bakteryjnej, brak odpowiedniej uwagi na choroby gardła i duże ilości kurzu i dymu przedostające się do płuc. Dla większości ludzi zapalenie oskrzeli nie stanowi poważnego zagrożenia, powikłania choroby zwykle rozwijają się u palaczy (nawet biernych), osób z obniżoną odpornością, przewlekłych chorób serca i płuc, osób starszych i małych dzieci.

Obraz kliniczny rozpoczynającego się ostrego zapalenia oskrzeli zbiega się z przeziębieniem klinicznym. Najpierw pojawia się kaszel, najpierw suchy, potem wyładowanie plwociny. Może również wystąpić wzrost temperatury. Nieleczony stan zapalny może rozprzestrzenić się na całe płuco i spowodować zapalenie płuc. Leczenie ostrego zapalenia oskrzeli prowadzi się za pomocą leków przeciwzapalnych i przeciwgorączkowych, leków wykrztuśnych i obfitego picia. Jeśli przyczyną choroby jest zakażenie bakteryjne, można przepisać antybiotyki. Przewlekłe zapalenie oskrzeli nie rozwija się na tle nie w pełni wyleczonej ostrej postaci, jak ma to miejsce w przypadku wielu chorób. Może to być spowodowane długotrwałym podrażnieniem oskrzeli przez dym i chemikalia. Ta patologia występuje u palaczy lub osób pracujących w niebezpiecznych branżach. Głównym objawem przewlekłego zapalenia oskrzeli jest kaszel z wydzieliną z plwociny. Eliminacja choroby jest wspierana przez zmiany stylu życia, rzucenie palenia i wietrzenie pracowni. Aby pozbyć się objawów, przepisywane są leki rozszerzające oskrzela - specjalne leki, które wspomagają rozszerzanie dróg oddechowych i ułatwiają oddychanie, inhalację. W okresie zaostrzenia zaleca się leczenie antybiotykami lub kortykosteroidami.

Alveolite

Zapalenie pęcherzyków płucnych jest zapaleniem tkanki płucnej, a następnie jej odrodzeniem w tkance łącznej. Choroby tej nie należy mylić z pęcherzykiem płucnym, który występuje po złej jakości ekstrakcji zęba. Główną przyczyną zapalenia płuc mogą być: alergie, infekcje, wdychanie substancji toksycznych. Chorobę można rozpoznać po takich objawach jak: ból głowy i ból mięśni, gorączka, bóle kości, dreszcze, duszność, kaszel. Brak leczenia pęcherzyków płucnych prowadzi do rozwoju niewydolności oddechowej. Środki eliminujące główne objawy choroby zależą od przyczyny jej wystąpienia. W przypadku alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych należy wykluczyć interakcję pacjenta z alergenem, należy przyjąć lek antyalergiczny. W podwyższonych temperaturach zaleca się przyjmowanie leków przeciwgorączkowych, w przypadku silnego kaszlu - przeciwkaszlowego, wykrztuśnego. Odmowa od papierosów sprzyja szybkiej regeneracji.

Zapalenie płuc

Zapalenie płuc jest zakaźną zmianą w płucach, która występuje samodzielnie lub jako powikłanie pewnych chorób układu oddechowego. Niektóre rodzaje zapalenia płuc nie są niebezpieczne dla ludzi, podczas gdy inne rodzaje zapalenia płuc mogą być śmiertelne. Najbardziej niebezpieczna infekcja płuc dla noworodków ze względu na ich wciąż słabą odporność. Głównymi objawami choroby są: gorączka, dreszcze, ból w klatce piersiowej, nasilony przez głęboki oddech, suchy kaszel, niebieskie usta, bóle głowy, nadmierne pocenie się. Jako powikłanie zapalenia płuc najczęściej występuje: zapalenie błony śluzowej płuc (zapalenie opłucnej), ropień, trudności w oddychaniu, obrzęk płuc. Rozpoznanie choroby opiera się na wynikach prześwietlenia klatki piersiowej i badań krwi. Leczenie można przepisać tylko po zidentyfikowaniu jego patogenu. W zależności od przyczyny zapalenia płuc (grzyba lub wirusa) przepisywane są leki przeciwgrzybicze lub przeciwbakteryjne. Przy silnym upale zaleca się przyjmowanie leków przeciwgorączkowych (nie więcej niż trzy dni z rzędu). Niewydolność oddechowa wynikająca ze zmiany zakaźnej płuc wymaga tlenoterapii.

Ropień płuc

Ropień jest stanem zapalnym oddzielnej części płuc, w którym gromadzi się pewna ilość ropy. Nagromadzenie ropy w płucach w większości przypadków obserwuje się na tle rozwoju zapalenia płuc. Czynnikami predysponującymi mogą być: palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, przyjmowanie niektórych leków, gruźlica, uzależnienie od narkotyków. Objawami rozwoju choroby są: silny kaszel, dreszcze, nudności, gorączka, plwocina z niewielkimi zanieczyszczeniami krwi. Gorączka występująca, gdy zwykle nie można wyeliminować ropnia płuca za pomocą konwencjonalnych leków przeciwgorączkowych. Choroba obejmuje leczenie dużymi dawkami antybiotyków, ponieważ lek musi przenikać nie tylko do organizmu, ale także do samego środka zapalenia i niszczyć jego główny patogen. W niektórych przypadkach wymaga drenażu ropnia, czyli usunięcia z niego ropy za pomocą specjalnej igły strzykawki włożonej do płuc przez klatkę piersiową. W przypadku, gdy wszystkie środki mające na celu wyeliminowanie choroby nie przyniosą właściwego rezultatu, ropień jest chirurgicznie usuwany.

Rozedma płuc

Rozedma płuc jest przewlekłą chorobą związaną z upośledzeniem czynności płuc. Przyczyną rozwoju tej patologii jest przewlekłe zapalenie oskrzeli, w wyniku którego dochodzi do naruszenia procesów oddychania i wymiany gazów w ludzkich płucach. Główne objawy choroby: trudności w oddychaniu lub jej całkowita niemożność, niebieska skóra, duszność, poszerzenie przestrzeni międzyżebrowych i okolicy nadobojczykowej. Rozedma rozwija się powoli, początkowo jej objawy są prawie niezauważalne. Duszność występuje zwykle tylko w obecności nadmiernego wysiłku fizycznego, w miarę postępu choroby ten objaw obserwuje się coraz częściej, a następnie zaczyna przeszkadzać pacjentowi, nawet gdy jest w stanie pełnego odpoczynku. Wynikiem rozwoju rozedmy płuc staje się niepełnosprawność. Ponieważ bardzo ważne jest rozpoczęcie leczenia w początkowej fazie choroby. W większości przypadków pacjentom przepisuje się antybiotyki, leki, które rozszerzają oskrzela i mają działanie wykrztuśne, ćwiczenia oddechowe, terapię tlenową. Pełna regeneracja jest możliwa tylko w przypadku przestrzegania wszystkich zaleceń lekarza i rzucenia palenia.

Gruźlica płuc

Gruźlica płuc jest chorobą wywoływaną przez określony mikroorganizm - różdżkę Kocha, która wchodzi do płuc wraz z powietrzem, które je zawiera. Zakażenie następuje poprzez bezpośrednią komunikację z nosicielem choroby. Różne otwarte i zamknięte formy gruźlicy. Drugi jest najczęstszy. Otwarta forma gruźlicy oznacza, że ​​nosiciel choroby jest w stanie wydalić czynnik sprawczy wraz z plwociną i przekazać ją innym ludziom. W przypadku gruźlicy zamkniętej osoba jest nosicielem infekcji, ale nie jest w stanie przekazać jej innym. Oznaki tej postaci gruźlicy są zwykle bardzo niejasne. W pierwszych miesiącach wystąpienia zakażenia zakażenie nie objawia się w żaden sposób, znacznie później może wystąpić osłabienie organizmu, gorączka i utrata masy ciała. Leczenie gruźlicy należy rozpocząć jak najwcześniej. To jest klucz do ratowania życia człowieka. Aby uzyskać optymalne wyniki, leczenie przeprowadza się za pomocą kilku leków przeciwgruźliczych. Jego celem w tym przypadku jest całkowite zniszczenie prątka Kocha obecnego w ciele pacjenta. Najczęściej przepisywane leki to etambutol, izoniazyd, ryfampicyna. Podczas całego okresu leczenia pacjent znajduje się w szpitalu specjalistycznego oddziału kliniki medycznej.

Choroby płuc i dróg oddechowych są trzecim co do wielkości na świecie. W przyszłości mogą stać się jeszcze bardziej powszechne. Choroby płuc ustępują jedynie chorobom układu krążenia i patologiom wątroby, które dotykają co piątą osobę.

Choroby płuc są częstym zjawiskiem we współczesnym świecie, być może jest to spowodowane niestabilną sytuacją środowiskową na planecie lub nadmiernym hobby współczesnych ludzi do palenia. W każdym razie ze zjawiskami patologicznymi w płucach trzeba walczyć, gdy tylko pojawią się pierwsze objawy choroby.

Współczesna medycyna bardzo dobrze radzi sobie z patologicznymi procesami w płucach osoby, których lista jest dość długa. Jakie są choroby płuc, ich objawy, a także sposoby wyeliminowania dzisiaj spróbujemy rozłożyć razem.


Tak więc osoba ma choroby płuc o różnym nasileniu i intensywności manifestacji. Do najczęstszych należą:

 • pęcherzyki płucne;
 • zamartwica;
 • zapalenie oskrzeli;
 • astma oskrzelowa;
 • niedodma płuc;
 • zapalenie oskrzelików;
 • nowotwory płuc;
 • rozstrzenie oskrzeli;
 • hiperwentylacja;
 • histoplazmoza;
 • niedotlenienie;
 • nadciśnienie płucne;
 • zapalenie opłucnej;
 • przewlekła choroba obturacyjna (POChP);
 • zapalenie płuc;
 • sarkoidoza;
 • gruźlica;
 • odma opłucnowa;
 • krzemica
 • zespół bezdechu.


Dla większości ludzi, którzy nie mają wystarczającej wiedzy bez wykształcenia medycznego, lista takich nazw nic nie znaczy. Aby dokładnie zrozumieć, co oznacza ta lub inna choroba płuc, rozważ je osobno.

Zapalenie pęcherzyków płucnych jest chorobą, która powoduje zapalenie pęcherzyków płucnych - pęcherzyków płucnych. W procesie zapalnym zaczyna się zwłóknienie tkanki płucnej.

Uduszenie można rozpoznać po charakterystycznym ataku uduszenia, tlen przestaje wpływać do krwi, a ilość dwutlenku węgla wzrasta. Atelektaza - upadek pewnej części płuc, w którym powietrze przestaje płynąć, a organ umiera.

Przewlekła choroba płuc - astma oskrzelowa jest ostatnio bardzo powszechna. Choroba ta charakteryzuje się częstymi atakami duszności, które mogą mieć różną intensywność i czas trwania.

Z powodu infekcji bakteryjnej lub wirusowej, ściany oskrzelików rozpalają się, pojawiają się objawy choroby zwanej zapaleniem oskrzelików. W przypadku zapalenia oskrzeli objawia się zapalenie oskrzeli.


Skurcz oskrzeli objawia się w postaci częstych skurczów mięśni, dzięki którym światło jest znacznie zwężone, powodując trudności w przyjmowaniu i wydostawaniu się powietrza. Jeśli światło w naczyniach płuc zwęża się stopniowo, to ciśnienie w nich znacznie wzrasta, co powoduje dysfunkcję w prawej komorze serca.

Rozstrzenie oskrzeli charakteryzuje się stałą ekspansją oskrzeli, która jest nieodwracalna. Cechą choroby jest gromadzenie się ropy i plwociny w płucach.

Czasami błona śluzowa płuc - opłucna - staje się zapalna i na niej tworzy się rodzaj płytki nazębnej. Takie problemy narządów oddechowych nazywane są w medycynie zapaleniem opłucnej. Jeśli sama tkanka płucna stanie się zapalna, powstaje zapalenie płuc.

W przypadkach, gdy pewna ilość powietrza gromadzi się w okolicy opłucnej płuc, rozpoczyna się odma opłucnowa.

Hiperwentylacja to patologia, która może być wrodzona lub wystąpić po urazie klatki piersiowej. Przejawia się w postaci szybkiego oddychania w spoczynku.

Przyczyny niedotlenienia mogą być różne, począwszy od urazów, a skończywszy na napięciu nerwowym. Choroba ta charakteryzuje się pozornym brakiem tlenu.

Gruźlica i sarkoidoza


Gruźlicę można słusznie nazwać współczesną plagą, ponieważ co roku choroba dotyka coraz więcej ludzi, ponieważ jest bardzo zaraźliwa i przenoszona przez kropelki powietrza. Czynnikiem sprawczym tej choroby jest różdżka Kocha, którą można leczyć przy stałym narażeniu na działanie leków.

Wśród chorób płuc, które nadal mają niewyjaśnione przyczyny edukacji, można zauważyć sarkoidozę. Choroba ta charakteryzuje się pojawieniem się małych guzków na narządzie. Dość często powstają torbiele i guzy na tych sparowanych narządach i należy je usunąć chirurgicznie.

Zmiany grzybicze płuc nazywa się histoplazmozą. Grzybicze zmiany w płucach są niebezpiecznymi chorobami, można je podnosić, stale będąc w wilgotnych, niewentylowanych pomieszczeniach. Jeśli warunki życia lub pracy danej osoby są związane z zapylonymi pomieszczeniami, może rozwinąć się choroba zawodowa zwana krzemicą. Zespół bezdechu jest nieuzasadnionym bezdechem.

W każdej z powyższych chorób może rozwinąć się postać przewlekła. Głównym czynnikiem wyzwalającym jest zaniedbanie objawów choroby i brak wykwalifikowanej pomocy.

Objawy chorób układu oddechowego


Powyższe choroby płuc mają swoje własne cechy i charakter manifestacji, ale istnieje szereg objawów charakterystycznych dla wszystkich chorób układu oddechowego. Ich objawy są dość podobne, ale mogą mieć różną intensywność i czas trwania manifestacji. Do typowych objawów należą:

 • ataki astmy, którym towarzyszy kaszel;
 • utrata masy ciała;
 • utrata apetytu;
 • odkrztuszanie ropy i plwociny;
 • skurcze w mostku;
 • gorączka, dreszcze i gorączka;
 • zawroty głowy;
 • zmniejszona wydajność i słabość;
 • nadmierne pocenie się;
 • świst i świszczący oddech;
 • częsta duszność;

Plany leczenia samej choroby płuc i jej objawów są wybierane tylko przez wykwalifikowanego lekarza na podstawie badań i wyników testów.


Niektórzy ludzie próbują być leczeni samodzielnie, ale nie jest to tego warte, ponieważ możesz spowodować wiele poważnych powikłań, których pozbycie się będzie znacznie trudniejsze niż pierwotna choroba.

Leczenie i zapobieganie

W większości przypadków zaleca się terapię przeciwbakteryjną, przeciwwirusową i ogólną w celu wyeliminowania chorób układu oddechowego. Aby zwalczyć kaszel, używają leków wykrztuśnych protivokashlevye, a w celu zmniejszenia bólu, leki przeciwbólowe są przepisywane przeciwskurczowe. Wybór leków odbywa się z uwzględnieniem wieku, wagi i złożoności choroby pacjenta. W najcięższych przypadkach interwencja chirurgiczna jest zalecana z dalszą chemioterapią w przypadku leczenia onkologicznego, fizjoterapeutycznego i uzdrowiskowego.


Istnieje wiele przyczyn rozwoju chorób układu oddechowego, ale zapobieganie może pomóc w zapobieganiu chorobom płuc. Staraj się spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu, rzucać palenie, zwracać uwagę na czystość pomieszczenia, w którym się znajdujesz, ponieważ to kurz i roztocza żyją w nich, co powoduje spazmy i ataki astmy. Wyeliminuj produkty alergiczne z diety i nie wdychaj oparów chemicznych, które mogą pochodzić z proszków i środków czyszczących. Przestrzegając takich prostych zasad, możesz uniknąć chorób, które mogą mieć wpływ na płuca i drogi oddechowe. Nie zaniedbuj swojego zdrowia, ponieważ jest to najcenniejsza rzecz, jaką masz. Przy pierwszych oznakach choroby płuc należy natychmiast skontaktować się z alergologiem, terapeutą lub pulmonologiem.

Pojawienie się procesów zapalnych w odpowiedzi na działanie czynnika patologicznego jest odpowiednią odpowiedzią organizmu. Zapalenie to złożony proces, który rozwija się na poziomie lokalnym lub ogólnym.
Aktywne metabolity tlenu